VODILNI DOLENJSKI ČASTNIKI TERITORIALCI POZIVAJO K ODSTOPU JANŠEVE VLADE IN RAZPUSTITVI PARLAMENTA

| 23/08/2012

Na uredništva slovenskih medijev je danes prispel dopis 14 dolenjskih teritorialcev, ki zahtevajo odstop Janševe vlade, razpust parlamenta in druge ukrepe, s katerimi bi potegnili Slovenijo iz krize. Podpisniki imajo večinoma visoke vojaške ali druge nazive.

Med podpisniki je tudi nekdanji novomeški podžupan, danes direktor Komunale in občinski svetnik Rafko Križman. Prvopodpisani je sicer upokojeni polkovnik slovenske vojske Janez Butara. Podpisani pa so še: Remzo Skenderović, Rudolf Krošl, Janez Muhvič, Brezovšek Ernest, Franc Medle, Boris Pogačar, Mitja Teropšič, Stane Jarm, Jože Butara, Anton Šuklje, Miha Molan in Jože Ribič.

VSEBINA PISMA

Poziv slovenski javnosti

Za Slovenijo gre

Politična in ekonomska kriza ter kriza vrednot nas je, skupino državljanov, spodbudila, da se ponovno medsebojno povežemo in izrazimo svoje nestrinjanje s stanjem v državi. Vsi spodaj podpisani nimamo nikakršnega interesa politično se udejstvovati, imamo pa namen slovensko javnost spodbuditi k novi ustvarjalnosti in upiranju sedanjemu političnemu stanju v državi. Vsi spodaj podpisani smo v prejšnji državi in v samostojni državi Sloveniji ter k njeni osamosvojitvi prispevali pomemben delež. Ni nam šlo in tudi zdaj nam ne gre za oblast tako, kot je sedanji oblasti, ki je, skupaj z ostalimi, v dvajsetih letih samostojnosti pripeljala državo v stanje, v kakršnem smo. In tega je potrebno spremeniti. Bojimo se, da tega obstoječa oblast ni sposobna, da je premalo povezovalna, da nasprotuje vsem drugače mislečim, kar ne pelje državo iz krize. Za tako državo si nismo prizadevali. Ne pristajamo na filozofijo življenja, ki se nam ponuja in ne pristajamo na manipulacije z ljudmi, na nespoštovanje ustave, ponarejanje zgodovine, siromašenje ljudi, hitre, neutemeljene posege v vojsko, policijo, zdravstvo, kulturo, šolstvo, šport, v enostransko usmerjene resnice, na stanje izrednosti, nujnosti, na demontažo pravne države. Hiša demokracije-parlament je postala prizorišče infantilnih razprav, kjer poslanci glasujejo čredno v posmeh volivcem in demokraciji, javne razprave v nekaterih odborih pa so pod mejo še sprejemljivega okusa.

 Pozivamo vso slovensko javnost, da se upre praksi, po kateri se veliko odločitev sprejema in odloča izven sistema in mimo oči javnosti in se s tem ustvarja škoda vsem nam državljanom in prebivalcem Slovenije. Pozivamo vsakega posameznika, ki mu ni vseeno za Slovenijo, vsa društva, organe in organizacije k resnemu in odločnemu reševanju vseh družbenih vprašanj. Posebej pozivamo na nestrankarsko obnašanje, ker so nas posamezniki, ki ščitijo svoje interese prek strank pripeljali v takšno situacijo. Ni vsemu kriva svetovna kriza, kar potrjujejo prakse nekaterih drugih držav, ki so se pravočasno prestrukturirale. Tranzicijska zakonodaja je omogočila in legalizirala ropanje državne lastnine. Očitno je, da nekaterim ni samo do Slovenije. Nam pa je. Zato pozivamo, da zaostrimo vprašanje odgovornosti do nosilcev javnih funkcij, da jim s striktno kontrolo, oglašanjem in opozarjanjem na vse odklone, manipulacije in odločanja mimo sistema, onemogočimo nadaljnje sesutje države. Slabše ne more biti, zato nas ne sme biti strah upreti se vsem tistim, ki svojega dela ne opravljajo v skladu s predpisi in v dobro nas vseh. Ne dovolimo, da manjšina upravlja tako, kot upravlja in zapravlja več, kot si zasluži.

 Spodaj podpisani posebej pozivamo slovenske intelektualce, da se vsak na svojem področju odzove, da ponudijo rešitve za izhod iz krize, ker jih je treba opomniti, da je prišel čas, ko se je treba opredeljevati in je zato njihova odgovornost tem večja. Za Slovenijo gre. Prišel je čas, ko je nujna večja prisotnost slovenskih intelektualcev v razreševanju družbenih vprašanj. Svoj del odgovornosti za nadaljnjo usodo morajo prevzeti tudi oni, ker jih praktično ni čutiti.

 Vsi spodaj podpisani smo leta 1991 prevzeli svoj del odgovornosti pri osamosvajanju Slovenije in ker to ni tista Slovenija, ki smo jo pričakovali in želeli in se naša pričakovanja niso uresničila, bomo po potrebi, najmanj pa vsak mesec, opozarjali slovensko javnost na posamezne probleme v državi, oziroma bomo vsako aktualno oblast z vso ostrino opozarjali na možne rešitve. Zato pozivamo vso slovensko javnost, da nas v teh prizadevanjih podpre.

Kot vodilne častnike TO, ki smo z orožjem branili plebiscitarno odločitev Slovencev nas žali tudi nepripravljenost države, da tudi po objavi orožarske trilogije Šurca in Zgage nima toliko poguma in vesti, da razkrinka vojne dobičkarje in nas opere sramote tudi v mednarodnem okolju. Bojimo se, da je ta afera dejansko postavila prag vrednot nove družbene ureditve.

Žalijo nas tudi izjave priletnega politika, da smo mi pripadniki TO nasledniki domobranske vojske iz obdobja 2. svetovne vojne. Nam je izdajstvo in kolaboracija z okupatorjem tuja in takšna sprevržena podtikanja res nismo pričakovali od člana prvega predsedstva.

Žali nas tudi skrajna servilnost dela slovenske politike, ki si podaja kljuke na vratih raznih veleposlaništev kjer jim dajejo napotke kaj smemo in kaj ne. Če se ne morejo znebiti recidiva Dunaja in Beograda, naj se raje ukvarjajo s čim drugim, politiko pa naj čim prej zapustijo, imamo dovolj mladih, sposobnih in ponosnih ljudi.

V izogib nadaljnje moralne, kulturne in ekonomske erozije naše mlade države in družbe, predlagamo naslednje ukrepe, če ne bo pričakovanega odziva bomo pred javnost prišli z novimi predlogi. Predlagamo:

 •  Odstop obstoječe vlade in oblikovanje tehnične vlade
 •  Tehnična vlada naj takoj sprejme program ukrepov za zagon gospodarstva in novo zaposlovanje
 • Razveljavitev ZUJF in sprejetje novega, s katerim bi vsi državljani za dobo 1 leta prispevali 10 % od vsakokratnega zaslužka. Zbrana sredstva nameniti izključno za zagon gospodarstva.
 • Davčna uprava naj poskrbi za takojšnje plačilo 100-tih največjih davčnih zavezancev in objavo njihovih imen ( gre za 270 mio EUR)
 • Banka Slovenije naj objavi seznam 100-tih največjih dolžnikov v vsaki banki s predlogom uprav in nadzornih svetov, kako mislijo zadevo urediti s predlogom ukrepov zoper tiste, ki so odgovorni za slabe plasmaje
 • Državni zbor naj sprejme zakon, s katerim bi zamrznili premoženje vseh tistih, ki imajo vrednost premoženja več kot 2 mio EUR, vse dotlej, dokler se ne ugotovi izvor tega premoženja
 • Takojšno prenehanje funkcij politikov, ki ne spoštujejo odločitev Ustavnega sodišča.
 • Funkcionarji, ki so osumljeni korupcijskih dejanj ali so v kazenskem postopku bi morali odstopiti s svojih položajev.
 • Takojšno prenehanje vračanja premoženja tujcem vključno z Rimo katoliško cerkvijo.
 • Državni zbor naj sprejema predpise le po rednem postopku
 • Državni zbor naj se razpusti, pred tem pa naj sprejme zakon, da na naslednjih volitvah ne more kandidirati nihče, ki je bil več kot 10 let v politiki
 • Organom pregona določiti kot prioritetno nalogo pregon organiziranega in vseh oblik težkega kriminala

Nam gre samo za Slovenijo in ljudi v njej.

Pripadniki Teritorialne obrambe

Dolenjske iz leta 1991 in prestopniki iz JLA

 

 

Janez Butara, upokojeni polk. SV

Remzo Skenderović, univ.dipl.prav.pom.pov.B-de

Rudolf Krošl,u.stotnik.

Janez Muhvič, u.major

Brezovšek Ernest, u.polk.

Franc Medle, u.major

Boris Pogačar, dr. med.,kirurg,stotnik san.službe

Rafko Križman,prof.

Mitja Teropšič, upokojeni pk SV

Stane Jarm, u.praporščak

Jože Butara, u.p.polk.

Šuklje Anton, u.p.polk.

Miha Molan, višji inšp.policije

Ribič Jože, OZVVS

 

Novo mesto, 21.08.2012

Oznake:

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.