STAVKA JAVNEGA SEKTORJA: TUDI MEDICINSKE SESTRE

| 23/01/2013

medicinske-sestre“Tudi zaposleni v Splošni bolnišnici Novo mesto, razen zdravnikov, se pridružujemo splošni stavki javnega sektorja, zato bo tudi program dela v bolnišnici na ta dan nekoliko okrnjen,” so sporočile medicinske sestre SPlošne bolnišnice Novo mesto.

“V skladu z zakonodajo bo v času stavke poskrbljeno za obravnavo vseh urgentnih primerov, vseh primerov, ki se že obravnavajo v bolnišnici, pa tudi vseh naročenih primerov za storitve z dolgimi čakalnimi dobami. To pomeni, da bodo obravnavani vsi pacienti, ki so bili za dne 23.1.2013 naročeni za pregled v ambulanti ali sprejem v bolnišnico in niso bili prenaročeni. Storitve za prenaročene paciente se bojo opravile v čim krajšem času,” so povedali v sindikatu.

Kaj zahtevajo medicinske sestre? “Medicinske sestre zahtevamo: 1. KADROVSKE NORMATIVE (zaradi preobremenitev in izgorelosti na delovnem mestu). 2. DOSTOJANSTVO NA DELOVNEM MESTU (zaradi številnih groženj o odpuščanju). 3. PLAČILO ZA OPRAVLJENO DELO (za vse opravljene ure dela).”

“V zdravstvu še vedno nimamo pravilnika o standardih in normativih, ki so nadvse pomembni za zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev, in s katerim bi se določili tudi elementi za sistemizacijo delovnih mest, bolniku pa hkrati zagotavljali največjo možno stopnjo varnosti. Zlasti v zadnjem času, ko je očiten vse večji razkorak med potrebami bolnikov in razpoložljivim kadrom, smo izpostavljeni vse večjim obremenitvam. Ob nespremenjenem obsegu zaposlovanja se programi zdravstvenih storitev povečujejo. Zaradi pomanjkanja časa, nenehnega hitenja in preobremenjenosti pa se ne moremo posvetiti našim bolnikom kot bi bilo potrebno in le to lahko vpliva na kakovost,” je povedala predsednica sindikata v SB Novo mesto Marjanca Čegovnik.

Rubrika: Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.