V ŽIVO: 18. SEJA OBČINSKEGA SVETA

| 15/11/2012

15.53: Začenjamo prenos iz Rotovža … Začetek je predviden od 16. uri … Da nam ne bo dolgčas, smo na uredništvu pripravili nagradno vprašanje, ki se glasi:”Kako bi iz štajerščine v podgurščino prevedli frazo “Gotof je”? Odgovore napišite v spodnji forum….

16.00

Razen rdeče garde (SDS) ni v dvorani še nikogar. Kot kaže, se koalicija še usklajuje v županovih prostorih… No, Mirko i Slavko je že v prostorih … sedaj prihajajo še drugi ….

16.02

Malo prej je pristopil Grill, ki je na kratko opisal, kaj je prebral v poročilu nadzornega odbora o koncesiji za osvetljevanje mesta … Se pravi, nadzornik Martin Kambič je, pravi Grill, zelo natančno opravil svoje delo. Zadeva je zrela za protikorupcijsko komisijo, pravi.

16.06

Pristopi Kralj Borut. Saj vesto, to je tisti možakar, ki po mnenju nekaterih v resnici vlada naši občini. “Boš vse napisal?” vpraša z nasmeškom. In mimo primaha tudi Alojz Turk, občinski svetnik, ki ne želi pojasniti, ali se mu zdi v redu, da je z županom podpisal sporazum, s katerim si je zrihtal dobro plačani foteljček v CeRODU … in seveda ne le zase, ampak še za nekaj svojih bližnjih. “Kako je, ste obmolknili, gospod Turk?” ga vprašam … Potrebuje nekaj trenutkov in izusti: “Jaz bom že odgovoril, kvalitetno, ko bo čas za to…”

16.10

Ostale novice: Jiri Volt mi je čestital ob Svetovnem dnevu filozofije, jaz pa sem čestital  Matici Vidicu, ki se je pohvalil, da sedaj študira Nemško klasično filozofije. “Razumem Kanta,” trdi. Transcendentalno dedukcijo kategorij in v malem prstu, če sem ga prav razumel.

16.13

Če smem: mislim, da je tole ena najbolj žalostnih sestav občinskega sveta, kar smo jih imeli. Kje so časi, ko sta v občinskem svetu sedeli Levičar, Koncilija, Perhaj, nekatere svetnice Zveze za Dolenjsko (tiste, ki so bile kasneje iz stranke izločene, oziroma so izstopile) … itd. Koalicija je vedno delovala kot glasovalni stroj, toda nekaj koalicijskih svetnikov je vedno bilo, ki so skušali argumetnirati stališča koalicije ali pa so včasih celo mislili s svojo glavo. Tega v tej sestavi ni. Če ne bi bilo Macedonija; Bega in SDS bi bilo praktično nesmiselno sedeti tukaj, saj je vse že odločeno nekje drugje. Dobro, tudi Vida in mladi Vidic se trudita. Vidic recimo nosi kavico.

Sprejmejo zapisnike in dnevi red.

16.27

Prehajajo k rebalansu proračuna za leto 2012.Tole bo trajalo nekaj časa.

Se pravi, govorimo o rebalansu proračuna za leto 2012, ne proračun za leto 2013.

Kralj Borut preda besedo Urški Ban. Odhodke znižujejo prihodke in odhodke za štiri milijone evrov. V glavnem gre za uskladitev s tistim, kar se je v resnici dogajalo. Sedaj občina nekako bolj natančno ve, koliko denarja bo dobila iz države imn Evrope, tako da je možno narediti rebalans.

Spomni na to, da je bilo prve tri mesece v letu 2012

Znižujejo se transferni prihodki za čistilno napravo, ki se je malce zamaknila in za hidravlične izboljšave … zvišuje se postavka za Cerod …

Občina povečuje odhodke za promocijo, dejavnost občinske uprave,, izobraževanje (URS) itd ….. veliko je podrobnosti, treba je pogledat dokument (link je spodaj).

Katere investicije se niso izvedle: OŠ Bršljin (Bo izvedeno, ampak na drugačen način), Narodni dom … itd. Urška je že na naslednji slikci.

16.26

V glavnem, občinski proračun je težak okrog 40 milijonov, zaključi Urška Ban, nekoč sodelavka Bojana Kekca.

Sledijo poročila delovnih teles, ki nimajo bistvenih pripomb. No, v bistvu nobenih.

… super za trenutke je crknil internet … tako da je cel povzetek Macedonijeve in Grillove razprave…. bomo med odmorom zadevo ponovno povzeli …

… v glavnem Matic Vidic se je nekaj razburjal.

Franci Beg. Pohvali Urško Ban. Želi zadevo na mejl. In pravi, da se ne heca, da misli resno. Sicer pa Beg ni navdušen: Zanima ga Televizija Novo mesto. Kaj je bilo več narejenega za dodatnih 30.000 evrov. Druga stvar: RIC. Zakaj plačujemo nekaj za nazaj za 2011? Veliko smo že dali za RIC. Januarja 2012 so se vselili na nove lokacijo. Za parkirišča plačujemo 70 000 evrov ne lato!!! Nič nimam proti feštam, če so zmerno financiranje, tako da bi bilo že bolje da damo ta denar za dobro počutje v občinski upravi, kot da ga dajemo za parkirišča. Ko ste vprašali Grilla, če ima predlog. Jaz jih imam: preselite RIC nazaj.

Franci Beg: zanima ga sodelovanje s podjetjem Molga, ki je bilo omenjeno “v medijih”. Ups, nič ne vem o tem.

16.50

Oglasi se Kralj Borut. Nisem se hotel oglasiti, ampak se bom. Veliko smo naredili skupaj s sodelavci. Vse dolgove smo poplačali. Danes smo likvidni, tekoče plačujemo vse obveznosti. Glede zabave: Nobene zabave ni bilo. Bil je dan kolektiva. Dan kolektiva je bil financiran do 16. ure. Kar je sledilo je bilo plačano iz privatnih žepov. … Naprej … tudi vse ostale navedbo … nobenih zadev ni bilo, ki bi kakor koli drugače posegale na javna sredstva … Khm.

16.52

Župan pozove Urško Ban, naj pove, kako je z realnostjo prihodkov, češ da je Beg podvomil v to, da je stvar realna. Urška pove, da je stvar zelo realna. Realna cifra je 39 milijonov, morda bo še kakšen milijonček več, če malce skrajšamo.

V glavnem Macedoni je prej pohvalil to, da je občina poplačala dolgove in da je kar dobro realizirala prihodke. Motilo ga je to, da ni stolpca, kjer bi bila primerjava z letom 2011. Sicer pa je bil zelo kritičen … Sprašuje, ali je res za en oddelek otrok na čakanju in da je župan staršem obljubil nov oddelek, potem pa ga ni naredil zaradi pomanjkanj adenarja ….  To je nesprejemljivo …Zakaj se masa plač v občinski upravi realno zvišuje? Kako je s prispevki za GRC? Zakaj se tukaj povečuje masa?

Župan takoj odgovori: Perhaj ni plačeval prispevkov za svoje zaposlene. To je potrdil tudi Tomaž Kovačič: “Perhaj osem mesecev ni plačeval prispevkov.” Ko sem

Uf, Perhaj, malo prej sem ga hvalil, sedaj pa se izkazuje, da je bil pravzaprav nekakšna novomeška gasilska Hilda, ki ne plačuje svojim delavcem.

Župan tudi odgovori glede vrtcev: To zadevo smo uredili.

Matic Vidic gre po kavo. Bravo, Matic, enkrat bo iz tebe še dober župan!

Urška govori in govori …

Ivan Grill: Gospod direktor občinske uprave: Koliko je občina zadolžena? In druga stvar: Kako si upate imeti Dan kolektiva v teh časih?

Borut Novak: Famozni dan kolektiva je bil pohod na Gorjance.

Urška: Dobili smo enolončnico. In nič drugega.

Franci Beg: Ni zadovoljen. Se kregata z Urško. Slabo ste odgovorili na vprašanja, pravi Beg. Zakaj niste raje pomagali RICU, da iztoži 70000 evrov, ki mu jih je bilo preveč zaračuno. Vi samo plačujte. Župan, kdaj boste dobili denar za parkirišča? Tam vsi parkirajo, čeprav naj bi imela občina. Župan, kdaj boste uresničili svojo obljubo?

17.07

Kava je dobra. Matjaž Engel molči. Lepo se imava tako on kot jaz.

Franci Beg: Kako je z Molgo?

Urška: To izobraževanje je napostavki materialni stroški …

Ljudje, ali se ne smemo izboraževati? Ali se jaz ne smem izobraževati? Ne gre za Muhiča in Novaka, tudi ostali delavci. Ne čutim se krivega, če se človek izobražuje, se vmeša župan.

Macedoni: Iz pogodbe se vidi, da je šlo za izobraževanje za namene, kako prepričevati ljudi v to, da ima koalicija prav.

17.11

Tudi Macedoni ni zadovoljen z RICOM. Po mojih neuradnih informacij se stroški najema povečuje.

Tudi Vida je za izobraževanje. Kaj je bila vsebina izobraževanja, kdo ga je bila deležen? Ali ste izobraževali tudi svetike koalicije? (Medtem ko govori, se koalicijski svetniki glasno razburjajo, kar se zgodi le redko. So tiho in pritiskajo tipke.)

Župan, trenutno vodim organizacijo, ki si že dve leti na državni ravni ne moremo in ne smemo privoščiti izobraževanja. Katere so bile vsebine in kdo je bil ta srečnež, ki se je izobraževal.

Župan ne odgovori! Boste dobili pisni odgovor, pravi.

Končajo razpravo. Koalicija sprejme rebalans proračuna.

 17.16

Sedaj bo Urška predstavila še proračun za leto 2013. Na proračun vpliva ukrepe za povečanje prihodkov. Dobro je to, da se na državnem nivoju povečujejo sredstva za investicije za občine. Zmanjšujejo se mase za plače in subvencije, za socialo in za šolstvo. Imamo pravilo N + 3 in N + 2. To pomeni pospešeno črpanje za stare projekte in nove projekte, ali nekaj takega.

Urška opisuje, kako se izračuna povprečnina (to je nekakšna forumula, po kateri občina izračuna, koliko denarja dobi občina iz državnega proračuna). Za našo občina: Iz naslova dohodnine bomo dobili 18 milijonov evrov, kar je 2 milijona evrov manj kot letos.

17.23

Urška opisuje, kakšen bo vpliv predvidene nove zakonodaje na občinski proračun. Izračunala je, da bo to dobro vpivalo na občinski proračun, saj se bodo tekoči stroški občine znižali za 2 milijona evrov.

Občina bo začela z energetsko prenovo stavb (Zdravstveni dom, OŠ Bršljin, OŠ Grm).

Občinaje pridobila sredstva za prenovo javne razsvetljave. EU. Poraba električne energije se bo znižala za več kot 200.000 evrov. Svetlobno onesnaženje bo nižje. Stroški obratovanja ne bodo več nekaj čez 400.000 evrov, ampak manj kot 200.000.

Vzpostavili so energetsko knjigovodstvo. Prenovili bodo dve kotlovnici (KCJT in OŠ Dragotin Kette).

Nekaj se bo dogajalo na Cerodu. Prioritetne investicije: Prenova mestne tržnice, Nujna obnova mestnega obzidja Šance, Izgadnjja garažne hiše pri ZD, Nadaljevanje projekta večnamenske dvorane Portoval.

Urška govori o zaposlenih na OU. Sodelovali so v raziskavi, v kateri je sodelovalo 139 občin. Povprečno je zaposlenih en uradnik na 424 prebivalce. V MONM je na en zaposlen občinski uradnik na 443 občanov. Občina je na tretjem mestu med mestnimi občinami.

Prihodki so 49 milijonov, odhodki pa 51 milijonov.

Občina planira, da bom imela 9 milijonov nedavčnih prihodkov in 13,9 milijonov transfernih prihodkov (to so državna in evropska sredstva). Občina bo dobila denar za hidravlične izboljšave, kanalizacjo Birčna vas, Cerod 2, vodovode in kanalizacjo v nekaterih KS. Iz drugih virov bodo dobili tudi sredstva za druge projekte … vau, spet vidimo športno dvorano Portoval.

Urški je vse jasno, za podrobnosti bo potrebno pogledati v dokument, ker je nemogoče to sedaj tako hitro povzemati.

Investicijski odhodki, skratka, so planirani v višini 28 milijonov. Od tega bo 13,9 milijona iz države in Evrope, ostalo gre iz občinskega proračuna neposredno.

17.41

Urška naredi primerjavo z drugimi občinami. Smo kar  v redu, če lahko povzamemo. …

17.46

Sedaj pa odbori. Miro Berger v imenu odbora za finance: Naj se črta proračunska postavka Podbreznik, ki govori odkupu zemljišča za za javni park. Naj da več denarja za socialno podjetništvo.

Franci Bačar, predsednik odbora za okolje in prostor: Tudi mi predlagamo, da se črta nakup zemljišč v Podbrezniku. Drugo pa podpiramo.

Jože Miklič, predsedik odbora za gospodarstvo. Podpirajo. Konkreten predlog: naj se takoj preuči, kako bi se takoj pristopilo k varčevanju pri razsvetljavi. Veliko trošimo nepotrebno, pravi Miklič.

Slavko Gegič v imenu odbora za družbene dejavnosti: 1. Povečajo naj se sredstva za nevladne organizacije za 38.000 evrov. Povečajo naj se sredstva na področju mladine (skupaj 28.000 tisoč). In za programe socialnega varstva. 2. Naj se zagotovi sredstva 40.000 evrov za društvo, ki skrbi za otroke s posebnimi potrebami.

Tomaž Kovačič (odbor za lokalno samoupravo). Podpira.

Jiri Volt (predsednik za mladino). Tudi podpira.

Sedaj pa svetniki.

17.52

Andrej Resman: Veliko bo sprememb. 1. Pričakujem bolj realnem proračun. 2. Vse več bo pritiskov na socialo. To je treba povečati. 3. Postavka – 8000 m2 za javni park v Podbrezniku. Omenja nekaj čudnih stvari pri tej postavki. Notri naj bi bile napake …

Ivan Bukovec. (se ga še spomnite, to je verjetno zadnji policaj, ki je resno opravljal svoj poklic). Predlaga, da gre denar namesto v dvorano Portoval v krajevne skupnosti. Zanima ga, kam bo šel ta denar za dvorano? Naj gre denar v tiste KS, ki niso priviligirane. Glede občinske uprave: Naj se malo preveri, koliko določeni ljudje delajo. Nekateri morajo šestkrat, sedemkrat na občino, da nekaj uredijo. Glede grmske šole: Kaj se bo delalo na šoli?

Župan takoj govori: Gre za sanacijo obeh šol. Sanirali bomo streho na obeh šolah.

Vida. Najprej nekaj o indeksih. 97 odstoni indeks pri občinski upravi in občinskem svetu. Predvideno je pet odstotkov znižanih plač. Naj vam bo v toložaba. V državnih ustanovah nam plače znižujejo za 12,5 odstotka. Naprej: pri sociali in mladini imamo zelo znižane indekse. Podpiram predloge, da se povišajo ta sredstva. Opozarjam na sredstva za sofinanciranje kosil: prav gotovo imamo več kot 88 učencev, ki bi potrebovali denar za sofinanciranje kosil. Imamo konkretno možnost, da še enkrat premislimo in namenimo več denarja za to. Financiranje športa: kje je investicija v športno dvorano Marof. Lani in letos smo imenili obljubljeno, da bomo naredili nov parket, v letošnjem letu pa nove sanitarje. Temu ni bili tako. Sprašujem, ali je možno, da se nameni denar za to? O Portovalu: V naslednjem letu je predivdeno 350 000 evrov za dokumentacijo. Za to smo že porabili milijon! Po moji kmečki veterinarski pameti: 1,4 milijona evrov za dokumentacijo!!! To je zame preveč. Tukaj nekaj smrdi!!! Pohvala glede energetske obnove stavb. Koliko od tega za zdrastveni dom Novo mesto?

Nežka Ivanetič (uf, tudi DeSUS zna govoriti). Predlaga da se denar nameni mestnemu jedru. (Uf, še eno presenečenje, ta koalicija ve, da obstaja mestno jedro). … Kako je z azbestnimi cevmi … In še tretji predlog: naj se rezervirajo sredstva za streho velodroma …

18.04

Matic: “Pohvalil bi projekte za energetsko sanacijo. Imamo 60 ha gozdov. Izkoriščali bi lahko v biomasa. Podpiram socialno podjetništvo. Smisel tega je, da ne gre več za kapitalizem, ampak za vračanja nazaj skupnosti.

Matic je ponosen na gospodar Resmana. Poglejte, za televizijo smo dajali po 30.000 evrov, potem smo dajali 90.000 evrov, potem kar 120.000 evrov … sedaj gremo nazaj, bodo imeli spet 50.000 evrov. Od njih zahtevamo, naj posnamejo sejo in jo trikrat na teden predvajajo. Naj ljudje vidijo Urško, kako lepo pripravi gradivo!

Vanja Kolenc. Predlaga, da se odrečemo nakupu osnovnih sredstev.

Macedoni. Proračun za leto 2013 -generalno gledano: premalo je podjetnega duha. Zdi se, kot da smo “komunalna občina” – kot da ni drugih stvari. Najprej glede parkiranja v mestnem jedru: Investicija v Portovalu naj se črta. Ne mi rečt, da boste naredili nek resen premik v dvorani z 2,5 milijona evrov. Dajmo rešit problem parkiranja v mestnem jedru. S Portovalom rešujete neke parcialne interese … Imamo nekaj pacientov: Mestni potniški promet, zelene površine, javna razsvetljava (tukaj imamo pozitiven premik). – Te treba spremljat. En sam izvajalec pobere 1,3 milijona (Veolia). RIC je spet nerealno planiran…

Alojz Turk prinese kavo. Ampak ne zame, za koalicijo. Hvala, dobro, da imamo Matica Vidica.

18.15

Grill. Občutek imam, da se MONM nahaja v Švici, kjer je konjunktura, ne pa v Sloveniji. Prav je, da je optimizem, ampak to je lahko megla za nas. Zanima me, kdaj bo rebalans? Že februarja ali marca…. Grill ima še nekaj vprašanj: Koliko smo zadolženi in koliko se lahko še zadolžimo … kakšen procent obresti plačujemo …. Na področju javne razsvetljave je potrebno narediti temeljite premike …

Kolega Blaić preverja, ali ima Švica res konjunkturo.

18.20

Mojca Novak govori. Njen govor je smiseln in racionalen, vendar moram priznati, da sem, fasciniran nad ostalim dogajanjem v občinskem svetu, nekako izgubil rdečo nit. … Velodrom. (sledi kratka zgodovina te žalostne zgodbe). Meni, da aktualno dogajanje (občina je ugotovila, da zemljišče ni njeno), ne sme vplivati na dogajanje z velodromom. Velodrom ima gradbeno dovoljenje …. predlagam, da v skladu s popisom nujnih vzdrževalnih del namenimo dodatnih 100.000 evrov za velodrom …  Mojca ima predlog glede financiranje prireditev. Predlaga, da v obrazložitev naštejemo, katere prireditve občina sofinancira. Tretja zadeva: MONM je ena izmed dvanajstih mestnih občin. Nikoli ni bilo predstavljeno, kako se skrbi za izglede mesta. Glavni trg se ni spremenil še 40 let. Smo regijsko središče, smo mestna občina, smo regijsko središče, ogromno ljudi je vezanih na mesto. Ustanoviti je treba posebno postavko: urejenje mestnega jedra. Na obrobju mestnega jedra se je obnovila komunalna infrastruktura povsod okrog Glavnega trga.Dajmo to narediti tudi na Glavnem trgu. Javne površine, površine za parkiranje, razsvetljava … naj se v to prenovo vključi vse subjekte (Telekom, Komunalo in druge) in naj planirajo sredstva za drugo leto. Naj se ustanovi nek nadzorni odbor, ki bo spremljal in poročal o tem projektu. Pričakujem, da bo v letu 2013 izvedena vsaj ena faza projekta (od Mladinske knjige do Vodnjaka). Naj bo za to planiranih med 200  in 300.000 evrov.

Noro, mestno jedro obstaja. O njem se govori v občinskem svetu.

18.32

dr. Milena Kramar Zupan. Milena je vesela, da je notri, v proračunu tudi Zdravstveni dom. Čisto slučajno je tudi direktorica zdravstvenega doma. Škoda da ni postala županja. Potem bi jo skrbelo za celo mestno občino. … Dr. Milena tudi podpira predloge odbora družbene dejavnosti – povečanje sredstev za socialo in mladino…

Franci Beg pravi, da ne podprl proračuna. In to zaradi tega ne, ker je notri spet Športna dvorana Portoval. Spet manipulirate z nami in z javnostjo. Ta denar  ne bo šel v dvorano, ampak nas boste zmanipulirali tako kot z Zarjo, Ricem itd. Šlo bo za uzurpacijo sredstev z vaše strani. Ko boste dokazali, da bo šel denar v dvorano, bom pa podprl.

V odgovorih na svetniška vprašanja spet manipulirate o tem, kdaj je bila plačana kotizacja.

Tudi jaz bi rad slišal odgovore gospodu Grillu.

18.35

Macedoni: Vedno nas postavite pred izvršena dejstva. Dve investiciji, Velodrom in Portoval. Samo ena prijava bo najverjetneje podprta. Naj neka organizacija ali pa mi svetniki odloči o tem, katero od dveh investicij bomo podprli. Rok za prijavo je 28. 11. torej moramo danes o tem nekaj reči.

Kralj Borut odgovori na to provokacijo: Na razpis bomo prijavili več projektov. Tisti, ki bo dobil denar, bo šel v realizacjo. Investicija v Velodrom je 9-12 milijonov evrov. Formirali smo komisijo ekipo, ki bo te zadeve preučila. Kako zadevo zavarovati pred propadanje?

Ivan Grill: Nekdo bi moral iti na tečaj iz poslušanja. Že večkrat sem vprašal, pa nikoli mi ne odgovorite: koliko smo zadolženi, po kakšni obrestni meri ….?

Urška opozori na 19 stran. Občina je zadolžena za 5 milijonov evrov, povprečna obrestno mero približno 4 odstotke. Pove tudi številko, za koliko se še lahko zadolžimo, vendar se ne sliši dobro (ali je bilo 800.000 ali šest milijonov?)

Govori županova hčerka. Ampak to je čisto naključje, da govori ona. Po naključju je postala šefica oddelka za razvoj. Župan ni vedel, da se je prijavila na to mesto. Med prijavljenimi kandidati je imela najboljše reference in župan ni vplival na njen izbor.

Mojca Novak. Občina naj seznani občinski svet, katere športne projekte bo prijavila na razpis za šport.

Alenka Muhič pove: Na razpolago je 3,5 milijone evrov. Imajo dva sklopa: nove investicije in sanacije. Prijavljamo: Portoval, sanacija atletske steze, razsvetljava nogometnega igrišča in sanacija trave na nogometnem igrišču. Velodroma nismo prijavili.

Ivan Bukovec: Zanimajo ga semaforji na križiščih. Nekaj je narobe z intervali v Novem mestu. Poleg tega so semaforji slabo očiščeni – dobijo preveč denarja.

Duška Balažek: Izpostavila bi problematiko romskih potepuških psov. Podatki so grozljivi. Problematika je pereča. Pojavlja se čedalje več potepuških psov v naseljih. V romskih naseljih je 500 neregistriranih psov. Naj se zagotovi denar (15.000), da se ta problem reši.

Zvone Novak. Skoraj nihče ne ve, zakaj se adaptira Portoval, mestni stadion. Pred nekaj meseci je atletski klub so dobili negativno mnenje za stezo. Steza razpada in je izgubila vse licence. Vse se tam dogaja na črno. Nogomet se premika. PO pravilih NZS so potrebni pokriti prostori, osvetlitev. Zvečer je velik promet (rekreativci). Zakaj dvorana? To nastane kot posledica nastanka tribun. Tam bi nastala dvorana s stometrsko stezo. To je za atlete, imajo več kot štiristo članov. Panožne zveze (atletske in nogometna) bodo prispevale. Dve panogi izgubljajo svoj prostor. Povsod okrog nas imajo mestne stadione s pokritimi sedišči. Novo mesto tega nima in je daleč, dalec zadaj. V novomeški štadion ni bilo vloženo niti centa. Rad bi odgovoril tudi g. Grillu: kaj če bi ti kdaj s pozitivno energijo nasotpil in odprl usta. Kaj če bi kdaj naredil kot poslanec kaj za Novo mesto? Naj ti bo za zgled recimo Stojan Pelko, ki je uredil denar za APT.

Matic Vidic se strinja z Zvonimirjem.  Repkiciral bi romski svetnici. Kdo pa je kriv, da so tam neregistrirani psi?

Jiri Volt: Kot predsednik Športne zveze podpiram, da se pomaga nogometašem in atletom. Na stadionu se ne smejo izvajati nobena tekmovanja, niti šolska. Dobro da se je to zgodilo pozimi. Če bo to ostalo do poletja, pa ne vem, če bomo še imeli tekmovanja v Novem mestu.

Macedoni: Ali je kdo sprejel, kaj je prioritete glede investicij v Novem mestu? Naj se nekdo odloči, kaj je prioriteta! Ali bo velodrom prijavljen?

Župan potrdi, da bo prijavljen tudi velodrom.

Andrej Resman: Pravi, da se Grill zelo dobro bori za Novo mesto.

19.02

Župan lepo povzame, kaj vse bomo danes sprejeli. O proračunu bo še govora, to je bila prva obravnava.

19.04

Matic odide. Nekdo bo moral izračunati, ali si je zaslužil sejnino.

19.06

Resno razmišljam, da bi odšel na krompirjev golaž.

19.07

Spreminjajo občinski prostorski načrt. Nimam občutka, da bi kdo poslušal izjemno zanimivo predstavitev Mojce Tavčar. Škoda.Mojca bo prosila Lilijano Jankovič, da še malce predstavi predstavitev OPPN-ja za Belokranjsko cesto.

Gre za načrtovanje novega trgovskega centra, ki bi nastal tam nekje ob sedanjem …

Raziskovalni kolega Blaić (Dolenjski list) hitro izbrska, da sta investitorja Eurospin in Lidl … stvar bo postavljan zraven Špara.

Ivan Bukovec: Opozori, da Novo mesto izgublja svojo lepoto. Postavljamo betonske škatle. Pripravljalcem gradiv se sicer smeji, ker nekaj zaslužijo, ampak dolgoročno je to slabo.

Macedoni: Predlogu ni oporekati. Investitor ima to pravico. Dokler je tako vzdužje v tej občini, je seveda to možno. Ampak pri nas nimamo soglasja in mnenja o tem, koliko trgovskih površin potrebujemo. Kakšen je tukaj javi interes? Imeti moramo imeti javno stališče? Kaj pa pravica občana, da ni preobremenjan s trgovskimi površinami? Čedakje več imamo zapuščenih trgovskih lokalov.

Frnaci Bačar: Tudi meni se tako zdi …. toda vendarle imamo od tega nek denar …. dobili bomo denar od komunalnega prispevka. Moramo pa paziti, koga spustmo notri in lepo oblikovati objekte.

Župan predlaga, da glasujejo. In to tudi naredijo.

19.24

Mojca Tavčar preide na naslednjo točko. Poimenovali bi območje Marofa v Arheološki park Marof. Poimenovanje samo sledi strateškim usmeritvam iz prostorskega načrta. Predvideno je, da bo izdelan OPPN. Projekt je uvrščen v razvojne programe.

19.28

Pomen tega poimevanja je v tem, da bo na tej podlagi lažje razvijati programe povezane z arheološko dediščino.

Franci Bačar v imenu odbora predlaga Dolenjskemu muzeju, da v ime parka dodamo tudi izraz Novo mesto.

Slavko Gegič v imenu odbora za družbene dejavnosti predlaga, da se preuči, ali je potrebno, da za park razglasimo tako široko območje. Zakaj je v območje vključen objekt vrtca, občinske stavbe, objekt CeRODA, itd. Ne razumemo, zakaj je to potrebno. Ali so lastniki upravičeni do kakšnih odškodnin? Ne nasprotujemo sklepu, ampak imamo nekaj dvomov glede območja.

Mojca Tavčar: Območje je določeno na podlagi strokovnih podlag, ki jih je predlagal ZVKD. Pripravlja se nov odlok glede kulturnih spomenikov. Z ZVKD-jem bomo predebatirali, ali bi kakšne objekte izvzeli iz kulturne dediščine. Glede odškodniun: pravica do nadomestile – lastnik je do tega upravičen, če mu je zaradi spomeniških razlogov povzročeno to, da ne more ali da lahko slabše poslovno upravlja s svojim objektom …

19.34

Besedo dobi Zdenko Picelj, direktor Dolenjskega muzeja. Podpre predlog, da se v imenu omeni tudi Novo mesto.

Občinski svetniki sprejmejo, da se v prvi obravnavi sprejme poimenovanja območja v Arheološki park Marof Novo mesto.

19.39

Sedaj bodo raziskali strategijo upravljanja kapitalskih naložb v Novem mestu.

19.46

Tole dogajanje ni niti smešno niti zanimivo. Predvsem veliko razmišljam o krompirjevem golažu.

19.48

Besedo dobi mag. Kobe, ki predstavlja Strategijo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov.

19.57

Peter je novinarski srenji ponudil piškote. Temu se reče gesta. Od sedaj naprej bom o občini pisal samo še lepo oziroma tako kot je v resnici. Ne bom več lagal in si izmišljeval in mrhovinil. Ne bom več orodje v rokah rdeče garde SDS oziroma Gregorja Macadonija. Vse to sem počel, ker nikoli, ampak res nikoli nisem dobil piškota.

20.03

Sedaj besedo dobi Martin Kambič. To je novi direktor Zarje, sicer pa je tudi član nadzornega odbora. Njegovo poročilo je res natančno, poglobljeno in za občino zelo neprijetno. Koncesija za javno razsvetljavo je bila podeljena na tak način, da je bila škodljiva za občino. Očitno je bila koncesija podeljena in izvajanja zelo po domače.

Ivan Grill: Ne vem, koliko svetnikov si je vzeo čas in si pogledalo gradivo. Zelo analitično pripravljeno gradivo. Župan, če si si pogledal to poročilo, me zanimna, ali boš ukrepal. Če to, kar piše v poročilo drži, potem je bilo izgubljeno 60.000 evrov. To je v nebo vpijajoče. To je treba izročiti protikorupcijski komisiji. Kako lahko ceno za čiščenje številk pride osem evrov. Zakaj je cena barvanja in odstranjevanja v sami koncesijski pogodbi bila samo manj kot evro. Seveda je bila, saj tega ni nihče izvajal. Zakaj se je toliko varčnih žarnic zamenjevalo … tukaj jih je bilo zamenjano na tisoče … (koalicijski svetnii se spet smejijo) … Grill omenja še to, da je bil ponudnik očitno vnaprej izbran … drugače takšne nelogičnosti ne bi bilo možno.

Andrej Resman: Pohvalit moram nadzornika. S tem poročilom je nadzorni odbor dokazal, da ima v svojih vrstah strokovne člane. Ali je pri pregledu sodeloval še kdo drug. Imam nekaj vprašanj:

– kdo jepotrjeval račune, kako so bili pripravljeni razpisi?

Macedoni: Mislim, da je poročilo pozitivno in kvalitetno. Zelo jasno izračuna, kaj je stroške, ki smo ga plačali v prazno. Naj župan danes ne govori o nadaljenjem ugotavljanju odgovornosti. Kdo je to pripravljal? DObiti je treba denar nazaj. Če tega ne bo, potem je jasno, da vodstvo občine podpira to. V kolikor župan ne bo reagiral, potem bom sam to storil na naslednji seji.

Župan predlaga, da sprejmemo poročilo nadzornega odbora in predloge občinskih svetnikov.

Mojca Novak brani upravo. Tudi kolegij je organ občinske uprave.

 

20.14

Sedaj obravnavajo premoženjske zadeve, potem še poročilo o projektu hidravličnih izboljšav in predlog pristopa MONM k projetku Starosti prijazna občina.  Itd.

Čakamo na kadrovske zadeve. Občina bo dala nekaj pozitivnih mnenj, med drugim za kandidatke za ravnateljice OŠ Drska, OŠ Grm in Gimnazije Novo mesto.

Še pred tem bo mag. Kobe predstavil projekt hidravličnih izboljšav. Zelo lepo povzame kronologijo. Začelo se je leta 2007, ko se je začelo projektirati pa vse do lani, ko se je začelo graditi. Projekt je vreden 18 mi0, več kot pol gre iz Evrope in od države, drugo daje občina. 1. faza je vredna 9 milijonov. 1. faza je skoraj že realizirana (85%). Primarni kanal Ločna in MBR (sama čistilna naprava) že delujeta, v gradnji je 3. faza (bazeni).

Mag. Kobe je zadovoljen z rezultati prvih raziskav. Vsi kazalniki čistosti ozirma onesnaženosti so odlični.

Mag. Kobe je še na hitro opisal začetek 2. faze projekta …. – to je tisto, kar se sedaj dogaja na Kandijski.

Ivan Bukovec: Nekaj ga moti. Zakaj je potrebno toliko časa za izgradnjo? Ali drži, da imajo samo en bager? Zakaj je treba dajati posel Begradu? Zakaj ne date Dolenjcu?

Župan: Pa saj Begrad ima sedež v Novem mestu!?

No, ja, pravi Ivan, on je bolj Belokranjec.

(smeh v dvorani)

Jiri Volt se oglasi in predlaga, da se online, tako rekoč v živo, objavlja rezultate o vplivu čističlne naprave na okolje.

Mag. Kobe predlog tako rekoč sprejme iz prve.

20.45

Na hitro opravijo kadrovske zadeve. Imenuje predstavnike občine v svet zavoda Posvetovalnice za otroke.  Kralja Boruta so imenovali v svet Šolskega centra. Kralja po novem skorajda na vsaki seji nekam imenujejo. Novinarji se sprašujejo, kdaj bo kandidaral za župana. In hitro si odgovorimo, da to pravzaprav ni potrebno. Zakaj bi kralj hotel postati župan? Jasno.

Podajo še pozitivne mnenja za kandidate za ravnateljice OŠ Grm, Drska, Gimnazija Novo mesto.

20.51

Še pobude in vprašanja svetnikov.

Macedonija zanima, koliko je bilo na dan 1.11. otrk na čakalni list. Kdaj so planirani novi oddelki? Drugo vprašanje: Glede RIC. Koliko znašajo realni stroški uporabe RIC na sedanji in prejšnji lokaciji? Ali občina ugotavlja odgovornost za sklenitev pogobe? Ali se izvaja revizija pogodbe, kot je bilo sklenjeno. Neuradno: Stroški naj bi bila kar za 150 odstotkov višji, kot so bili na stari lokacji.

Ivan Bukovec: Naj se redarska služba ukvarja z odvozom zapuščenih vozil. Druga stvar: naj redarji glbijo tiste, ki mečejo smeti po tleh. Ivan Bukovec: Naj romska svetnica že skliče odbor za romska vprašanja. In še pripomba: za našo sejnino, v Revozu delajo en mesec. Ne vem, zakaj je romska svetnica že odšla.

Vida: Občina naj pripravi odlok za prepoved popivanja na javnih površinah. Govorim o preventivnem odloku, ki naj bo usmerjen v borbo proti zasvojenosti mladoletnikov z alkoholov. Ni treba govoroti o tem, kaj alkohol povzroča naši mladini in družinam. Številne občine so tak odlok že sprejele.

Župan: Tak predlog je že Jiri podal in ga preučujemo.

Vida: Jiri, kako lepo, da sva usklajena.

No, vidite, tudi zgodba iz občinskega sveta ima lahko srečen konec!

Grem na krompirjev golaž. Upam.

 

 

 

NAPOVED SEJE IN DNEVNI RED:

V četrtek, 15. novembra, bomo na Čuvarju v živo prenašali 18. sejo občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

Občinski svetniki bodo imeli na mizi kar dva proračuna. Najprej bodo govorili o proračunu za letošnje leto, ki ga bo treba “rebalansirati”. Poleg tega pa bodo začeli tudi z obravnavo rebalansa za prihodnje leto.

Svetniki bodo govorili o poimenovanju arheološke dediščine na Marofu. Obravnavali bodo namreč predlog, da se območje poimenuje kar Arheološki park Marof.

Končno bo na mizo prišla tudi s strani opozicije večkrat zahtevana strategije upravljanja kapitalskih naložb Mestne občine Novo mesto. Poleg tega bodo na mizi imeli še eno strategijo – Komunala je namreč pripravila strategijo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov za obdobje od leta 2013 do 2020.

Svetniki bodo obravnavali tudi poročilo nadzornega odbora o koncesiji za vzdrževanje javne razsvetljave.

Gradivo:

Zapisnik seje:

«Nazaj

Oznake:

Rubrika: ČUVARJEV IZBOR, IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentarji (676)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. moyou nails | 04/05/2014
 2. moyou nails | 04/05/2014
 3. moyou nails | 04/05/2014
 4. moyou nails | 05/05/2014
 5. carbunkle truckwhite | 29/05/2014
 6. ssri premature ejaculation dapoxetine | 04/06/2014
 7. http://provestrareviewx.blogspot.com | 07/06/2014
 8. netflix | 07/06/2014
 9. store construction | 07/06/2014
 10. Avnet Singapore | 07/06/2014
 11. uicasiancomputerservices.com | 07/06/2014
 12. essays | 08/06/2014
 13. womens fashion website | 09/06/2014
 14. big size maxi dress | 09/06/2014
 15. cheap womens clothing | 09/06/2014
 16. Kulula Express | 10/06/2014
 17. KENNEDY-NH-LIZI-YO | 10/06/2014
 18. Zambia | 10/06/2014
 19. KENNEDY-NHLIZIY-O | 10/06/2014
 20. sam waltonman | 11/06/2014
 21. Nike Suketo Mid | 11/06/2014
 22. what causes premature ejaculation yahoo | 12/06/2014
 23. premature ejaculation treatment drugs | 12/06/2014
 24. West Dundee | 12/06/2014
 25. Sonnencreme | 13/06/2014
 26. Kosmetik Tagesdeals | 13/06/2014
 27. gulf shores rentals | 13/06/2014
 28. house cleaning ads | 13/06/2014
 29. acne quistico fotos | 14/06/2014
 30. chicas irregulares | 14/06/2014
 31. ifunbox hack | 14/06/2014
 32. rolety katowice | 14/06/2014
 33. Persian DJ | 14/06/2014
 34. architekci | 14/06/2014
 35. kare style | 14/06/2014
 36. bodystocking | 14/06/2014
 37. separacja | 14/06/2014
 38. primary 4 english | 15/06/2014
 39. cheap viagra pfizer | 15/06/2014
 40. Modular home loans | 15/06/2014
 41. cheap viagra online pro | 15/06/2014
 42. Legit Online Jobs | 15/06/2014
 43. iherb coupon | 15/06/2014
 44. iherb coupons | 16/06/2014
 45. iherb coupon | 16/06/2014
 46. locksmith pasadena Texas | 16/06/2014
 47. cheapest country to buy viagra | 16/06/2014
 48. how to get slotomania free coins | 16/06/2014
 49. customUSB | 17/06/2014
 50. iherb coupon | 17/06/2014
 51. online dating sites | 17/06/2014
 52. first | 17/06/2014
 53. consider more | 18/06/2014
 54. cialis vs levitra vs viagra which one is better | 18/06/2014
 55. iherb promo code | 19/06/2014
 56. iherb coupon code | 19/06/2014
 57. iherb coupon | 19/06/2014
 58. Work At Home Jobs | 19/06/2014
 59. iherb coupon codes | 19/06/2014
 60. zmiana koloru auta | 19/06/2014
 61. plexi | 19/06/2014
 62. drzwi zewnetrzne kielce | 19/06/2014
 63. przedstawiciel marki blukey | 19/06/2014
 64. zdjecia slubne bielsko-biala | 19/06/2014
 65. terapia – gestalt-krakow.com.pl | 19/06/2014
 66. iherb coupons | 19/06/2014
 67. noclegi ustron | 19/06/2014
 68. ranking forex | 20/06/2014
 69. the best workout for muscle building | 20/06/2014
 70. pharmacie andorre cialis | 20/06/2014
 71. click here to save everything | 20/06/2014
 72. Endermologia Rzeszów | 20/06/2014
 73. okna pcv siedlce | 20/06/2014
 74. iherb coupon | 20/06/2014
 75. køb iPhone 5S | 21/06/2014
 76. eberjey bikini | 21/06/2014
 77. teen sex | 21/06/2014
 78. iherb coupon | 21/06/2014
 79. back | 21/06/2014
 80. arbalet wallpapers | 21/06/2014
 81. clik here to order | 21/06/2014
 82. nyc plastic surgery | 21/06/2014
 83. Slot Machine | 22/06/2014
 84. Telling The Story Of Jesus Christ | 22/06/2014
 85. buy cheap cialis | 23/06/2014
 86. dentists in kenosha | 23/06/2014
 87. Info | 23/06/2014
 88. pirater un compte facebook | 24/06/2014
 89. find payday cash advance | 24/06/2014
 90. standy kartonowe | 25/06/2014
 91. domek z drewna | 25/06/2014
 92. porady prawne ruda slaska | 25/06/2014
 93. uprawnienia sep Warszawa | 25/06/2014
 94. branzowy katalog firm | 25/06/2014
 95. akumulatory Kielce | 25/06/2014
 96. Kotly | 25/06/2014
 97. tanie oc warszawa | 25/06/2014
 98. Beaumont compare home insurance | 25/06/2014
 99. how to last longer in bed girls | 25/06/2014
 100. play free online games | 25/06/2014
 101. Diindolylmethane | 25/06/2014
 102. dochód pasywny | 25/06/2014
 103. phenobestin 37.5 reviews | 25/06/2014
 104. PhenObestin | 25/06/2014
 105. Browse Around This Site | 25/06/2014
 106. muay thai kraków | 25/06/2014
 107. What Husbands Can't Resist Scam | 26/06/2014
 108. buy cialis | 27/06/2014
 109. Lie detector | 27/06/2014
 110. prix cialis | 27/06/2014
 111. kardiolog dzieciecy w olsztynie | 27/06/2014
 112. meble zakopane | 27/06/2014
 113. program do rozliczania delegacji | 27/06/2014
 114. ????????? ???????????? ??????????? ??????????? | 27/06/2014
 115. nutrition plans | 27/06/2014
 116. tantric methods last longer bed | 28/06/2014
 117. Seo | 28/06/2014
 118. Empowering | 28/06/2014
 119. cialis pas cher en france | 29/06/2014
 120. News | 29/06/2014
 121. wanted posters | 29/06/2014
 122. camera shop in delhi | 29/06/2014
 123. Tech | 30/06/2014
 124. generic cialis forum | 01/07/2014
 125. Hack Tool cheat | 01/07/2014
 126. nexus 6 copyright | 01/07/2014
 127. free movies online | 01/07/2014
 128. see here now | 02/07/2014
 129. Dr Johan Vente | 03/07/2014
 130. cialis one a day | 03/07/2014
 131. Advogado familia | 03/07/2014
 132. immobilier de luxe | 04/07/2014
 133. company logo design | 04/07/2014
 134. water ionizer | 05/07/2014
 135. ifs kits chevy | 05/07/2014
 136. water damage restoration houston | 05/07/2014
 137. cash windfall | 05/07/2014
 138. zamówienia publiczne | 05/07/2014
 139. hurtownia koszul | 06/07/2014
 140. kriolipoliza warszawa | 06/07/2014
 141. wyjazdy integracyjne | 06/07/2014
 142. folia na wyswietlacz | 06/07/2014
 143. wegiel bydgoszcz | 06/07/2014
 144. uslugi remontowe poznan | 06/07/2014
 145. http://www.crystalspace3d.org/main/User:Jikus20 | 06/07/2014
 146. Fryzjer Krosno | 06/07/2014
 147. muscle maximizer | 06/07/2014
 148. novoslim | 07/07/2014
 149. wesela24h.pl sale weselne | 07/07/2014
 150. Pomoc zadluzonym | 07/07/2014
 151. Cheap Car Insurance Quotes | 07/07/2014
 152. mie?nie brzucha | 07/07/2014
 153. water ionizers | 07/07/2014
 154. kitchen replace leeds city | 08/07/2014
 155. Porn | 08/07/2014
 156. Resultatos Loteria Huila | 08/07/2014
 157. hairy anus | 08/07/2014
 158. podgrzewacze wody | 08/07/2014
 159. cialis journalier | 08/07/2014
 160. mark cobb | 08/07/2014
 161. movies | 08/07/2014
 162. iherb coupon | 08/07/2014
 163. buy congo gold from outside the bank | 08/07/2014
 164. iherb coupon | 09/07/2014
 165. iherb promo code | 09/07/2014
 166. pineapple smoothie | 10/07/2014
 167. beton architektoniczny | 10/07/2014
 168. Camp | 10/07/2014
 169. thailand bucks | 10/07/2014
 170. new books on lung cancer | 10/07/2014
 171. nice 06 | 10/07/2014
 172. Opzioni Binarie | 11/07/2014
 173. clash of clans cheats | 11/07/2014
 174. try this | 11/07/2014
 175. home | 11/07/2014
 176. fifa ultimate team coins | 11/07/2014
 177. Home | 12/07/2014
 178. Primerica is a scam? | 12/07/2014
 179. clash of clans hack | 12/07/2014
 180. Clothing | 12/07/2014
 181. middlemarch study guide | 13/07/2014
 182. alkaline water | 13/07/2014
 183. clash of clans cheats | 13/07/2014
 184. Best stocks to buy | 14/07/2014
 185. San Diego Video SEO | 14/07/2014
 186. pressure cooker | 14/07/2014
 187. paleo recipe book review | 15/07/2014
 188. kratom wiki | 15/07/2014
 189. acheter cialis 10mg | 15/07/2014
 190. Info | 15/07/2014
 191. free coins slotomania | 15/07/2014
 192. direct payday loans | 15/07/2014
 193. Wczasy nad morzem | 15/07/2014
 194. cheap homeowners insurance | 16/07/2014
 195. how long does a girl last in bed | 16/07/2014
 196. Auto insurance online news | 16/07/2014
 197. Mynt Products | 16/07/2014
 198. tshirts | 16/07/2014
 199. lovelady center | 17/07/2014
 200. Houses for Sale in Naperville IL | 17/07/2014
 201. Affordable term life insurance policy | 17/07/2014
 202. hHmes For Sale Downers Grove IL | 18/07/2014
 203. geo news live streaming | 18/07/2014
 204. beauty slimming plan | 18/07/2014
 205. muscle gaining secrets program | 19/07/2014
 206. achat cialis viagra | 19/07/2014
 207. community | 19/07/2014
 208. achat cialis gГ©nГ©rique | 20/07/2014
 209. help moppy | 20/07/2014
 210. seo companies tampa | 20/07/2014
 211. prix cialis en france | 21/07/2014
 212. cheapest flights to africa | 21/07/2014
 213. seo in pueblo Colorado | 21/07/2014
 214. best payday loans ontario | 21/07/2014
 215. costa rica reiseberichte | 22/07/2014
 216. harmen tall | 22/07/2014
 217. acne quístico | 22/07/2014
 218. Lawyers 816-524-0404 | 22/07/2014
 219. insurance quotes online comparison | 22/07/2014
 220. baby learning | 23/07/2014
 221. selling on etsy tips | 23/07/2014
 222. alkaline water | 23/07/2014
 223. japan auction | 23/07/2014
 224. suszarka na pranie | 24/07/2014
 225. top ten search engine | 24/07/2014
 226. likes | 24/07/2014
 227. atlanta truck accident lawyer | 24/07/2014
 228. Property By Owner List Foreclosed Real Estate Boston MA | 24/07/2014
 229. how to delay ejaculation in men | 25/07/2014
 230. grow boxes | 25/07/2014
 231. free slotomania coins | 25/07/2014
 232. hefalimp cardijon | 25/07/2014
 233. Wp Weekend Phoenix | 26/07/2014
 234. denver limos | 26/07/2014
 235. Charlie Doesn't Care For Black People... | 26/07/2014
 236. invest | 26/07/2014
 237. GreenBay Packers Super Bowl | 26/07/2014
 238. cialis et levitra | 26/07/2014
 239. cialis 5 prix | 27/07/2014
 240. article | 27/07/2014
 241. kasinospel | 27/07/2014
 242. Four week payday loan uk | 28/07/2014
 243. fajsdgjfashdjfaksjdhkfa | 28/07/2014
 244. check these guys out | 28/07/2014
 245. free downloads | 28/07/2014
 246. 332 Se Douglas St. Lee's Summit, MO 64063 | 29/07/2014
 247. cialis et poppers | 29/07/2014
 248. Contractors in Dallas | 29/07/2014
 249. i loved this | 29/07/2014
 250. temple | 29/07/2014
 251. ksiegowosc kraków | 30/07/2014
 252. producent folii ldpe | 30/07/2014
 253. win prizes like Wii and ipod, it's fast, easy and fun. join us | 30/07/2014
 254. how to last longer in bed without pills for men | 30/07/2014
 255. best 3d printing machine | 30/07/2014
 256. Business | 30/07/2014
 257. chce isc na dobre sushi | 30/07/2014
 258. WP Dollar | 31/07/2014
 259. mice infection | 31/07/2014
 260. make a banner in microsoft word | 01/08/2014
 261. watch dogs trainer | 01/08/2014
 262. premature ejaculation trainer | 01/08/2014
 263. demonic possession | 01/08/2014
 264. News | 01/08/2014
 265. DUI Lawyers Denver | 02/08/2014
 266. Website | 02/08/2014
 267. homepage | 02/08/2014
 268. cialis bas prix | 03/08/2014
 269. download expendables 3 | 03/08/2014
 270. news | 03/08/2014
 271. la verdad del sureste | 04/08/2014
 272. more info | 04/08/2014
 273. online slots | 05/08/2014
 274. canada ed pills | 05/08/2014
 275. sinkki | 05/08/2014
 276. noticias | 05/08/2014
 277. download expendables 3 theme song | 05/08/2014
 278. download titanic The Expendables 3 | 06/08/2014
 279. Puppy Separation Anxiety | 06/08/2014
 280. vivah The Expendables 3 free download | 06/08/2014
 281. prix cialis generique | 06/08/2014
 282. Go Here | 06/08/2014
 283. sacred 3 trainer | 06/08/2014
 284. lucid dreaming | 06/08/2014
 285. matelas bultex | 06/08/2014
 286. Free Expendables 3 | 06/08/2014
 287. free apple ipad | 07/08/2014
 288. apple products | 07/08/2014
 289. download free The Expendables 3 | 07/08/2014
 290. how do i make my boyfriend last longer in bed | 07/08/2014
 291. sacred 3 trainer | 07/08/2014
 292. Fani na facebooku | 08/08/2014
 293. tynki|posadzki | 08/08/2014
 294. download The Expendables 3 free online | 08/08/2014
 295. gabinet kosmetyczny Kraków | 08/08/2014
 296. free downloadable The Expendables 3 | 08/08/2014
 297. cheap vegas show tickets | 08/08/2014
 298. Advertise your business | 08/08/2014
 299. Nepal Classifieds | 09/08/2014
 300. utorrent.com free The Expendables 3 download | 09/08/2014
 301. pop over here | 09/08/2014
 302. macarons bestellen | 09/08/2014
 303. kangen | 09/08/2014
 304. boligindretning | 09/08/2014
 305. odwolanie do sadu pracy | 09/08/2014
 306. seo consulting | 10/08/2014
 307. how to help your man last longer in bed | 10/08/2014
 308. follow | 10/08/2014
 309. knulldocka | 11/08/2014
 310. Fantasy Football Tips | 11/08/2014
 311. website seo | 11/08/2014
 312. Computer Repair in Essex | 11/08/2014
 313. kargo | 12/08/2014
 314. Colusa dui defense lawyer | 12/08/2014
 315. cialis quanto tempo prima | 12/08/2014
 316. eye sunglasses | 12/08/2014
 317. Flashwireless.com | 12/08/2014
 318. phone repair | 12/08/2014
 319. epic fails compilation | 13/08/2014
 320. Filming Bahamas | 13/08/2014
 321. erection | 13/08/2014
 322. jumbo loans Sandy Springs | 13/08/2014
 323. relationship help | 13/08/2014
 324. Tanning Lotion | 13/08/2014
 325. water ionizer | 13/08/2014
 326. Press Release Submission | 13/08/2014
 327. mortgage refinance Sandy Springs | 14/08/2014
 328. achat cialis france | 14/08/2014
 329. Laptop Repair | 14/08/2014
 330. funny commercials | 14/08/2014
 331. used-generators | 14/08/2014
 332. porn | 14/08/2014
 333. internetowy kantor | 14/08/2014
 334. Grafik Komputerowy | 14/08/2014
 335. Health Articles | 15/08/2014
 336. Coinapult | 15/08/2014
 337. sm meesteres in | 15/08/2014
 338. toenailfungus | 15/08/2014
 339. ms88cn | 15/08/2014
 340. kaffeevollautomat delonghi magnifica entkalken | 16/08/2014
 341. Trichology | 16/08/2014
 342. cialis 20 mg prezzo | 16/08/2014
 343. twitter followers | 16/08/2014
 344. Tube Viper X | 16/08/2014
 345. medical contining education | 16/08/2014
 346. YouTube Music | 16/08/2014
 347. criminal lawyer | 16/08/2014
 348. bitcoin casino | 17/08/2014
 349. Dallas Popcorn Ceiling Removal | 17/08/2014
 350. tube viperx | 17/08/2014
 351. mmpr licensed producers mmpr licensed producers | 17/08/2014
 352. paleo recipe book | 17/08/2014
 353. cable Internet service Delaware | 17/08/2014
 354. college | 17/08/2014
 355. Blackjack games glossary | 17/08/2014
 356. lawyer directory | 17/08/2014
 357. jquery ajax | 18/08/2014
 358. zobu implantu cena | 18/08/2014
 359. бесплатные сайты для скачивания Неудержи | 18/08/2014
 360. sniper | 18/08/2014
 361. Rhodes | 18/08/2014
 362. acheter cialis internet | 18/08/2014
 363. lake life ec site plans | 18/08/2014
 364. Link | 19/08/2014
 365. novelty techpoint | 19/08/2014
 366. Alexander Begum personal injury | 19/08/2014
 367. License | 19/08/2014
 368. Watch Auction Sell Buy Trade | 19/08/2014
 369. click to | 19/08/2014
 370. Pension | 19/08/2014
 371. bare minerals | 19/08/2014
 372. Ogloszenia Przemysl | 19/08/2014
 373. Coupons | 19/08/2014
 374. Promotional Codes | 19/08/2014
 375. reviews | 19/08/2014
 376. Best Wireless Speaker | 20/08/2014
 377. quit smoking timeline | 20/08/2014
 378. read more | 20/08/2014
 379. Paignton Driving School | 20/08/2014
 380. CLICK HERE | 20/08/2014
 381. thai massage dublin | 20/08/2014
 382. ροζ τηλέφωνα | 20/08/2014
 383. pain doctor houston tx | 20/08/2014
 384. distante rutiere | 20/08/2014
 385. nature's comfort reviews | 20/08/2014
 386. Shaahin | 20/08/2014
 387. Penis enlargement | 20/08/2014
 388. bikini set | 20/08/2014
 389. Forex Education course | 21/08/2014
 390. TN | 21/08/2014
 391. personal loan | 21/08/2014
 392. kitchens | 21/08/2014
 393. flute reviews | 21/08/2014
 394. bitcoin gambling online | 21/08/2014
 395. loans fast | 21/08/2014
 396. Airport travel tips | 21/08/2014
 397. rundum zürich | 21/08/2014
 398. Kids & Teens | 21/08/2014
 399. cigar | 22/08/2014
 400. Flight Tickets | 22/08/2014
 401. buy cuban cigars online | 22/08/2014
 402. buy cuban cigars online | 22/08/2014
 403. cuban cigars online | 22/08/2014
 404. vital choice | 22/08/2014
 405. landscape designs front yard | 22/08/2014
 406. Richard McArthur Port Orchard | 22/08/2014
 407. ebola | 22/08/2014
 408. cialise doctissimo | 23/08/2014
 409. Shop for 14k Yellow Gold 1.2 mm Diamond-cut Spiga Chain 20 Inch on sale at JewelBerries. | 23/08/2014
 410. ?δ??τ?ατ???? στ? ???µÎ±??α | 23/08/2014
 411. drinks para crian?as | 23/08/2014
 412. Video Marketing Course | 23/08/2014
 413. buy cheap likes | 23/08/2014
 414. electric bike | 23/08/2014
 415. partagas cigars | 23/08/2014
 416. cigars online | 23/08/2014
 417. OROLOGI DA POLSO | 23/08/2014
 418. mu online season 7 | 23/08/2014
 419. Dryer vent Wizard | 24/08/2014
 420. bbw Bristol | 24/08/2014
 421. find out here | 24/08/2014
 422. Lookup by Phone | 24/08/2014
 423. cialis dose | 24/08/2014
 424. Tweet Devil | 24/08/2014
 425. kezia noble | 24/08/2014
 426. electric bike motor | 24/08/2014
 427. visit here | 25/08/2014
 428. Viagra | 25/08/2014
 429. bay area overhead door | 25/08/2014
 430. M88 | 25/08/2014
 431. hair system replacement | 25/08/2014
 432. online dating and a formula for love | 25/08/2014
 433. online dating i love cats | 25/08/2014
 434. DC locksmith | 25/08/2014
 435. salsa en malaga | 25/08/2014
 436. bare minerals brushes | 26/08/2014
 437. bforex احتيال | 26/08/2014
 438. 1-800-411-pain | 26/08/2014
 439. emily bronte complete poems | 26/08/2014
 440. بفركس احتيال | 26/08/2014
 441. Carey Martell | 26/08/2014
 442. $25 Payments | 26/08/2014
 443. Mortgage company | 26/08/2014
 444. Countertop Installation | 26/08/2014
 445. Drywall Finishing | 26/08/2014
 446. Popcorn Ceiling Removal | 27/08/2014
 447. please click the next webpage | 27/08/2014
 448. cozy cove | 27/08/2014
 449. best meal replacement shake | 27/08/2014
 450. more.. | 27/08/2014
 451. guess the emoji | 27/08/2014
 452. santastoydepot | 27/08/2014
 453. Flat Fee MLS | 27/08/2014
 454. ebook marketing | 27/08/2014
 455. Illinois Flat Fee MLS | 27/08/2014
 456. refinance | 27/08/2014
 457. cem products | 27/08/2014
 458. post free classifieds | 27/08/2014
 459. baseball | 27/08/2014
 460. renta de autos en cancun | 28/08/2014
 461. Simon R. Malian | 28/08/2014
 462. why cant i last longer in bed | 28/08/2014
 463. Nutriance moisturizing hand bodylotion | 28/08/2014
 464. wholesale makeup | 28/08/2014
 465. irvine auto repair | 28/08/2014
 466. vorzeitige | 28/08/2014
 467. wholesale makeup | 28/08/2014
 468. more info | 28/08/2014
 469. cargo | 29/08/2014
 470. Planetwin365 Casin | 29/08/2014
 471. click here | 29/08/2014
 472. advertise houses for sale | 29/08/2014
 473. coupon | 29/08/2014
 474. Aaron Kocourek | 29/08/2014
 475. motivational speaker | 30/08/2014
 476. canoe | 30/08/2014
 477. viagra | 30/08/2014
 478. Tabitha Hoops | 30/08/2014
 479. food storage benefits | 30/08/2014
 480. bitcoin casino | 31/08/2014
 481. motegi hybrid weels | 31/08/2014
 482. payday loans | 31/08/2014
 483. Bee Wild Pest Control | 31/08/2014
 484. bets10 | 31/08/2014
 485. fresh mask | 31/08/2014
 486. Learn How To Make Cash With Instagram | 31/08/2014
 487. buy viagra | 31/08/2014
 488. Make Money Fast | 31/08/2014
 489. school loans | 01/09/2014
 490. Buy Twitter Followers | 01/09/2014
 491. Berkley | 01/09/2014
 492. appliance repair Greenwich CT | 01/09/2014
 493. ice bucket challenge fails | 01/09/2014
 494. slaskie rolety | 01/09/2014
 495. filmy online | 01/09/2014
 496. acheter cialis pas cher | 02/09/2014
 497. mac os x file recovery | 02/09/2014
 498. easy divers | 02/09/2014
 499. payday loans | 02/09/2014
 500. wynajem aut Pyrzowice | 02/09/2014
 501. appliance repair Buckeye | 02/09/2014
 502. House eviction | 02/09/2014
 503. przewozy z Niemiec do Polski | 02/09/2014
 504. notepad bluebox | 03/09/2014
 505. cheap viagra | 03/09/2014
 506. sex online | 03/09/2014
 507. Baltasar sanchez haz | 03/09/2014
 508. affiliate | 03/09/2014
 509. leer m?s | 03/09/2014
 510. putas jovencitas | 03/09/2014
 511. Work at From Home | 04/09/2014
 512. adipex online | 04/09/2014
 513. tramadol without prescription | 04/09/2014
 514. buy valium online | 04/09/2014
 515. cash for gold | 04/09/2014
 516. Anik Singal | 04/09/2014
 517. buy hydrocodone | 04/09/2014
 518. numéro de téléphone fixe | 04/09/2014
 519. buy used car in dubai | 04/09/2014
 520. cv writing services | 04/09/2014
 521. dog foods | 04/09/2014
 522. carpet cleaning pretoria | 04/09/2014
 523. Jose Marquez es una morsa | 04/09/2014
 524. nlp practitioner course | 04/09/2014
 525. BTCRumor - Bitcoin Directory | 04/09/2014
 526. race cycler comp plan | 04/09/2014
 527. get redirected here | 04/09/2014
 528. Tempe Glass Repair | 04/09/2014
 529. buy adderall online | 04/09/2014
 530. abc chauffeurs | 05/09/2014
 531. xenical online | 05/09/2014
 532. porn | 05/09/2014
 533. buy adderall online | 05/09/2014
 534. tinder sprueche | 05/09/2014
 535. tarot si o no | 05/09/2014
 536. MOLPoints generator | 05/09/2014
 537. tramadol without prescription | 05/09/2014
 538. viagra | 05/09/2014
 539. cold stone creamery franchise problems | 05/09/2014
 540. hack et triche | 05/09/2014
 541. Payday Loans | 05/09/2014
 542. Exterminator Service Houston Texas | 05/09/2014
 543. FanDuel Promo Code | 05/09/2014
 544. experience gifts new york | 06/09/2014
 545. air conditioning sherman oaks | 06/09/2014
 546. emotional intelligence training | 06/09/2014
 547. compare home insurance quotes | 06/09/2014
 548. gap visa credit card | 06/09/2014
 549. kids kurti | 06/09/2014
 550. compare cheap auto insurance prices | 06/09/2014
 551. easy ways to last longer in bed | 06/09/2014
 552. dubai escorts | 06/09/2014
 553. flats to rent in cardiff | 06/09/2014
 554. bail bonds orange county | 07/09/2014
 555. compare homeowners insurance quotes | 07/09/2014
 556. Seoagency.co.id Konsultan Jasa SEO | 07/09/2014
 557. centreville sunroom | 07/09/2014
 558. affordable auto insurance with | 07/09/2014
 559. sunroom yorktown | 07/09/2014
 560. germantown sunroom | 07/09/2014
 561. centreville sunroom | 07/09/2014
 562. driving theory test uk download free | 07/09/2014
 563. sunroom columbia | 07/09/2014
 564. ASP.NET Tutorials | 07/09/2014
 565. online gold ira companies reviews | 07/09/2014
 566. Tips on How To Wear Plus Size Leggings | 07/09/2014
 567. virgx | 07/09/2014
 568. sunroom springfield | 08/09/2014
 569. cialis | 08/09/2014
 570. kitchen fitter youtube | 08/09/2014
 571. bdoutdoors | 08/09/2014
 572. celebrity leaked photos | 08/09/2014
 573. child custody lawyers | 08/09/2014
 574. how to recharge dish tv | 08/09/2014
 575. Political Posts On Facebook | 08/09/2014
 576. spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia | 08/09/2014
 577. locksmith in Farmington Hills | 09/09/2014
 578. Aspergers | 09/09/2014
 579. PC Service | 09/09/2014
 580. Cialis | 09/09/2014
 581. web designers perth | 09/09/2014
 582. fails 2014 | 09/09/2014
 583. online pharmacy | 10/09/2014
 584. At Home Business Opportunities | 10/09/2014
 585. Chicago | 10/09/2014
 586. s4 cases | 10/09/2014
 587. blog de musica | 10/09/2014
 588. banana blue | 10/09/2014
 589. property investments | 10/09/2014
 590. website designer perth | 10/09/2014
 591. chris brown x album download sharebeast | 10/09/2014
 592. cerrajeros murcia urgentes | 11/09/2014
 593. ATH-M50.net/ | 11/09/2014
 594. Market your app | 11/09/2014
 595. Viagra | 11/09/2014
 596. Brianna | 11/09/2014
 597. plymouth bjj | 11/09/2014
 598. sex landscaper | 11/09/2014
 599. trail gear | 12/09/2014
 600. pet waste bags | 12/09/2014
 601. property financing | 12/09/2014
 602. budaörsi ingatlan közvetíto"k | 12/09/2014
 603. Jan | 12/09/2014
 604. make money with affiliate marketing | 12/09/2014
 605. giochi di moto | 12/09/2014
 606. Portland Lawyers Help You with Social Security Disability | 12/09/2014
 607. dieta con la alcahofa de laon | 12/09/2014
 608. Gambling | 12/09/2014
 609. ofertas lima | 12/09/2014
 610. Elizabeth L Hapner | 12/09/2014
 611. sehack | 13/09/2014
 612. Hack Facebook Account | 13/09/2014
 613. elevator cable testing | 13/09/2014
 614. suplementy sklep | 13/09/2014
 615. kaski narciarskie | 13/09/2014
 616. Schilderwerk | 13/09/2014
 617. what is stem cell therapy | 13/09/2014
 618. gold maps | 13/09/2014
 619. Handyman home repairs | 13/09/2014
 620. Oven repair Company | 13/09/2014
 621. after effects templates | 13/09/2014
 622. Awesome Self publishing blog | 13/09/2014
 623. Outfits | 13/09/2014
 624. Explainer Videos | 13/09/2014
 625. autobahnvignette 2014 | 14/09/2014
 626. free porn | 14/09/2014
 627. vending machine | 14/09/2014
 628. annuaire téléphonique | 14/09/2014
 629. concrete coatings fort collins | 14/09/2014
 630. harga kasur busa | 14/09/2014
 631. Guia de negocios | 14/09/2014
 632. garden shed plans | 14/09/2014
 633. casino | 14/09/2014
 634. Calculate the date of birth hijri | 15/09/2014
 635. celebrity nudes | 15/09/2014
 636. Business Directory | 15/09/2014
 637. Android Games | 15/09/2014
 638. Livejasmin Hack download free | 15/09/2014
 639. the plumbing cure | 15/09/2014
 640. agenbolatangkas | 15/09/2014
 641. benco roofing fort worth tx | 15/09/2014
 642. computer repair services | 15/09/2014
 643. seo in uk | 16/09/2014
 644. Apuestas online | 16/09/2014
 645. newport beach | 16/09/2014
 646. online flashcards | 16/09/2014
 647. Wigs Denver | 16/09/2014
 648. aloe vera 100 gel | 16/09/2014
 649. tampa movers | 16/09/2014
 650. ocena 360 - hr24.com.pl | 16/09/2014
 651. indicizzazione google | 16/09/2014
 652. distance | 16/09/2014
 653. betboo | 16/09/2014
 654. private jet charters | 16/09/2014
 655. hepsibahis | 16/09/2014
 656. Black light miniature golf | 16/09/2014
 657. Real Estate School License | 16/09/2014
 658. süperbahis | 17/09/2014
 659. aluminium gutters | 17/09/2014
 660. turf supplier newcastle | 17/09/2014
 661. hepsibahis | 17/09/2014
 662. atms for event | 17/09/2014
 1. Matic Vidic pravi:

  Pri 16:13 bi še dodal Francija Bega, ki se zelo aktivno vključuje v razpravo.

 2. Davor pravi:

  Leta 2013 Novo mesto ne bo več samo Novo mesto ampak kar Novo Novo mesto 😉

 3. miško pravi:

  Vidic raje bodi prisoten na seji in poslušaj v dobro občanov.

 4. študentka pravi:

  Sem že videla Vidica v mestu (zapustil sejo)….da,da ta prav zagovornik načel je…joj joj….Matic Matic

 5. Matic Vidic pravi:

  Žal, me po 19:15 ni bilo v mestu, ker sem odhitel na sestanek na Otočec. Ja res je, da se še s čim drugim ukvarjem, kot da sem svetnik.

 6. Razocaran mladi volilec Matica Vidica pravi:

  Ja, Vidic zna še marsikaj, na primer menjat stranke po tekočem traku.

 7. Klemen K pravi:

  Dej te nehite neki nad njemu tarnat. Mal kdo je tako pri njegovih letih tako aktiven in prodoren. Če pa ni več v zaresu pa je šel drugam, bo pa že čas pokazal ali je prav ali ne… Ko je bil pa v zaresu so se pa spet vsi pritoževali 🙂 lol vidic mi je dolžan za pivo, ker ga zagovarjam 🙂 dečk je čist ok!

 8. Obcan pravi:

  Tudi jaz ne bi preveč obtoževal Matica. Je izraz svoje izgubljene generacije. Tava po svetu, tako kot tava njegova generacija. Politična stranka: za nas, starejše, so politične stranke še vendarle izraz demoratizacije iz devetdesetih, Matic in njegova generacija je pač zrastel že v drugačnem duhu: stranka je za njih orodje, kako v življenju uspeti (v tem smislu so realisti)… tako mu ne smemo zameriti, da je šel ven iz Zaresa … Tako kot smo mi nekoč gledali na Zvezo komunistov. Ni imela nobene veze s komunizmom, ampak zglj s povzpetništvom ….

 9. študent pravi:

  Noroooo. Če si svetnik bodi na seji in pika. Kašni komentarji….joj joj..To je neodgovorno, do meščanov.

 10. Študent - realen pravi:

  Hahahahaha, ti si pa res zanimiv. Če bi bil jaz svetnik tudi ne bi zdržal do konca, ker ne bi zdržal poslušat teh telebanov na občini.

 11. Urška pravi:

  Kratka analiza komentarjev:
  1. Miško: …raje bodi prisoten na seji…
  2. Študent: ….bodi na seji…
  “nadaljuje se prepričanje iste osebe pod različnim psevdomimom” – miško = študent
  3. Študentka: …joj joj…
  2. Študent: …joj joj…
  “uporabi se ista fraza” Študentka = študent

  Zaključek: Miško je študent, kateri se včasih oblači v študentko (ali je pa tranzvestit) in je po vsej verjetnosti razocaran mladi volilec Matica Vidica.

 12. Davor pravi:

  Te osebe (oz. ena oseba, kot meni Urška) bi se lahko predstavile z imenom in priimkom. Nekaterim to ne predstavlja problema…
  Razen, če bi to za njih pomenilo splošno zgražanje občanov in konec političnega udejstvovanja (kar bi bilo celo dobro)!

 13. Your way of telling all in this post is actually nice,
  every one be able to simply be aware of it, Thanks
  a lot.