ŠE ENA NEIZPOLNJENA ŽUPANOVA OBLJUBA: MESTNO OBZIDJE BO ŠE NAPREJ PROPADALO

| 14/10/2012

Kot smo pred tedni poročali v naši rubriki Šlamp, je letos poleti prišlo do večjega rušenja starodavnega novomeškega obzidja, imenovanega Šance. Število porušenih skal je takšno, da bi se človek lahko vprašal, ali je po sprehajališču, ki poteka ob obzidju, sploh varno hoditi. Vendar tudi ta dogodek ne bo premaknil razmišljanja odgovornih. Iz Mestne občine Novo mesto so nam sporočili, da občina ni bila uspešna na razpisu za evropska sredstva, poleg tega v letošnjem proračunu ni predvidenih sredstev za obnovo.

ŠKOFIJA PRIČAKUJE, DA BO SANACIJO FINANCIRALA OBČINA

V mesecu avgustu letos se je na temo sanacije mestnega obzidja Šance župan Muhič sestal s škofom Andrejem Glavanom in prelatom Božidarjem Metelkom. Dogovorili so se, da se ustanovi komisija, ki bo spremljala investicijo sanacije zidu Šance, da pa stolnica za ta namen ne bo zagotavljala sredstev. Obzidje je dejansko mejno znamenje med nepremičninami v lasti mestne občine in nepremičninami v lasti Stolnega kapitlja, vendar ne poteka neposredno po katastrski meji med nepremičninami, saj se del cerkvenih zemljišč nahaja tudi zunaj obzidja.

Nekoliko drugačno (dopolnjeno) informacijo o tem srečanju smo dobili tudi s strani Božidarja Metelka, generalni vikar in prošt Stolnega kapitlja pri Škofiji Novo mesto. Na sestanku je župan Muhič namreč obljubil prisotnim, da bo (morda že letos) prišlo do vsaj delne sanacije obzidja, vsaj tistih delov, ki so najbolj potrebni obnove.

Kot nam je še pojasnil generalni vikar in prošt Stolnega kapitlja Božidar Metelko, je škofija na občino v zvezi z obzidjem opozorila že večkrat. Julija leta 2010 je z dopisom opozoril na to, da obzidje postaja nevarno za mimoidoče. Julija 2011 je Metelko napisal ponovno pismo novomeškemu županu, v katerem ga je spomnil, da je župan na srečanju z duhovniki spomladi lanskega leta obljubil začetek obnove obzidja. Do nje seveda še ni prišlo.

Prošt Božidar Metelko meni, da obnova tega dela obzidja ni samo stvar škofije, ampak predvsem občine in zavoda za varstvo kulturne dediščine. „Kar zadeva (so)odgovornosti za vzdrževanje obzidja zadeva ni enoznačna. Na eni strani obzidja (znotraj) so nepremičnine v lasti cerkve, na drugi strani pa zemljišča, ki so delno v lasti občine in delno v lasti cerkve. Sicer pa obzidje predstavlja kulturno dediščino, tako da je verjetno tudi odgovornost Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da se Šance ohranijo.“

Sicer pa je po besedah prošta Metelka cerkev za obnovo obzidja že veliko storila. Cerkev je namreč leta 1996 obnovila del obzidja ob Kapiteljski ulici, ki se je tudi podiralo. Tedanji prošt Lap je takrat sklenil ustni dogovor z Mestno občino Novo mesto, da bo obzidje nad upravno enoto (tedaj še staro bolnico) obnovila občina, cerkev pa bo poskrbela za škarpe znotraj obzidja, ker se rušijo in tudi škarpo ob cerkvi in ob škofiji (proštiji), pa tudi neugledni hlev na začetku obzidja.

Obnova obzidja sicer ne bi bila ravno majhen zalogaj. Glede na investicijsko dokumentacijo iz leta 2010 znaša vrednost sanacije 233 000 evrov. Sanacija obsega 100 metrov obstoječega zidu in približno 20 metrov porušenega zidu. Že leta 2008 je bil izdelan konservatorski program, ki ga je naredil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Novo mesto. Na podlagi tega je bila izdelana tudi projektna dokumentacija, ki jo je naredila IRMA, inštitut za raziskavo materiala in aplikacij Ljubljana. Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je bila sicer 20. januarja 2012 zavrnjena.

Občina je projekt leta 2010 skupaj z mesti Ptuj, Varaždin in Karlovac (projekt stara mesta z obzidji) prijavili na razpis za dodelitev nepovratnih evropskih in državnih sredstev v okviru operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška, sofinanciranje pa ni bilo odobreno.

 

 

Oznake: , , ,

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Šlamp

Komentiranje je zaključeno.