VEČ BREZPOSELNIH, VENDAR VEČ TUDI NOVIH ZAPOSLITEV

| 06/08/2012

Julija se je število brezposelnih zaradi stečajev podjetij in iztekov zaposlitev za določen čas spet nekoliko povečalo. Pri Zavodu RS za zaposlovanje (Zavod) je bilo prijavljenih 106.896 brezposelnih oseb, 1,2 % več kot junija 2012 ter za 0, 6 % manj kot julija 2011. Večja sta bila tudi zaposlovanje brezposelnih oseb, za 3,6 % več kot junija ter 0,5 % več kot julija 2011, ter povpraševanje delodajalcev po delavcih, za 18,3 % več kot junija in 1,1 % manj kot julija lani.

Gibanje brezposelnosti

Obdobje zmanjševanja brezposelnosti se je julija prekinilo, saj se je v tem mesecu pri Zavodu ponovno prijavilo večje število brezposelnih oseb, tako zaradi stečajev podjetij kot iztekov zaposlitev za določen čas. Ob koncu julija 2012 je bilo na Zavodu prijavljenih 106.896 brezposelnih oseb, 1.266 oseb oziroma 1,2 % več kot junija 2012. V primerjavi z julijem 2011 je bila brezposelnost nižja za 0,6 %. V letošnjih prvih sedmih mesecih je bilo pri Zavodu v povprečju prijavljenih 110.038 brezposelnih oseb, 1,2 % manj kot v enakem obdobju leta 2011.

Julija 2012 se je na novo prijavilo 8.790 brezposelnih oseb, kar je 42,0 % več kot v juniju 2012 in 19,3 % več kot julija 2011. Med novoprijavljenimi je bilo 797 iskalcev prve zaposlitve, 2.438 trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 4.388 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas. V letošnjih prvih sedmih mesecih se je pri Zavodu na novo prijavilo 53.738 brezposelnih oseb, kar je 1,8 % manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (27.414), prijavilo pa se je še 5.072 iskalcev prve zaposlitve ter 13.447 trajno presežnih delavcev oz. stečajnikov. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je pri Zavodu prijavilo manj iskalcev prve zaposlitve (-13,5 %), kot tudi manj trajno presežnih delavcev in brezposelnih zaradi stečajev (-7,1 %), brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas pa se je prijavilo za 6,5 % več.

Od 7.524 brezposelnih oseb, ki jih je julija Zavod odjavil iz evidence, se je zaposlila oziroma samozaposlila 4.001 oseba, kar je 3,6 % več kot junija, v primerjavi z julijem 2011 pa je bilo zaposlitev za 0,5 % več. V letošnjih prvih sedmih mesecih se je iz evidence odjavilo skupaj 59.596 oseb, od teh 35.339 zaradi zaposlitve, kar je 8,6 % manj kot v primerljivem obdobju leta 2011.

Julija 2012 se je v primerjavi z junijem brezposelnost zmanjšala v treh območnih službah Zavoda1, v OS Murska Sobota (-2,5 %), v OS Maribor (-0,5 %) in v OS Ptuj (-0,1 %), v drugih devetih se je zvišala. Bolj kot na ravni države je število brezposelnih poraslo v OS Nova Gorica (+8,5 %), v OS Celje (+2,1 %), v OS Ljubljana (+2,1 %), v OS Novo mesto (+2,0 %) in v OS Koper (+1,7 %).

Brezposelnost je bila ob koncu julija 2012 večja kot pred letom v naslednjih območnih službah Zavoda: Trbovlje (+8,3 %), Novo mesto (+6,6 %), Koper (+4,1 %), Nova Gorica (+3,7 %), Ljubljana (+2,5 %), Sevnica (+2,4 %), Celje (+1,5 %) in Kranj (+0,1 %). Manj brezposelnih kot pred letom pa je bilo v OS Murska Sobota (-9,1 %), OS Maribor (-7,4 %), OS Velenje (-7,0 %) in Ptuj (-4,1 %).

Struktura brezposelnosti

Julija so se zaradi številčnejšega prijavljanja novih brezposelnih oseb v primerjavi z junijem v strukturi brezposelnosti povečali deleži trajno presežnih delavcev in stečajnikov, brezposelnih v starosti od 25 do 39 let in žensk, deleži drugih pomembnejših kategorij so se zmanjšali, delež brezposelnih, starih od 40 do 49 let pa je ostal nespremenjen. V primerjavi s strukturo v lanskem juliju pa je med brezposelnimi letos več žensk, več brezposelnih, starih od 25 do 39 in od 40 do 49 let, ter dolgotrajno brezposelnih oseb. V izobrazbeni strukturi se je v primerjavi z julijem 2011 na 25,2 % povečal delež brezposelnih oseb s poklicno izobrazbo (III. in IV. stopnja), delež brezposelnih s terciarno izobrazbo (VI. stopnja ali več) pa na 14,4 %, deleži drugih izobrazbenih skupin so bili manjši kot pred letom.

Povprečni čas brezposelnosti se je julija 2012 v primerjavi s predhodnim mesecem skrajšal, v primerjavi z enakim mesecem lani pa je bil daljši. Ob koncu julija 2012 je bila brezposelna oseba v povprečju brezposelna 1 leto, 10 mesecev in 29 dni, konec julija 2011 pa mesec in 27 dni manj, to je 1 leto, 9 mesecev in 2 dni.

Prosta delovna mesta

Julija se je po treh mesecih zmanjševanja število prostih delovnih mest zvišalo, vendar ostaja manjše kot pred letom. Delodajalci so prijavili 15.375 prostih delovnih mest, kar je 18,3 % več kot junija in 1,1 % manj kot v lanskem juliju.

Povpraševanje po delavcih je bilo v prvih sedmih mesecih za 11,0 % manjše kot v primerljivem lanskem obdobju. Delodajalci so od januarja do konca julija prijavili 101.446 prostih delovnih mest, od tega 83,3 % za zaposlitve za določen čas. Povpraševanje po delavcih je bilo glede na prvih sedem mesecev leta 2011 večje le v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (+14,9 %) in v gradbeništvu (+8,9 %). Nadpovprečno zmanjšanje števila prostih delovnih mest je bilo prisotno v rudarstvu (-49,1 %), v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti (-43,9 %), v oskrbi z vodo, ravnanju z odplakami in odpadki, saniranju okolja (-33,2 %), v izobraževanju (-27,5 %), v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (-26,7 %), v trgovini, vzdrževanju in popravilih motornih vozil (-23,9 %), v drugih dejavnostih (-20,2 %), v predelovalnih dejavnostih (16,8 %), v zdravstvu in socialnem varstvu (-15,3 %), v gostinstvu (-13,8 %), v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (-12,2 %) ter v poslovanju z nepremičninami (-11,5 %).

Povpraševanje po delavcih na področju predelovalnih dejavnosti se je zmanjšalo za 16,8 %. Delodajalci, ki se uvrščajo na to področje, so v letošnjem prvem polletju skupaj prijavili 19.284 prostih delovnih mest. Število prostih delovnih mest na področju predelovalnih dejavnosti je poraslo v proizvodnji farmacevtskih surovin in preparatov, v dejavnosti popravil in montaže strojev in naprav, v proizvodnji drugih vozil in plovil, v proizvodnji pohištva ter v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih, najbolj pa se je zmanjšalo v proizvodnji oblačil, v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja, v proizvodnji računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov ter v proizvodnji nekovinskih mineralnih izdelkov.

Po podatkih ZZZS-ja se je na predhodno prijavljenih prostih delovnih mestih julija 2012 zaposlilo 8.226 oseb, kar je 1,7 % manj kot junija in 8,7 % več kot julija lani. V obdobju od januarja do julija 2012 je bilo zaposlitev na prostih delovnih mestih 66.354, kar je 6,8 % več kot v enakem lanskem obdobju.

Oznake: ,

Rubrika: Polis

Komentiranje je zaključeno.