V ŽIVO: 17. SEJA OBČINSKEGA SVETA

| 27/09/2012

… takoj se je začelo na ostro! Andrej Resman, občinski svetnik, tudi predsednik sveta Pedenjpeda, predlaga, da gre poročilo nadzornega odbora dol iz dnevnega reda. Resman govori o nestrokovnosti nadzornikov, ki sta pripravila poročilo. Nestrokovnost, škodljivost obeh nadzornikov.

16. 20

Svetniki so predlog Resmana zavrnili, tako da bodo danes veselo razpravljali o vrtcih.

No, še pred tem je župan pojasnil, da se z dnevnega reda umakne Macedonijev odlok o znižanju turističnih taks za turiste – študente (primer Situla). Do župana je prišlo neko pismo gostincev, tako da bi župan z upravo rad preučil to pismo in se potem odločil, kako bo s tem odlokom. Svetniki so predlog sprejeli, kljub Macedonijevemu nasprotovanju.

16.30

Prav tako se je oglasil svetnik Franci Beg. Opozoril je, da je v ponedeljek kadrovka komisija naredila ogromno napak pri določitvi elektorjev za državni svet. Predlagal je, da se postopek ponovi. Martina Vrhovnik je predlagala, da se počaka, da na sejo pride še predsednica kadrovske komisije Mojca Špec Potočar in da se potem odločijo, kako naprej. Beg se ne strinja, vendar ga spet preglasujejo.

16.31

Sedaj pa manj pomembne teme. Spremembe odloka o rekonstrukciji Ljubljanske ceste. Svetniki ga brez razprave sprejmejo.

Pa potem še SPREMEMBE ZAZIDALNEGA NAČRTA PODBREZNIK. Spremembo zazidalnega načrta naroča in financira glavni investitor v območju, t.j. podjetje IMOS, d.d. Iz Ljubljane. Spremembe vključujejo nekoliko spremenjeno ureditev prometa. To je povezano z določitvijo trase bodoče zahodne obvoznice, ki bo potekala po zahodnem delu Podbreznika. Spreminjajo se tudi dejavnosti, ki so dopuščene v posameznih obektih (v enklavah E1 in E2 je možna tudi dejavnost vrtca, doma starejših občanov, oskrbovana stanovanja; v večstanovanjskih blokih B1 in B3 se dopusti gradnja apartamjskih stanovanj (npr. za študentski dom, hostel, hotel, gostišče ipd.); v nizu vrstnih hiš so lahko tudi oskrbovana stanovanja, v tehnološkem parku pa se dopusti gradnjo parkirne hiše. Poleg tega se spreminjajo tudi gabariti nekaterih objektov,

Kakor koli že, svetniki tudi to brez razprave sprejmejo.

16.34

Sedaj bodo obravnavali statut Agencije za šport Novo mesto. Odbor za družbene dejavnosti predlaga nekaj amandmajem. Kolikor se lahko na hitro preletel, predlagajo nekaj sprememb pri pogojih za direktorja.

K razpravi se priglasi še Ivan Grill. Govori o sestavi sveta Agencija za šport. Pravi, da je število članov sveta preveliko. Prav tako meni, da je preveč, če ima 16 zaposlenih kar 2 predstavnika.

Kakšna izobrazba je bila dosedaj določena za direktorja? Ali ima sedanji direktor zahtevano izobrazbo ali ne?

In sedaj novomeški teniški oligarh Jiri Volt. Svoj čas je izkoristil za to, da se je zahvalil višjim silam, da je Športna zveza Novo meso v svet agencije dobila svojega predstavnika.

Odbor za družbene dejavnosti je prav tako mnenja, da bi bilo dovolj, da imajo zaposleni enega predstavnika.

Pojasnjuje Berger, vodja družbene dejavnosti. Mora biti liho število, drugače lahko pride v svetu do pat položaja.

Nekaj govorijo eden čez drugega in iščejo rešitve. Oglasi se Macedoni. Resman opozori, da ima knjižnica štiri člane.

Tudi župan ima amandma. Pravi, da se v šestih mesecih po sprejetju tega statuta imenuje nov svet zavoda. Oglasi se Jiri – predlaga, da naj se novi svet konstituira kar v treh mesecih.

Grill piše svoj amandma, ki ga bodo najbrž sprejeli. V primeru pat položaja, bo imel predsedik sveta kar dva glasova.

Sprejmejo županov amandma.

Sprejmejo še Grillov amandma. In tudi celoten odlok.

16.48

Kolikor vidim, dr. Vida pakira kovčke in odhaja. Škoda, pogrešali bomo njeno odločno nasprotovanje in opozarjanje na vse stran poti, po katerih hodi aktualna novomeška politika!

16.49

Končno se bodo pogovarjali o poročilih nadzornega odbora. Najprej poročilo o zaključnem računu za MONM. Kralj Borut dobi besedo. Pravi, da je bilo v glavnem vse ok in da zaključni račun štima. Pravi, da bodo vsa priporočila v bodoče upoštevali. Predlaga, da občinski svet sprejme odlok.

No, kljub temu, da je vse ok, se oglasi Macedoni. Macedoni opozori, da se je dogajalo tudi marsikaj. V letu 2010 se je dogajalo, da je občina velikokrat kaj zapravila vnaprej, pa šele potem spraševala občinski svet, ali lahko dajo to v proračun. Ali je nadzorni odbor to proučil? Prav tako ga zanima, ali je nadzorni odbor obravnaval tudi to, da je občinska uprava najem na Topliški cesti (za potrebe RIC) naredila malce po svoje in mimo volje občinskega sveta.

Govori dr. Dular, član nadzornega odbora. Govori brez mikrofona, ne sliši se ga dobro. Ampak zgleda, da je Macedonija nekako zadovoljil.

Oglasi se še ga. Zupančič. Pravi, da jo žalosti to, da iz leta v leto prihaja do enakih priporočil. Na sejah se to obravnava, vendar se naslednje leto zgodba ponovi. Vsako leto imamo enaka priporočila, ki se ponavljajo. Morda bi nadzorni odbor pripravil poročilo o tem, kako se upoštevajo njegova priporočila.

Sedaj pa o poročilu glede vrtcev. Kralj Borut pojasni, da v poročilu nadzornega odbora pravzaprav ne piše, da je bilo pri poslovanju vrtcev kar koli nezakonitega. Je nekaj priporočil, ki so jih v glavnem upoštevali. Prav tako smo preučili domneve glede imenovanja – morda je bil postopek malce nenavadno voden, ampak huših nezakonitosti ni bilo.

Matic Vidic pohvali nadzorni odbor. V bistvu mu moramo biti hvaležni.

Andrej Resman: Nekaj dejstev moram pojasniti. Če bi bili še enkrat v isti situaciji, bi storili Nadzorniki smo opravili slabo delo, nestrokovno, zavajajoče in pristransko. Sicer pa: ali je obstajalo karkšno koli poslovno sodelovanje med Damirjem Deličem in zavodom kakršno koli poslovno sodelovanje. Že na prejšnji seji sem opozoril na sestavo nadzornega odbora. Mislim, da nekateri člani nadzornega odbora niso sposobni opravljati svojega dela. V glavnem predlagam, da se Deliča izključi.

Ivan Grill: Ko beremo to priporočilo se zdi, da je namen tega poročila diskreditacija ravnateljice vrtca. Od kod njemu sploh pristojnost, da se loti imenovanja ravnateljice. To sploh ni bil predmet nadzora! Spomnite se, kako je bilo pod prejšnjim ravnateljem! Koliko pritožb smo imeli. Pripravljalce nadzora bi prosil, da komentirajo odzive obeh ravnateljic. Ni prav tudi to, da nadzornik z Resmanom sploh ni govoril.

Damir Delič pojasni, da so zgolj povzemali dokumente drugih inštitucij, da so povzemali kronologijo.

17.19

Alojzij Muhič: Dosegli smo svoj cilj. Danes je v vrtcu Pedenjped popolnoma enakovredno poslovanje kot v Cicibanu. Moramo pa spoštovati priporočila nadzorenega odbora. V tem pogledu ne vidim razloga, da se ne bi seznanili s poročilom nadzornega odbora. Določene učinke pri stroških lahko dosežemo. Ta nadzorni odbor smo mi ustanovili. Če ima kdo kakšen predlog glede tega, da koga izključi, naj to naredi in bomo o tem odločali.

Ni kaj, župan je moder mož. Začutil je, da je treba stvar nekako končati s spravno besedo. Vsi so delali dobro. Vrtci napredujejo, občina tudi, tukaj živijo ljudje, ki mislijo dobro, včasih pa se nekoliko nerodno izrazijo.

17.24

Od viharja v vrtcih k onesnaženosti okolja. Svetniki obravnavajo poročilo o okolju. O tem smo že pisali … Pojasnjuje predstavnik podjetja Boson Aljoša Jasim Tahir. “Novo mesto ima nekaj resnih težav z onesnaženostjo okolja, ugotavlja študija, ki jo je po naročilu Mestne občine Novo mesto naredilo podjetje Boson, d.o.o. iz Ljubljane. Ključni okoljski problemi novomeške občine so v preveliki onesnaženosti zraka s prašnimi delci, v onesnaženosti zraka z ozonom, občasna neustreznost pitne vode na vodnih virih, obremenjenost prebivalstva s hrupom na mestnih vpadnicah, velika obremenjenost okolja z odpadki, preveliko svetlobno onesnaženje in premajhno ločevanje odpadkov.” Povezava.

17.31

Priznam, ta seja je totalno dolgočasna. Tudi Sašo Hribar s tem materialom ne bi uspel narediti komedije.  Ali pač?

17.32

Dobro, smešno je to, da teniški oligarh Jiri ravno kar preverja, ali Čuvar v tem zapisu pravilno uporablja dvojino.

Matic Vidic: Omenja zaskrbljujoče podatke o tem, koliko škode naredijo led svetilke. Prav tako podpre Slavkotov predlog, da se ponoči luči ugašajo. Omeni tudi razveseljočo novico, da bo Milena Bartelj postala direktorica CERODA. Dobro, glede na reakcijo Milene

Macedoni je malce razočaran nad stolpcem “odziv”. Odziv naših ustanov na to poročilo je zelo hladen. Pričakujemo torej akcijski načrt, ki naj bo res akcijski!

Na številne pametne stvari opozori tudi Vanja Kolenc.

Ivan Grill: Tudi on pozdravi takšno poročilo. Koristno bi bilo, če bi takšno poročilo obravnavali vsako leto. Zanima ga glede industrije. Ali obstaja podatek, kateri so največji onesnaževalci v Novem mestu. Nekaj bodo morali ukreniti. Zanima ga tudi, ali bodo merili hrupno onesnaževanje. Ljudje se pritožujejo glede protihrupnim ograj – narejene so bile v obliki nasipov in so sedaj posedle. Hrup je postal bistveno višji – država bo morala nekaj ukreniti.

Podžupan Slavko: Rezultati so zaskrbljujoči. Glavo obračamo stran id teh problemov. Smo industrijski bazen: lahko smo samo slutili, kako hudo je. Sedaj vidimo, da imamo povsod probleme.

… MATIC VIDIC, BODOČI ŽUPAN, BODOČI MINISTER IN LETA 2030 PREDSEDNIK DRŽAVE, EVROPEJEC LETA 2050, ČLOVEK, KI MU BODO LETA 2060 POSTAVILI SPOMENIK, KI BO STAL NA MESTU, KJER DANES STOJI ROTOVŽ, TEOLOG, FILOZOF IN SPREHAJALEC … JE PRINESEL DVE KAVI!!!! …

… in če se vrnemo k Slavku: Slišimo, da se bosta župan in direktor zavoda za turizem naslednje leto skopala v Krki … predlagam, da načrtu dodamao mestno kopališčo.

Miroslav Berger: Poročilo nas je lahko streznilo. Temeljito se moramo zsamisliti nad podatki. Čim prej moramo pripraviti program za varstvo okolja. Ne glede na to pa moramo takoj začeti upoštevati vsa priporočila. Ne smemo pozabit na promet! Promet je večji onesnaževalec kot industrija. Industrija je na tem področju naredila več kot promet. Tukaj mora veliko narediti občina in država. Glede hrupa: mislim, da je marsikje tako visok, da bo treba nositi protihrupne slušalke.

Alojz Turk: Govori o tem, da bi morali imeti še podatke o “dži-di-piju”. Misli, da imamo kar dobro okolje. Glede na GDP imamo kar dobro okolje. Imamo dobro državno regulativo glede industrije. Tudi če bi vse ugasnili, bi onesnaženost našega okolja ostala – zaradi globalnega onesnaženja.

Turk pravi tudi, da bo npr. zamenjava svetilk več stala in da bo več onesnaženja s to zamenjavo, kot bo onesnažila okolje obstoječe svetilke. To je interes industrije! Glede okolja Krke: občina bo prispevala hidravlične izboljšave. To bo veliko pripomoglo k okolju.

In sedaj k odpadkom: Smo eni prvih v slovenskemu merilu, ki je pravilno pristopil k reševanju problematike. Zaradi prevelike poslušnosti države, je projekt CEROD zastal. Šele sedaj se bo spet pognal. To je velik projekt. Občina največ svojega investicijskega denarja namenja prav okolju. Občina dobro skrbi za svoje občane!

Malce je tudi kritičen do poročila, če ga prav razumem. Povedati hoče, da je poročilo preveč črno, da so v primerjavi z drugimi na boljšem. Imamo rezultate!

Okoljsko poročilo je preveč kritično, pravi Turk. Kljub vsemu živimo v primernemu okolju. V primerjavi z Ljubljano in Celjem. Povsod imajo probleme (še večje) z okoljem in pitno vodo.

In poglejte ga, oglasil se je Matjaž Engel. Zanima ga, ali imajo seznam jam. Je jamar in omenja, da imajo seznam desetih jam. Zanima ga, ali imajo točen podatek glede teh jam.

Milena Kramar Zupan: Pričakovala sem boljše rezultate. Smo mariskje pod povprejčjem. Že z vidika svoje profesije, kot direktorica zdravstvenega doma, me ti podatki skrbijo. Ne bo dovolj, če naredimo en ukrep. Zadeve se moramo lotiti celovito in širše.

Nimamo resnega parka, nimamo resnih kolesarskih stez, sprehajalnih poti. Tega ne bomo naredili s programom. Začeti moramo delati na trajnostnem razvoju. Smo industrijsko mesto – to je dobro, imamo nižjo brezposelnost, ampak po drugi strani to povzroča tudi probleme.Macedoni: Replika na g. Turka. Omenil je, da investicija v svetilke ni smiselna. Pri svetilkah lahko prihranimo 150 000 evrov na leto! Oprostite, to je velik denar. Zame je absolutna kategorija in ne relativna. Povsem vseeno je, kako imajo drugi.

Aljoša, predstavnik Bosona: Glede onesnaževalcev. To je bila URSA, ki pa so že v času delanja poročila namestili filtre in bistveno znižali emisije. Glavni problem postaja promet.

Glede javne razsvetljave: projekt je občina v tem ćasu začela izvajati.

Glede primerjav: Strinja se z gospodom Turkom, ki je povedal, da je Novo mesto podobno drugim industrijskim mestom (no, Turk je rekel, da je drugje še slabše).

Glede jam: Popisov jam je bilo več. Zadnji je bil leta 2002 od gospoda Hudoklina z zavoda za varstvo narave.Glede hrupa: Rešitev ni toliko v tem, da se gradi ograje. Potrebno je delati na ukrepih za mobilnost: javni prevoz ipd. Župan Muhič z nekaj stavki lepo zaokroži razpravo. Pove, da je veliko narejeno, da se veliko dela in pripravlja, “da pa se nikoli ne bo nikoli naredilo vsega, kar bi se moralo narediti.” Veliki mož iz Birčne vasi. Morda pa bi bilo prav, da ga potrdimo še v tretje?

18.17

Vrhunec dneva: Premoženjske zadeve.

Macedoni: Opozori svetnika Volta, da bi lahko sedaj, ko prehajamo na premoženjske zadeve, lahko vloži amandma, da se objekt v Portovalu ne prodaja zasebniku. Bravo Macedoni, dobro si ga!

Kaj bo rekel Volt?

Jiri je za trenutek odložil delo (preverjanje dvojine na Čuvarju) in dejal, da se s tem strinja. Pravi, da je proti prodaji v Portovalu.

Beg: Se ne strinja s predhodnikoma. Meni, da je potem narobe tudi to, da imamo kafič v Športni dvorani Portoval.

“Franci, ne razumeš!” (Macedoni). Športne dvorane Marof nismo nikoli prodajali. Tisto je v najemu. Predlagam, da se umakne možnost, da se objekt proda. Naj se odda v najem. Ampak to naj vloži svetnik Volt, ki je del koalicije in je glasoval za sklep, da se objekt lahko tudi proda.

Volt: Še enkrat: ne strinjam se s tem, da se tam govori o terasah in podobnem. Kolikor sem govoril z županom, gre stvar v pravo smer.

Župan: Spet lepo zaceloviti zadevo. Naredili bomo tako, da bo najbolje za kegljače in za šport. Vsi utihnejo in gredo naprej.

18.22

Sedaj pa še točka “nepotizem in politična korupcija”. Najprej glede državnga sveta.

Oglasi se Franci Beg. Bom ponovil za gospo Špecovo, čeprav so ostali že to slišali. Predlagal sem, da se ta točka (imenovanje elektorjev) umakne z dnevnega reda. Pravila smo kršili. 19. člen. Člani mandatne komisije so hkrati tudi kandidati za elektorje. Člani mandatne komisije sploh ne bi smeli kandidirati. V skrajni sili pa sploh ne bi smeli glasovati. Glasovali namreč o samem sebi. To je v naprotju s pravili.

Martina Vrhovnik: Ni razlogov, da ne bi glasovali. Kadrovska komisija je samo pripravila seznam, elektorje pa imenuje občinski svet. Predlaga, da občlinski svet nadaljuje in imenuje elektorje.

Macedoni: Zelo kreativno se da marsikaj raztolmačiti. Volitve se dogajajo samo na komisiji. Pač na prvi stopnji. Ampak v obeh primerih se to tepe. Ta člen je nedvoumen – to, kar govori ga. Vrhovnik je povsem neustrezno.

Franci Beg: Gospa Vrhovnik, točko o vrtcih smo že obravnavali. Pravljic ni treba govoriti. Jaz vem, da bi danes morali glasovati, ampak komisija je predlagala nelegalne kandidata.

Milena Bartelj: Moj sklep – nehigienično je, da se ena in ista imena ves čas pojavljajo. Naj se vključijo še drugi: eni in isti so vedno izvoljeni. Ponuja se mi vprašanje, kako ljudje s toliko funkcijami vse to naredijo v enem tednu.

Franci Bačar: Tisti, ki menite, da to ni v skladu s pravilnikom, naj ne glasujejo.

Grill: Volili ste sami sebe. To je nehigienično.

Beg: Predlog g. Bačarja je nesprejemljiv. Napaka je bila narejena že na začetku. Če bi bil postopek drugačen, potem bi se pojavila drugi kandidati. Kar koli počnemo, je čisto sprenevedanje. Jutri se usedemo in naredimo nov razpis. Naj se ponovi. Vse sorte vam je ratalo, vendar vam tole ne bo.

Volt se oglasi in zagotovi Maticu Vidicu (ki se je prej ponudil v imenovanje), da bo dobil mesto v svetu za mladino.

Martina Vrhovnik: Še enkrat ponovi svojo misel, da je vse v redu.

Franci Beg: 19. člen jasno določa: Kandidat za elektorja ne more biti član komisije za izvolitev! Kaj je treba še tukaj dodajati. Nardili smo napako in to je to! Gospe in gospodje, vi ste branik demokracije, ampak za to nič narediti. Gre samo za to, da si delite stolčke.

Andrej Resman: Opozarjam na to, da se stvar lahko zakomplicira, če se bo kdo pritožil.

Macedoni: Še enkrat, neleganosti si ne moremo privoščiti.

Miroslav Berger: Kako je glasoval KVIAZ? Je bilo soglasje?

Mojca Špec Potočar: Mislim, da je bil postopek pravilen. Spoštvali so se vsi členi. Vse je bilo v redu. Beg najbrž ne bi sedaj nasprotoval, če bi bil njegov predlog sprejet. Vse je v skladu s pravili in zakonom! Bili smo dokaj soglasni na komisiji, ni bilo zapletov.

Macedoni: Soglasja ni bilo. Vsaj tri procedurane zadeve so bile izpostavljene in so bile preglasovane.

Franci Beg: To, kar je dejala Špecova, da bi jaz molčal, če bi bilo drugače. Če vas je gospod Berger vprašal, potem mu povejte, kako smo glasovali. Bilo je polno zapletov. Glasovni stroj je potem seveda stekel.

Župan zaključuje razpravo in predlaga, da se glasuje.

Macedoni da proceduralni predlog, da se o listi ne glasuje zaradi 19. člena.

Glasujejo o predlogu Macedonija. Predlog seveda ni sprejet: opozicija je za, koalicija proti.

In sedaj glasujejo, kdo je za to listo. Sprejmejo listo elektorjev.

Elektorji bodo na volilni skupščini glasovali o tem, kdo bo zastopal lokalne interese v bodoči sestavi državnega sveta.

19.05

Sedaj pa bodo glasovali še o kandidatu občinskega sveta za državni zbor. Kandidata sta dva, in sicer Kralj Borut in Franci Beg.

Grill si pomane roke in vpraša: “Koliko kandidatov pa lahko predlagamo?” Dobi odgovor: “Dva.” “Potem predlagam, da glasujemo tajno!”

In res, glasovali bodo tajno.

19.06

Dest minut odmora, da pripravijo gradivo…

19.17

Sedaj tajno glasujejo.

Pa spet deset minut odmora.

19.28

Ajde, svetniki, vsi v dvorano, g. župan čaka!

Župan razglaša rezultate: Zmagal je Kralj Borut.

Nadaljujejo. Svetniki bodo podali mnenje o ravnatelju Cicibana. Predlagajo Majdo Kušer Ambožič za ravnateljico Cicibana. Svetniki soglasno dajo pozitivno mnenje.

Imenovali bodo nadomestnega člana nadzornega odbora. Kadrovska komisija predlaga, da imenujejo Antona Dragana, za člana nadzornega odbora (odstopila je namreč Marija Može Seničar). Oglasi se Grill, ki čestita DeSUSU, da je predlagal kandidata.Izglasujejo predlog.

Darja Gantar, Gregor Klemenčin in Vera Ocvirk bodo člani sveta osnovne šole Center.

V svet Osnovne šole Otočec pa bodo imenovani Darja Goršin Bevc, Janez Kocjančič, Mira Zupančič.

V svet OŠ Šmihel: Anton Dragan, Tomaž Kovačič, Marjeta Ferkolj Smolič.

Svet OŠ Dragotin Kette: Matija Blatnik, Jasna Hrastar, Breda Oklešen … itd. Povezava na dokument o kadrovanju.

19.43

Predlog o cenah vrtcev. Razlogi Aleš Berger. Cene v vrtcih se bodo znižale. S 1. februarjem 2009 so začele veljati nove cene, ki so veljale do sedaj.  Zaradi varčevalnega zakona, ki ga je sprejela država, so se plače vzgojiteljev zniažale. Racionalizirali smo nekatere stroške. Cene vrtcev se lahko znižajo za pet odstotkov in za sedem odstotkov za drugo starostno obdobje. 171.000 evrov bo v občinskem proračunu manj denarja.

Matic Vidic: ALi bodo starši torej plačevali manj ali več?

Aleš Berger: V prvem starostnem obdobju se cena praktično ne spremeni. V drugem starostnem obdobju se cena nekoliko zniža.

Gregor Macedoni: Zdi se mi neprimerno, da občina v enem mesecu pripravi rebalans, da pa toliko časa rabite, da pripravite prihranke za naše starše! Predlagam amandma, s katerim bo dosegel, da se bo znižanje upoštevalo tudi za nazaj. Druga stvar: efektivno znižanje bo torej le dva ali tri procente. POo eni strani govorite, da bo znižanje pet oz. sedem odstotkov, vendar hkrati znižujete popuste. S tem zamegljujete zadevo.

Aleš Berger: Namen popustov je bil v tem, da se da novomeškim uporabnikom več popusta. Vendar je sedaj večina uporabnikov iz Novega mesta. Še vedno hočemo ohranjati nekaj popusta.

Macedoni: S tem naredimo 2-3 nižje cene. Ne zdi se mi prav, da realno nižamo samo dva ali tri odstoke. Zato vlaga amandma, s katerim se bo ohranil sedanji popust.

Vanja Kolenc: Ni prav, da tako gradivo dobivamo pred sejo na mizo. Kaj smo sploh dosegli: cen v bistvu ne bomo nič znižali, hkrati pa smo povzročili s temi zadnjimi nadzori in ukrepi, da smo razburili starše, vzgojitelje, ravnatelje.

Aleš Berger: Glede varčevanje pri hrani. Znižali smo cene, kjer se to da. S tem so soglašali tudi vrtci. Prehrambeni del ne bo nič slabši. Hrana ne bo slabša, to so potrdili tudi v samih vrtcih.

Najprej glasujejo o Macedonijevih predlogih. Najprej o tem, da nižje cene veljajo tudi za nazaj. Sprejmejo. Potem še predlog, da tudi popusti veljajo, tako kot so bili. Tudi izglasujejo.

Sprejmejo tudi odlok v celoti.

Sedaj pa še pobude in vprašanja svetnikov. Ivan Grill predlaga, da se zniža nek prispevek neke kmetije. Župan takoj pojasni, da se išče rešitev.

Franci Beg ima nekaj vprašanj: 1. Na julijski seji je bila burna debata v zvezi s Športno dvorano Portoval. Veliko govora o gradbenem dovoljenju, kotizaciji itd. Župan, pričakoval sem, da boste sami od sebe kaj povedali. Ampak kakor koli. Zanima me, koliko znaša parkirnina pod stavbo v RIC za junij, julij in avgust.

In še to: Ali res v občinski upravi zaposlujete ljudi v upravi kljub prepovedi zaposlovanja?

Macedoni: Vsaj že petkrat je bilo javno rečeno, da poteka revizija najemne pogodbe za RIC? Kako je s tem? Kaj se dogaja? Zakaj še vedno plačujemo polno najemnino?

Kekec. 175 občanov je podpisalo peticijo. Obrnili so se na nas, zahtevajo gradnjo otroško in športno igrišče v Podbrezniku.

Milena Kramar Zupan: Občina naj pregleda, katera zemljišča bi lahko bila primerna za vrtičkarstvo. Ta zemljišča bi lahko dali v najem. 2. Igrala v Parku EU naj se prestavijo

Volt: Občinska uprava naj preuči parkiranje nad teniškimi igrišči in pri nogometnemu igrišču. Tam je preveč avtomobilov. Ti avtomobili ne sodijo tja.

Zvone Novak: Parkirna hiša pri Portovalu se koristi zato, da imajo tam ljudje svoje garaže. Investitor za igrišča je IMOS. V svojih projektih ima izgradnjo igrišč. Naj zgradijo. Glede vrtičkov: ni v redu, da po naseljih rastejo nove garaže.

Župan: Glede pobude Kekca. IMOS je tisti, ki je odgovoren. Z njimi smo se pogajali, vendar ne pridemo skupaj. Sicer pa: IMOS naj bi celotno naselje prodal … to sem slišal danes, a ni preverjeno.

V GLAVNEM, ZAKLJUČUJEMO SEJO.

 

 

 

 

 

 

Oznake: ,

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, VEČ ZGODB, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.