PRAVNA VELJAVNOST GOR ALI DOL, SPORAZUM MUHIČ – TURK JE BIL URESNIČEN

| 23/11/2012

Ne glede na to, da sedaj trdi, da je sporazum neveljaven, ostaja dejstvo, da se je Muhič v pogodbi zavel k temu, da bo zlorabil župansko funkcijo, za to da si pridobi njihovo podporo. Prav vsi kadrovski dogovori v sporazumu so bili realizirani.

Ne glede na to, ali so sporazum, ki sta ga podpisala Muhič in Turk, potrdili organi njunih strank, ostaja dejstvo, da so se vsi kadrovski členi tega sporazuma uresničili.

Muhič in Turk sta se z izjavo, ki sta jo medijem poslala pred nekaj urami sklicujeta na to, da je koruptivna pogodba pravno neveljavna. A  primerjava posameznih členov pogodbe in tega, kar se je dogajalo pri dejanskem kadrovanju v tem mandatu, pokaže, da je bil sporazum Muhič-Turk v svojem kadrovskem delu celoti uresničen.

Najbolj razvpit je seveda enajsti člen, ki določa, da bo Jožica Fabjan postala bodisi pomočnica direktorica Komunale Novo mesto ali pa dobila mesto v Knjižnici Mirana Jarca, Zdravstvenem domu Novo mesto ali Kulturnem centru Janeza Trdine Novo mesto. Enajsti člen je bil seveda uresničen, Jožica Fabjan je postala pomočnica direktorice Komunale Novo mesto.

Pojdimo naprej. V osmem členu, četrti odstavek, piše, da SLS dobi še direktorsko mesto v javnem podjetju ali gospodarski družbi. Dejstvo je, da je bil na direktorsko mesto v gospodarski družbi Zarja d.o.o., ki je v večinski lasti Mestne občine Novo mesto, kot direktor imenovan Martin Kambič, partner Jožice Fabjan, sicer pa član nadzornega odbora mestnega odbora Slovenske ljudske stranke.

V osmem členu pogodbe, tretji odstavek, piše, da bodo kadri SLS obdržali stolčke, ki so jih zasedali na dan podpisa sporazuma. Noben kader SLS ni izgubil svojega položaja. Najbolj izpostavljen primer: Alojz Turk je obdržal mesto direktorja CeROD do konca svojega mandata in je bil pred kratkim ponovno izvoljen na ta položaj. A ne le to: občinska sfera je kar lepo popolnjena s kadrom Slovenske ljudske stranke. Nihče od njih ni izgubil službe. Vera Ocvirk, članica izvršilnega odbora SLS Novo mesto je vodja urada za premoženjske zadeve in kmetijstvo. Na mestu vodja sektorja odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Komunali Novo mesto je Igor Ilar, član izvršilnega odbora SLS Novo mesto. V tem trenutku nekaterih imen še nismo uspeli preveriti, tako da ta seznam morda še ni povsem popoln.

V osmem členu pogodbe, četrti odstavek, druga alineja, piše, da SLS pripadata dve vodilni delovni mesti, v rangu sekretarja občinske uprave ali pomočnika direktorja Komunale Novo mesto. Ta člen je tudi izpolnjen z že navedenim imenovanjem Jožice Fabjan na mesto pomočnice direktorja in s tem, da sta Vera Ocvirk in Igor Ilar vodji sektorjev v občinski upravi MONM oziroma v Komunali Novo mesto.

Osmi člen pogodbe, četrti odstavek, tretja alineja določa, da SLS pripadata vsaj dve mesti v nadzornih svetih javnega podjetja ali gospodarske družbe. Martina Vrhovnik, podpredsednica mestnega odbora SLS in občinska svetnica je predsednica nadzornega sveta Komunale Novo mesto. Njen glas je bil odločilen pri ustoličenju Rafka Križmana za direktorja Komunale Novo mesto – ravno tistega Križmana, ki je moral potem seveda uresničiti ponovno napredovanje Jožice Fabjan na mesto svoje pomočnice. Že omenjeni Igor Ilar pa je 29. maja 2012 postal član nadzornega sveta podjetja Zarja d.o.o., kjer je sicer nadomestil Franca Bačarja, tudi člana izvršilnega odbora SLS in novomeškega podžupana.

Se pravi, da je bila pogodba v vseh svojih kadrovskih točkah realizirana. In kar je najhuje: županski kandidat Muhič se je v tej pogodbi izrecno zavezal, da bo zlorabil svoj županski položaj. V 15. členu „neveljavnega“ sporazuma je namreč zapisano: „Skupni županski kandidat se namreč zavezuje, da bo predlagane kadrovske rešitve realiziral v skladu s to pogodbo in za to zagotovil večinsko podporo na občinskem svetu ter predstavniških telesih v javnih zavodih, javnih podjetjih in gospodarskih družbah.

 

 

Oznake:

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.