ZA SVOJO NEUMNOST BODO NOVOMEŠKI POLITIKI NAGRAJENI S SEJNINO!

| 17/10/2012

Občinski svetniki in svetnice Mestne občine Novo mesto – ker so delali slabo, bodo nagrajeni s sejnino.

Občinski svetniki se bodo zaradi napake, ki so jo storili na 17. seji občinskega sveta, sestali še enkrat, in sicer jutri, 18. oktobra, na izredni seji. Vendar to za njih nikakor ni kazen, ampak nagrada – za udeležbo na seji, ki so jo po nepotrebnem zakuhali sami, bodo prejeli sejnino.

Občinski proračun je tridesetim svetnikom do nedavnega za udeležbo na redni seji izplačal za okrog 8700 evrov sejnin. Za udeležbo na sejah delovnih teles, ki potekajo pred sejo, dobijo še dodaten denar. Posamezni svetnik je dobil okrog 290 evrov na sejo. Dodatek za udeležbo na sejah delovnih teles je bil približno 110 evrov bruto. Na junijski seji so bili svetniki zaradi zakona o uravnoteženju javnih financ sicer primorani v znižanje sejnin, tako da svetniki po novem dobijo okrog 180 evrov bruto, za udeležbo na seji delovnega telesa pa okrog 70 evrov bruto. Res je tudi to, da so sejnine za izredno sejo nekaj nižje kot za redno sejo.

Vendar bo izredna seja najverjetneje potekale le nekaj minut, saj bodo zgolj potrdili listo elektorjev za izvolitev državnega svetnika. Lista je koalicijsko usklajena, tako da razen nekaj kritičnih glaov iz opozicije ni pričakovati zapletov. Za en pritisk na gumb bodo novomeški svetniki oškodovali občinski proračun za nekaj tisoč evrov.

In še posebej bodo nagrajeni člani kadrovske komisije, ki so celotno zadeva pravzaprav zakuhali. Sporen postopek je vodila ravno kadrovska komisija. Ker se je morala kadrovska komisija sestati še enkrat, so člani te komisije seveda upravičeni do dodatne sejnine. Kadrovsko komisijo vodi Mojca Špec Potočar, v njej pa so še Matjaž Engel, Tomaž Kovačič, Gregor Macedoni, Martina Vrhovnik, Janez Malenšek, Jože Miklič in Mojca Novak.

S sejnino svetniki torej ne bodo obogateli, vendar je moralno seveda sporno, da prejmejo sejnino zaradi napake, ki so jo sami zakuhali. Če v podjetju delavec naredi napako, ki podjetju povzroči poslovno škodo, jo mora seveda poravnati sam, če sploh obdrži službo, seveda. Nasprotno velja v novomeškem občinskem svetu. Svetniki bodo za svojo neumnost nagrajeni s sejnino. Razen seveda, če jih bo zapekla vest, in se bodo sejnini odpovedali.

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, VEČ ZGODB, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.