V ŽIVO: 18. SEJA OBČINSKEGA SVETA

| 15/11/2012

15.53: Začenjamo prenos iz Rotovža … Začetek je predviden od 16. uri … Da nam ne bo dolgčas, smo na uredništvu pripravili nagradno vprašanje, ki se glasi:”Kako bi iz štajerščine v podgurščino prevedli frazo “Gotof je”? Odgovore napišite v spodnji forum….

16.00

Razen rdeče garde (SDS) ni v dvorani še nikogar. Kot kaže, se koalicija še usklajuje v županovih prostorih… No, Mirko i Slavko je že v prostorih … sedaj prihajajo še drugi ….

16.02

Malo prej je pristopil Grill, ki je na kratko opisal, kaj je prebral v poročilu nadzornega odbora o koncesiji za osvetljevanje mesta … Se pravi, nadzornik Martin Kambič je, pravi Grill, zelo natančno opravil svoje delo. Zadeva je zrela za protikorupcijsko komisijo, pravi.

16.06

Pristopi Kralj Borut. Saj vesto, to je tisti možakar, ki po mnenju nekaterih v resnici vlada naši občini. “Boš vse napisal?” vpraša z nasmeškom. In mimo primaha tudi Alojz Turk, občinski svetnik, ki ne želi pojasniti, ali se mu zdi v redu, da je z županom podpisal sporazum, s katerim si je zrihtal dobro plačani foteljček v CeRODU … in seveda ne le zase, ampak še za nekaj svojih bližnjih. “Kako je, ste obmolknili, gospod Turk?” ga vprašam … Potrebuje nekaj trenutkov in izusti: “Jaz bom že odgovoril, kvalitetno, ko bo čas za to…”

16.10

Ostale novice: Jiri Volt mi je čestital ob Svetovnem dnevu filozofije, jaz pa sem čestital  Matici Vidicu, ki se je pohvalil, da sedaj študira Nemško klasično filozofije. “Razumem Kanta,” trdi. Transcendentalno dedukcijo kategorij in v malem prstu, če sem ga prav razumel.

16.13

Če smem: mislim, da je tole ena najbolj žalostnih sestav občinskega sveta, kar smo jih imeli. Kje so časi, ko sta v občinskem svetu sedeli Levičar, Koncilija, Perhaj, nekatere svetnice Zveze za Dolenjsko (tiste, ki so bile kasneje iz stranke izločene, oziroma so izstopile) … itd. Koalicija je vedno delovala kot glasovalni stroj, toda nekaj koalicijskih svetnikov je vedno bilo, ki so skušali argumetnirati stališča koalicije ali pa so včasih celo mislili s svojo glavo. Tega v tej sestavi ni. Če ne bi bilo Macedonija; Bega in SDS bi bilo praktično nesmiselno sedeti tukaj, saj je vse že odločeno nekje drugje. Dobro, tudi Vida in mladi Vidic se trudita. Vidic recimo nosi kavico.

Sprejmejo zapisnike in dnevi red.

16.27

Prehajajo k rebalansu proračuna za leto 2012.Tole bo trajalo nekaj časa.

Se pravi, govorimo o rebalansu proračuna za leto 2012, ne proračun za leto 2013.

Kralj Borut preda besedo Urški Ban. Odhodke znižujejo prihodke in odhodke za štiri milijone evrov. V glavnem gre za uskladitev s tistim, kar se je v resnici dogajalo. Sedaj občina nekako bolj natančno ve, koliko denarja bo dobila iz države imn Evrope, tako da je možno narediti rebalans.

Spomni na to, da je bilo prve tri mesece v letu 2012

Znižujejo se transferni prihodki za čistilno napravo, ki se je malce zamaknila in za hidravlične izboljšave … zvišuje se postavka za Cerod …

Občina povečuje odhodke za promocijo, dejavnost občinske uprave,, izobraževanje (URS) itd ….. veliko je podrobnosti, treba je pogledat dokument (link je spodaj).

Katere investicije se niso izvedle: OŠ Bršljin (Bo izvedeno, ampak na drugačen način), Narodni dom … itd. Urška je že na naslednji slikci.

16.26

V glavnem, občinski proračun je težak okrog 40 milijonov, zaključi Urška Ban, nekoč sodelavka Bojana Kekca.

Sledijo poročila delovnih teles, ki nimajo bistvenih pripomb. No, v bistvu nobenih.

… super za trenutke je crknil internet … tako da je cel povzetek Macedonijeve in Grillove razprave…. bomo med odmorom zadevo ponovno povzeli …

… v glavnem Matic Vidic se je nekaj razburjal.

Franci Beg. Pohvali Urško Ban. Želi zadevo na mejl. In pravi, da se ne heca, da misli resno. Sicer pa Beg ni navdušen: Zanima ga Televizija Novo mesto. Kaj je bilo več narejenega za dodatnih 30.000 evrov. Druga stvar: RIC. Zakaj plačujemo nekaj za nazaj za 2011? Veliko smo že dali za RIC. Januarja 2012 so se vselili na nove lokacijo. Za parkirišča plačujemo 70 000 evrov ne lato!!! Nič nimam proti feštam, če so zmerno financiranje, tako da bi bilo že bolje da damo ta denar za dobro počutje v občinski upravi, kot da ga dajemo za parkirišča. Ko ste vprašali Grilla, če ima predlog. Jaz jih imam: preselite RIC nazaj.

Franci Beg: zanima ga sodelovanje s podjetjem Molga, ki je bilo omenjeno “v medijih”. Ups, nič ne vem o tem.

16.50

Oglasi se Kralj Borut. Nisem se hotel oglasiti, ampak se bom. Veliko smo naredili skupaj s sodelavci. Vse dolgove smo poplačali. Danes smo likvidni, tekoče plačujemo vse obveznosti. Glede zabave: Nobene zabave ni bilo. Bil je dan kolektiva. Dan kolektiva je bil financiran do 16. ure. Kar je sledilo je bilo plačano iz privatnih žepov. … Naprej … tudi vse ostale navedbo … nobenih zadev ni bilo, ki bi kakor koli drugače posegale na javna sredstva … Khm.

16.52

Župan pozove Urško Ban, naj pove, kako je z realnostjo prihodkov, češ da je Beg podvomil v to, da je stvar realna. Urška pove, da je stvar zelo realna. Realna cifra je 39 milijonov, morda bo še kakšen milijonček več, če malce skrajšamo.

V glavnem Macedoni je prej pohvalil to, da je občina poplačala dolgove in da je kar dobro realizirala prihodke. Motilo ga je to, da ni stolpca, kjer bi bila primerjava z letom 2011. Sicer pa je bil zelo kritičen … Sprašuje, ali je res za en oddelek otrok na čakanju in da je župan staršem obljubil nov oddelek, potem pa ga ni naredil zaradi pomanjkanj adenarja ….  To je nesprejemljivo …Zakaj se masa plač v občinski upravi realno zvišuje? Kako je s prispevki za GRC? Zakaj se tukaj povečuje masa?

Župan takoj odgovori: Perhaj ni plačeval prispevkov za svoje zaposlene. To je potrdil tudi Tomaž Kovačič: “Perhaj osem mesecev ni plačeval prispevkov.” Ko sem

Uf, Perhaj, malo prej sem ga hvalil, sedaj pa se izkazuje, da je bil pravzaprav nekakšna novomeška gasilska Hilda, ki ne plačuje svojim delavcem.

Župan tudi odgovori glede vrtcev: To zadevo smo uredili.

Matic Vidic gre po kavo. Bravo, Matic, enkrat bo iz tebe še dober župan!

Urška govori in govori …

Ivan Grill: Gospod direktor občinske uprave: Koliko je občina zadolžena? In druga stvar: Kako si upate imeti Dan kolektiva v teh časih?

Borut Novak: Famozni dan kolektiva je bil pohod na Gorjance.

Urška: Dobili smo enolončnico. In nič drugega.

Franci Beg: Ni zadovoljen. Se kregata z Urško. Slabo ste odgovorili na vprašanja, pravi Beg. Zakaj niste raje pomagali RICU, da iztoži 70000 evrov, ki mu jih je bilo preveč zaračuno. Vi samo plačujte. Župan, kdaj boste dobili denar za parkirišča? Tam vsi parkirajo, čeprav naj bi imela občina. Župan, kdaj boste uresničili svojo obljubo?

17.07

Kava je dobra. Matjaž Engel molči. Lepo se imava tako on kot jaz.

Franci Beg: Kako je z Molgo?

Urška: To izobraževanje je napostavki materialni stroški …

Ljudje, ali se ne smemo izboraževati? Ali se jaz ne smem izobraževati? Ne gre za Muhiča in Novaka, tudi ostali delavci. Ne čutim se krivega, če se človek izobražuje, se vmeša župan.

Macedoni: Iz pogodbe se vidi, da je šlo za izobraževanje za namene, kako prepričevati ljudi v to, da ima koalicija prav.

17.11

Tudi Macedoni ni zadovoljen z RICOM. Po mojih neuradnih informacij se stroški najema povečuje.

Tudi Vida je za izobraževanje. Kaj je bila vsebina izobraževanja, kdo ga je bila deležen? Ali ste izobraževali tudi svetike koalicije? (Medtem ko govori, se koalicijski svetniki glasno razburjajo, kar se zgodi le redko. So tiho in pritiskajo tipke.)

Župan, trenutno vodim organizacijo, ki si že dve leti na državni ravni ne moremo in ne smemo privoščiti izobraževanja. Katere so bile vsebine in kdo je bil ta srečnež, ki se je izobraževal.

Župan ne odgovori! Boste dobili pisni odgovor, pravi.

Končajo razpravo. Koalicija sprejme rebalans proračuna.

 17.16

Sedaj bo Urška predstavila še proračun za leto 2013. Na proračun vpliva ukrepe za povečanje prihodkov. Dobro je to, da se na državnem nivoju povečujejo sredstva za investicije za občine. Zmanjšujejo se mase za plače in subvencije, za socialo in za šolstvo. Imamo pravilo N + 3 in N + 2. To pomeni pospešeno črpanje za stare projekte in nove projekte, ali nekaj takega.

Urška opisuje, kako se izračuna povprečnina (to je nekakšna forumula, po kateri občina izračuna, koliko denarja dobi občina iz državnega proračuna). Za našo občina: Iz naslova dohodnine bomo dobili 18 milijonov evrov, kar je 2 milijona evrov manj kot letos.

17.23

Urška opisuje, kakšen bo vpliv predvidene nove zakonodaje na občinski proračun. Izračunala je, da bo to dobro vpivalo na občinski proračun, saj se bodo tekoči stroški občine znižali za 2 milijona evrov.

Občina bo začela z energetsko prenovo stavb (Zdravstveni dom, OŠ Bršljin, OŠ Grm).

Občinaje pridobila sredstva za prenovo javne razsvetljave. EU. Poraba električne energije se bo znižala za več kot 200.000 evrov. Svetlobno onesnaženje bo nižje. Stroški obratovanja ne bodo več nekaj čez 400.000 evrov, ampak manj kot 200.000.

Vzpostavili so energetsko knjigovodstvo. Prenovili bodo dve kotlovnici (KCJT in OŠ Dragotin Kette).

Nekaj se bo dogajalo na Cerodu. Prioritetne investicije: Prenova mestne tržnice, Nujna obnova mestnega obzidja Šance, Izgadnjja garažne hiše pri ZD, Nadaljevanje projekta večnamenske dvorane Portoval.

Urška govori o zaposlenih na OU. Sodelovali so v raziskavi, v kateri je sodelovalo 139 občin. Povprečno je zaposlenih en uradnik na 424 prebivalce. V MONM je na en zaposlen občinski uradnik na 443 občanov. Občina je na tretjem mestu med mestnimi občinami.

Prihodki so 49 milijonov, odhodki pa 51 milijonov.

Občina planira, da bom imela 9 milijonov nedavčnih prihodkov in 13,9 milijonov transfernih prihodkov (to so državna in evropska sredstva). Občina bo dobila denar za hidravlične izboljšave, kanalizacjo Birčna vas, Cerod 2, vodovode in kanalizacjo v nekaterih KS. Iz drugih virov bodo dobili tudi sredstva za druge projekte … vau, spet vidimo športno dvorano Portoval.

Urški je vse jasno, za podrobnosti bo potrebno pogledati v dokument, ker je nemogoče to sedaj tako hitro povzemati.

Investicijski odhodki, skratka, so planirani v višini 28 milijonov. Od tega bo 13,9 milijona iz države in Evrope, ostalo gre iz občinskega proračuna neposredno.

17.41

Urška naredi primerjavo z drugimi občinami. Smo kar  v redu, če lahko povzamemo. …

17.46

Sedaj pa odbori. Miro Berger v imenu odbora za finance: Naj se črta proračunska postavka Podbreznik, ki govori odkupu zemljišča za za javni park. Naj da več denarja za socialno podjetništvo.

Franci Bačar, predsednik odbora za okolje in prostor: Tudi mi predlagamo, da se črta nakup zemljišč v Podbrezniku. Drugo pa podpiramo.

Jože Miklič, predsedik odbora za gospodarstvo. Podpirajo. Konkreten predlog: naj se takoj preuči, kako bi se takoj pristopilo k varčevanju pri razsvetljavi. Veliko trošimo nepotrebno, pravi Miklič.

Slavko Gegič v imenu odbora za družbene dejavnosti: 1. Povečajo naj se sredstva za nevladne organizacije za 38.000 evrov. Povečajo naj se sredstva na področju mladine (skupaj 28.000 tisoč). In za programe socialnega varstva. 2. Naj se zagotovi sredstva 40.000 evrov za društvo, ki skrbi za otroke s posebnimi potrebami.

Tomaž Kovačič (odbor za lokalno samoupravo). Podpira.

Jiri Volt (predsednik za mladino). Tudi podpira.

Sedaj pa svetniki.

17.52

Andrej Resman: Veliko bo sprememb. 1. Pričakujem bolj realnem proračun. 2. Vse več bo pritiskov na socialo. To je treba povečati. 3. Postavka – 8000 m2 za javni park v Podbrezniku. Omenja nekaj čudnih stvari pri tej postavki. Notri naj bi bile napake …

Ivan Bukovec. (se ga še spomnite, to je verjetno zadnji policaj, ki je resno opravljal svoj poklic). Predlaga, da gre denar namesto v dvorano Portoval v krajevne skupnosti. Zanima ga, kam bo šel ta denar za dvorano? Naj gre denar v tiste KS, ki niso priviligirane. Glede občinske uprave: Naj se malo preveri, koliko določeni ljudje delajo. Nekateri morajo šestkrat, sedemkrat na občino, da nekaj uredijo. Glede grmske šole: Kaj se bo delalo na šoli?

Župan takoj govori: Gre za sanacijo obeh šol. Sanirali bomo streho na obeh šolah.

Vida. Najprej nekaj o indeksih. 97 odstoni indeks pri občinski upravi in občinskem svetu. Predvideno je pet odstotkov znižanih plač. Naj vam bo v toložaba. V državnih ustanovah nam plače znižujejo za 12,5 odstotka. Naprej: pri sociali in mladini imamo zelo znižane indekse. Podpiram predloge, da se povišajo ta sredstva. Opozarjam na sredstva za sofinanciranje kosil: prav gotovo imamo več kot 88 učencev, ki bi potrebovali denar za sofinanciranje kosil. Imamo konkretno možnost, da še enkrat premislimo in namenimo več denarja za to. Financiranje športa: kje je investicija v športno dvorano Marof. Lani in letos smo imenili obljubljeno, da bomo naredili nov parket, v letošnjem letu pa nove sanitarje. Temu ni bili tako. Sprašujem, ali je možno, da se nameni denar za to? O Portovalu: V naslednjem letu je predivdeno 350 000 evrov za dokumentacijo. Za to smo že porabili milijon! Po moji kmečki veterinarski pameti: 1,4 milijona evrov za dokumentacijo!!! To je zame preveč. Tukaj nekaj smrdi!!! Pohvala glede energetske obnove stavb. Koliko od tega za zdrastveni dom Novo mesto?

Nežka Ivanetič (uf, tudi DeSUS zna govoriti). Predlaga da se denar nameni mestnemu jedru. (Uf, še eno presenečenje, ta koalicija ve, da obstaja mestno jedro). … Kako je z azbestnimi cevmi … In še tretji predlog: naj se rezervirajo sredstva za streho velodroma …

18.04

Matic: “Pohvalil bi projekte za energetsko sanacijo. Imamo 60 ha gozdov. Izkoriščali bi lahko v biomasa. Podpiram socialno podjetništvo. Smisel tega je, da ne gre več za kapitalizem, ampak za vračanja nazaj skupnosti.

Matic je ponosen na gospodar Resmana. Poglejte, za televizijo smo dajali po 30.000 evrov, potem smo dajali 90.000 evrov, potem kar 120.000 evrov … sedaj gremo nazaj, bodo imeli spet 50.000 evrov. Od njih zahtevamo, naj posnamejo sejo in jo trikrat na teden predvajajo. Naj ljudje vidijo Urško, kako lepo pripravi gradivo!

Vanja Kolenc. Predlaga, da se odrečemo nakupu osnovnih sredstev.

Macedoni. Proračun za leto 2013 -generalno gledano: premalo je podjetnega duha. Zdi se, kot da smo “komunalna občina” – kot da ni drugih stvari. Najprej glede parkiranja v mestnem jedru: Investicija v Portovalu naj se črta. Ne mi rečt, da boste naredili nek resen premik v dvorani z 2,5 milijona evrov. Dajmo rešit problem parkiranja v mestnem jedru. S Portovalom rešujete neke parcialne interese … Imamo nekaj pacientov: Mestni potniški promet, zelene površine, javna razsvetljava (tukaj imamo pozitiven premik). – Te treba spremljat. En sam izvajalec pobere 1,3 milijona (Veolia). RIC je spet nerealno planiran…

Alojz Turk prinese kavo. Ampak ne zame, za koalicijo. Hvala, dobro, da imamo Matica Vidica.

18.15

Grill. Občutek imam, da se MONM nahaja v Švici, kjer je konjunktura, ne pa v Sloveniji. Prav je, da je optimizem, ampak to je lahko megla za nas. Zanima me, kdaj bo rebalans? Že februarja ali marca…. Grill ima še nekaj vprašanj: Koliko smo zadolženi in koliko se lahko še zadolžimo … kakšen procent obresti plačujemo …. Na področju javne razsvetljave je potrebno narediti temeljite premike …

Kolega Blaić preverja, ali ima Švica res konjunkturo.

18.20

Mojca Novak govori. Njen govor je smiseln in racionalen, vendar moram priznati, da sem, fasciniran nad ostalim dogajanjem v občinskem svetu, nekako izgubil rdečo nit. … Velodrom. (sledi kratka zgodovina te žalostne zgodbe). Meni, da aktualno dogajanje (občina je ugotovila, da zemljišče ni njeno), ne sme vplivati na dogajanje z velodromom. Velodrom ima gradbeno dovoljenje …. predlagam, da v skladu s popisom nujnih vzdrževalnih del namenimo dodatnih 100.000 evrov za velodrom …  Mojca ima predlog glede financiranje prireditev. Predlaga, da v obrazložitev naštejemo, katere prireditve občina sofinancira. Tretja zadeva: MONM je ena izmed dvanajstih mestnih občin. Nikoli ni bilo predstavljeno, kako se skrbi za izglede mesta. Glavni trg se ni spremenil še 40 let. Smo regijsko središče, smo mestna občina, smo regijsko središče, ogromno ljudi je vezanih na mesto. Ustanoviti je treba posebno postavko: urejenje mestnega jedra. Na obrobju mestnega jedra se je obnovila komunalna infrastruktura povsod okrog Glavnega trga.Dajmo to narediti tudi na Glavnem trgu. Javne površine, površine za parkiranje, razsvetljava … naj se v to prenovo vključi vse subjekte (Telekom, Komunalo in druge) in naj planirajo sredstva za drugo leto. Naj se ustanovi nek nadzorni odbor, ki bo spremljal in poročal o tem projektu. Pričakujem, da bo v letu 2013 izvedena vsaj ena faza projekta (od Mladinske knjige do Vodnjaka). Naj bo za to planiranih med 200  in 300.000 evrov.

Noro, mestno jedro obstaja. O njem se govori v občinskem svetu.

18.32

dr. Milena Kramar Zupan. Milena je vesela, da je notri, v proračunu tudi Zdravstveni dom. Čisto slučajno je tudi direktorica zdravstvenega doma. Škoda da ni postala županja. Potem bi jo skrbelo za celo mestno občino. … Dr. Milena tudi podpira predloge odbora družbene dejavnosti – povečanje sredstev za socialo in mladino…

Franci Beg pravi, da ne podprl proračuna. In to zaradi tega ne, ker je notri spet Športna dvorana Portoval. Spet manipulirate z nami in z javnostjo. Ta denar  ne bo šel v dvorano, ampak nas boste zmanipulirali tako kot z Zarjo, Ricem itd. Šlo bo za uzurpacijo sredstev z vaše strani. Ko boste dokazali, da bo šel denar v dvorano, bom pa podprl.

V odgovorih na svetniška vprašanja spet manipulirate o tem, kdaj je bila plačana kotizacja.

Tudi jaz bi rad slišal odgovore gospodu Grillu.

18.35

Macedoni: Vedno nas postavite pred izvršena dejstva. Dve investiciji, Velodrom in Portoval. Samo ena prijava bo najverjetneje podprta. Naj neka organizacija ali pa mi svetniki odloči o tem, katero od dveh investicij bomo podprli. Rok za prijavo je 28. 11. torej moramo danes o tem nekaj reči.

Kralj Borut odgovori na to provokacijo: Na razpis bomo prijavili več projektov. Tisti, ki bo dobil denar, bo šel v realizacjo. Investicija v Velodrom je 9-12 milijonov evrov. Formirali smo komisijo ekipo, ki bo te zadeve preučila. Kako zadevo zavarovati pred propadanje?

Ivan Grill: Nekdo bi moral iti na tečaj iz poslušanja. Že večkrat sem vprašal, pa nikoli mi ne odgovorite: koliko smo zadolženi, po kakšni obrestni meri ….?

Urška opozori na 19 stran. Občina je zadolžena za 5 milijonov evrov, povprečna obrestno mero približno 4 odstotke. Pove tudi številko, za koliko se še lahko zadolžimo, vendar se ne sliši dobro (ali je bilo 800.000 ali šest milijonov?)

Govori županova hčerka. Ampak to je čisto naključje, da govori ona. Po naključju je postala šefica oddelka za razvoj. Župan ni vedel, da se je prijavila na to mesto. Med prijavljenimi kandidati je imela najboljše reference in župan ni vplival na njen izbor.

Mojca Novak. Občina naj seznani občinski svet, katere športne projekte bo prijavila na razpis za šport.

Alenka Muhič pove: Na razpolago je 3,5 milijone evrov. Imajo dva sklopa: nove investicije in sanacije. Prijavljamo: Portoval, sanacija atletske steze, razsvetljava nogometnega igrišča in sanacija trave na nogometnem igrišču. Velodroma nismo prijavili.

Ivan Bukovec: Zanimajo ga semaforji na križiščih. Nekaj je narobe z intervali v Novem mestu. Poleg tega so semaforji slabo očiščeni – dobijo preveč denarja.

Duška Balažek: Izpostavila bi problematiko romskih potepuških psov. Podatki so grozljivi. Problematika je pereča. Pojavlja se čedalje več potepuških psov v naseljih. V romskih naseljih je 500 neregistriranih psov. Naj se zagotovi denar (15.000), da se ta problem reši.

Zvone Novak. Skoraj nihče ne ve, zakaj se adaptira Portoval, mestni stadion. Pred nekaj meseci je atletski klub so dobili negativno mnenje za stezo. Steza razpada in je izgubila vse licence. Vse se tam dogaja na črno. Nogomet se premika. PO pravilih NZS so potrebni pokriti prostori, osvetlitev. Zvečer je velik promet (rekreativci). Zakaj dvorana? To nastane kot posledica nastanka tribun. Tam bi nastala dvorana s stometrsko stezo. To je za atlete, imajo več kot štiristo članov. Panožne zveze (atletske in nogometna) bodo prispevale. Dve panogi izgubljajo svoj prostor. Povsod okrog nas imajo mestne stadione s pokritimi sedišči. Novo mesto tega nima in je daleč, dalec zadaj. V novomeški štadion ni bilo vloženo niti centa. Rad bi odgovoril tudi g. Grillu: kaj če bi ti kdaj s pozitivno energijo nasotpil in odprl usta. Kaj če bi kdaj naredil kot poslanec kaj za Novo mesto? Naj ti bo za zgled recimo Stojan Pelko, ki je uredil denar za APT.

Matic Vidic se strinja z Zvonimirjem.  Repkiciral bi romski svetnici. Kdo pa je kriv, da so tam neregistrirani psi?

Jiri Volt: Kot predsednik Športne zveze podpiram, da se pomaga nogometašem in atletom. Na stadionu se ne smejo izvajati nobena tekmovanja, niti šolska. Dobro da se je to zgodilo pozimi. Če bo to ostalo do poletja, pa ne vem, če bomo še imeli tekmovanja v Novem mestu.

Macedoni: Ali je kdo sprejel, kaj je prioritete glede investicij v Novem mestu? Naj se nekdo odloči, kaj je prioriteta! Ali bo velodrom prijavljen?

Župan potrdi, da bo prijavljen tudi velodrom.

Andrej Resman: Pravi, da se Grill zelo dobro bori za Novo mesto.

19.02

Župan lepo povzame, kaj vse bomo danes sprejeli. O proračunu bo še govora, to je bila prva obravnava.

19.04

Matic odide. Nekdo bo moral izračunati, ali si je zaslužil sejnino.

19.06

Resno razmišljam, da bi odšel na krompirjev golaž.

19.07

Spreminjajo občinski prostorski načrt. Nimam občutka, da bi kdo poslušal izjemno zanimivo predstavitev Mojce Tavčar. Škoda.Mojca bo prosila Lilijano Jankovič, da še malce predstavi predstavitev OPPN-ja za Belokranjsko cesto.

Gre za načrtovanje novega trgovskega centra, ki bi nastal tam nekje ob sedanjem …

Raziskovalni kolega Blaić (Dolenjski list) hitro izbrska, da sta investitorja Eurospin in Lidl … stvar bo postavljan zraven Špara.

Ivan Bukovec: Opozori, da Novo mesto izgublja svojo lepoto. Postavljamo betonske škatle. Pripravljalcem gradiv se sicer smeji, ker nekaj zaslužijo, ampak dolgoročno je to slabo.

Macedoni: Predlogu ni oporekati. Investitor ima to pravico. Dokler je tako vzdužje v tej občini, je seveda to možno. Ampak pri nas nimamo soglasja in mnenja o tem, koliko trgovskih površin potrebujemo. Kakšen je tukaj javi interes? Imeti moramo imeti javno stališče? Kaj pa pravica občana, da ni preobremenjan s trgovskimi površinami? Čedakje več imamo zapuščenih trgovskih lokalov.

Frnaci Bačar: Tudi meni se tako zdi …. toda vendarle imamo od tega nek denar …. dobili bomo denar od komunalnega prispevka. Moramo pa paziti, koga spustmo notri in lepo oblikovati objekte.

Župan predlaga, da glasujejo. In to tudi naredijo.

19.24

Mojca Tavčar preide na naslednjo točko. Poimenovali bi območje Marofa v Arheološki park Marof. Poimenovanje samo sledi strateškim usmeritvam iz prostorskega načrta. Predvideno je, da bo izdelan OPPN. Projekt je uvrščen v razvojne programe.

19.28

Pomen tega poimevanja je v tem, da bo na tej podlagi lažje razvijati programe povezane z arheološko dediščino.

Franci Bačar v imenu odbora predlaga Dolenjskemu muzeju, da v ime parka dodamo tudi izraz Novo mesto.

Slavko Gegič v imenu odbora za družbene dejavnosti predlaga, da se preuči, ali je potrebno, da za park razglasimo tako široko območje. Zakaj je v območje vključen objekt vrtca, občinske stavbe, objekt CeRODA, itd. Ne razumemo, zakaj je to potrebno. Ali so lastniki upravičeni do kakšnih odškodnin? Ne nasprotujemo sklepu, ampak imamo nekaj dvomov glede območja.

Mojca Tavčar: Območje je določeno na podlagi strokovnih podlag, ki jih je predlagal ZVKD. Pripravlja se nov odlok glede kulturnih spomenikov. Z ZVKD-jem bomo predebatirali, ali bi kakšne objekte izvzeli iz kulturne dediščine. Glede odškodniun: pravica do nadomestile – lastnik je do tega upravičen, če mu je zaradi spomeniških razlogov povzročeno to, da ne more ali da lahko slabše poslovno upravlja s svojim objektom …

19.34

Besedo dobi Zdenko Picelj, direktor Dolenjskega muzeja. Podpre predlog, da se v imenu omeni tudi Novo mesto.

Občinski svetniki sprejmejo, da se v prvi obravnavi sprejme poimenovanja območja v Arheološki park Marof Novo mesto.

19.39

Sedaj bodo raziskali strategijo upravljanja kapitalskih naložb v Novem mestu.

19.46

Tole dogajanje ni niti smešno niti zanimivo. Predvsem veliko razmišljam o krompirjevem golažu.

19.48

Besedo dobi mag. Kobe, ki predstavlja Strategijo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov.

19.57

Peter je novinarski srenji ponudil piškote. Temu se reče gesta. Od sedaj naprej bom o občini pisal samo še lepo oziroma tako kot je v resnici. Ne bom več lagal in si izmišljeval in mrhovinil. Ne bom več orodje v rokah rdeče garde SDS oziroma Gregorja Macadonija. Vse to sem počel, ker nikoli, ampak res nikoli nisem dobil piškota.

20.03

Sedaj besedo dobi Martin Kambič. To je novi direktor Zarje, sicer pa je tudi član nadzornega odbora. Njegovo poročilo je res natančno, poglobljeno in za občino zelo neprijetno. Koncesija za javno razsvetljavo je bila podeljena na tak način, da je bila škodljiva za občino. Očitno je bila koncesija podeljena in izvajanja zelo po domače.

Ivan Grill: Ne vem, koliko svetnikov si je vzeo čas in si pogledalo gradivo. Zelo analitično pripravljeno gradivo. Župan, če si si pogledal to poročilo, me zanimna, ali boš ukrepal. Če to, kar piše v poročilo drži, potem je bilo izgubljeno 60.000 evrov. To je v nebo vpijajoče. To je treba izročiti protikorupcijski komisiji. Kako lahko ceno za čiščenje številk pride osem evrov. Zakaj je cena barvanja in odstranjevanja v sami koncesijski pogodbi bila samo manj kot evro. Seveda je bila, saj tega ni nihče izvajal. Zakaj se je toliko varčnih žarnic zamenjevalo … tukaj jih je bilo zamenjano na tisoče … (koalicijski svetnii se spet smejijo) … Grill omenja še to, da je bil ponudnik očitno vnaprej izbran … drugače takšne nelogičnosti ne bi bilo možno.

Andrej Resman: Pohvalit moram nadzornika. S tem poročilom je nadzorni odbor dokazal, da ima v svojih vrstah strokovne člane. Ali je pri pregledu sodeloval še kdo drug. Imam nekaj vprašanj:

– kdo jepotrjeval račune, kako so bili pripravljeni razpisi?

Macedoni: Mislim, da je poročilo pozitivno in kvalitetno. Zelo jasno izračuna, kaj je stroške, ki smo ga plačali v prazno. Naj župan danes ne govori o nadaljenjem ugotavljanju odgovornosti. Kdo je to pripravljal? DObiti je treba denar nazaj. Če tega ne bo, potem je jasno, da vodstvo občine podpira to. V kolikor župan ne bo reagiral, potem bom sam to storil na naslednji seji.

Župan predlaga, da sprejmemo poročilo nadzornega odbora in predloge občinskih svetnikov.

Mojca Novak brani upravo. Tudi kolegij je organ občinske uprave.

 

20.14

Sedaj obravnavajo premoženjske zadeve, potem še poročilo o projektu hidravličnih izboljšav in predlog pristopa MONM k projetku Starosti prijazna občina.  Itd.

Čakamo na kadrovske zadeve. Občina bo dala nekaj pozitivnih mnenj, med drugim za kandidatke za ravnateljice OŠ Drska, OŠ Grm in Gimnazije Novo mesto.

Še pred tem bo mag. Kobe predstavil projekt hidravličnih izboljšav. Zelo lepo povzame kronologijo. Začelo se je leta 2007, ko se je začelo projektirati pa vse do lani, ko se je začelo graditi. Projekt je vreden 18 mi0, več kot pol gre iz Evrope in od države, drugo daje občina. 1. faza je vredna 9 milijonov. 1. faza je skoraj že realizirana (85%). Primarni kanal Ločna in MBR (sama čistilna naprava) že delujeta, v gradnji je 3. faza (bazeni).

Mag. Kobe je zadovoljen z rezultati prvih raziskav. Vsi kazalniki čistosti ozirma onesnaženosti so odlični.

Mag. Kobe je še na hitro opisal začetek 2. faze projekta …. – to je tisto, kar se sedaj dogaja na Kandijski.

Ivan Bukovec: Nekaj ga moti. Zakaj je potrebno toliko časa za izgradnjo? Ali drži, da imajo samo en bager? Zakaj je treba dajati posel Begradu? Zakaj ne date Dolenjcu?

Župan: Pa saj Begrad ima sedež v Novem mestu!?

No, ja, pravi Ivan, on je bolj Belokranjec.

(smeh v dvorani)

Jiri Volt se oglasi in predlaga, da se online, tako rekoč v živo, objavlja rezultate o vplivu čističlne naprave na okolje.

Mag. Kobe predlog tako rekoč sprejme iz prve.

20.45

Na hitro opravijo kadrovske zadeve. Imenuje predstavnike občine v svet zavoda Posvetovalnice za otroke.  Kralja Boruta so imenovali v svet Šolskega centra. Kralja po novem skorajda na vsaki seji nekam imenujejo. Novinarji se sprašujejo, kdaj bo kandidaral za župana. In hitro si odgovorimo, da to pravzaprav ni potrebno. Zakaj bi kralj hotel postati župan? Jasno.

Podajo še pozitivne mnenja za kandidate za ravnateljice OŠ Grm, Drska, Gimnazija Novo mesto.

20.51

Še pobude in vprašanja svetnikov.

Macedonija zanima, koliko je bilo na dan 1.11. otrk na čakalni list. Kdaj so planirani novi oddelki? Drugo vprašanje: Glede RIC. Koliko znašajo realni stroški uporabe RIC na sedanji in prejšnji lokaciji? Ali občina ugotavlja odgovornost za sklenitev pogobe? Ali se izvaja revizija pogodbe, kot je bilo sklenjeno. Neuradno: Stroški naj bi bila kar za 150 odstotkov višji, kot so bili na stari lokacji.

Ivan Bukovec: Naj se redarska služba ukvarja z odvozom zapuščenih vozil. Druga stvar: naj redarji glbijo tiste, ki mečejo smeti po tleh. Ivan Bukovec: Naj romska svetnica že skliče odbor za romska vprašanja. In še pripomba: za našo sejnino, v Revozu delajo en mesec. Ne vem, zakaj je romska svetnica že odšla.

Vida: Občina naj pripravi odlok za prepoved popivanja na javnih površinah. Govorim o preventivnem odloku, ki naj bo usmerjen v borbo proti zasvojenosti mladoletnikov z alkoholov. Ni treba govoroti o tem, kaj alkohol povzroča naši mladini in družinam. Številne občine so tak odlok že sprejele.

Župan: Tak predlog je že Jiri podal in ga preučujemo.

Vida: Jiri, kako lepo, da sva usklajena.

No, vidite, tudi zgodba iz občinskega sveta ima lahko srečen konec!

Grem na krompirjev golaž. Upam.

 

 

 

NAPOVED SEJE IN DNEVNI RED:

V četrtek, 15. novembra, bomo na Čuvarju v živo prenašali 18. sejo občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

Občinski svetniki bodo imeli na mizi kar dva proračuna. Najprej bodo govorili o proračunu za letošnje leto, ki ga bo treba “rebalansirati”. Poleg tega pa bodo začeli tudi z obravnavo rebalansa za prihodnje leto.

Svetniki bodo govorili o poimenovanju arheološke dediščine na Marofu. Obravnavali bodo namreč predlog, da se območje poimenuje kar Arheološki park Marof.

Končno bo na mizo prišla tudi s strani opozicije večkrat zahtevana strategije upravljanja kapitalskih naložb Mestne občine Novo mesto. Poleg tega bodo na mizi imeli še eno strategijo – Komunala je namreč pripravila strategijo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov za obdobje od leta 2013 do 2020.

Svetniki bodo obravnavali tudi poročilo nadzornega odbora o koncesiji za vzdrževanje javne razsvetljave.

Gradivo:

Zapisnik seje:

«Nazaj

Oznake:

Rubrika: ČUVARJEV IZBOR, IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.