V ČASU VSTAJ PRIDRŽANIH SKORAJ 250 OSEB, 469 PREKRŠKOV, 115 KAZNIVIH DEJANJ

| 01/10/2013

ljubljanski-protesti_5

S strani generalne policijske uprave smo prejeli delne odgovore na naša vprašanja v zvezi s postopki proti državljanov v času ljudskih vstaj v Mariboru in Ljubljani.

„V navedenem obdobju je bilo na vseh javnih shodih v Republiki Sloveniji evidentirano 469 prekrškov in 115 kaznivih dejanj. Zaradi storjenih prekrškov in izpolnjenih zakonskih pogojev po Zakonu o prekrških oz. zaradi zagotavljanja javnega reda in miru, je bilo pridržanih 208 oseb, zaradi izpolnjenih pogojev za pridržanje po Zakonu o kazenskem postopku pa 37 oseb,“ so pojasnili na policiji.

Tako številni postopki so sprožili tudi odziv s strani vstajniških skupin in gibanja. Skupina Kazenska ovadba je pripravila predlog zakona o amnestiji, s katerim bi radi dosegli, da se postopki proti vstajnikom ustavijo in razveljavijo. Enako predlaga tudi Gibanje VLV. Minister za notranje zadeve je predlog že zavrnil, s strani poslancev tudi ni prišlo do nobenih pozitivnih reakcij, tako da bo najverjetneje sledil poskus zbiranja državljanskih podpisov. Potrebnih jih je 5000. Če jih bodo predlagatelji uspeli zbrati, bodo morali poslanci o njem odločati.

Naša vprašanja policiji so bili sicer še bolj podrobna. Vprašali smo jih, koliko policijskih postopkov je bilo sproženih proti osebam, ki so na tak ali drugačen način sodelovale pri ljudskih vstajah v Ljubljani, Mariboru in drugih slovenskih mestih od novembra 2012 do julija 2013, koliko glob je bilo izrečenih s plačilnim nalogom, koliko glob je bilo izrečenih z odločbo prekrškovnega organa, koliko glob je bilo plačanih, kolikšna je skupna vsota izrečenih glob, koliko kazenskih ovadb je bilo predanih tožilstvu, koliko postopkov proti policistom je bilo sproženih in katerih in koliko postopkov proti policistom je bilo končanih.

S policije so nam odgovorili, da nam zaradi načina vodenja evidenc policije ostalih podatkov v želenem obsegu in korelacijah ne morejo posredovati.

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.