VODILNI DOLENJSKI ČASTNIKI TERITORIALCI POZIVAJO K ODSTOPU JANŠEVE VLADE IN RAZPUSTITVI PARLAMENTA

| 23/08/2012

Na uredništva slovenskih medijev je danes prispel dopis 14 dolenjskih teritorialcev, ki zahtevajo odstop Janševe vlade, razpust parlamenta in druge ukrepe, s katerimi bi potegnili Slovenijo iz krize. Podpisniki imajo večinoma visoke vojaške ali druge nazive.

Med podpisniki je tudi nekdanji novomeški podžupan, danes direktor Komunale in občinski svetnik Rafko Križman. Prvopodpisani je sicer upokojeni polkovnik slovenske vojske Janez Butara. Podpisani pa so še: Remzo Skenderović, Rudolf Krošl, Janez Muhvič, Brezovšek Ernest, Franc Medle, Boris Pogačar, Mitja Teropšič, Stane Jarm, Jože Butara, Anton Šuklje, Miha Molan in Jože Ribič.

VSEBINA PISMA

Poziv slovenski javnosti

Za Slovenijo gre

Politična in ekonomska kriza ter kriza vrednot nas je, skupino državljanov, spodbudila, da se ponovno medsebojno povežemo in izrazimo svoje nestrinjanje s stanjem v državi. Vsi spodaj podpisani nimamo nikakršnega interesa politično se udejstvovati, imamo pa namen slovensko javnost spodbuditi k novi ustvarjalnosti in upiranju sedanjemu političnemu stanju v državi. Vsi spodaj podpisani smo v prejšnji državi in v samostojni državi Sloveniji ter k njeni osamosvojitvi prispevali pomemben delež. Ni nam šlo in tudi zdaj nam ne gre za oblast tako, kot je sedanji oblasti, ki je, skupaj z ostalimi, v dvajsetih letih samostojnosti pripeljala državo v stanje, v kakršnem smo. In tega je potrebno spremeniti. Bojimo se, da tega obstoječa oblast ni sposobna, da je premalo povezovalna, da nasprotuje vsem drugače mislečim, kar ne pelje državo iz krize. Za tako državo si nismo prizadevali. Ne pristajamo na filozofijo življenja, ki se nam ponuja in ne pristajamo na manipulacije z ljudmi, na nespoštovanje ustave, ponarejanje zgodovine, siromašenje ljudi, hitre, neutemeljene posege v vojsko, policijo, zdravstvo, kulturo, šolstvo, šport, v enostransko usmerjene resnice, na stanje izrednosti, nujnosti, na demontažo pravne države. Hiša demokracije-parlament je postala prizorišče infantilnih razprav, kjer poslanci glasujejo čredno v posmeh volivcem in demokraciji, javne razprave v nekaterih odborih pa so pod mejo še sprejemljivega okusa.

 Pozivamo vso slovensko javnost, da se upre praksi, po kateri se veliko odločitev sprejema in odloča izven sistema in mimo oči javnosti in se s tem ustvarja škoda vsem nam državljanom in prebivalcem Slovenije. Pozivamo vsakega posameznika, ki mu ni vseeno za Slovenijo, vsa društva, organe in organizacije k resnemu in odločnemu reševanju vseh družbenih vprašanj. Posebej pozivamo na nestrankarsko obnašanje, ker so nas posamezniki, ki ščitijo svoje interese prek strank pripeljali v takšno situacijo. Ni vsemu kriva svetovna kriza, kar potrjujejo prakse nekaterih drugih držav, ki so se pravočasno prestrukturirale. Tranzicijska zakonodaja je omogočila in legalizirala ropanje državne lastnine. Očitno je, da nekaterim ni samo do Slovenije. Nam pa je. Zato pozivamo, da zaostrimo vprašanje odgovornosti do nosilcev javnih funkcij, da jim s striktno kontrolo, oglašanjem in opozarjanjem na vse odklone, manipulacije in odločanja mimo sistema, onemogočimo nadaljnje sesutje države. Slabše ne more biti, zato nas ne sme biti strah upreti se vsem tistim, ki svojega dela ne opravljajo v skladu s predpisi in v dobro nas vseh. Ne dovolimo, da manjšina upravlja tako, kot upravlja in zapravlja več, kot si zasluži.

 Spodaj podpisani posebej pozivamo slovenske intelektualce, da se vsak na svojem področju odzove, da ponudijo rešitve za izhod iz krize, ker jih je treba opomniti, da je prišel čas, ko se je treba opredeljevati in je zato njihova odgovornost tem večja. Za Slovenijo gre. Prišel je čas, ko je nujna večja prisotnost slovenskih intelektualcev v razreševanju družbenih vprašanj. Svoj del odgovornosti za nadaljnjo usodo morajo prevzeti tudi oni, ker jih praktično ni čutiti.

 Vsi spodaj podpisani smo leta 1991 prevzeli svoj del odgovornosti pri osamosvajanju Slovenije in ker to ni tista Slovenija, ki smo jo pričakovali in želeli in se naša pričakovanja niso uresničila, bomo po potrebi, najmanj pa vsak mesec, opozarjali slovensko javnost na posamezne probleme v državi, oziroma bomo vsako aktualno oblast z vso ostrino opozarjali na možne rešitve. Zato pozivamo vso slovensko javnost, da nas v teh prizadevanjih podpre.

Kot vodilne častnike TO, ki smo z orožjem branili plebiscitarno odločitev Slovencev nas žali tudi nepripravljenost države, da tudi po objavi orožarske trilogije Šurca in Zgage nima toliko poguma in vesti, da razkrinka vojne dobičkarje in nas opere sramote tudi v mednarodnem okolju. Bojimo se, da je ta afera dejansko postavila prag vrednot nove družbene ureditve.

Žalijo nas tudi izjave priletnega politika, da smo mi pripadniki TO nasledniki domobranske vojske iz obdobja 2. svetovne vojne. Nam je izdajstvo in kolaboracija z okupatorjem tuja in takšna sprevržena podtikanja res nismo pričakovali od člana prvega predsedstva.

Žali nas tudi skrajna servilnost dela slovenske politike, ki si podaja kljuke na vratih raznih veleposlaništev kjer jim dajejo napotke kaj smemo in kaj ne. Če se ne morejo znebiti recidiva Dunaja in Beograda, naj se raje ukvarjajo s čim drugim, politiko pa naj čim prej zapustijo, imamo dovolj mladih, sposobnih in ponosnih ljudi.

V izogib nadaljnje moralne, kulturne in ekonomske erozije naše mlade države in družbe, predlagamo naslednje ukrepe, če ne bo pričakovanega odziva bomo pred javnost prišli z novimi predlogi. Predlagamo:

 •  Odstop obstoječe vlade in oblikovanje tehnične vlade
 •  Tehnična vlada naj takoj sprejme program ukrepov za zagon gospodarstva in novo zaposlovanje
 • Razveljavitev ZUJF in sprejetje novega, s katerim bi vsi državljani za dobo 1 leta prispevali 10 % od vsakokratnega zaslužka. Zbrana sredstva nameniti izključno za zagon gospodarstva.
 • Davčna uprava naj poskrbi za takojšnje plačilo 100-tih največjih davčnih zavezancev in objavo njihovih imen ( gre za 270 mio EUR)
 • Banka Slovenije naj objavi seznam 100-tih največjih dolžnikov v vsaki banki s predlogom uprav in nadzornih svetov, kako mislijo zadevo urediti s predlogom ukrepov zoper tiste, ki so odgovorni za slabe plasmaje
 • Državni zbor naj sprejme zakon, s katerim bi zamrznili premoženje vseh tistih, ki imajo vrednost premoženja več kot 2 mio EUR, vse dotlej, dokler se ne ugotovi izvor tega premoženja
 • Takojšno prenehanje funkcij politikov, ki ne spoštujejo odločitev Ustavnega sodišča.
 • Funkcionarji, ki so osumljeni korupcijskih dejanj ali so v kazenskem postopku bi morali odstopiti s svojih položajev.
 • Takojšno prenehanje vračanja premoženja tujcem vključno z Rimo katoliško cerkvijo.
 • Državni zbor naj sprejema predpise le po rednem postopku
 • Državni zbor naj se razpusti, pred tem pa naj sprejme zakon, da na naslednjih volitvah ne more kandidirati nihče, ki je bil več kot 10 let v politiki
 • Organom pregona določiti kot prioritetno nalogo pregon organiziranega in vseh oblik težkega kriminala

Nam gre samo za Slovenijo in ljudi v njej.

Pripadniki Teritorialne obrambe

Dolenjske iz leta 1991 in prestopniki iz JLA

 

 

Janez Butara, upokojeni polk. SV

Remzo Skenderović, univ.dipl.prav.pom.pov.B-de

Rudolf Krošl,u.stotnik.

Janez Muhvič, u.major

Brezovšek Ernest, u.polk.

Franc Medle, u.major

Boris Pogačar, dr. med.,kirurg,stotnik san.službe

Rafko Križman,prof.

Mitja Teropšič, upokojeni pk SV

Stane Jarm, u.praporščak

Jože Butara, u.p.polk.

Šuklje Anton, u.p.polk.

Miha Molan, višji inšp.policije

Ribič Jože, OZVVS

 

Novo mesto, 21.08.2012

Oznake:

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentarji (7)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. city locksmith houston | 16/06/2014
 2. proteinbar | 26/06/2014
 1. Dušan Pezelj pravi:

  Strinjam se z vsem napisanim in s podpisniki ter tudi sam zahtevam odstop in preiskave vseh navedenih zgoraj.

 2. Aleš K pravi:

  PAR PREDLOGOV

  1. Ni v krizi samo Vlada in Parlamernt RS ampak tudi predsedniška funkcija.
  Ker so pred vrati voitve za predsednika RS bi bilo iskreno da ponudite svojega kandidata. To je v skladu s ciljem da nihče ne sme biti v politiki več kot 10 let.

  2. Podpisali ste: “sprejetje novega varčevalnega zakona s katerim bi vsi državljani za dobo 1 leta prispevali 10 % od vsakokratnega zaslužka. Zbrana sredstva nameniti izključno za zagon gospodarstva.”
  To določilo ni dodelano in zato škodljivo. Dodati bi morali kriterij npr.: vsaka družina, ki ima na družinskega člana prihodke, ki so večji kot je minimalna plača… prispeva v sklad 10% letnih prihodkov. Plače namreč niso edini vir sredstev, zato uporabljam termin prihodki.

  3. Zbirajte podpise preko spletne peticije, da bomo zahteve lahko javno popisovali.

  Zahvaljujem se vam za smelo in državnotvorno držo.

  Osti jarej

 3. Štefan pravi:

  Spoštovani
  Veseli me, da pozno vendar še vedno ne prepozno ugotavljate katastrofalno stanje v profašistični uzurpirani oblasti – MODerNE ŠVICarijE.
  Iz krize lahko narod stopi le enoten torej s poenoteno dvignjeno zavestjo in dostojanstvom.
  V IsRAelu poveljniki in ostali vodstveni kadri delujejo v DUHU kolektivizma in so zato zgled ter VZOR, ne pa vzorec manipulacije (oportunističnega komformizma).
  Namesto DELITVE DUHOV in ločevanja naroda v vse hujše skreganosti ni uveljavljanja dejanske nesebičnosti (pravičnosti, resnicoljubnosti in poštenosti).
  V SFRJ, ki je bila država (enkrat že izdana) so govorili: »Za DOMOVINO s Titom (Jajcem -JJ?) naprej.«
  Kopanje groba Slovenstvu (jeziku, kulturi, samospoštovanju, vrednotam na sploh) ima zgodovinsko dolgo brado. V zasužnjevanju gospodarsko, kulturno, politično in duševno prevladujejo tujci, ki jim proti nagradam služijo domači HLAPCI vkovani v neznanje, okove in individualnost. Diagnoza (diaGNOSIS) opisanega stanja se vleče (vlači) že večino poosamosvojitvenih let. Posledice tovrstnega NEdela so splošno nezaUPANJE in apatija. Nekateri to celo sistematično, namerno (po naročilu, naklepno) poglabljajo za zniževanje kulture dialoga ETIKE.
  Npr. V Sloveniji trenutno kandidira že devet kandidatov. Za ustvarjanje kaosa in usmerjanje javnega mnenja je bilo v dogajanje potegnjenih nekaj povsem irelevantnih kandidatov – za ustvarjanje umetne megle. V pohujšljivi dolini Šentflorjanski tako VOLIvci lahko izbirajo le med tremi partijskimi kadri in na drugi strani nezrelimi med njimi pa celo neodgovornimi kandidati. Kaj bodo volivci izbrali je tako na osnovi PSI sublimalnih prožilcev jasno vnaprej. Pomoč temu prispevajo vsi pomembnejši (nastavljeni) mediji (medium je posrednik) in seveda tudi javna hiša – RTV (bordel).
  Kako naj ob takšnem maličenju volitev Slovenija še obstane kot država? Takšne volitve so DEMONkratične kjer ljudstvo samo maska interesov (predvsem tujih). Torej je pri nas ljudstvo namesto oblast, OB LASTnino
  Tudi meni so nudili nazive v (elektronskih) vezah in poznanstvih v okviru vrhniškega RASKOVCA.
  Stanje poznavanja situacije in nadomeščanja pa je bilo že takrat v razsulu, še pred profesionalizacijo vojske s čemer so SLO hlapci uresničili želje NATA. Ker je bila profesionalizacija izvedena NAPAČNO tako kadrovsko kot organizacijsko z nepreverjeno varnostno strukturo so temu vzroku sledile posledice. Tudi to samostojnost, neodvisnost in suverenost smo izgubili. Nad nami tuji gospodarji ponovno mahajo s KORENČKOM in PALICO. Sprašujem se po katerih navodilih delate v tem primeru tudi vi in vas obenem pozivam da samostojnost, neodvisnost in suverenost dokažete kot (je)kleni – pokončni nosilci teh vrednot. V kolikor se spomnite TOVARIŠI in imenovani prestopniki iz vrst JLA je bila nepolitični, nestrankarski vzvod in povezovalec celotne države. Ne poveličujem in ne hvalim prejšnjega totalitarnega režima, ki je zato imel številne slabosti v praksi – vključno z zatiranjem slovenske samobitnosti in jezika!
  Vaša spodbuda k novi ustvarjalnosti in bolj dosledni državljanski nepokorščini zatiralskemu in plenilskemu stanju je izjemno smiselna. Z večino vaših zahtev/predlogov se strinjam. Vendar vam povem da to ne zmanjšuje niti vaše lastne soodgovornosti in stihijske tolerance do kolateralne škode slovenskim državljanom.
  S tem pismom se odzivam na vaš poziv slovenskim intelektualcem, da se vsak na svojem področju odzove, da ponudijo rešitve za izhod iz krize. Strinjam se tudi da imamo dovolj zrelih, sposobnih in ponosnih ljudi. Od vas pričakujem da omogočite dejansko sodelovanje za preporod Slovenije. Torej omogočite dostopnosti (namesto sedanjih papirnatih možnosti) in garancije za izvršenost.
  Uspešnost je neločljivo povezana z rezultati. Torej se naj uveljavlja strokovnost (argumenti) namesto samopašnih odločitev.

  Naj nas pri preobrazbi Slovenije spremlja Trubarjev rek in blagoslov: »Stati inu obstati!« za razvoj slovenskih potencialov.

  Štefan Perkič
  Ljubljana

 4. Andrej pravi:

  “… sprejetje novega, s katerim bi vsi državljani za dobo 1 leta prispevali 10 % od vsakokratnega zaslužka. Zbrana sredstva nameniti izključno za zagon gospodarstva.”

  S tem se strinjam le v toliko, kolikor se teh 10% mojega zaslužka, po določenem obdobju, meni osebno vrne. Lahko v obliki vplačila za dodatno pokojnino oz. kaj podobnega, z državno garancijo seveda. Razumem, da podjetja za zagon poslovanja potrebujejo denar, vem pa tudi, da “podarjeni denar” ne bo kaj prida pomagal, če podjetja, ki ga bodo prejela, ne bodo imela obveze, da ga kasneje vrnejo. Vključno z obrestmi kot v primeru vezanih vlog. Pri se tem lahko uvede moratorij na vračilo za dobo nekaj let. Za podjetja z idejami, ki se prilagajajo konkurenci z inovativnostjo, so pa brez denarja za realizacijo, to naj ne bi bil problem. S tem bi tudi lahko vplivali na spremembo načina razmišljanja v podjetjih in usmeritev k novim poslovnim praksam. Ob tem bi za prejetje uvedel dodatne pogoje, kot je na primer trajnostna naravnanost izdelkov ali storitev s čimmanjšimi vplivi na okolje. V nobenem primeru pa ne bi dovolil, da se denar porabi za nakupe zemljišč, podjetij, itd, kar se lahko kasneje s preknjižbami znajde na povsem drugem naslovu.

 5. Spoštovani soborci vojne za odcepitev od Jugoslavije. Osamosvojili se šele bomo, ko nomo postali tudi suverena in neodvisna uspešna prerojena država.

  Če kdo misli, da se da diagnosticiranega raka pregnati na narodovem telesu pregnati kako drugače kot z natančnim kirusruškim rezom se hudo moti.

  Treba bo narediti kar nismo leta 1990-1991 ali pa bomo dokončno pogubljeni. Mnogi ste živeli v preričanju, da je 10 dnevna zelo premišljeno organizirana vojna prinesla tudi svobodo in demokracijo, nekateri smo kmalu potem razumeli, da je bila tisto zgolj ena bitka, vojna pa bo dobljena ali pa izgubljena v času tranzicije. Će morda nioste še opazili jo trenutno krepko iztgubljamo. Zato je skrajni čas, da se začne s vsesplošno mobilizacijo zdravih sil in z hitrimi, modrimi in učinkovitimi preventivnimi ukrepi, da še preprečimo najhujše, ki je vedno v končanju takih kriz sledilo. Če se nismo ničesar naučili iz zgodovine in ne razumemo kam to pelje boste verjetno že kmalu mobilizirani a bo to zelo podobna mobilizacija tisti iz leta 1991, samo vprašanje je kdo bo sovaražnik tokrat. Najverjetneje kar ljudje, ki so na drugem bregu, ker kreatorji zelo dobro vedo zakaj že več kot dve desetletji načrtno delijo narod in podpishujejo naša čustva, zdaj ne več samo na rdeče in črno, ampak tudi slovensko in neslovensko.

  Sicer pa sem veliko tega pojasnil v dveh videoposnetkih, ker druge možnosti celo kot kandidat za predsednika nimam. Mediji že vedo kaj plasirati in kaj ne.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LPgWkiVduFM

  http://www.youtube.com/watch?v=rI4j5JTgHYU&feature=player_embedded

  Vem, da tudi funkcionalna pismenost Slovencev peša, a vse sem povedal na tako poljuden način, da je res nemogoče tega nerazumeti. Druga stvar pa je kdo se je sposoben distancirati od levo desne prevare in delovati po razmišljanju svoje glave.

  Vse dobro in hvala Vam, ker boste zares delovali, sodelovali in ukrepali za Očiščenje in Preporod Slovenije.

  VSAK SAM JE MOČAN, SKUPAJ SMO NEPREMAGLJIVI!

  Ladislav Troha, major