IZJAVA PETIH SKUPIN O SKUPNIH CILJIH PRIHODNJE SLOVENIJE

| 12/12/2012

Pet skupin, in sicer Gibanje za pravično in solidarno Slovenijo (Koper), Civilna iniciativa za novo družbeno ureditev (Postojna), Delavsko socialna civilna iniciativa (Novo mesto), Gibanje Vstanimo (Nova Gorica) in Gibanje SRP (Novo mesto) so na sestanku 10. decembra sprejeli programske zahteve za novo družbeno ureditev Slovenije.

Objavljmo njihov program. Kot so sporočilo vabijo vse enako misleče k enakopravnemu sodelovanju. Pozivajo, da se obrnejo na e-naslov pravicna.slovenija@gmail.com ali pa na Jožefa Horvata iz Kopra oziroma telefonsko številko 041-560-453.

ZDRUŽENI DRŽAVLJANI SLOVENIJE-ORGANIZIRANA CIVILNA DRUŽBA (CD) –  SKUPNE PROGRAMSKE ZAHTEVE ZA NOVO DRUŽBENO UREDITEV SLOVENIJE:

1. KONEC NEUSTAVNEGA: UNIČUJOČEGA KAPITALIZMA, KRIVIČNEGA RAZSLOJEVANJA, SIROMAŠENJA VEČINE DRŽAVLJANOV, ZLORAB, KORUPCIJE IN KRŠENJA NARAVE V RS.

2. VZPOSTAVITEV PRAVIČNE DRUŽBENE UREDITVE ZA VELIKO VEČINO, PLAČE V RS NAJ BODO NAJVEČ 1:5, NE PA 1 : 100 , TUDI POKOJNINE NAJ BODO DOSTOJNE , POŠTENOST IN SOLIDARNOST NAJ BOSTA TEMELJA MEDSEBOJNIH ODNOSOV V NOVI HUMANI IN SOCIALNI DRUŽBI. SONARAVNI RAZVOJ DRUŽBE.

3. RAZVELJAVITEV NEPOŠTENIH PRIVATIZACIJ SKUPNEGA PREMOŽENJA, RAZLASTITEV SPORNO PRIVATIZIRANEGA IN VRNITEV V SKUPNO DOBRO. LASTNIKI IN ZAPOSLENI NAJ PODJETJA SKUPNO UPRAVLJAJO GLEDE NA DEJANSKO VLOŽENO VREDNOST IN GLEDE NA VLOŽENO DELO.

4. VRNITEV POLITIČNIH STRANK IN VLADE NAZAJ V ZGODOVINO, NAMESTO VLADE NAJ BO IZVRŠNI ORGAN, »VLADARJEV«, NE DOMAČIH, NE TUJIH V RS NOČEMO VEČ, TUDI POLITIČNIH STRANK NE, KER DAJEJO PREDNOST TUJIM IN OZKIM INTERESOM PRED INTERESI VEČINE V RS. RAZEN STRANKARSKIH SO V ZAKONU O VOLITVAH TUDI LISTE S PODPISI DRŽAVLJANOV, KI JIH JE DZ RS SKORAJ ZATRL Z NEPOŠTENIM POVEČANJEM Z 800 NA 8000 PODPISOV, ZA POLITIČNE STRANKE PA ZADOŠČA LE 200 PODPISOV ! ZAHTEVAMO VRNITEV 800 PODPISOV !

5. ČIMBOLJ NEPOSREDNO ODLOČANJE državljanov o skupnih vprašanjih, od vaških skupnosti naprej DZRS NAJ IMA 34 POSLANCEV – ZASTOPNIKOV DRŽAVLJANOV. DRŽAVNI SVET NAJ SE UKINE. BISTVENO CENEJŠO DRŽAVNO UPRAVO…

6. ODPOKLIC NEPOŠTENEGA POSLANCA , ŽUPANA, SVETNIKA…ČETUDI ŽE PO 1 MESCU, Z GLASOVNICAMI V DVEH IZVODIH, S STRANI NJEGOVIH VOLIVCEV, S KOPIJO GLASOVNICE (PODOBNO ŽE IMATA DVE SKANDINAVSKI DRŽAVI), RAZREŠITEV IN ODGOVORNOST VSEH KORUPTIVNIH FUNKCIONARJEV, OMEJITEV MANDATA SODNIKOV IN TOŽILCEV NA 8 LET, Z MOŽNOSTJO PONOVITVE…

7. ČE JE ČLANSTVO RS V EU VSE VEČJA FINANČNA KATASTROFA ZA NAROD, ČIMPREJŠNJA ZAMRZNITEV ČLANSTVA OZ. IZSTOP IZ EU, SAJ JE NAŠ SKUPNI DOLG SAMO OD 2004 DO 2008 NARASEL S 13 ŽE NA 35 MRD €, DO DANES PA JE VERJETNO PRESEGEL ŽE 55 MRD € , KUPNA MOČ VEČINE ZELO PADA, NIHČE NE SME ZA ZGREŠENE ODLOČITVE NAŠIH POLITIKOV VSE BOLJ POGUBNO ZADOLŽEVATI IN SIROMAŠITI TUDI ŽE NAŠIH OTROK IN VNUKOV, ŠE POSEBEJ PA NE ZA NAPAKE IN GREHE TUJIH BANK IN POLITIKOV (za Grčijo že nad 900 milijonov €, za Irsko 230, za Portugalsko 230, za Španijo 175…podpisanih je že skupno za 3,0 MRD € garancij RS. IZSTOP RS IZ OECD TAKOJ, SAJ NAŠE OBLASTNIKE SILIJO V UNIČUJOČE SPREMEMBE ZA NAROD (daljša delovna doba, nižje pokojnine, nižje minimalne plače, malo delo, plačani študij…). ČETUDI SO NAŠI POLITIKI ŽE VEČ LET UJETNIKI TUJIH SOVRAŽNIH FINANČNIH INŠTITUCIJ TER DRUGIH ORGANIZACIJ MI DRŽAVLJANI NOČEMO POSTATI HLAPCI DOMAČIH IN TUJIH VLADARJEV TER BANK… ZAHTEVAMO PONOVNO OSAMOSVOJITEV RS (boni..).

8. ČIMPREJŠNJI IZSTOP RS IZ NATA, ODPOVED SPORNEGA ŠKODLJIVEGA NADALJNJEGA NAKUPA OKLEPNIKOV ZA INTERESE DRUGIH (TUDI ZARADI KORUPCIJE), HITRA VRNITEV NAŠE VOJSKE IZ TUJINE, dokler so še vsi živi IN NJENO VSE BOLJ CIVILNO DELOVANJE (tudi v naravnih katastrofah).

9. STOP HUDIM OKOLJSKIM ONESNAŽEVANJEM, KONEC GRADENJ ZA TUJE INTERESE (VND, plinovod, naftovod), PREPOVED GSO V PREHRANI, OHRANITEV TRADICIONALNE CENTRALNE TRŽNICE V LJUBLJANI… SPOŠTOVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE V RS.

10. RAZVOJ, UVAJANJE, VZPODBUJANJE, POSPEŠEVANJE: PRIDELAVE ZDRAVE HRANE, SAMOOSKRBE V RS, IZOBRAŽEVANJA S CELOSTNO OBRAVNAVO ČLOVEKA, DRUŽBE IN NARAVE…, ČLOVEKU IN NARAVI PRIJAZNIH INOVACIJ OZ. TEHNOLOGIJ NA VSEH PODROČJIH DELA IN ŽIVLJENJA ČLOVEKA, PRIJAZNEGA TURIZMA NA VSEH PODROČJIH,OBRTI,  PODJETNIŠTVA, RAZNIH PRIJAZNIH DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJAH…

11. TUDI DRUGE PRAVIČNE SPREMEMBE V SKUPNO DOBRO- TOREJ VELIKO BOLJ PRAVIČNA DRUŽBENA UREDITEV- HUMANA DRUŽBA (HUMANIZEM). PRI TEM MORAMO POVZETI DOBRO IZ KAPITALIZMA IN IZ SOCIALIZMA. BOJ ZA VSE MANJŠE DROBTINICE NI VEČ REŠITEV. NUJNE SO KORENITE DRUŽBENE SPREMEMBE.

PO 21 LETIH NAZADOVANJA- SLOVENIJA PONOVNO MORA KRENITI NAPREJ.

SEDANJIM OBLASTNIKOM PREDLAGAMO DA DO 21.1.2013 PRISTANEJO NA ODGOVORNI DIALOG Z ORGANIZIRANO CD, DA IMENUJEJO SKUPNI ORGAN ZA TA NAMEN NPR. IZ PREDSEDNIKOV ALI PODPREDSEDNIKOV PARLAMENTARNIH STRANK, S POLNIMI POOBLASTILI ZA VERODOSTOJEN DIALOG, DA LAHKO NATO ZAČNEMO KONSTRUKTIVNE POGOVORE ZA NAVEDENE NUJNE PRAVIČNE DRUŽBENE SPREMEMBE, DA SKUPNO PRIPRAVIMO VSAJ NOVO DEKLARACIJO O SAMOSTOJNOSTI RS, DEKLARACIJO O NOVI DRUŽBENI UREDITVI RS TER NUJNE MINIMALNE SPREMEMBE VOLILNIH PREDPISOV ZA ZAGOTOVITEV ENAKOPRAVNOSTI CD PRI SODELOVANJU NA VOLITVAH V DZRS, KAR PREDLAGAMO DA NATO SPREJMEJO NAJKASNEJE DO 20.2.2013.

V PRIMERU, DA OBLASTNIKI DO 20.2.2013 NE BI KONSTRUKTIVNO SODELOVALI Z ORGANIZIRANO CD ZA TE SKUPNE INTERESE (PODOBNO KOT STA RAZUMNO IN KONSTRUKTIVNO SODELOVALE V PODOBNI VLOGI TAKRATNE OBLASTNE ZKS IN ZSMS Z DEMOSOM PRED DOBRIMI 20 LETI), DA ZAUSTAVIMO ČIMPREJ VSE VEČJO SOCIALNO KATASTROFO ZA VSE VEČ ODRASLIH, NA ŽALOST PA TUDI ZA NAŠE OTROKE IN VNUKE, NAJ PA VSEKAKOR V NAJKRAJŠEM MOŽNEM ČASU (V30 DNEH PO 20.2.2013) SPREJMEJO NUJNE MINIMALNE SPREMEMBE VOLILNIH PREDPISOV ZA ZAGOTOVITEV ENAKOPRAVNOSTI TUDI ZA DRŽAVLJANSKE LISTE, TAKOJ PO TEM PA NAJ ODSTOPIJO.

ISKRENO UPAMO, DA VSAJ 46 POSLANCEV OD 90 V DZRS IMA DOVOLJ ČLOVEČNOSTI IN POGUMA , DA SPREJME TE ZELO NUJNE ODLOČITVE, DA SE KONČNO ZAČNE USTAVLJATI TA NAPAČNA 21 LETNA UNIČUJOČA KAPITALISTIČNA POT RS POD VODSTVOM PARLAMENTARNIH POLITIČNIH STRANK. S TEM SE BODO ISTI POSLANCI VSAJ DELNO ODDOLŽILI PREMNOGIM RAZOČARANIM, OBUBOŽANIM, TRPEČIM, JEZNIM… SODRŽAVLJANOM, KI SO NJIM PREDOLGO IN PREVEČ ZAUPALI, POSLANCI SO JIH PA IZNEVERILI.

PRISTOJNI ORGAN BO NATO LAHKO RAZPISAL PREDČASNE VOLITVE V DZRS. S TEMI HUMANIMI DEJANJI BODO SEDANJI POSLANCI MORDA LAHKO PREPREČILI NADALJNJE ŠE BOLJ NASILNE PROTESTE NEZADOVOLJNJIH SODRŽAVLJANOV IN OMOGOČILI POTREBNE ODLOČITVE DRUGIM ODGOVORNIM LJUDEM, DA SE LAHKO REŠI, KAR SE ŠE REŠITI DA, S CELOSTNIMI SPREMEMBAMI V VELIKO BOLJ PRAVIČNO HUMANO DRUŽBO DO SOČLOVEKA IN DO NARAVE.

ODBOR CD

Ljubljana, 10.12.2012 ZA NOVO DRUŽBENO UREDITEV SLOVENIJE

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, UPOR 2012

Komentiranje je zaključeno.