SUMLJIV MOLK OBČINSKIH SVETNIKOV O POLITIČNI KORUPCIJI IN NEPOTIZMU PRI KADROVANJU V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

| 11/09/2012

Občinski svet je najvišji organ lokalne politike. Vendar novomeški občinski svetniki o najpomembnejših vprašanjih ne govorijo prav radi. O stvareh se raje dogovorijo v zakulisju. 

Na vse novomeške občinske svetnike in svetnice smo naslovili novinarsko vprašanje v zvezi s primeri nepotizma in politične korupcije, ki smo jih razkrili v nedavnem članku in na katere so že pred tem opozarjali tudi drugi novomeški mediji. Na naše vprašanje so se odzvali samo Janez Malenšek (Nova Slovenija), Gregor Macedoni (nestrankarska lista Gremo Gor!) in Matic Vidic (samostojni). Vsi ostali svetniki se na naš poziv niso odzvali niti z besedo. Morda zaradi tega ker so sami del kadrovske kuhinje?

V članku smo opozorili, da so v zadnjem obdobju kar štirje sinovi, tri hčerke in en mož dobili solidne ali celo vodilne položaje v občinski sferi. Poleg tega so bili samo v zadnjem mandatu imenovani trije „politični“ direktorji.

Janez Malenšek (NSI) je povedal, da se z zaposlovanjem „političnih kadrov na vodilna mesta občinskih firm“ ne strinja. „To sem povedal tudi na enem prvih sestankov koalicije in še posebej poudaril, da je potrebno na vodilna mesta javnih podjetij postaviti strokovnjake. Vendar je pri nas žal praksa taka da zmagovalci postavljajo direktorje, v skladu s predhodnim dogovorom,“ pravi Malenšek. Pri tem opozarja, da med koalicijo in sedanjo opozicijo ni nobene razlike. „Ko je bila SDS zraven, je bilo isto. V vašem članku ste namreč pozabili zapisati, da je tudi poslanec Grill zaposlil svojo ženo Betko (t.j. Elizabeto Grill, op. p.) v Zdravstvenem domu Novo mesto kot glavno računovodkinjo in to povsem uradno z vsemi razpisi. Izkušnje si je nabrala tudi v Telekomu in Tilii, na „vodilnih delovnih mestih“, seveda, kot Tomaž Kovačič,“ je bil oster Malenšek.

Za razliko od številnih svojih kolegov je pogum za odgovor zbral tudi Gregor Macedoni. Povedal je, da zaposlitve bližnjih družinskih članov na izpostavljena delovna mesta v občinski upravi, občinskih javnih podjetjih in zavodih zmanjšujejo kredibilnost župana in njegovih sodelavcev.

Na naša vprašanja niso odgovorili: Ivan Grill, Bojan Kekec, Ivan Bukovec, Vanja Kolenc, Milena Bartelj, Andrej Resman (vsi SDS), Mojca Špec Potočar, Rafko Križman, Darja Gantar, Zvonimir Novak (vsi ZZD), Franci Bačar, Martina Vrhovnik, Alojz Turk (vsi SLS), Nežka Ivanetič, Jože Miklič, Miroslav Berger (DESUS), Tomaž Kovačič, Milena Kramar Zupan (SD), Mojca Novak, Slavko Gegič (LDS), Dušica Balažek (romska), Franci Beg (ZARES), Vida Čadonič Špelič (LKDD), Matjaž Engel (SNS), Miloš Dular (RINMP) in Jiři Volt (ŠL). Zakaj navedeni niso odgovorili, prepuščamo domišljiji (ali zdravemu razumu) naših bralcev.

„Posebej kar dve zaposlitvi otrok župana Muhiča v času njegove podžupanske in županske funkcije dajejo slab zgled vsem drugim oz. na nek način odpirajo vsem vrata za tak način kadrovanja. Morda so otroci občinskih funkcionarjev usposobljeni in izkušeni, vendar ljudje niso naivni. Tako velik delež zaposlitev otrok občinskih funkcionarjev med vsemi novimi zaposlitvami lahko imenujejo normalen potek razpisov za delavna mesta samo največji manipulanti.“

Macedoni dodaja, da „ne razumem župana in ostalih nadebudnih očetov in mam, da niso sposobni pametno svetovati svojim potomcem ter jih obraniti pred sumom, da so določeno službo dobili samo zaradi svoje sorodstvene povezave.“

Macedoniju se še posebej sporni zdita obe zadnji zaposlitvi (županove hčerke Alenke Muhič in Aleša Bergerja, sina občinskega svetnika Miroslava Bergerja (Desus). „Dodatno slabo luč na zaposlitev županove hčere in svetnikovega sina mečeta tudi izbrani delovni mesti. Obe sta bili uvedeni s spremenjeno organizacijo delovnih mest v občinski upravi v 2011, ki je omogočila več novih vodilnih mest od dotedanjega števila. Ali so se te spremembe izvedle zaradi že tedaj načrtovanih novih zaposlitev?“ se sprašuje Macedoni.

„Slabo kadrovanje pomeni tudi slabše rezultate dela celotne ekipe. O kvaliteti kadrovanja v tem in preteklem mandatu govorijo rezultati sami zase.“ Macedoni podobno kot Malenšek meni, da bi se moralo kadrovanje v največji možni meri izogibati političnemu vplivu in kupčkanju. „To bi morala biti zaveza župana pred volitvami in tudi dejanja po volitvah bi morala temu slediti. V vseh dosedanjih mandatih novomeške občinske politike poznam samo en primer kadrovske izbire za funkcijo v občinski sferi brez političnega vpletanja. To se je zgodilo ob zadnjem imenovanju direktorice URS, kjer vodim Svet zavoda.“

Matic Vidic je bil bolj prizanesljiv do omenjenega pojava. „Če bi ta model ukinili, bi vplivali tudi na strankarsko pripadnost in posledično na propad strank oz. interesnih združb.“ Vidic je prepričan, da je prevelika „transparentnost in zbirokratiziranost postopkov pripeljala do še večjega „prikrivanja ter spletkarjenja“. Vidic se ne čuti kredibilnega, da bi „lahko pokazal s prstom bodisi na Novakovega sina bodisi na županovo hči in dejal, da nista ustrezna za delo, ki ga opravljata.“

Vidic je prepričan, da bi moral župan imeti pravico zaposliti ekipo, ki si jo izbere sam. Vendar bi vse zaposlitve vezal na mandat.

Vidicu se zdi sicer beseda nepotizem prestroga opredelitev za novomeške pojave, „saj navsezadnje nimamo opravljenih meritev, katere bi nam povedale, če so zaposleni sorodniki bodisi sposobni bodisi ne. Pa vendar, tudi za idiotizem nimamo opravljenih meritev, pa kljub vsemu ga brez težav pri nekaterih opazimo.“

Oznake: , , , ,

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.