V ŽIVO: 17. SEJA OBČINSKEGA SVETA

| 27/09/2012

… takoj se je začelo na ostro! Andrej Resman, občinski svetnik, tudi predsednik sveta Pedenjpeda, predlaga, da gre poročilo nadzornega odbora dol iz dnevnega reda. Resman govori o nestrokovnosti nadzornikov, ki sta pripravila poročilo. Nestrokovnost, škodljivost obeh nadzornikov.

16. 20

Svetniki so predlog Resmana zavrnili, tako da bodo danes veselo razpravljali o vrtcih.

No, še pred tem je župan pojasnil, da se z dnevnega reda umakne Macedonijev odlok o znižanju turističnih taks za turiste – študente (primer Situla). Do župana je prišlo neko pismo gostincev, tako da bi župan z upravo rad preučil to pismo in se potem odločil, kako bo s tem odlokom. Svetniki so predlog sprejeli, kljub Macedonijevemu nasprotovanju.

16.30

Prav tako se je oglasil svetnik Franci Beg. Opozoril je, da je v ponedeljek kadrovka komisija naredila ogromno napak pri določitvi elektorjev za državni svet. Predlagal je, da se postopek ponovi. Martina Vrhovnik je predlagala, da se počaka, da na sejo pride še predsednica kadrovske komisije Mojca Špec Potočar in da se potem odločijo, kako naprej. Beg se ne strinja, vendar ga spet preglasujejo.

16.31

Sedaj pa manj pomembne teme. Spremembe odloka o rekonstrukciji Ljubljanske ceste. Svetniki ga brez razprave sprejmejo.

Pa potem še SPREMEMBE ZAZIDALNEGA NAČRTA PODBREZNIK. Spremembo zazidalnega načrta naroča in financira glavni investitor v območju, t.j. podjetje IMOS, d.d. Iz Ljubljane. Spremembe vključujejo nekoliko spremenjeno ureditev prometa. To je povezano z določitvijo trase bodoče zahodne obvoznice, ki bo potekala po zahodnem delu Podbreznika. Spreminjajo se tudi dejavnosti, ki so dopuščene v posameznih obektih (v enklavah E1 in E2 je možna tudi dejavnost vrtca, doma starejših občanov, oskrbovana stanovanja; v večstanovanjskih blokih B1 in B3 se dopusti gradnja apartamjskih stanovanj (npr. za študentski dom, hostel, hotel, gostišče ipd.); v nizu vrstnih hiš so lahko tudi oskrbovana stanovanja, v tehnološkem parku pa se dopusti gradnjo parkirne hiše. Poleg tega se spreminjajo tudi gabariti nekaterih objektov,

Kakor koli že, svetniki tudi to brez razprave sprejmejo.

16.34

Sedaj bodo obravnavali statut Agencije za šport Novo mesto. Odbor za družbene dejavnosti predlaga nekaj amandmajem. Kolikor se lahko na hitro preletel, predlagajo nekaj sprememb pri pogojih za direktorja.

K razpravi se priglasi še Ivan Grill. Govori o sestavi sveta Agencija za šport. Pravi, da je število članov sveta preveliko. Prav tako meni, da je preveč, če ima 16 zaposlenih kar 2 predstavnika.

Kakšna izobrazba je bila dosedaj določena za direktorja? Ali ima sedanji direktor zahtevano izobrazbo ali ne?

In sedaj novomeški teniški oligarh Jiri Volt. Svoj čas je izkoristil za to, da se je zahvalil višjim silam, da je Športna zveza Novo meso v svet agencije dobila svojega predstavnika.

Odbor za družbene dejavnosti je prav tako mnenja, da bi bilo dovolj, da imajo zaposleni enega predstavnika.

Pojasnjuje Berger, vodja družbene dejavnosti. Mora biti liho število, drugače lahko pride v svetu do pat položaja.

Nekaj govorijo eden čez drugega in iščejo rešitve. Oglasi se Macedoni. Resman opozori, da ima knjižnica štiri člane.

Tudi župan ima amandma. Pravi, da se v šestih mesecih po sprejetju tega statuta imenuje nov svet zavoda. Oglasi se Jiri – predlaga, da naj se novi svet konstituira kar v treh mesecih.

Grill piše svoj amandma, ki ga bodo najbrž sprejeli. V primeru pat položaja, bo imel predsedik sveta kar dva glasova.

Sprejmejo županov amandma.

Sprejmejo še Grillov amandma. In tudi celoten odlok.

16.48

Kolikor vidim, dr. Vida pakira kovčke in odhaja. Škoda, pogrešali bomo njeno odločno nasprotovanje in opozarjanje na vse stran poti, po katerih hodi aktualna novomeška politika!

16.49

Končno se bodo pogovarjali o poročilih nadzornega odbora. Najprej poročilo o zaključnem računu za MONM. Kralj Borut dobi besedo. Pravi, da je bilo v glavnem vse ok in da zaključni račun štima. Pravi, da bodo vsa priporočila v bodoče upoštevali. Predlaga, da občinski svet sprejme odlok.

No, kljub temu, da je vse ok, se oglasi Macedoni. Macedoni opozori, da se je dogajalo tudi marsikaj. V letu 2010 se je dogajalo, da je občina velikokrat kaj zapravila vnaprej, pa šele potem spraševala občinski svet, ali lahko dajo to v proračun. Ali je nadzorni odbor to proučil? Prav tako ga zanima, ali je nadzorni odbor obravnaval tudi to, da je občinska uprava najem na Topliški cesti (za potrebe RIC) naredila malce po svoje in mimo volje občinskega sveta.

Govori dr. Dular, član nadzornega odbora. Govori brez mikrofona, ne sliši se ga dobro. Ampak zgleda, da je Macedonija nekako zadovoljil.

Oglasi se še ga. Zupančič. Pravi, da jo žalosti to, da iz leta v leto prihaja do enakih priporočil. Na sejah se to obravnava, vendar se naslednje leto zgodba ponovi. Vsako leto imamo enaka priporočila, ki se ponavljajo. Morda bi nadzorni odbor pripravil poročilo o tem, kako se upoštevajo njegova priporočila.

Sedaj pa o poročilu glede vrtcev. Kralj Borut pojasni, da v poročilu nadzornega odbora pravzaprav ne piše, da je bilo pri poslovanju vrtcev kar koli nezakonitega. Je nekaj priporočil, ki so jih v glavnem upoštevali. Prav tako smo preučili domneve glede imenovanja – morda je bil postopek malce nenavadno voden, ampak huših nezakonitosti ni bilo.

Matic Vidic pohvali nadzorni odbor. V bistvu mu moramo biti hvaležni.

Andrej Resman: Nekaj dejstev moram pojasniti. Če bi bili še enkrat v isti situaciji, bi storili Nadzorniki smo opravili slabo delo, nestrokovno, zavajajoče in pristransko. Sicer pa: ali je obstajalo karkšno koli poslovno sodelovanje med Damirjem Deličem in zavodom kakršno koli poslovno sodelovanje. Že na prejšnji seji sem opozoril na sestavo nadzornega odbora. Mislim, da nekateri člani nadzornega odbora niso sposobni opravljati svojega dela. V glavnem predlagam, da se Deliča izključi.

Ivan Grill: Ko beremo to priporočilo se zdi, da je namen tega poročila diskreditacija ravnateljice vrtca. Od kod njemu sploh pristojnost, da se loti imenovanja ravnateljice. To sploh ni bil predmet nadzora! Spomnite se, kako je bilo pod prejšnjim ravnateljem! Koliko pritožb smo imeli. Pripravljalce nadzora bi prosil, da komentirajo odzive obeh ravnateljic. Ni prav tudi to, da nadzornik z Resmanom sploh ni govoril.

Damir Delič pojasni, da so zgolj povzemali dokumente drugih inštitucij, da so povzemali kronologijo.

17.19

Alojzij Muhič: Dosegli smo svoj cilj. Danes je v vrtcu Pedenjped popolnoma enakovredno poslovanje kot v Cicibanu. Moramo pa spoštovati priporočila nadzorenega odbora. V tem pogledu ne vidim razloga, da se ne bi seznanili s poročilom nadzornega odbora. Določene učinke pri stroških lahko dosežemo. Ta nadzorni odbor smo mi ustanovili. Če ima kdo kakšen predlog glede tega, da koga izključi, naj to naredi in bomo o tem odločali.

Ni kaj, župan je moder mož. Začutil je, da je treba stvar nekako končati s spravno besedo. Vsi so delali dobro. Vrtci napredujejo, občina tudi, tukaj živijo ljudje, ki mislijo dobro, včasih pa se nekoliko nerodno izrazijo.

17.24

Od viharja v vrtcih k onesnaženosti okolja. Svetniki obravnavajo poročilo o okolju. O tem smo že pisali … Pojasnjuje predstavnik podjetja Boson Aljoša Jasim Tahir. “Novo mesto ima nekaj resnih težav z onesnaženostjo okolja, ugotavlja študija, ki jo je po naročilu Mestne občine Novo mesto naredilo podjetje Boson, d.o.o. iz Ljubljane. Ključni okoljski problemi novomeške občine so v preveliki onesnaženosti zraka s prašnimi delci, v onesnaženosti zraka z ozonom, občasna neustreznost pitne vode na vodnih virih, obremenjenost prebivalstva s hrupom na mestnih vpadnicah, velika obremenjenost okolja z odpadki, preveliko svetlobno onesnaženje in premajhno ločevanje odpadkov.” Povezava.

17.31

Priznam, ta seja je totalno dolgočasna. Tudi Sašo Hribar s tem materialom ne bi uspel narediti komedije.  Ali pač?

17.32

Dobro, smešno je to, da teniški oligarh Jiri ravno kar preverja, ali Čuvar v tem zapisu pravilno uporablja dvojino.

Matic Vidic: Omenja zaskrbljujoče podatke o tem, koliko škode naredijo led svetilke. Prav tako podpre Slavkotov predlog, da se ponoči luči ugašajo. Omeni tudi razveseljočo novico, da bo Milena Bartelj postala direktorica CERODA. Dobro, glede na reakcijo Milene

Macedoni je malce razočaran nad stolpcem “odziv”. Odziv naših ustanov na to poročilo je zelo hladen. Pričakujemo torej akcijski načrt, ki naj bo res akcijski!

Na številne pametne stvari opozori tudi Vanja Kolenc.

Ivan Grill: Tudi on pozdravi takšno poročilo. Koristno bi bilo, če bi takšno poročilo obravnavali vsako leto. Zanima ga glede industrije. Ali obstaja podatek, kateri so največji onesnaževalci v Novem mestu. Nekaj bodo morali ukreniti. Zanima ga tudi, ali bodo merili hrupno onesnaževanje. Ljudje se pritožujejo glede protihrupnim ograj – narejene so bile v obliki nasipov in so sedaj posedle. Hrup je postal bistveno višji – država bo morala nekaj ukreniti.

Podžupan Slavko: Rezultati so zaskrbljujoči. Glavo obračamo stran id teh problemov. Smo industrijski bazen: lahko smo samo slutili, kako hudo je. Sedaj vidimo, da imamo povsod probleme.

… MATIC VIDIC, BODOČI ŽUPAN, BODOČI MINISTER IN LETA 2030 PREDSEDNIK DRŽAVE, EVROPEJEC LETA 2050, ČLOVEK, KI MU BODO LETA 2060 POSTAVILI SPOMENIK, KI BO STAL NA MESTU, KJER DANES STOJI ROTOVŽ, TEOLOG, FILOZOF IN SPREHAJALEC … JE PRINESEL DVE KAVI!!!! …

… in če se vrnemo k Slavku: Slišimo, da se bosta župan in direktor zavoda za turizem naslednje leto skopala v Krki … predlagam, da načrtu dodamao mestno kopališčo.

Miroslav Berger: Poročilo nas je lahko streznilo. Temeljito se moramo zsamisliti nad podatki. Čim prej moramo pripraviti program za varstvo okolja. Ne glede na to pa moramo takoj začeti upoštevati vsa priporočila. Ne smemo pozabit na promet! Promet je večji onesnaževalec kot industrija. Industrija je na tem področju naredila več kot promet. Tukaj mora veliko narediti občina in država. Glede hrupa: mislim, da je marsikje tako visok, da bo treba nositi protihrupne slušalke.

Alojz Turk: Govori o tem, da bi morali imeti še podatke o “dži-di-piju”. Misli, da imamo kar dobro okolje. Glede na GDP imamo kar dobro okolje. Imamo dobro državno regulativo glede industrije. Tudi če bi vse ugasnili, bi onesnaženost našega okolja ostala – zaradi globalnega onesnaženja.

Turk pravi tudi, da bo npr. zamenjava svetilk več stala in da bo več onesnaženja s to zamenjavo, kot bo onesnažila okolje obstoječe svetilke. To je interes industrije! Glede okolja Krke: občina bo prispevala hidravlične izboljšave. To bo veliko pripomoglo k okolju.

In sedaj k odpadkom: Smo eni prvih v slovenskemu merilu, ki je pravilno pristopil k reševanju problematike. Zaradi prevelike poslušnosti države, je projekt CEROD zastal. Šele sedaj se bo spet pognal. To je velik projekt. Občina največ svojega investicijskega denarja namenja prav okolju. Občina dobro skrbi za svoje občane!

Malce je tudi kritičen do poročila, če ga prav razumem. Povedati hoče, da je poročilo preveč črno, da so v primerjavi z drugimi na boljšem. Imamo rezultate!

Okoljsko poročilo je preveč kritično, pravi Turk. Kljub vsemu živimo v primernemu okolju. V primerjavi z Ljubljano in Celjem. Povsod imajo probleme (še večje) z okoljem in pitno vodo.

In poglejte ga, oglasil se je Matjaž Engel. Zanima ga, ali imajo seznam jam. Je jamar in omenja, da imajo seznam desetih jam. Zanima ga, ali imajo točen podatek glede teh jam.

Milena Kramar Zupan: Pričakovala sem boljše rezultate. Smo mariskje pod povprejčjem. Že z vidika svoje profesije, kot direktorica zdravstvenega doma, me ti podatki skrbijo. Ne bo dovolj, če naredimo en ukrep. Zadeve se moramo lotiti celovito in širše.

Nimamo resnega parka, nimamo resnih kolesarskih stez, sprehajalnih poti. Tega ne bomo naredili s programom. Začeti moramo delati na trajnostnem razvoju. Smo industrijsko mesto – to je dobro, imamo nižjo brezposelnost, ampak po drugi strani to povzroča tudi probleme.Macedoni: Replika na g. Turka. Omenil je, da investicija v svetilke ni smiselna. Pri svetilkah lahko prihranimo 150 000 evrov na leto! Oprostite, to je velik denar. Zame je absolutna kategorija in ne relativna. Povsem vseeno je, kako imajo drugi.

Aljoša, predstavnik Bosona: Glede onesnaževalcev. To je bila URSA, ki pa so že v času delanja poročila namestili filtre in bistveno znižali emisije. Glavni problem postaja promet.

Glede javne razsvetljave: projekt je občina v tem ćasu začela izvajati.

Glede primerjav: Strinja se z gospodom Turkom, ki je povedal, da je Novo mesto podobno drugim industrijskim mestom (no, Turk je rekel, da je drugje še slabše).

Glede jam: Popisov jam je bilo več. Zadnji je bil leta 2002 od gospoda Hudoklina z zavoda za varstvo narave.Glede hrupa: Rešitev ni toliko v tem, da se gradi ograje. Potrebno je delati na ukrepih za mobilnost: javni prevoz ipd. Župan Muhič z nekaj stavki lepo zaokroži razpravo. Pove, da je veliko narejeno, da se veliko dela in pripravlja, “da pa se nikoli ne bo nikoli naredilo vsega, kar bi se moralo narediti.” Veliki mož iz Birčne vasi. Morda pa bi bilo prav, da ga potrdimo še v tretje?

18.17

Vrhunec dneva: Premoženjske zadeve.

Macedoni: Opozori svetnika Volta, da bi lahko sedaj, ko prehajamo na premoženjske zadeve, lahko vloži amandma, da se objekt v Portovalu ne prodaja zasebniku. Bravo Macedoni, dobro si ga!

Kaj bo rekel Volt?

Jiri je za trenutek odložil delo (preverjanje dvojine na Čuvarju) in dejal, da se s tem strinja. Pravi, da je proti prodaji v Portovalu.

Beg: Se ne strinja s predhodnikoma. Meni, da je potem narobe tudi to, da imamo kafič v Športni dvorani Portoval.

“Franci, ne razumeš!” (Macedoni). Športne dvorane Marof nismo nikoli prodajali. Tisto je v najemu. Predlagam, da se umakne možnost, da se objekt proda. Naj se odda v najem. Ampak to naj vloži svetnik Volt, ki je del koalicije in je glasoval za sklep, da se objekt lahko tudi proda.

Volt: Še enkrat: ne strinjam se s tem, da se tam govori o terasah in podobnem. Kolikor sem govoril z županom, gre stvar v pravo smer.

Župan: Spet lepo zaceloviti zadevo. Naredili bomo tako, da bo najbolje za kegljače in za šport. Vsi utihnejo in gredo naprej.

18.22

Sedaj pa še točka “nepotizem in politična korupcija”. Najprej glede državnga sveta.

Oglasi se Franci Beg. Bom ponovil za gospo Špecovo, čeprav so ostali že to slišali. Predlagal sem, da se ta točka (imenovanje elektorjev) umakne z dnevnega reda. Pravila smo kršili. 19. člen. Člani mandatne komisije so hkrati tudi kandidati za elektorje. Člani mandatne komisije sploh ne bi smeli kandidirati. V skrajni sili pa sploh ne bi smeli glasovati. Glasovali namreč o samem sebi. To je v naprotju s pravili.

Martina Vrhovnik: Ni razlogov, da ne bi glasovali. Kadrovska komisija je samo pripravila seznam, elektorje pa imenuje občinski svet. Predlaga, da občlinski svet nadaljuje in imenuje elektorje.

Macedoni: Zelo kreativno se da marsikaj raztolmačiti. Volitve se dogajajo samo na komisiji. Pač na prvi stopnji. Ampak v obeh primerih se to tepe. Ta člen je nedvoumen – to, kar govori ga. Vrhovnik je povsem neustrezno.

Franci Beg: Gospa Vrhovnik, točko o vrtcih smo že obravnavali. Pravljic ni treba govoriti. Jaz vem, da bi danes morali glasovati, ampak komisija je predlagala nelegalne kandidata.

Milena Bartelj: Moj sklep – nehigienično je, da se ena in ista imena ves čas pojavljajo. Naj se vključijo še drugi: eni in isti so vedno izvoljeni. Ponuja se mi vprašanje, kako ljudje s toliko funkcijami vse to naredijo v enem tednu.

Franci Bačar: Tisti, ki menite, da to ni v skladu s pravilnikom, naj ne glasujejo.

Grill: Volili ste sami sebe. To je nehigienično.

Beg: Predlog g. Bačarja je nesprejemljiv. Napaka je bila narejena že na začetku. Če bi bil postopek drugačen, potem bi se pojavila drugi kandidati. Kar koli počnemo, je čisto sprenevedanje. Jutri se usedemo in naredimo nov razpis. Naj se ponovi. Vse sorte vam je ratalo, vendar vam tole ne bo.

Volt se oglasi in zagotovi Maticu Vidicu (ki se je prej ponudil v imenovanje), da bo dobil mesto v svetu za mladino.

Martina Vrhovnik: Še enkrat ponovi svojo misel, da je vse v redu.

Franci Beg: 19. člen jasno določa: Kandidat za elektorja ne more biti član komisije za izvolitev! Kaj je treba še tukaj dodajati. Nardili smo napako in to je to! Gospe in gospodje, vi ste branik demokracije, ampak za to nič narediti. Gre samo za to, da si delite stolčke.

Andrej Resman: Opozarjam na to, da se stvar lahko zakomplicira, če se bo kdo pritožil.

Macedoni: Še enkrat, neleganosti si ne moremo privoščiti.

Miroslav Berger: Kako je glasoval KVIAZ? Je bilo soglasje?

Mojca Špec Potočar: Mislim, da je bil postopek pravilen. Spoštvali so se vsi členi. Vse je bilo v redu. Beg najbrž ne bi sedaj nasprotoval, če bi bil njegov predlog sprejet. Vse je v skladu s pravili in zakonom! Bili smo dokaj soglasni na komisiji, ni bilo zapletov.

Macedoni: Soglasja ni bilo. Vsaj tri procedurane zadeve so bile izpostavljene in so bile preglasovane.

Franci Beg: To, kar je dejala Špecova, da bi jaz molčal, če bi bilo drugače. Če vas je gospod Berger vprašal, potem mu povejte, kako smo glasovali. Bilo je polno zapletov. Glasovni stroj je potem seveda stekel.

Župan zaključuje razpravo in predlaga, da se glasuje.

Macedoni da proceduralni predlog, da se o listi ne glasuje zaradi 19. člena.

Glasujejo o predlogu Macedonija. Predlog seveda ni sprejet: opozicija je za, koalicija proti.

In sedaj glasujejo, kdo je za to listo. Sprejmejo listo elektorjev.

Elektorji bodo na volilni skupščini glasovali o tem, kdo bo zastopal lokalne interese v bodoči sestavi državnega sveta.

19.05

Sedaj pa bodo glasovali še o kandidatu občinskega sveta za državni zbor. Kandidata sta dva, in sicer Kralj Borut in Franci Beg.

Grill si pomane roke in vpraša: “Koliko kandidatov pa lahko predlagamo?” Dobi odgovor: “Dva.” “Potem predlagam, da glasujemo tajno!”

In res, glasovali bodo tajno.

19.06

Dest minut odmora, da pripravijo gradivo…

19.17

Sedaj tajno glasujejo.

Pa spet deset minut odmora.

19.28

Ajde, svetniki, vsi v dvorano, g. župan čaka!

Župan razglaša rezultate: Zmagal je Kralj Borut.

Nadaljujejo. Svetniki bodo podali mnenje o ravnatelju Cicibana. Predlagajo Majdo Kušer Ambožič za ravnateljico Cicibana. Svetniki soglasno dajo pozitivno mnenje.

Imenovali bodo nadomestnega člana nadzornega odbora. Kadrovska komisija predlaga, da imenujejo Antona Dragana, za člana nadzornega odbora (odstopila je namreč Marija Može Seničar). Oglasi se Grill, ki čestita DeSUSU, da je predlagal kandidata.Izglasujejo predlog.

Darja Gantar, Gregor Klemenčin in Vera Ocvirk bodo člani sveta osnovne šole Center.

V svet Osnovne šole Otočec pa bodo imenovani Darja Goršin Bevc, Janez Kocjančič, Mira Zupančič.

V svet OŠ Šmihel: Anton Dragan, Tomaž Kovačič, Marjeta Ferkolj Smolič.

Svet OŠ Dragotin Kette: Matija Blatnik, Jasna Hrastar, Breda Oklešen … itd. Povezava na dokument o kadrovanju.

19.43

Predlog o cenah vrtcev. Razlogi Aleš Berger. Cene v vrtcih se bodo znižale. S 1. februarjem 2009 so začele veljati nove cene, ki so veljale do sedaj.  Zaradi varčevalnega zakona, ki ga je sprejela država, so se plače vzgojiteljev zniažale. Racionalizirali smo nekatere stroške. Cene vrtcev se lahko znižajo za pet odstotkov in za sedem odstotkov za drugo starostno obdobje. 171.000 evrov bo v občinskem proračunu manj denarja.

Matic Vidic: ALi bodo starši torej plačevali manj ali več?

Aleš Berger: V prvem starostnem obdobju se cena praktično ne spremeni. V drugem starostnem obdobju se cena nekoliko zniža.

Gregor Macedoni: Zdi se mi neprimerno, da občina v enem mesecu pripravi rebalans, da pa toliko časa rabite, da pripravite prihranke za naše starše! Predlagam amandma, s katerim bo dosegel, da se bo znižanje upoštevalo tudi za nazaj. Druga stvar: efektivno znižanje bo torej le dva ali tri procente. POo eni strani govorite, da bo znižanje pet oz. sedem odstotkov, vendar hkrati znižujete popuste. S tem zamegljujete zadevo.

Aleš Berger: Namen popustov je bil v tem, da se da novomeškim uporabnikom več popusta. Vendar je sedaj večina uporabnikov iz Novega mesta. Še vedno hočemo ohranjati nekaj popusta.

Macedoni: S tem naredimo 2-3 nižje cene. Ne zdi se mi prav, da realno nižamo samo dva ali tri odstoke. Zato vlaga amandma, s katerim se bo ohranil sedanji popust.

Vanja Kolenc: Ni prav, da tako gradivo dobivamo pred sejo na mizo. Kaj smo sploh dosegli: cen v bistvu ne bomo nič znižali, hkrati pa smo povzročili s temi zadnjimi nadzori in ukrepi, da smo razburili starše, vzgojitelje, ravnatelje.

Aleš Berger: Glede varčevanje pri hrani. Znižali smo cene, kjer se to da. S tem so soglašali tudi vrtci. Prehrambeni del ne bo nič slabši. Hrana ne bo slabša, to so potrdili tudi v samih vrtcih.

Najprej glasujejo o Macedonijevih predlogih. Najprej o tem, da nižje cene veljajo tudi za nazaj. Sprejmejo. Potem še predlog, da tudi popusti veljajo, tako kot so bili. Tudi izglasujejo.

Sprejmejo tudi odlok v celoti.

Sedaj pa še pobude in vprašanja svetnikov. Ivan Grill predlaga, da se zniža nek prispevek neke kmetije. Župan takoj pojasni, da se išče rešitev.

Franci Beg ima nekaj vprašanj: 1. Na julijski seji je bila burna debata v zvezi s Športno dvorano Portoval. Veliko govora o gradbenem dovoljenju, kotizaciji itd. Župan, pričakoval sem, da boste sami od sebe kaj povedali. Ampak kakor koli. Zanima me, koliko znaša parkirnina pod stavbo v RIC za junij, julij in avgust.

In še to: Ali res v občinski upravi zaposlujete ljudi v upravi kljub prepovedi zaposlovanja?

Macedoni: Vsaj že petkrat je bilo javno rečeno, da poteka revizija najemne pogodbe za RIC? Kako je s tem? Kaj se dogaja? Zakaj še vedno plačujemo polno najemnino?

Kekec. 175 občanov je podpisalo peticijo. Obrnili so se na nas, zahtevajo gradnjo otroško in športno igrišče v Podbrezniku.

Milena Kramar Zupan: Občina naj pregleda, katera zemljišča bi lahko bila primerna za vrtičkarstvo. Ta zemljišča bi lahko dali v najem. 2. Igrala v Parku EU naj se prestavijo

Volt: Občinska uprava naj preuči parkiranje nad teniškimi igrišči in pri nogometnemu igrišču. Tam je preveč avtomobilov. Ti avtomobili ne sodijo tja.

Zvone Novak: Parkirna hiša pri Portovalu se koristi zato, da imajo tam ljudje svoje garaže. Investitor za igrišča je IMOS. V svojih projektih ima izgradnjo igrišč. Naj zgradijo. Glede vrtičkov: ni v redu, da po naseljih rastejo nove garaže.

Župan: Glede pobude Kekca. IMOS je tisti, ki je odgovoren. Z njimi smo se pogajali, vendar ne pridemo skupaj. Sicer pa: IMOS naj bi celotno naselje prodal … to sem slišal danes, a ni preverjeno.

V GLAVNEM, ZAKLJUČUJEMO SEJO.

 

 

 

 

 

 

Oznake: ,

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, VEČ ZGODB, Zgodbe

Komentarji (219)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. carbunkle truckwhite | 29/05/2014
 2. sam waltonman | 11/06/2014
 3. Alfred B. Gibbons | 12/06/2014
 4. find locksmith | 17/06/2014
 5. cialis daily vs viagra | 18/06/2014
 6. pharmacie andorre cialis | 20/06/2014
 7. iherb coupon | 20/06/2014
 8. iherb coupon code | 21/06/2014
 9. best rhinoplasty surgeon in chicago | 21/06/2014
 10. Veleros wallpapers | 21/06/2014
 11. highline residences site | 22/06/2014
 12. iherb code | 22/06/2014
 13. linkedin wiki | 22/06/2014
 14. Fun Games Online | 23/06/2014
 15. sex on cam | 27/06/2014
 16. cialis achat france | 27/06/2014
 17. Cheating spouse | 27/06/2014
 18. premature ejaculation medicine in pakistan | 28/06/2014
 19. cialis online canada | 28/06/2014
 20. Nikon D3200 price in India | 30/06/2014
 21. Xbox Live 3 Month Gold Membership | 30/06/2014
 22. cialis libido | 30/06/2014
 23. Throne Rush Gems | 02/07/2014
 24. cialis once a day | 03/07/2014
 25. Start | 03/07/2014
 26. graphic design | 04/07/2014
 27. Health | 04/07/2014
 28. clogged drain repairs | 04/07/2014
 29. Finance | 05/07/2014
 30. rebelmouse.com/somanabolicmusclemaximizerrr | 06/07/2014
 31. Liberty | 06/07/2014
 32. rebelmouse.com/capturehisheartcasey | 07/07/2014
 33. cialis viagra | 08/07/2014
 34. iherb coupon | 09/07/2014
 35. iherb coupon codes | 09/07/2014
 36. medicament cialis 20mg | 10/07/2014
 37. mark cobb | 10/07/2014
 38. nauka tenisa Bydgoszcz | 10/07/2014
 39. new books on lung cancer | 10/07/2014
 40. Camp | 10/07/2014
 41. click here for license key | 11/07/2014
 42. clash of clans cheats | 11/07/2014
 43. Tech | 11/07/2014
 44. cialis inefficace | 12/07/2014
 45. Diindolylmethane | 12/07/2014
 46. clash of clans cheats | 12/07/2014
 47. Best American DJ | 13/07/2014
 48. Clothing | 13/07/2014
 49. water ionizer | 13/07/2014
 50. stereoscopic microscope | 13/07/2014
 51. Fuck | 13/07/2014
 52. men enhancement products | 13/07/2014
 53. Sarasota SEO | 15/07/2014
 54. kratom shop | 15/07/2014
 55. cigar e-liquid | 15/07/2014
 56. how can i get free coins for slotomania | 15/07/2014
 57. how to stay longer during intercourse | 16/07/2014
 58. Omen Interactive | 16/07/2014
 59. HD video Pakistani songs | 16/07/2014
 60. Mynt Products | 16/07/2014
 61. Learn More | 16/07/2014
 62. like it | 18/07/2014
 63. kangen water | 18/07/2014
 64. Arden | 18/07/2014
 65. muscle gaining secrets 2.0 | 19/07/2014
 66. water damage restoration houston | 19/07/2014
 67. secret money system | 19/07/2014
 68. acheter cialis pharmacie | 20/07/2014
 69. tadalafil hypertension | 20/07/2014
 70. burçlar | 21/07/2014
 71. Make money online | 21/07/2014
 72. social media in pueblo | 21/07/2014
 73. how to become an emt | 22/07/2014
 74. alkaline ionized water | 23/07/2014
 75. Fotograf Wloclawek | 23/07/2014
 76. Madimo | 24/07/2014
 77. cialis info | 24/07/2014
 78. napedy do bram przesuwnych | 25/07/2014
 79. acheter cialis par paypal | 25/07/2014
 80. paleo recipe book review | 25/07/2014
 81. Wp Weekend Phoenix | 25/07/2014
 82. thiet ke web gia re | 26/07/2014
 83. healthy chicken recipes | 26/07/2014
 84. Wp Weekend Phoenix | 26/07/2014
 85. click here | 26/07/2014
 86. print | 27/07/2014
 87. iberostar grand hotel paraiso | 27/07/2014
 88. fajsdgjfashdjfaksjdhkfa | 28/07/2014
 89. NCWISE Login | 28/07/2014
 90. achat cialis en ligne forum | 29/07/2014
 91. visit poster's website | 29/07/2014
 92. Bitcoin Hosting | 29/07/2014
 93. water ionizer reviews | 29/07/2014
 94. alkaline water dangers | 29/07/2014
 95. how to get a guy to last longer | 29/07/2014
 96. dentysta wrzesnia | 30/07/2014
 97. wondershare video editor tutorial | 30/07/2014
 98. Emma | 30/07/2014
 99. cialis pas cher en france | 31/07/2014
 100. Giant Marketing Kit | 31/07/2014
 101. blitz brigade android hack | 01/08/2014
 102. visit poster's website | 01/08/2014
 103. DUI Lawyer Denver | 02/08/2014
 104. please click for review | 04/08/2014
 105. daily news | 04/08/2014
 106. click for info | 04/08/2014
 107. la verdad del sureste | 05/08/2014
 108. cialis 20 mg tadalafil | 06/08/2014
 109. download The Expendables 3 rental | 06/08/2014
 110. click here, | 07/08/2014
 111. exercise to last longer in bed for men | 07/08/2014
 112. where can i download The Expendables 3 | 08/08/2014
 113. tynki zewnetrzne | 08/08/2014
 114. projektowanie stron warszawa | 08/08/2014
 115. uslugi bhp | 08/08/2014
 116. download free The Expendables 3 | 08/08/2014
 117. why not try this out | 08/08/2014
 118. kto dzwonil | 08/08/2014
 119. ROZRZAD | 08/08/2014
 120. marynarki meskie | 09/08/2014
 121. calgary business | 10/08/2014
 122. commander cialis | 10/08/2014
 123. boligindretning | 11/08/2014
 124. Computer Repair in Essex | 11/08/2014
 125. alkaline water | 12/08/2014
 126. Chicago burglary attorney | 12/08/2014
 127. funny commercials | 14/08/2014
 128. cheap buiness health & saftey insurance | 14/08/2014
 129. prowident | 14/08/2014
 130. parking pyrzowice | 14/08/2014
 131. my knee scooter | 15/08/2014
 132. achat cialis discount | 15/08/2014
 133. Get The Best Information | 15/08/2014
 134. JinkoSolar | 15/08/2014
 135. pointblank | 16/08/2014
 136. ipico handheld projector | 16/08/2014
 137. Free Continuing Education Hours | 16/08/2014
 138. cialis 5 mg prezzi | 16/08/2014
 139. Tube Viper X Launch | 17/08/2014
 140. Earn Money | 17/08/2014
 141. m88 | 17/08/2014
 142. Appliance repair Chicago now | 18/08/2014
 143. скачать хинди Неудержимые 3 бесплатно | 18/08/2014
 144. news | 18/08/2014
 145. Coupon Codes | 19/08/2014
 146. Ogloszenia Rzeszów | 19/08/2014
 147. Fuck youtube | 20/08/2014
 148. how to quit smoking | 20/08/2014
 149. here | 20/08/2014
 150. cialis e viagra insieme | 20/08/2014
 151. sports | 20/08/2014
 152. fast loan | 21/08/2014
 153. Coffee dehydration | 21/08/2014
 154. cohiba cigars | 22/08/2014
 155. buy cigars | 22/08/2014
 156. herbal treatment for premature ejaculation | 22/08/2014
 157. massage ceu | 22/08/2014
 158. New VoicePak Audio Postcards | 22/08/2014
 159. Shop for 14k Gold Long Play Lp Pendant Q6247 on sale at JewelBerries. | 23/08/2014
 160. buy cigars | 23/08/2014
 161. cuban cigars switzerland | 23/08/2014
 162. cuban cigar | 23/08/2014
 163. Buy Hacking Software | 23/08/2014
 164. Vitural Currency | 23/08/2014
 165. relax melodies | 24/08/2014
 166. free pets | 24/08/2014
 167. sneak a peek at this web-site | 25/08/2014
 168. cialis ashton kutcher snl | 25/08/2014
 169. Popcorn Ceiling Removal | 27/08/2014
 170. guess emoji | 27/08/2014
 171. cheap computers | 28/08/2014
 172. dog waste bags | 29/08/2014
 173. cargo | 29/08/2014
 174. Simple email processing | 29/08/2014
 175. How to Get a Great Deal on your Mortgage Rate. | 29/08/2014
 176. cialis prezzi in farmacia | 30/08/2014
 177. needlework | 30/08/2014
 178. does working out help you last longer in bed | 31/08/2014
 179. Make Money Forum | 31/08/2014
 180. pest control houston review | 01/09/2014
 181. ice bucket fail | 01/09/2014
 182. Whatsapp status quotes | 01/09/2014
 183. Escort Scotland Gallery | 01/09/2014
 184. whatsapp hack | 02/09/2014
 185. cialis generique pas cher | 02/09/2014
 186. KittenWire Blog | 02/09/2014
 187. projektant wnetrz kraków | 02/09/2014
 188. projektowanie sklepów internetowych lódz | 02/09/2014
 189. dog chew toy | 04/09/2014
 190. Autograph | 04/09/2014
 191. ??? ???? ???? ???? 1 ?????? | 05/09/2014
 192. giochi di cucina gratis | 07/09/2014
 193. Womens Lingerie | 07/09/2014
 194. livejasmin hack avis | 08/09/2014
 195. cialis | 08/09/2014
 196. cialise utilisation | 08/09/2014
 197. amazing animals | 08/09/2014
 198. family law attorney | 08/09/2014
 199. hearthstone arena guide | 09/09/2014
 200. npr | 09/09/2014
 201. banana blue | 10/09/2014
 202. witryna | 11/09/2014
 203. loyal 9 marketing | 11/09/2014
 204. Visit Site | 11/09/2014
 205. Megan | 11/09/2014
 206. dog poop bags | 12/09/2014
 207. buy soundcloud plays uk | 12/09/2014
 208. konverteringsoptimering | 14/09/2014
 209. skuteczne pozycjonowanie semstar | 14/09/2014
 210. buy instagram likes | 14/09/2014
 211. betting | 14/09/2014
 212. Green Smoke e-cigs | 15/09/2014
 213. daily review of automated betting systems | 15/09/2014
 214. xlovecam free tokens | 16/09/2014
 215. Lynn Interrante | 16/09/2014
 216. hr24 | 16/09/2014
 217. alldoza.net | 16/09/2014
 218. mobile atm hire | 17/09/2014
 1. m pravi:

  sedi 5