V ŽIVO: 16. SEJA OBČINSKEGA SVETA ALI O TEM, KAKO BODO TRGALI ŽUPANA NA KOŠČKE ZARADI DVORANE PORTOVAL

| 12/07/2012

15.55

Predstavniki ljudstva se zbirajo. Nihče več noče govoriti z mano, ker vse zapišem.

15:57

Tudi vedno zgovorni teniški tajkun Jiri Volt zgolj tiho reče, dober dan, čuvar, in hitro odhiti telefonirat. Ni v beli obleki, tokrat ne bomo častili belega turnirja.

16.05

Župan predlaga, da se na Macedonijev predlog z dnevnega reda umakne Macedonijev odlok o tem, da bi študentom, ki živijo v Situli, dali parkirne dovolilnice.

Beg predlaga, da se točka o dvorani uvrsti ne pod točko razno, kot predlaga župan, ampak kot posebno točko dnevnega reda. Župan odgovori, da to ni poročilo, ampak zgolj informacija. Da bo za celovito poročilo še čas. Zadeva da je na upravni enoti; 25. julija pa bo imel sestanek na KZS, takrat bo več jasno.

Beg vztraja. “Mislim, da bi morala o tem teči prava razprava.” Hoče pojasnila, med drugim jasen odgovor o tem, kaj bo s kotizacijo.

Župan se ne da. Pravi, da bo pod točko razno o tem lahko razprava. Spet je zelo suveren, obvlada situacijo, ne pusti se zmesti, nasprotnika s svojim stasom in glasom spravlja v kot, kjer tiho ječi in se zvija v bolečinah … njegov govor spominja na najbolj optimistične trenutke v letu 2011, ko ni bilo nobenega dvoma, da bomo do konca leta 2011 začeli graditi 5.000 sedežev veliko dvorano v Portovalu.

Macedoni opozori, da na čistopisu dnevnega reda sploh ni točke razno.

Trenutek tišine, trenutek za čohanje po glavi … no, stvar se nekako uredi, kot vedno.

Vse skupaj sprejmejo.

16.16

Še vedno se ukvarjajo z dnevnim redom. Krajšajo postopke. Mimogrede, župan je vse prisotne obvestil, da bo današnja seja bistveno krajša, saj se je ne bo udeležil g. Matjaž Engel, ki slovi po svojih dolgih in temeljitih razpravah. Nekaj razočaranih obrazov, večina ostalih si vidno oddahne in hitijo sporočat po sms-ih svojim ženam in ljubicam, da pridejo dve in pol ure prej domov.

Ne bo pa tudi Bojana Kekca in še nekoga, nisem razumel koga.

16.19

Sprejmejo odlok o gospodarskih javnih službah. Ne vem, če kdo ve, kaj so sprejeli.

16.20

Sedaj bodo obravnavali poročilo o izvrševanju proračuna MO Novo mesto in rebalans proračuna. Besedo dobi Borut Novak. Pojasni, da se je o tem že temeljito razpravljalo na odborih. Zmanjšali smo proračunski primanjkljaj. Nimamo več 10 milijonov primanjkljaja. Intenzivno smo racionalizirali poslovanje in zmanjševali stroške v vseh sferah. Novak trdi, da je občina druga najmanj zadolžena občina v Sloveniji (sklicuje se na analizo časnika Dnevnik). Izvajamo velike projekte, pravi Novak, rekonstrukcijo čistilne naprave, kanalizacije … Občinske finance smo pripeljali v fazo popolne likvidnosti. Vsi projekti se izvajajo, kot je potrebno. Izvajamo EPK, pokrivamo materialne stroške, sofinanciramo programe v osnovnih šolah, smo ena redkih občin, ki bo imela v vrtcih vpisane vse otroke, pridobili smo okoljevarstveno dovoljenje za deponijo, prestali smo preverjanje ISO standardov.

Kar zadeva rebalans proračuna. Uskladili smo ga z vsemi zahtevami države, zakona o uravnoteženju javnih financ. Leto bomo zaključili s pozitivnim poslovnim rezultatom oziroma brez primanjkljaja.

Nekaj besed o rebalansu: zelo smo se poglobili v vse odhodkovne stvari. Preverili bomo poslovanje vseh ustanov, vrtcev, šol, zavodov. To se dosedaj ni dogajalo. To seveda lahko marsikje pomeni kakšno bolečino.

Še gospa Urška Ban: Letošnja realizacija prihodkov je 44 % glede na plan. V prvem polletju smo dosegli 2,3 milijona več prihodkov kot lani. Na odhodkovni strani imamo 45 odstotkov realizacije. Do oktobra bodo realizirani večji projekti. Omenja, da so bili uspešni na javnih razpisih: dobili so denar za prenovo javne razsvetljave, kanalizacije Veliki Slatnik… Pojasnjuje ostale številke. Z njimi so v občinski upravi zadovoljni.

Sicer pa občinska uprava predlaga, da se se proračun zniža iz 48 na 46 milijonov.

16.40

Matica Vidic: Pohvali občino. Pravi, da je uspešna. Smo pa na drugi strani šibki, saj ne izpeljujemo projektov. Sumljivo prijazen je danes, tale Matic.

Milena Bartelj: Zanima jo, ali šolstvo res ohranja enak znesek, saj so starši na OŠ Grm dobili obvestilo, da angleščine za učence 2. razreda ne bo več, saj občina ne zagotavlja več sofinanciranja.

Banova prizna, da so angleščino res ohranili samo od 3. razreda naprej. Skupaj z javnimi zavodi so ocenili, kje se lahko krči.

Vida Čadonič Špelič: Jasno piše, kaj občina ne bo več financirala. Zaskrbljena sem zaradi tega, ker občina ne bo več zagotavljala enakih sredstev za tekmovanja v osnovnih šolah. Zanima jo, ali je prav izračunala, da bo občina šolam zmanjšala sredstva občin za 24 odstotkov, OŠ Bršljin za romske otroke le za štiri odstotke. Zelo slabo sporočilo dajemo staršem o tem, kaj je v tej občini vrednota. Ali je znanje pri nas sploh vrednota?

Urška Ban pojasni, da je v gradivu nekaj napak in da so prave številke v tabelah. Praktično pred sejo so se uskladili z ravnatelji, kako naprej.

Vida je videti zadovoljna.

16.55

Vida ima nekaj vprašanj glede zdravstvenega varstva. To, kar se je sedaj zgodilo, je težko zapisati. Cat fight. Vida trdi, da v soboto dopoldne ni zobozdravnika v zdravstvenem domu, Milena Kramar Zupan pa da je. Ni. Ja je. Ne ni. Ja je. Nekaj takega.

Ivan Grill: Se obregne ob Novakovo izvajanje. To, da nismo zadolženi, ni nobena odlika. Vsi bi bili veseli zadolževanja, če bi se dvignila kvaliteta našega življenja. Tudi govor o varčevanju je zavajajoč. Ali je res, da si je občinska uprava izplačala regres v celoti? Je to varčevanje? Če je uspešno poslovanje občine to, da smo tri milijone evrov porabili za dvorano Portoval. Če je najen prostorov za RIC varčevalno dejanje, “ala vam vera”. In tudi številke za naprej so po moje napačne. Koliko imamo neplačanih neplačanih faktur v tem trenutku? Kaj pomeni to, da bomo poslovali pozitivno? Kaj to pomeni? Ali ne bomo imeli več kreditov?

Urška Ban pojasni, da smo poplačali vse neplačane obveznosti za nazaj. Občina nima neplačanih zapadlih računov, morda je zamuda za kakšen dan ali dva. Pravi, da varčujejo, res je, da je indeks odhodkov visok, ampak pri tem gre v veliki meri za pokrivanje lanskih dolgov.

Ivan Grill: Kaj konkretno pomenijo varčevalni ukrepi? Ali res, da ste si izplačali regrese?

Urška Ban: Vse pogodbe so se pregledale in se nekatere postavke znižale. 2. razred angleščine, nekaj je ukinitve programov. Ja, regres, je bil izplačan, tako v občinski upravi kot javnih zavodov. Pravi, da so tudi druge občine to naredile.

Novak doda, da so tudi javna podjetja naredila enako.

17.00

Gregor Macedoni. Opozori, da se varčuje na najbolj ranljivih področjih, društvih ipd. Še vedno smo plačali 45.000 evrov za parkirišča in teraso ob razvojnem centru. Tudi Macedoni pohvali občino, da je uspela izboljšati likvidnost, to je zelo pomembno. Tudi na razpisih smo uspešnejši. Na tem je potrebno nadaljevati. A še vedno imamo velike postavke, ki so zaskrbljujoče. Mestni potniški promet – čez 400 000 evrov. Za najemnino RIC smo porabili bistveno več kot lani. Opozori tudi, da je bila realizacija plač čez 50 odstotkov. Vsem društvom, ki zmanjšujejo svoje dejavnosti za polovico, je to zelo slabo sporočilo. Opozarja na to, da je občina premalo ambiciozna pri nekaterih razpisih, občina naj se ne ukvarja več s Portovalom, ampak naj se ukvarja s tem, kako bo prenovila dve osnovni šoli.

17.11

Andrej Resman se pridruži Grillu pri kritikah, so tudi stvari, ki jih je treba pohvaliti.

Milena Bartelj pravi, da ukinitev angleščine v 2. razredu ni varčevanje, ampak sramota, po domače svinjarija.

17.15

Macedoni naroči kavo.

Franci Beg se pridruži svojim predhodnikom glede RIC-a, z zapravljanjem denarja pri pridobivanju dokumentacije za dvorano Portoval, žal mu je za zapravljeno priložnost za evropsko prvenstvo v košarki. Lahko bi pojasnili, zakaj se nekatere postavke povečujejo. Zakaj se povečuje postavka za dvorano Portoval. Varčevanje ne gre v pravo smer, ne bi smeli ukinjati programov.

Borut Novak na kratko odgovori na nekatere očitke. Se strinja z marsikatero kritiko. Tako povzame tudi župan, vaše kritike bomo upoštevali.

17.20

Matic Vidic prinese kavo. Ampak postreže jo pa Gregor Macedoni. Vidicu je nerodno, mlad je še, boji se, da ga bodo mediji kaj omenili.

17.22

Izglasujejo rebalans proračuna.

17.25

Sedaj pa vrhunec dneva. Predlog odloka o kategorizaciji cest. Pojasnil bo Jože Kobe, nekdanji prvi mož uprave, borec proti Bojanu Kekcu, danes za nagrado zgolj vodja enega izmed uradov občinske uprave.

17.27

Presenetljivo ni razprave, ampak zgolj glasujejo in sprejmejo omenjeni odlok. Preidejo na predlog odloka o opremljanju stavbnih zemljišč Kanalizacija v naselju Krka. Morda se bo tukaj razvnel boj med pozicijo in opozicijo, levimi in desnimi, armaniji in versačiji? Ne, se ne bo, glasujejo in izglasujejo.

17.32

Obravnavajo odlok o odmeri komunalnega prispevka pri rekonstrukciji križišča Belokranjska cesta. Omenja se Hofer …

17.38

Ga Mojca Tavčar bo razložila, zakaj gre pri osnutku odloka za občinski podrobni načrt za jedro Otočca. Pojasni, da je bilo pripravljenih pet variant. Izbrana je bila varianta številka pet. Grafični del je objavljen na občinskih spletnih straneh. Besedo dobi gospa Ivanka Kraljič (podjetje Proplan), ki ji župan odredi pet minut. Naselju bi radi dali nove kvalitete. Prioriteto mora dobiti pešec. Rekonstruira se prometne mreža. Na obeh straneh glavne ulice so površine za pešce in kolesarje. Naselje dobi prostor za trg. Za pešca je poskrbljeno tudi na povezavi sever jug. Predvideva se večnamenska dvorana, parkovne površine, pešpot se nadaljuje vse do reke Krke, kjer je tudi nekaj površin za rekreacijo (vendar brez posegov). Hoteli so tudi omogočiti povezavo novega dela s starim delom. Urediti podhod pod regionalno cesto. Nekaj površin so predvideli tudi za nove pozidave. Pri cerkvi je predvidena javna terasa, ki bo dodatna kvaliteta prostora. Obnoviti je treba čistilno napravo. Zgraditi bo treba cel kanalizacijski sistem. Lahko se določi tudi druga lokacija za čistilno napravo. V tem trenutku se sicer predvideva, da se obnovi obstoječa naprava.

Ivan Bukovec: Že na prejšnji seji sem vprašal, kako je v vodovodom in kanalizacijo na Otočcu. Z vsem spoštovanjem do tega dokumenta – gospod župan, niti mene niti vas ne bo, ko se bo to realiziralo. Lepo je videti, ko nekdo nekaj nariše. Zgradite čistilno napravo, kanalizacijo, pa bodo ljudje zadovoljni!

Alojz Muhič: Razloži, da se dela na teh stvareh.

Andrej Resman: Pravi, da so ga na krajevni skupnosti prosili, da pove nekaj njihovih pripomb. Imajo nekaj resnih pripomb, ki se kljub številnim pripombam niso upoštevali.

Ivan Grill: Podpre krajane. Upoštevajte krajane. Ne sklicujte se na stroko, ker je stroka velikokrat zgolj krinka za to, da se udejanji interese od nekoga.

Mojca Tavčar: Ni korektno od krajevne skupnosti, da trdijo, da nobena njihova pripomba ni bila upoštevana. Nekatere so bile upoštevane. S prostorskim aktom puščamo odprte možnosti. Mariskaj smo uskladili s KS, sedaj pa trdijo, da niso usklajene. In tudi sicer je težko uskladiti interese: KS hoče nekaj, sami krajani v centru Otočca pa hočejo nekaj drugega. Krajani hočejo več parkirišč za pokopališče. Ampak ne moremo graditi parkirišč na najboljših kmetijskih zemljiščih. … Skratka, veliko smo sodelovali s krajevno skupnostjo, še z nobeno nismo toliko … Mojca je kar jezna na KS, tako je videti.

Ivan Grill predlaga, da se na naslednji soočijo mnenja, naj pridejo predstavniki krajevne skupnosti.

Nekateri svetniki odkimavajo …

18.01

Sedaj pa res vrhunec dneva, svetniki pripravljajo svoje mikrofone, Matic Vidic zajema zrak, Grill je v nizkem štartu, Macedoni se je prijel za sedalo, Vida se je napudrala, Alojzij Muhič je nadel čelado, Borut Novak je dal na mizo svoj znameniti kovček, Jiri Volt je iz torbe vzel svojega novega Wilsona … začenja se obravnava naslednje točke dnevnega reda z naslovom ………

18.07

… Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Brusnice!

Ivan Bukovec opozori, da si Brusničani zaslužijo še več od tega. Matic Vidic pa pravi, da je potrebno podpreti investitorja, ki želi dati kraju več utripa.

18.14

Sedaj bodo svetniki odločali o svojih plačah. Svetniki si morajo znižati sejnino. Matic Vidic predlaga, da se zviša plača župana. Saj so na plačo župana vezane tudi sejnine. Matic se heca in zabava publiko. Enkrat bo iz njega še prav velik župan ratal, ni kaj. Potem še predlaga, da naj se ostalim svetnikom ukine sejnina, ohrani se pa samo njemu. Nekaj takega.

18.18

Sedaj obravnavajo poročilo nadzornega odbora o najemu prostorov za RIC.

Matic Vidic opozori, da se je nadzorni odbor očitno prelevil iz bulmastifa v čivavo.

Gregor Macedoni: Ni zadovoljen s poročilom nadzornega odbora. Kako to, da je zapisano, da občina ni mogla kupiti objekta, ki bi stal 2,8 milijonov, lahko pa je podpisala najemno pogodbo, ki bo stala 5 milijonov evrov. In druga stvar, zakaj nadzorni svet ni omenil, da občina ni imela pripravljenega programa tega najema. Se pravi, zakaj nekaj najemamo, kaj hočemo, po kakšnih kriterijih se bomo odločali. Zanima me, zakaj tega ni notri?

Ivan Grill: Ko berem poročilo, predvsem pa odgovore Mestne občine imam občutek, da nas imate za norca. Sprašujem se, ali si ti tisti, ki podpišeš te odgovore nadzornemu odboru. Potem si soodgovoren. Tukaj se delate norca. Nadzorni odbor opozarja, da je nekaj nezakonito. Mestna občina odgovori, kot da je bilo vse v redu.

… Jiri Volt pride mimo in odgovori, da ne igra z Wilsonom, ampak z Babolatom …

Franci Beg: V celoti se pridružejm predhodnikom. Sam bi dodal nekaj stvari. V poročilu manjka bistvena zadeva. Tudi Beg ni zadovoljen s poročilom nadzornega odbora. Našteva številne stvari, v katere se nadzorni odbor ni spuščal.

Še Milena Bartelj. Tudi ona je razočarana nad poročilom nadzornega odbora. Ali je šlo za izsiljevanje? Ali pa nadzorni odbor ni dobil vseh podatkov. Podzivam nadzorni odbor, da se oglasi pri opoziciji ali pri meni. Imam vse dokumente, kjer je vse črno na belem.

Borut Novak: Nisem sodeloval pri pripravi odgovorov. Vsi dokumenti, ki jih je želel nadzorni odbor, jih je dobil. To je eden izmed bolj transparentnih najemov. Preučili smo vsa dejstva in okoliščine najema. Prišli smo situaciji do dna. Vse smo argumentirali. Z nekaterimi ugotovitvami se sicer ne strinjamo, vendar tako pač je.

Predsednica nadzornega odbora: Maticu Vidicu – tudi jaz nisem zadovoljna s poročilom. To poročilo je kompromis med dvema članoma, ki sva delala poročilo. Dejstvo je, da ima občina svoje stališče. Glede tega, kar je povedal Gregor Macedoni. Rekel je, da ni zaključkov. Naši zaključki so lahko samo priporočila. Mi nismo računsko sodiščo. Smo eden od občinskih organov, ki je v pomoč občini pri delu v prihodnje. Mi nismo policisti, niti nismo nekdo, ki bi lahko občino kaznoval. Naša priporočila so včasih samo črka na papirju. Glede očitka, da ni bilo opredeljenega programa najema: saj to je tudi naš zaključek. Priporočamo, da Novo mesto pogleda, kakšno nepremično premoženje ima. (Macedoni ugovarja, da tukaj ne bi smelo iti za priporočilo, ampak za ugotovitev, da je šlo za kršitev zakonodaje). Predsednica nadaljuje: analize, ki jih je naredila mestna občina so na ravni osnovnošolskega otroka. Občina je napisala, da je najem po kvadratu cenejši. A pri tem spregledajo, da smo dobili 4000 m2, ki jih nihče ne rabi!

Predsednica opozori, da je res, da je občina dala vso želeno dokumentacijo na vpogled. A ne ve, ali so dobili vso dokumentacijo. Dobili so tisto, kar so zahtevali, ni pa jasno, ali obstaja še kakšna dokumentacija.

18.42

Predsednica: naše poročilo je v tem trenutku dokončno. Občinski svet lahko zavrne poročilo in nam naloži, da stvari pogledamo še enkrat.

Ivan Grill: Nadzorni odbor dobi samo tiste dokumente, ki jih občina da. Trdim, da občina ima dokumente, ki jih nadzorni odbor ni videl. Ta najem je škodljiv. Predlagam, da poročila ne sprejmemo in nadzornemu odboru naložimo, da se loti dopolnitve poročila. Naj se ponovno obravnava.

Macedoni: Moram se popraviti: v 20 letih bomo za najemnino dali 6 milijonov evrov. Še enkrat: v lasti bi dobili prostore za 2,7 milijone. Sedaj bomo dali 6,4 milijone za najemnino in ne bomo lastniki! In to je optimalna rešitev?

Borut Novak: Prav je, da se na stvar pogleda celovito. Če ne bi bilo te famozne dvorane, bi se speljal nakup. Mislim, da so ti prostori bistveno boljši, kot so bili na stari lokaciji.

Alojzij Muhič: Nadzorni odbor je sprejel dokončno poročilo. Prepričan sem, da ni nobenega skritega dokumenta. To je opazka, ki me najbolj moti. Potem ne morem več nikomur zaupati. Sicer pa bo to itak pogledalo računsko sodišče. In še to: predlogi nadzornega odbora bodo v prihodnje upoštevani. Ne trdim, da je vse v najlepšem redu. Trdim pa, da smo rešili problem RIC, ki sedaj ima svoje prostore in lahko normalno funkcionira.

18.51

Miroslav Berger: Ponovil bi tisto, kar sem povedal že lani. Naj se izpelje nakup po sprejemljivih cenah. Se ograjujem od tega, ali je cena primerna ali ne.

Borut Novak: Pogajamo se o tem, da se najemnina zniža. Zgodila se bo ena ali druga varianta.

Franci Beg: Župan, naše opombe ne jemljite kot napad. Vzemite to kot pomoč pred tistimi, ki vas na drugi strani izsiljujejo. Tam smo vrgli tri milijone, tukaj šest milijonov, o Zarji se sploh ne pogovarjamo več. Ne se skrivati za računskim sodiščem, ki bo leta 2016 izdal neko poročilo.

Predsednica nadzornega odbora: Občinski svet naj se čim prej odloči, ali se bo šlo v nakup. Najemnina, ki jo sedaj plačujemo, ne bo šla v znesek nakupa. Z vsakim letom vržemo v najemnino 300 000 evrov. Tukaj imate svetniki moč in odgovornost, ki je nadzorni odbor nima.

Gregor Macedoni: Ali ste glede katere koli dileme vprašali računsko sodišče? Ali ste kar koli posredovali računskemu sodišču?

Predsednica nadzornega odbora: Nismo sklepali o tem, da bi poročilo poslali računskemu sodišču. Naše poročilo je javno. Računsko sodišče ga lahko pridobi. Lahko ga tudi jaz pošljem gor.

Ivan Grill: Predlagam, da sprejmemo sklep, da se prostore odkupi. Prav tako naj se zadeva pošlje računskemu sodišču.

Župan: Se strinja s prvim sklepom. Naj se preuči možnost odkupa.

Milena Bartelj: Kaj se pa lahko odločamo? Lastnik teh prostorov lahko da kakršno koli ceno. Mislim, da smo zelo omejeni. In on je tisti, ki bo postavil ceno, ne pa mi.

Borut Novak: Občina ne more kupiti ničesar brez cenitve.

Župan: Pred letom 2013 nakupa ne moremo opraviti. Cenitev res imamo, vendar je stara. Cene so sedaj padle.

In poglej ga zlomka. O predlogu, da bi občinski svet zavrnil poročilo, svetniki sploh ne glasujejo.

Večina sprejme predlog, ki ga predlaga župan, da se sprejme priporočila nadzornega odbora in da občinska uprava preuči možnost odkupa.

19.05

Sedaj pa kadrovske zadeve. Občinski svet sprejme mnenje, da se ga. Gašperšič ponovno imenuje za direktorico Razvojnega centra Novo mesto.

Imenujejo Ano Bilbijo v svet Doma starejših občanov. Namesto Rončevića imenujejo ga. Zupančič v eno izmed delovnih teles občinskega sveta. Imenujejo tudi svet ene izmed osnovnih šol.

19.15

Sledijo vprašanja svetniov. Andrej Resman sprašuje, zakaj se nenehno odlaga krožišče na Otočcu. Župan odgovori: najprej je treba narediti arheološka izkopavanja.

Ivan Bukovec: Kje ste z dogovorom z Gratelom glede odškodnin zaradi poškodb, ki so nastale pri gradnji telekomunikacijskega omrežja. Morda bi bilo treba z njimi malce bolj na trdo. Ima še drugo vprašaja: ali nekdo, ki bi rad postavil kioske, potrebuje gradbeno dovoljenje?

Milena Kramar Zupan: Kakšne so pristojnosti župana glede sklepov občnega zbora Ločna Mačkovec. Župan odgovori: direkcija pripravlja odgovore na njihove sklepe.

Vida Čadonič Špelič: Imam vprašanje glede dvornae: Ali se čutite, g. župan, osebno odgovorni za zapravljen denar (2,2 mio evrov) za dvorano in odpovedano dvorano? Ali boste zahtevali odgovornost kogar koli? To morate narediti iz politične higiene, iz spoštovanja do občanov in do športnikov.

Župan: Odgovor boste dobili v kratkem.

Franci Beg: Kaj bomo naredili v mestni občini ob vse pogostejšem nasilju in izsiljevanju otrok iz dijakov s strani romske in albanske skupnosti v našem mestu? Skrajni čas je, da ukrepamo, da se nam ne bo kdo posral na glavo.

Matic Vidic: Podpre Bega.

Ivan Bukovec: Sem član odbora za reševanje romske problematike. V kolikor odbori ne bodo delovali, bom odstopil. Zadnjič smo se zbrali, vendar s strani romske svetnice ni interesa, da bi se sestajali.

Župan: Se strinjam s temi pobudami. Dobivam sporočila po mejlu in telefonu. Imamo dve komisiji na občini. Poleg tega je varnostni sosvet. Stanje je pa nevzdržno. Izsiljujejo, kradejo, ne samo v Muhaberju in Hudem. So mobilni in počnejo vse mogoče. Pričakoval sem od naše svetnice več. Veliko ima izostankov v službi, vendar učinkov ni.

Ivan Bukovec: Ko smo se dobili prvič s to svetnico, smo se lepo pogovorili. Vendar ona ni kos Romom. Naj začne delati z odbori.

19.24

Točka razno. Ali o dvorani. Začne Ivan Grill: primer, kako se projekti ne delajo. Porabili smo veliko denarja. Vrgli smo veliko denarja. Župan,  objektivna odgovornost je tvoja. Ali boš uvedel nadzor nad tem, kdo svoje naloge ni opravil?

Župan: Po nekih formulah je bilo ugotovljeno, da so stranke v postopku tudi sosedje. To je bistvo vsega.

Ivan Grill: Kako MO Novo mesto z vsemi strokovnjaki ne ve, kaj dela?

Župan: Ivan, treba je poznati vse, ne pa mlatiti. Nihče cel čas ni opozoril na to, da imamo stranke v postopku. Na to so nas opozorili šele na koncu. Sicer pa denarja nismo vrgli stran. Zemljo imamo.

Borut Novak: Občinska uprava se je veliko s tem ukvarjala. Zavedali smo se, da gre za velik zalogaj. Zasebnega partnerja pač nismo dobili, tudi zaradi razmer v državi in v svetu. Kar zadeva projekt: gradbeno dovoljenje bomo zagotovo dobili. To bo julija, avgusta ali pa septembra. Novo mesto potrebuje dvorano.

Vida Čadonič Špelič: Ne razumem. Kaj pričakujete od sosedov? Kot razumem, je zemljišče kupljeno. Nihče je ne bo odnesel. Kaj se od njih pričakuje? Mislite odkupiti še njihove nepremičnine? Kaj je s koncesijo Košarkarski zvezi Slovenije? Moram podvomiti tudi v plačilo tako visokega zneska za projektante. 700 000 evrov! Kaj so naredili za ta denar?

Župan: Glede lastnikov sosednjih zemljišč: Povedali so, da kupimo zemljišče oziroma jim damo odškodnine. Glede pogodbe s KZS. 25. julija imamo sestanek. Vsa mesta so ves čas ugotavljala, da je strošek 600 000 neupravičen.

Franci Beg: Župan, podpisali ste pogodbo, kako lahko sedaj rečete, da ne bo treba plačati? Vi bi danes morali vedeti, ali bomo plačali to kotizacijo ali ne. Druga stvar: ali strokovnjaki niso vedeli, kaj potrebujemo za gradbeno dovoljenje? V komisiji ste imeli ljudi, ki bi morali vedeti, zakaj gre.

Župan: Strokovni delovci so se vsi trudili, rezultat je tak, kot je. Ne čutim se odgovornega, čeprav je to tudi zame neke vrste poraz.

Gregor Macedoni: Se strinjam, daje to poraz. Vsi občani, ki so eno leta gledali vse te velike besede. Žal mi je, ko danes poslušam nekaj, kar bi morali preverjati pred letom dni. Večkrat sem bil preglasovan, nekatere ste preslišali. Kar nas lahko danes skrbi, je ta kotizacija. Pogledal sem, kaj smo sprejeli pred letom dni. Lani smo sprejeli odlok o soorganizaciji prvenstva in plačilo kotizacija. Občinski svet je takrat sprejel naslednji sklep: Mestna občina naj zahteva spremembo pogodbe, v katerem bi zapisali, da bi morala KZS vrniti kotizacijo v primeru, da odstopimo od prvenstva. Prosil bi za poročilo o tem, kako je župan in občina realiziral ta sklep. Danes je državni zbor sprejel sklep, da se ne plačuje več spremembe namembnosti. Bodite previdni pri tem, ko to plačujte, da ne boste plačali nekaj, kar čez en mesec ne bo več treba plačevati. Zanima me tudi, ali je 2,2 milijona, ki jih omenjate v poročilu vsebovana tudi kotizacija?

Alenka Muhič: Ne ni.

 

To je to za danes. Adijo.

 

 

 

 

 

Oznake: ,

Rubrika: Zgodbe

Komentarji (374)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. sam waltonman | 13/06/2014
 2. what does a background check show | 19/06/2014
 3. iherb coupons | 20/06/2014
 4. somanabolic muscle maximizer | 20/06/2014
 5. iherb promo code | 21/06/2014
 6. iherb coupon code | 21/06/2014
 7. clik here to have your mind read | 21/06/2014
 8. highline residences ebrochure | 22/06/2014
 9. clik here | 22/06/2014
 10. Bitcoin | 22/06/2014
 11. Homepage | 23/06/2014
 12. kenosha dentists | 23/06/2014
 13. free web cams | 27/06/2014
 14. buy cialis | 27/06/2014
 15. stop premature ejaculation tablets | 28/06/2014
 16. Internet Marketing Tools | 29/06/2014
 17. Nikon D3200 | 30/06/2014
 18. Delhi University B.A Programme Date sheet | 02/07/2014
 19. Climate | 03/07/2014
 20. prostate cancer | 03/07/2014
 21. Start | 03/07/2014
 22. Best SEO Programs | 04/07/2014
 23. company logo design | 04/07/2014
 24. Health | 04/07/2014
 25. cialis paiement paypal | 05/07/2014
 26. Finance | 05/07/2014
 27. clean | 05/07/2014
 28. Linux Laptop Install | 06/07/2014
 29. muscle maximizer | 06/07/2014
 30. Liberty | 07/07/2014
 31. wholesale Magnesium oil | 07/07/2014
 32. capture his heart review | 07/07/2014
 33. medicament cialis 20mg | 08/07/2014
 34. poplar table | 08/07/2014
 35. iherb coupon code | 08/07/2014
 36. gopro hero3 | 09/07/2014
 37. iherb coupon | 09/07/2014
 38. iherb coupon codes | 09/07/2014
 39. workout obsession | 09/07/2014
 40. active | 09/07/2014
 41. Business | 09/07/2014
 42. iherb coupons | 09/07/2014
 43. download songs | 09/07/2014
 44. tadalafil lilly | 10/07/2014
 45. urodziny dla dzieci Bydgoszcz | 10/07/2014
 46. new books on lung cancer | 10/07/2014
 47. Camp | 10/07/2014
 48. nice 06 | 10/07/2014
 49. mark cobb | 11/07/2014
 50. contract dispute attorney dallas | 11/07/2014
 51. dentist woodlands | 11/07/2014
 52. Opzioni Binarie | 11/07/2014
 53. clash of clans hack | 11/07/2014
 54. bankruptcy attorney Miami | 11/07/2014
 55. nokia pc suite c2-02 | 11/07/2014
 56. Diindolylmethane | 12/07/2014
 57. Home | 12/07/2014
 58. cialis achat france | 12/07/2014
 59. clash of clans hack | 12/07/2014
 60. clash of clans cheats | 12/07/2014
 61. clash of clans hack | 13/07/2014
 62. alkaline water filters | 13/07/2014
 63. part time job | 13/07/2014
 64. clash of clans hack | 14/07/2014
 65. overnight pet sitter naples fl | 14/07/2014
 66. interior decoration | 14/07/2014
 67. view it | 15/07/2014
 68. Pest Control Lithonia | 16/07/2014
 69. tutorials | 16/07/2014
 70. HD video Pakistani songs | 16/07/2014
 71. selcal | 16/07/2014
 72. Movemynt Products | 16/07/2014
 73. Learn More | 16/07/2014
 74. apartments in paleokastritsa | 16/07/2014
 75. lovelady center in birmingham al | 17/07/2014
 76. cialise 20 | 17/07/2014
 77. Get Free Facebook Likes | 17/07/2014
 78. LINK M88 | 17/07/2014
 79. great company giving installment loans for bad credit | 17/07/2014
 80. Wheaton Real Estate | 18/07/2014
 81. vitamin c serum with hyaluronic acid | 18/07/2014
 82. live geo news urdu | 18/07/2014
 83. visit the website | 18/07/2014
 84. Illinois Flat Fee Broker | 18/07/2014
 85. kangen water machine | 18/07/2014
 86. garcinia cambogia 60 hca reviews | 18/07/2014
 87. top 10 best protein powders | 18/07/2014
 88. privatwohnungen mieten | 19/07/2014
 89. best price services | 19/07/2014
 90. cialis et levitra | 19/07/2014
 91. https://twitter.com/secretmoneysysx | 19/07/2014
 92. the terrible twos | 19/07/2014
 93. how long is premature ejaculation | 20/07/2014
 94. internet marketing company tampa | 20/07/2014
 95. liposuction surgery cost | 20/07/2014
 96. cialis long terme | 21/07/2014
 97. seo in pueblo Colorado | 21/07/2014
 98. buy followers on instagram | 21/07/2014
 99. Pokrov spiritually religious movement | 22/07/2014
 100. stargazer tinte comprar | 22/07/2014
 101. cialis viagra generique | 22/07/2014
 102. Party Supplies Shop | 22/07/2014
 103. Ramadhan Buffet Casa Ombak | 23/07/2014
 104. Best dentist in Cambridge | 23/07/2014
 105. alkaline water ionizers | 23/07/2014
 106. japan auction | 23/07/2014
 107. française | 23/07/2014
 108. rolety dzien noc | 23/07/2014
 109. Amddram | 24/07/2014
 110. Amddram | 24/07/2014
 111. twitter followers | 24/07/2014
 112. jak szybko schudnac | 24/07/2014
 113. napedy bram przemyslowych | 25/07/2014
 114. Luxury Lingerie | 25/07/2014
 115. achat cialis en martinique | 25/07/2014
 116. M88 | 25/07/2014
 117. Nutrilite Vitamins | 25/07/2014
 118. free coins slotomania | 25/07/2014
 119. seo philadelphia | 25/07/2014
 120. wordpress remove malware | 26/07/2014
 121. denver limos | 26/07/2014
 122. Charlie Doesn't Care For Black People... | 26/07/2014
 123. Wp Weekend Phoenix | 26/07/2014
 124. healthy baked chicken recipes | 26/07/2014
 125. this site has good information | 26/07/2014
 126. Jewellery | 26/07/2014
 127. phen375 | 27/07/2014
 128. ibsnetaccess down | 27/07/2014
 129. payday loans for bad credit | 27/07/2014
 130. tank online games | 28/07/2014
 131. fajsdgjfashdjfaksjdhkfa | 28/07/2014
 132. columbus online arcade | 28/07/2014
 133. NCWISE Login | 28/07/2014
 134. ac-web | 28/07/2014
 135. dentist in austin texas | 29/07/2014
 136. Altieri Gilmore LLP Attorneys | 29/07/2014
 137. training to last longer in bed | 29/07/2014
 138. indie artist Interviews | 29/07/2014
 139. water structure | 29/07/2014
 140. acheter cialis procalis | 29/07/2014
 141. drzwi przeciwpozarowe | 29/07/2014
 142. koraliki do bizuterii | 29/07/2014
 143. premature ejaculation program | 30/07/2014
 144. wondershare video editor | 30/07/2014
 145. cialis laboratoire | 30/07/2014
 146. buy 3d printing machine | 30/07/2014
 147. Dog Bed | 30/07/2014
 148. chicken coop ideas | 31/07/2014
 149. WP Dollar 2 | 31/07/2014
 150. cd label printing | 31/07/2014
 151. Supply Chain | 31/07/2014
 152. SizeGenetics Ultimate Extender Device | 31/07/2014
 153. blitz brigade tips | 01/08/2014
 154. reference | 01/08/2014
 155. cialis risques | 01/08/2014
 156. demonic possession | 01/08/2014
 157. Videos Amadores | 01/08/2014
 158. Budget friendly Online Shopping | 02/08/2014
 159. Denver DUI Lawyers | 02/08/2014
 160. Visit This Link | 02/08/2014
 161. liposuction chicago | 02/08/2014
 162. top2rich ???????? | 02/08/2014
 163. download expendables 3 | 03/08/2014
 164. Java Tutorial Point | 03/08/2014
 165. jobs at my mcdonalds | 03/08/2014
 166. teeth whitening cheap | 03/08/2014
 167. try this site | 03/08/2014
 168. thermage nyc | 03/08/2014
 169. Just Because I Want a Tea Party | 03/08/2014
 170. baratza encore grinder | 04/08/2014
 171. la verdad del sureste | 04/08/2014
 172. daily news | 04/08/2014
 173. acheter cialis sur internet forum | 04/08/2014
 174. web link | 04/08/2014
 175. seo syracuse | 05/08/2014
 176. see here now | 05/08/2014
 177. Creativity tips | 06/08/2014
 178. download tamil The Expendables 3 | 06/08/2014
 179. you could check here | 06/08/2014
 180. cialis generique soft | 07/08/2014
 181. free download The Expendables 3 | 07/08/2014
 182. sacred 3 trainer | 07/08/2014
 183. traveling with diabetes - what you need to know | 07/08/2014
 184. Conservative blog | 07/08/2014
 185. download free The Expendables 3 | 08/08/2014
 186. achat cialis generic | 08/08/2014
 187. Fani facebook | 08/08/2014
 188. fotografia slubna Rzeszów | 08/08/2014
 189. cheap vegas show tickets | 08/08/2014
 190. buy computers online | 09/08/2014
 191. kangen water | 09/08/2014
 192. responsive blogger templates 2013 | 09/08/2014
 193. arkitektforbundet | 09/08/2014
 194. chwilówki | 09/08/2014
 195. turbiny do samochodów | 09/08/2014
 196. marynarki meskie | 09/08/2014
 197. Sniffer Xr-71 | 09/08/2014
 198. how to help him last longer | 09/08/2014
 199. Enjoy Your 2nd Trimester | 10/08/2014
 200. discount program | 10/08/2014
 201. atlanta sign company | 11/08/2014
 202. inner peace | 11/08/2014
 203. antalya escort | 11/08/2014
 204. sexleksaker | 11/08/2014
 205. Laptop Repair | 11/08/2014
 206. Colusa criminal attorney | 11/08/2014
 207. WORLWIDE POSTAGE | 12/08/2014
 208. warehouse for sale in miami | 12/08/2014
 209. Flashwireless.com | 12/08/2014
 210. federal tax crimes | 12/08/2014
 211. cialis posologia | 12/08/2014
 212. Best tanning Lotion | 12/08/2014
 213. reverse Lawrenceville | 13/08/2014
 214. printing in la | 13/08/2014
 215. send a press release | 13/08/2014
 216. mortgage lending Marietta | 14/08/2014
 217. relocating | 14/08/2014
 218. acheter cialis forum | 14/08/2014
 219. blog articles for sale | 14/08/2014
 220. Website Design | 14/08/2014
 221. muslim goat sex | 14/08/2014
 222. filmy online | 14/08/2014
 223. perfume | 14/08/2014
 224. vanquis | 14/08/2014
 225. Eliminate Your Tinnitus Forever In 30-60 Days - Guaranteed! | 14/08/2014
 226. gold investment news | 15/08/2014
 227. baby gifts | 15/08/2014
 228. Motel For Sale | 15/08/2014
 229. Click Here | 15/08/2014
 230. parking w pyrzowicach | 15/08/2014
 231. landscaping summerlin | 15/08/2014
 232. Demir Furniture | 15/08/2014
 233. toenail fungus infection | 15/08/2014
 234. Bitcoin | 15/08/2014
 235. paleo recipe book | 15/08/2014
 236. remover nome serasa | 16/08/2014
 237. magellan roadmate 9212t-lm | 16/08/2014
 238. cialis dopo i pasti | 16/08/2014
 239. continuing education online | 16/08/2014
 240. Home Design Ideas and Inspiration | 17/08/2014
 241. fiverr backlinks | 17/08/2014
 242. Tube Viper X cost | 17/08/2014
 243. Water Heater Repair Denver | 17/08/2014
 244. annuity rates | 17/08/2014
 245. $1000 Profit in 30 Minute Proven Binary Trading Strategy | 17/08/2014
 246. vao m88 | 17/08/2014
 247. arganolie discount | 17/08/2014
 248. buy youtube likes | 17/08/2014
 249. vídeos divertidos | 18/08/2014
 250. backdoor hacking | 18/08/2014
 251. ecigarettes new zealand | 18/08/2014
 252. cheap viagra | 18/08/2014
 253. Kamagra | 18/08/2014
 254. Velvet Seferovic | 18/08/2014
 255. vogelperspektive | 19/08/2014
 256. Coupon Codes | 19/08/2014
 257. join m88.com | 19/08/2014
 258. click here | 20/08/2014
 259. review | 20/08/2014
 260. sports | 20/08/2014
 261. pain management houston tx | 20/08/2014
 262. indian makeup | 20/08/2014
 263. how to play the sax | 21/08/2014
 264. history of the saxophone | 21/08/2014
 265. Green Smoke reviews | 22/08/2014
 266. Onigiri molds | 22/08/2014
 267. New Songs | 22/08/2014
 268. link exchange services | 22/08/2014
 269. cuban cigars | 22/08/2014
 270. web site | 22/08/2014
 271. loja de artigos militares | 22/08/2014
 272. Draw me as a Superhero! | 22/08/2014
 273. Home Business | 22/08/2014
 274. ?δ??τ?ατ???? στ? ??σ?? | 23/08/2014
 275. Shop for 14k Gold Crab Pendant Q743 on sale at JewelBerries. | 23/08/2014
 276. erotik girls | 23/08/2014
 277. massage home study | 23/08/2014
 278. Brant Seider | 23/08/2014
 279. cigar one | 23/08/2014
 280. Find Whos Calling | 23/08/2014
 281. Garcinia Cambogia fat blocker | 23/08/2014
 282. her latest blog | 24/08/2014
 283. match uk | 24/08/2014
 284. T Devils | 24/08/2014
 285. How to Make a Quantum Leap in Your Network Marketing Business | 24/08/2014
 286. cialis quanto tempo prima | 24/08/2014
 287. fifty shades movie | 24/08/2014
 288. boots giuseppe zanotti | 24/08/2014
 289. Electrician Katy Tx | 25/08/2014
 290. More Bonuses | 25/08/2014
 291. host then profits | 25/08/2014
 292. martinez california Ipé decks | 26/08/2014
 293. CLASH OF CLANS CHEATS | 26/08/2014
 294. farmers markets livorno | 26/08/2014
 295. Drywall Repair | 26/08/2014
 296. guess emoji answers | 27/08/2014
 297. fans | 27/08/2014
 298. hacked arcade games | 28/08/2014
 299. spa chairs | 28/08/2014
 300. Service of Process Illinois | 28/08/2014
 301. Skip Tracer | 28/08/2014
 302. Service Instagram Like | 28/08/2014
 303. commander cialis france | 28/08/2014
 304. Halifax Real Estate | 29/08/2014
 305. Filme 2014 Online | 29/08/2014
 306. Halifax Real Estate MLS | 29/08/2014
 307. yarn | 30/08/2014
 308. Whatsapp Hack | 31/08/2014
 309. best face mask for acne | 31/08/2014
 310. pest control houston review | 01/09/2014
 311. Help with orgasm | 01/09/2014
 312. Cialis | 02/09/2014
 313. how to get your guy to last longer | 02/09/2014
 314. The Market - Real Estate Resource for Realtors, #realestate | 02/09/2014
 315. uslugi bhp | 02/09/2014
 316. Freehold Express | 02/09/2014
 317. adderall | 02/09/2014
 318. valium without prescription | 02/09/2014
 319. ambien online | 03/09/2014
 320. tramadol without prescription | 03/09/2014
 321. couples communication | 03/09/2014
 322. m?s informaci?n | 03/09/2014
 323. whatapp | 04/09/2014
 324. cash for gold | 04/09/2014
 325. m?s informaci?n | 04/09/2014
 326. dig this | 04/09/2014
 327. low cost courier services in hyderabad | 04/09/2014
 328. Bee Wild Pest Control | 05/09/2014
 329. perth design | 05/09/2014
 330. plum lipstick | 05/09/2014
 331. Exterminator Service Houston Texas | 05/09/2014
 332. Exterminator Service Houston Texas | 05/09/2014
 333. benefits of treadmill reviews | 06/09/2014
 334. driving theory test uk hazard perception | 06/09/2014
 335. escorts in dubai | 06/09/2014
 336. zyrtec premature ejaculation | 06/09/2014
 337. foder conas peludas | 07/09/2014
 338. abuelas follando | 07/09/2014
 339. cialis | 08/09/2014
 340. kitchen fitters yorkshire | 08/09/2014
 341. home decor stores | 08/09/2014
 342. banana blue | 08/09/2014
 343. dish tv packages | 08/09/2014
 344. gagner de l argent facilement | 08/09/2014
 345. Phone Case 6 | 09/09/2014
 346. nha ban go vap phuong 7 | 09/09/2014
 347. web design perth | 09/09/2014
 348. Cialis | 09/09/2014
 349. Learn How to Start Your Own Business | 10/09/2014
 350. Official Case | 10/09/2014
 351. legal separation | 10/09/2014
 352. zobacz oferte | 11/09/2014
 353. loyal 9 marketing reviews | 11/09/2014
 354. See Here Now | 11/09/2014
 355. hecigarette review | 11/09/2014
 356. Mandy | 11/09/2014
 357. trail gear | 11/09/2014
 358. hearthstone arena guide | 13/09/2014
 359. polskie forum | 13/09/2014
 360. adaptacja poddasza | 13/09/2014
 361. konverteringsoptimering | 14/09/2014
 362. stopthestresstoday.com/contact | 14/09/2014
 363. DestinyGameInfo - Info, Clips, Hacks and more | 15/09/2014
 364. xlovecam generator | 16/09/2014
 365. Cleaning Sydney | 16/09/2014
 366. e-signature | 16/09/2014
 367. drain cleaning | 17/09/2014
 368. Real Estate School License | 17/09/2014
 1. malamačka pravi:

  tuki me sprašujejo, če ti tud kavo piješ, ker ne komentiraš nič…. ? p.s.: ura je 17:54

 2. MP pravi:

  Al je pa piss-push pavza!

 3. Marko pravi:

  Nič novega, uprava dela dobro, Novo mesto pa čedalje bolj zaostaja za podobnimi mesti v državi, samo da drugi nimajo takega gospodarstva, kot je v NM.

 4. Matic Vidic pravi:

  18.14. Predlagal sem, naj se svetniki, kateri participirajo zmagovalnemu plenu volitev, ki se imenuje občina, bodisi nje javni zavod ali podjetje, bi se lahko odrekli sejnini, saj imajo financne ucinke ze iz drugih virov.

 5. Pero pravi:

  No tole je pa veliko bolj všečno branje kot pa tisto iz uradne strani! 🙂
  Te pa na koncu nekam prime, ko vidiš s kakšno lahkoto se oddajajo milijoni, na drugi strani pa se jemlje ”drobiž” šolam itd.

  p.s.
  Komaj že čakamo volitve!!!

 6. razočarani pravi:

  daj muhič odstopi in daj svoje mesto Kekcu, da ne bo več kekec.Volitve so hudič, še težje je pa zmagat.