V ŽIVO: 16. SEJA OBČINSKEGA SVETA ALI O TEM, KAKO BODO TRGALI ŽUPANA NA KOŠČKE ZARADI DVORANE PORTOVAL

| 12/07/2012

15.55

Predstavniki ljudstva se zbirajo. Nihče več noče govoriti z mano, ker vse zapišem.

15:57

Tudi vedno zgovorni teniški tajkun Jiri Volt zgolj tiho reče, dober dan, čuvar, in hitro odhiti telefonirat. Ni v beli obleki, tokrat ne bomo častili belega turnirja.

16.05

Župan predlaga, da se na Macedonijev predlog z dnevnega reda umakne Macedonijev odlok o tem, da bi študentom, ki živijo v Situli, dali parkirne dovolilnice.

Beg predlaga, da se točka o dvorani uvrsti ne pod točko razno, kot predlaga župan, ampak kot posebno točko dnevnega reda. Župan odgovori, da to ni poročilo, ampak zgolj informacija. Da bo za celovito poročilo še čas. Zadeva da je na upravni enoti; 25. julija pa bo imel sestanek na KZS, takrat bo več jasno.

Beg vztraja. “Mislim, da bi morala o tem teči prava razprava.” Hoče pojasnila, med drugim jasen odgovor o tem, kaj bo s kotizacijo.

Župan se ne da. Pravi, da bo pod točko razno o tem lahko razprava. Spet je zelo suveren, obvlada situacijo, ne pusti se zmesti, nasprotnika s svojim stasom in glasom spravlja v kot, kjer tiho ječi in se zvija v bolečinah … njegov govor spominja na najbolj optimistične trenutke v letu 2011, ko ni bilo nobenega dvoma, da bomo do konca leta 2011 začeli graditi 5.000 sedežev veliko dvorano v Portovalu.

Macedoni opozori, da na čistopisu dnevnega reda sploh ni točke razno.

Trenutek tišine, trenutek za čohanje po glavi … no, stvar se nekako uredi, kot vedno.

Vse skupaj sprejmejo.

16.16

Še vedno se ukvarjajo z dnevnim redom. Krajšajo postopke. Mimogrede, župan je vse prisotne obvestil, da bo današnja seja bistveno krajša, saj se je ne bo udeležil g. Matjaž Engel, ki slovi po svojih dolgih in temeljitih razpravah. Nekaj razočaranih obrazov, večina ostalih si vidno oddahne in hitijo sporočat po sms-ih svojim ženam in ljubicam, da pridejo dve in pol ure prej domov.

Ne bo pa tudi Bojana Kekca in še nekoga, nisem razumel koga.

16.19

Sprejmejo odlok o gospodarskih javnih službah. Ne vem, če kdo ve, kaj so sprejeli.

16.20

Sedaj bodo obravnavali poročilo o izvrševanju proračuna MO Novo mesto in rebalans proračuna. Besedo dobi Borut Novak. Pojasni, da se je o tem že temeljito razpravljalo na odborih. Zmanjšali smo proračunski primanjkljaj. Nimamo več 10 milijonov primanjkljaja. Intenzivno smo racionalizirali poslovanje in zmanjševali stroške v vseh sferah. Novak trdi, da je občina druga najmanj zadolžena občina v Sloveniji (sklicuje se na analizo časnika Dnevnik). Izvajamo velike projekte, pravi Novak, rekonstrukcijo čistilne naprave, kanalizacije … Občinske finance smo pripeljali v fazo popolne likvidnosti. Vsi projekti se izvajajo, kot je potrebno. Izvajamo EPK, pokrivamo materialne stroške, sofinanciramo programe v osnovnih šolah, smo ena redkih občin, ki bo imela v vrtcih vpisane vse otroke, pridobili smo okoljevarstveno dovoljenje za deponijo, prestali smo preverjanje ISO standardov.

Kar zadeva rebalans proračuna. Uskladili smo ga z vsemi zahtevami države, zakona o uravnoteženju javnih financ. Leto bomo zaključili s pozitivnim poslovnim rezultatom oziroma brez primanjkljaja.

Nekaj besed o rebalansu: zelo smo se poglobili v vse odhodkovne stvari. Preverili bomo poslovanje vseh ustanov, vrtcev, šol, zavodov. To se dosedaj ni dogajalo. To seveda lahko marsikje pomeni kakšno bolečino.

Še gospa Urška Ban: Letošnja realizacija prihodkov je 44 % glede na plan. V prvem polletju smo dosegli 2,3 milijona več prihodkov kot lani. Na odhodkovni strani imamo 45 odstotkov realizacije. Do oktobra bodo realizirani večji projekti. Omenja, da so bili uspešni na javnih razpisih: dobili so denar za prenovo javne razsvetljave, kanalizacije Veliki Slatnik… Pojasnjuje ostale številke. Z njimi so v občinski upravi zadovoljni.

Sicer pa občinska uprava predlaga, da se se proračun zniža iz 48 na 46 milijonov.

16.40

Matica Vidic: Pohvali občino. Pravi, da je uspešna. Smo pa na drugi strani šibki, saj ne izpeljujemo projektov. Sumljivo prijazen je danes, tale Matic.

Milena Bartelj: Zanima jo, ali šolstvo res ohranja enak znesek, saj so starši na OŠ Grm dobili obvestilo, da angleščine za učence 2. razreda ne bo več, saj občina ne zagotavlja več sofinanciranja.

Banova prizna, da so angleščino res ohranili samo od 3. razreda naprej. Skupaj z javnimi zavodi so ocenili, kje se lahko krči.

Vida Čadonič Špelič: Jasno piše, kaj občina ne bo več financirala. Zaskrbljena sem zaradi tega, ker občina ne bo več zagotavljala enakih sredstev za tekmovanja v osnovnih šolah. Zanima jo, ali je prav izračunala, da bo občina šolam zmanjšala sredstva občin za 24 odstotkov, OŠ Bršljin za romske otroke le za štiri odstotke. Zelo slabo sporočilo dajemo staršem o tem, kaj je v tej občini vrednota. Ali je znanje pri nas sploh vrednota?

Urška Ban pojasni, da je v gradivu nekaj napak in da so prave številke v tabelah. Praktično pred sejo so se uskladili z ravnatelji, kako naprej.

Vida je videti zadovoljna.

16.55

Vida ima nekaj vprašanj glede zdravstvenega varstva. To, kar se je sedaj zgodilo, je težko zapisati. Cat fight. Vida trdi, da v soboto dopoldne ni zobozdravnika v zdravstvenem domu, Milena Kramar Zupan pa da je. Ni. Ja je. Ne ni. Ja je. Nekaj takega.

Ivan Grill: Se obregne ob Novakovo izvajanje. To, da nismo zadolženi, ni nobena odlika. Vsi bi bili veseli zadolževanja, če bi se dvignila kvaliteta našega življenja. Tudi govor o varčevanju je zavajajoč. Ali je res, da si je občinska uprava izplačala regres v celoti? Je to varčevanje? Če je uspešno poslovanje občine to, da smo tri milijone evrov porabili za dvorano Portoval. Če je najen prostorov za RIC varčevalno dejanje, “ala vam vera”. In tudi številke za naprej so po moje napačne. Koliko imamo neplačanih neplačanih faktur v tem trenutku? Kaj pomeni to, da bomo poslovali pozitivno? Kaj to pomeni? Ali ne bomo imeli več kreditov?

Urška Ban pojasni, da smo poplačali vse neplačane obveznosti za nazaj. Občina nima neplačanih zapadlih računov, morda je zamuda za kakšen dan ali dva. Pravi, da varčujejo, res je, da je indeks odhodkov visok, ampak pri tem gre v veliki meri za pokrivanje lanskih dolgov.

Ivan Grill: Kaj konkretno pomenijo varčevalni ukrepi? Ali res, da ste si izplačali regrese?

Urška Ban: Vse pogodbe so se pregledale in se nekatere postavke znižale. 2. razred angleščine, nekaj je ukinitve programov. Ja, regres, je bil izplačan, tako v občinski upravi kot javnih zavodov. Pravi, da so tudi druge občine to naredile.

Novak doda, da so tudi javna podjetja naredila enako.

17.00

Gregor Macedoni. Opozori, da se varčuje na najbolj ranljivih področjih, društvih ipd. Še vedno smo plačali 45.000 evrov za parkirišča in teraso ob razvojnem centru. Tudi Macedoni pohvali občino, da je uspela izboljšati likvidnost, to je zelo pomembno. Tudi na razpisih smo uspešnejši. Na tem je potrebno nadaljevati. A še vedno imamo velike postavke, ki so zaskrbljujoče. Mestni potniški promet – čez 400 000 evrov. Za najemnino RIC smo porabili bistveno več kot lani. Opozori tudi, da je bila realizacija plač čez 50 odstotkov. Vsem društvom, ki zmanjšujejo svoje dejavnosti za polovico, je to zelo slabo sporočilo. Opozarja na to, da je občina premalo ambiciozna pri nekaterih razpisih, občina naj se ne ukvarja več s Portovalom, ampak naj se ukvarja s tem, kako bo prenovila dve osnovni šoli.

17.11

Andrej Resman se pridruži Grillu pri kritikah, so tudi stvari, ki jih je treba pohvaliti.

Milena Bartelj pravi, da ukinitev angleščine v 2. razredu ni varčevanje, ampak sramota, po domače svinjarija.

17.15

Macedoni naroči kavo.

Franci Beg se pridruži svojim predhodnikom glede RIC-a, z zapravljanjem denarja pri pridobivanju dokumentacije za dvorano Portoval, žal mu je za zapravljeno priložnost za evropsko prvenstvo v košarki. Lahko bi pojasnili, zakaj se nekatere postavke povečujejo. Zakaj se povečuje postavka za dvorano Portoval. Varčevanje ne gre v pravo smer, ne bi smeli ukinjati programov.

Borut Novak na kratko odgovori na nekatere očitke. Se strinja z marsikatero kritiko. Tako povzame tudi župan, vaše kritike bomo upoštevali.

17.20

Matic Vidic prinese kavo. Ampak postreže jo pa Gregor Macedoni. Vidicu je nerodno, mlad je še, boji se, da ga bodo mediji kaj omenili.

17.22

Izglasujejo rebalans proračuna.

17.25

Sedaj pa vrhunec dneva. Predlog odloka o kategorizaciji cest. Pojasnil bo Jože Kobe, nekdanji prvi mož uprave, borec proti Bojanu Kekcu, danes za nagrado zgolj vodja enega izmed uradov občinske uprave.

17.27

Presenetljivo ni razprave, ampak zgolj glasujejo in sprejmejo omenjeni odlok. Preidejo na predlog odloka o opremljanju stavbnih zemljišč Kanalizacija v naselju Krka. Morda se bo tukaj razvnel boj med pozicijo in opozicijo, levimi in desnimi, armaniji in versačiji? Ne, se ne bo, glasujejo in izglasujejo.

17.32

Obravnavajo odlok o odmeri komunalnega prispevka pri rekonstrukciji križišča Belokranjska cesta. Omenja se Hofer …

17.38

Ga Mojca Tavčar bo razložila, zakaj gre pri osnutku odloka za občinski podrobni načrt za jedro Otočca. Pojasni, da je bilo pripravljenih pet variant. Izbrana je bila varianta številka pet. Grafični del je objavljen na občinskih spletnih straneh. Besedo dobi gospa Ivanka Kraljič (podjetje Proplan), ki ji župan odredi pet minut. Naselju bi radi dali nove kvalitete. Prioriteto mora dobiti pešec. Rekonstruira se prometne mreža. Na obeh straneh glavne ulice so površine za pešce in kolesarje. Naselje dobi prostor za trg. Za pešca je poskrbljeno tudi na povezavi sever jug. Predvideva se večnamenska dvorana, parkovne površine, pešpot se nadaljuje vse do reke Krke, kjer je tudi nekaj površin za rekreacijo (vendar brez posegov). Hoteli so tudi omogočiti povezavo novega dela s starim delom. Urediti podhod pod regionalno cesto. Nekaj površin so predvideli tudi za nove pozidave. Pri cerkvi je predvidena javna terasa, ki bo dodatna kvaliteta prostora. Obnoviti je treba čistilno napravo. Zgraditi bo treba cel kanalizacijski sistem. Lahko se določi tudi druga lokacija za čistilno napravo. V tem trenutku se sicer predvideva, da se obnovi obstoječa naprava.

Ivan Bukovec: Že na prejšnji seji sem vprašal, kako je v vodovodom in kanalizacijo na Otočcu. Z vsem spoštovanjem do tega dokumenta – gospod župan, niti mene niti vas ne bo, ko se bo to realiziralo. Lepo je videti, ko nekdo nekaj nariše. Zgradite čistilno napravo, kanalizacijo, pa bodo ljudje zadovoljni!

Alojz Muhič: Razloži, da se dela na teh stvareh.

Andrej Resman: Pravi, da so ga na krajevni skupnosti prosili, da pove nekaj njihovih pripomb. Imajo nekaj resnih pripomb, ki se kljub številnim pripombam niso upoštevali.

Ivan Grill: Podpre krajane. Upoštevajte krajane. Ne sklicujte se na stroko, ker je stroka velikokrat zgolj krinka za to, da se udejanji interese od nekoga.

Mojca Tavčar: Ni korektno od krajevne skupnosti, da trdijo, da nobena njihova pripomba ni bila upoštevana. Nekatere so bile upoštevane. S prostorskim aktom puščamo odprte možnosti. Mariskaj smo uskladili s KS, sedaj pa trdijo, da niso usklajene. In tudi sicer je težko uskladiti interese: KS hoče nekaj, sami krajani v centru Otočca pa hočejo nekaj drugega. Krajani hočejo več parkirišč za pokopališče. Ampak ne moremo graditi parkirišč na najboljših kmetijskih zemljiščih. … Skratka, veliko smo sodelovali s krajevno skupnostjo, še z nobeno nismo toliko … Mojca je kar jezna na KS, tako je videti.

Ivan Grill predlaga, da se na naslednji soočijo mnenja, naj pridejo predstavniki krajevne skupnosti.

Nekateri svetniki odkimavajo …

18.01

Sedaj pa res vrhunec dneva, svetniki pripravljajo svoje mikrofone, Matic Vidic zajema zrak, Grill je v nizkem štartu, Macedoni se je prijel za sedalo, Vida se je napudrala, Alojzij Muhič je nadel čelado, Borut Novak je dal na mizo svoj znameniti kovček, Jiri Volt je iz torbe vzel svojega novega Wilsona … začenja se obravnava naslednje točke dnevnega reda z naslovom ………

18.07

… Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Brusnice!

Ivan Bukovec opozori, da si Brusničani zaslužijo še več od tega. Matic Vidic pa pravi, da je potrebno podpreti investitorja, ki želi dati kraju več utripa.

18.14

Sedaj bodo svetniki odločali o svojih plačah. Svetniki si morajo znižati sejnino. Matic Vidic predlaga, da se zviša plača župana. Saj so na plačo župana vezane tudi sejnine. Matic se heca in zabava publiko. Enkrat bo iz njega še prav velik župan ratal, ni kaj. Potem še predlaga, da naj se ostalim svetnikom ukine sejnina, ohrani se pa samo njemu. Nekaj takega.

18.18

Sedaj obravnavajo poročilo nadzornega odbora o najemu prostorov za RIC.

Matic Vidic opozori, da se je nadzorni odbor očitno prelevil iz bulmastifa v čivavo.

Gregor Macedoni: Ni zadovoljen s poročilom nadzornega odbora. Kako to, da je zapisano, da občina ni mogla kupiti objekta, ki bi stal 2,8 milijonov, lahko pa je podpisala najemno pogodbo, ki bo stala 5 milijonov evrov. In druga stvar, zakaj nadzorni svet ni omenil, da občina ni imela pripravljenega programa tega najema. Se pravi, zakaj nekaj najemamo, kaj hočemo, po kakšnih kriterijih se bomo odločali. Zanima me, zakaj tega ni notri?

Ivan Grill: Ko berem poročilo, predvsem pa odgovore Mestne občine imam občutek, da nas imate za norca. Sprašujem se, ali si ti tisti, ki podpišeš te odgovore nadzornemu odboru. Potem si soodgovoren. Tukaj se delate norca. Nadzorni odbor opozarja, da je nekaj nezakonito. Mestna občina odgovori, kot da je bilo vse v redu.

… Jiri Volt pride mimo in odgovori, da ne igra z Wilsonom, ampak z Babolatom …

Franci Beg: V celoti se pridružejm predhodnikom. Sam bi dodal nekaj stvari. V poročilu manjka bistvena zadeva. Tudi Beg ni zadovoljen s poročilom nadzornega odbora. Našteva številne stvari, v katere se nadzorni odbor ni spuščal.

Še Milena Bartelj. Tudi ona je razočarana nad poročilom nadzornega odbora. Ali je šlo za izsiljevanje? Ali pa nadzorni odbor ni dobil vseh podatkov. Podzivam nadzorni odbor, da se oglasi pri opoziciji ali pri meni. Imam vse dokumente, kjer je vse črno na belem.

Borut Novak: Nisem sodeloval pri pripravi odgovorov. Vsi dokumenti, ki jih je želel nadzorni odbor, jih je dobil. To je eden izmed bolj transparentnih najemov. Preučili smo vsa dejstva in okoliščine najema. Prišli smo situaciji do dna. Vse smo argumentirali. Z nekaterimi ugotovitvami se sicer ne strinjamo, vendar tako pač je.

Predsednica nadzornega odbora: Maticu Vidicu – tudi jaz nisem zadovoljna s poročilom. To poročilo je kompromis med dvema članoma, ki sva delala poročilo. Dejstvo je, da ima občina svoje stališče. Glede tega, kar je povedal Gregor Macedoni. Rekel je, da ni zaključkov. Naši zaključki so lahko samo priporočila. Mi nismo računsko sodiščo. Smo eden od občinskih organov, ki je v pomoč občini pri delu v prihodnje. Mi nismo policisti, niti nismo nekdo, ki bi lahko občino kaznoval. Naša priporočila so včasih samo črka na papirju. Glede očitka, da ni bilo opredeljenega programa najema: saj to je tudi naš zaključek. Priporočamo, da Novo mesto pogleda, kakšno nepremično premoženje ima. (Macedoni ugovarja, da tukaj ne bi smelo iti za priporočilo, ampak za ugotovitev, da je šlo za kršitev zakonodaje). Predsednica nadaljuje: analize, ki jih je naredila mestna občina so na ravni osnovnošolskega otroka. Občina je napisala, da je najem po kvadratu cenejši. A pri tem spregledajo, da smo dobili 4000 m2, ki jih nihče ne rabi!

Predsednica opozori, da je res, da je občina dala vso želeno dokumentacijo na vpogled. A ne ve, ali so dobili vso dokumentacijo. Dobili so tisto, kar so zahtevali, ni pa jasno, ali obstaja še kakšna dokumentacija.

18.42

Predsednica: naše poročilo je v tem trenutku dokončno. Občinski svet lahko zavrne poročilo in nam naloži, da stvari pogledamo še enkrat.

Ivan Grill: Nadzorni odbor dobi samo tiste dokumente, ki jih občina da. Trdim, da občina ima dokumente, ki jih nadzorni odbor ni videl. Ta najem je škodljiv. Predlagam, da poročila ne sprejmemo in nadzornemu odboru naložimo, da se loti dopolnitve poročila. Naj se ponovno obravnava.

Macedoni: Moram se popraviti: v 20 letih bomo za najemnino dali 6 milijonov evrov. Še enkrat: v lasti bi dobili prostore za 2,7 milijone. Sedaj bomo dali 6,4 milijone za najemnino in ne bomo lastniki! In to je optimalna rešitev?

Borut Novak: Prav je, da se na stvar pogleda celovito. Če ne bi bilo te famozne dvorane, bi se speljal nakup. Mislim, da so ti prostori bistveno boljši, kot so bili na stari lokaciji.

Alojzij Muhič: Nadzorni odbor je sprejel dokončno poročilo. Prepričan sem, da ni nobenega skritega dokumenta. To je opazka, ki me najbolj moti. Potem ne morem več nikomur zaupati. Sicer pa bo to itak pogledalo računsko sodišče. In še to: predlogi nadzornega odbora bodo v prihodnje upoštevani. Ne trdim, da je vse v najlepšem redu. Trdim pa, da smo rešili problem RIC, ki sedaj ima svoje prostore in lahko normalno funkcionira.

18.51

Miroslav Berger: Ponovil bi tisto, kar sem povedal že lani. Naj se izpelje nakup po sprejemljivih cenah. Se ograjujem od tega, ali je cena primerna ali ne.

Borut Novak: Pogajamo se o tem, da se najemnina zniža. Zgodila se bo ena ali druga varianta.

Franci Beg: Župan, naše opombe ne jemljite kot napad. Vzemite to kot pomoč pred tistimi, ki vas na drugi strani izsiljujejo. Tam smo vrgli tri milijone, tukaj šest milijonov, o Zarji se sploh ne pogovarjamo več. Ne se skrivati za računskim sodiščem, ki bo leta 2016 izdal neko poročilo.

Predsednica nadzornega odbora: Občinski svet naj se čim prej odloči, ali se bo šlo v nakup. Najemnina, ki jo sedaj plačujemo, ne bo šla v znesek nakupa. Z vsakim letom vržemo v najemnino 300 000 evrov. Tukaj imate svetniki moč in odgovornost, ki je nadzorni odbor nima.

Gregor Macedoni: Ali ste glede katere koli dileme vprašali računsko sodišče? Ali ste kar koli posredovali računskemu sodišču?

Predsednica nadzornega odbora: Nismo sklepali o tem, da bi poročilo poslali računskemu sodišču. Naše poročilo je javno. Računsko sodišče ga lahko pridobi. Lahko ga tudi jaz pošljem gor.

Ivan Grill: Predlagam, da sprejmemo sklep, da se prostore odkupi. Prav tako naj se zadeva pošlje računskemu sodišču.

Župan: Se strinja s prvim sklepom. Naj se preuči možnost odkupa.

Milena Bartelj: Kaj se pa lahko odločamo? Lastnik teh prostorov lahko da kakršno koli ceno. Mislim, da smo zelo omejeni. In on je tisti, ki bo postavil ceno, ne pa mi.

Borut Novak: Občina ne more kupiti ničesar brez cenitve.

Župan: Pred letom 2013 nakupa ne moremo opraviti. Cenitev res imamo, vendar je stara. Cene so sedaj padle.

In poglej ga zlomka. O predlogu, da bi občinski svet zavrnil poročilo, svetniki sploh ne glasujejo.

Večina sprejme predlog, ki ga predlaga župan, da se sprejme priporočila nadzornega odbora in da občinska uprava preuči možnost odkupa.

19.05

Sedaj pa kadrovske zadeve. Občinski svet sprejme mnenje, da se ga. Gašperšič ponovno imenuje za direktorico Razvojnega centra Novo mesto.

Imenujejo Ano Bilbijo v svet Doma starejših občanov. Namesto Rončevića imenujejo ga. Zupančič v eno izmed delovnih teles občinskega sveta. Imenujejo tudi svet ene izmed osnovnih šol.

19.15

Sledijo vprašanja svetniov. Andrej Resman sprašuje, zakaj se nenehno odlaga krožišče na Otočcu. Župan odgovori: najprej je treba narediti arheološka izkopavanja.

Ivan Bukovec: Kje ste z dogovorom z Gratelom glede odškodnin zaradi poškodb, ki so nastale pri gradnji telekomunikacijskega omrežja. Morda bi bilo treba z njimi malce bolj na trdo. Ima še drugo vprašaja: ali nekdo, ki bi rad postavil kioske, potrebuje gradbeno dovoljenje?

Milena Kramar Zupan: Kakšne so pristojnosti župana glede sklepov občnega zbora Ločna Mačkovec. Župan odgovori: direkcija pripravlja odgovore na njihove sklepe.

Vida Čadonič Špelič: Imam vprašanje glede dvornae: Ali se čutite, g. župan, osebno odgovorni za zapravljen denar (2,2 mio evrov) za dvorano in odpovedano dvorano? Ali boste zahtevali odgovornost kogar koli? To morate narediti iz politične higiene, iz spoštovanja do občanov in do športnikov.

Župan: Odgovor boste dobili v kratkem.

Franci Beg: Kaj bomo naredili v mestni občini ob vse pogostejšem nasilju in izsiljevanju otrok iz dijakov s strani romske in albanske skupnosti v našem mestu? Skrajni čas je, da ukrepamo, da se nam ne bo kdo posral na glavo.

Matic Vidic: Podpre Bega.

Ivan Bukovec: Sem član odbora za reševanje romske problematike. V kolikor odbori ne bodo delovali, bom odstopil. Zadnjič smo se zbrali, vendar s strani romske svetnice ni interesa, da bi se sestajali.

Župan: Se strinjam s temi pobudami. Dobivam sporočila po mejlu in telefonu. Imamo dve komisiji na občini. Poleg tega je varnostni sosvet. Stanje je pa nevzdržno. Izsiljujejo, kradejo, ne samo v Muhaberju in Hudem. So mobilni in počnejo vse mogoče. Pričakoval sem od naše svetnice več. Veliko ima izostankov v službi, vendar učinkov ni.

Ivan Bukovec: Ko smo se dobili prvič s to svetnico, smo se lepo pogovorili. Vendar ona ni kos Romom. Naj začne delati z odbori.

19.24

Točka razno. Ali o dvorani. Začne Ivan Grill: primer, kako se projekti ne delajo. Porabili smo veliko denarja. Vrgli smo veliko denarja. Župan,  objektivna odgovornost je tvoja. Ali boš uvedel nadzor nad tem, kdo svoje naloge ni opravil?

Župan: Po nekih formulah je bilo ugotovljeno, da so stranke v postopku tudi sosedje. To je bistvo vsega.

Ivan Grill: Kako MO Novo mesto z vsemi strokovnjaki ne ve, kaj dela?

Župan: Ivan, treba je poznati vse, ne pa mlatiti. Nihče cel čas ni opozoril na to, da imamo stranke v postopku. Na to so nas opozorili šele na koncu. Sicer pa denarja nismo vrgli stran. Zemljo imamo.

Borut Novak: Občinska uprava se je veliko s tem ukvarjala. Zavedali smo se, da gre za velik zalogaj. Zasebnega partnerja pač nismo dobili, tudi zaradi razmer v državi in v svetu. Kar zadeva projekt: gradbeno dovoljenje bomo zagotovo dobili. To bo julija, avgusta ali pa septembra. Novo mesto potrebuje dvorano.

Vida Čadonič Špelič: Ne razumem. Kaj pričakujete od sosedov? Kot razumem, je zemljišče kupljeno. Nihče je ne bo odnesel. Kaj se od njih pričakuje? Mislite odkupiti še njihove nepremičnine? Kaj je s koncesijo Košarkarski zvezi Slovenije? Moram podvomiti tudi v plačilo tako visokega zneska za projektante. 700 000 evrov! Kaj so naredili za ta denar?

Župan: Glede lastnikov sosednjih zemljišč: Povedali so, da kupimo zemljišče oziroma jim damo odškodnine. Glede pogodbe s KZS. 25. julija imamo sestanek. Vsa mesta so ves čas ugotavljala, da je strošek 600 000 neupravičen.

Franci Beg: Župan, podpisali ste pogodbo, kako lahko sedaj rečete, da ne bo treba plačati? Vi bi danes morali vedeti, ali bomo plačali to kotizacijo ali ne. Druga stvar: ali strokovnjaki niso vedeli, kaj potrebujemo za gradbeno dovoljenje? V komisiji ste imeli ljudi, ki bi morali vedeti, zakaj gre.

Župan: Strokovni delovci so se vsi trudili, rezultat je tak, kot je. Ne čutim se odgovornega, čeprav je to tudi zame neke vrste poraz.

Gregor Macedoni: Se strinjam, daje to poraz. Vsi občani, ki so eno leta gledali vse te velike besede. Žal mi je, ko danes poslušam nekaj, kar bi morali preverjati pred letom dni. Večkrat sem bil preglasovan, nekatere ste preslišali. Kar nas lahko danes skrbi, je ta kotizacija. Pogledal sem, kaj smo sprejeli pred letom dni. Lani smo sprejeli odlok o soorganizaciji prvenstva in plačilo kotizacija. Občinski svet je takrat sprejel naslednji sklep: Mestna občina naj zahteva spremembo pogodbe, v katerem bi zapisali, da bi morala KZS vrniti kotizacijo v primeru, da odstopimo od prvenstva. Prosil bi za poročilo o tem, kako je župan in občina realiziral ta sklep. Danes je državni zbor sprejel sklep, da se ne plačuje več spremembe namembnosti. Bodite previdni pri tem, ko to plačujte, da ne boste plačali nekaj, kar čez en mesec ne bo več treba plačevati. Zanima me tudi, ali je 2,2 milijona, ki jih omenjate v poročilu vsebovana tudi kotizacija?

Alenka Muhič: Ne ni.

 

To je to za danes. Adijo.

 

 

 

 

 

Oznake: ,

Rubrika: Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.