POSTAJALIŠČE JEDINŠČICA: MESTNA OBČINA NOVO MESTO: POSTAJALIŠČE BO “ZELO KMALU”

| 11/10/2012

Kar nekaj dni je moralo miniti, preden smo od pristojnih prejeli odgovore na naša vprašanja v zvezi z še neurejenim postajališčem mestnega potniškega prometa v Krajevni skupnosti Gotna vas, natančneje na Ulici Pije in Pina Mlakarja. Odgovorni pravijo, da je problem v nerešenem lastništvu ob pločniku, katerega lastnik je Raiffeisen banka. V kratkem naj bi sicer uredili težave z neizobešenim voznim redom.

Danes, 11. oktobra, pa smo prejeli še dodatno pojasnilo s strani Judite Pirc, ki pri Mestni občini Novo mesto skrbi za odnose z javnostmi. Mestna občina Novo mesto se na tem območju ONM z lastnikom (Raiffeisen banko) pogovarja o več lastniških vprašanjih, eden od teh je seveda tudi zemljišče na območju avtobusnega postajališča. Zadeve se rešujejo v paketu, zato trajajo nekoli dlje. Po zadnjih podatkih, ki jih imajo v kabinetu župana, bo lastništvo urejeno v kratkem (ampak res kmalu) in tudi zavetišče bomo nato postavili “po hitrem postopku”.

Že dve leti naj bi trajale prošnje krajevne skupnosti, da se uredi nadstrešek na zelo obremenjenem postajališču. Na njem – še posebej med šolskim letom – čaka mnogo otrok, pri čemer morajo v jesenskem in zimskem času stati tudi na dežju in snegu.

„Izvedba postajališča s postavitvijo zavetišča za potnike je v prvi fazi vezana na ureditev lastništva na zemljišču ob pločniku, katerega lastnik je Raiffeisen banka,“ so nam sporočili iz Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet, katerega vodja je mag. Jože Kobe. Na uradu so potrdili, da je tam nadstrešek predviden in da so bila sredstva za njegovo dokončanje „zagotovljena že letos, vendar tega zaradi zgoraj navedenih razlogov nismo izvedli“.

NA KS ZAČUDENI NAD INFORMACIJAMI IZ OBČINE

Matjaž Zaman iz Krajevne skupnosti Gotna vas je izrazil začudenje nad odgovorom Mestne občine Novo mesto. “Jure Duh (uslužbenec MONM, s katerim so na KS imeli stik) je v preteklosti omenjal, da je zemljišče z Raiffeisen banko urejeno, oz. da je za nadštrešek vse dogovorjeno (ni potreben odkup, najem, samo dogovor). Pri tem je tudi ostalo in zastalo. Zakaj je potrebno dve leti za dogovor o 6m2 ne razumem in nikoli ni nihče omenjal, da je nastal nekakšen zaplet.”

JURE DUH ODGOVARJA

“Z g. Zamanom sem res govoril na temo ureditve postajališča in povedal, da je potrebno zemljišče oz. lastništvo zemljišča z Raiffeisen banko urediti, nikoli pa nisem izjavil, da je lastništvo že urejeno ali da ni potrebno izvesti odkupa, najema. Povedal sem tudi, da bomo takoj po ureditvi lastniških razmerij postavili zavetišče za potnike in da imamo v letu 2012 za to že rezervirana sredstva,” je svoj del resnice opisal Jure Duh.

Na občini so obljubili, da bodo v prvem tednu oktobra na postajališču namestili vitrino z voznim redom, kar so tudi zahtevali krajani. Prav tako naj bi postajališče – ki v voznem redu sploh ni omenjeno oziroma je tam še pod starim imenom „Gotna vas“ – vnesli tudi v sam vozni red.

NEPOPOLNI ODGOVORI ZAHTEVAJO DODATNA POJASNILA

Odgovori Urada za gospodarske javne službe in promet so bila precej skopa. Na vsa vprašanja nismo dobili odgovorov. Občino smo namreč izrecno vprašali naslednje: „Kdaj (konkretno) se bo nadstrešek zgradil? Zakaj občina krajanom ne odgovori na korekten način – pravijo, da od odgovornih na oddelku za promet že dve leti poslušajo, da se bo stvar uredila, ko bo denar in podobno, kar je precej neodgovorno, saj se to lahko vleče v nedogled? Zakaj jim ne odgovorite konkretno, kdaj bo oziroma koliko časa še ne bo?“ Iz odgovora je mogoče razbrati, da občina ne ve, kdaj točno se bo končal zaplet z Raiffeisen banko, vendar bi lahko vsaj postregli z informacijo o tem, v kakšni fazi je zadeva in kdaj – vsaj okvirno – pričakujejo njen razplet. Dodatna vprašanja bomo seveda naslovili na občino. In seveda tudi na Reiffeisen banko.

Oznake: , ,

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Šlamp

Komentiranje je zaključeno.