POSEBNA SKUPINA TOŽILCEV ŠE VEDNO PREISKUJE OBNOVO CICIBANA IN ZARJO

| 20/07/2012

Domnevne nepravilnosti, ki so se zgodilo pri poslovanju podjetja Zarja in so v letu 2010 sprožile izredno sejo občinskega sveta Mestne občine Novo mesto še vedno preiskuje posebna skupina državnih tožilcev za organizirani kriminal.

“Predkazenski postopek še ni končan, vendar zaradi interesa preiskave več informacij ne moremo posredovati,” je sporočila Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.

Tožilstvo še ni sprejelo odločitve tudi glede sporne obnove vrtca Ciciban v Novem mestu. “Specializirano državno tožilstvo obravnava kazensko ovadbo zoper pet fizičnih oseb in eno pravno osebo, ki se nanaša na nepravilnosti pri obnovi vrtca Ciciban. Tožilska odločitev še ni sprejeta.”

Novomeški kriminalisti so konec junija 2011 na vrhovno državno tožilstvo podali ovadbo zoper vodilne osebe novomeške občine, domnevno tudi župana Alojzija Muhiča, zaradi suma storitve dejanj gospodarske kriminalitete. Osumljenci naj bi občini povzročili premoženjsko škodo v skupni višini 168 000 evrov. Ovadbo je prevzela skupina tožilcev za pregon organiziranega kriminala. Nanaša se na sporno obnovo vrtca Ciciban, ki je potekala v letih 2006 – 2010.

Očitki kriminalistov

Novomeška policija je v sporočilu za javnost 15. julija navedla, da je policija tožilstvu ovadila pet posameznikov in pravno osebo, med njimi sta „zastopnika interesov občine“, „odgovorna oseba občine“ in „odgovorna oseba izvajalca“.

Osumljencem očitajo trinajst kaznivih dejanj, ki se nanašajo na nepravilnosti pri izvedbi javnega naročila za izvedbo gradbenih del in dobavo različne opreme. Naročnik je občina „z območja policijske uprave Novo mesto“. Gre za kazniva dejanja zlorabe uradnega položaja, štirih kaznivih dejanja izneverjanja in zlorabe zaupanja, šestih kaznivih dejanj ponareditve poslovnih listin in dveh kaznivih dejanj ponareditve uradne listine. Občina naj bi bila zaradi teh kaznivih dejanj oškodovana v skupni vrednosti 168 000 evrov.

Policija med drugim navaja, da je izvajalec del občini leta 2008 zaračunal za 12 000 evrov več dobavljene opreme, kot je bilo navedeno v njegovi ponudbi. Zastopnika občine sta ponarejene listine potrdila in izvajalcu s tem omogočila izplačilo. V letih 2008 in 2009 je izvajalec občini ponovno zaračunal višji znesek za dobavljeno opremo, kot je bila dejansko dobavljena, in sicer v višini 28 000 evrov. Zastopnika občine sta ponarejene listine spet potrdila in s tem omogočila neupravičeno izplačilo denarja davkoplačevalcev. Do oškodovanja občine je prišlo tudi pri zaračunavanju stroškov pri izvedbi del, in sicer spet v višini 28 000 evrov. In še naprej, župan je po ugotovitvah novomeških kriminalistov v letih 2008 in 2009 ponaredil listine o izvedbi javnega naročila. Policija je ugotovila, da so bila dela izvršena že pred izvedenim lažnim javnim naročilom.

Policija tudi očita odgovorni osebi občine, se pravi županu, da je v letu 2008 storil kaznivo dejanje zlorabe položaja, s tem ko je izvajalcu dovolil, da nadaljuje z deli, čeprav v proračunu za to ni imel zagotovljenih sredstev. S tem je oškodoval občino, saj je morala le-ta plačati kar 100 000 evrov obresti za izvedena dela, ugotavlja policija.

Že od leta 2010 se je z zadevo ukvarja skupina tožilcev za pregon organiziranega kriminala.

Kot je lani poročala revija Park, se je z zadevo Ciciban se je spomladi 2011 ukvarjal nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto, ki je pri investiciji ugotovil številne nepravilnosti in celo sume kaznivih dejanj gospodarskega kriminala.

Nadzorni odbor novomeške občine je med drugim ugotovil, da se je investicija povečala skoraj za 30 odstotkov oziroma za malo manj kot 460.000 evrov, in sicer na račun dodatnih del in za gradbeno obrtniška, inštalaterska in dela za vgradno opremo ter zunanjo ureditev. Prvotna vrednost investicije je bila 1,7 milijona evrov, končna pa malce manj kot 2,2 milijona.

Skoraj vsa pooblastila v zvezi z rekonstrukcijo Cicibana je občina predala podjetju Entranet Janez Bele s.p. Bele je novomeški javnosti poznan tudi po tem, da je bil vpleten v preiskavo in sodni postopek, ker naj bi kot vodja tehnično komercialne službe obrtne zadruge Hrast skupaj s tedanjim direktorjem, oškodoval omenjeno zadrugo za 400 000 evrov, poleg tega pa naj bi bilo oškodovanih tudi kakšnih 80 obrtnikov in zaposlenih v zadrugi.

Janez Bele je po navedbah nadzornega odbora podjetju Begrad, d.d., ki je bil izvajalec gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, priznal strošek odvoza in deponiranja odpadka v višini 28 000 evrov, čeprav je bil ta strošek že vključen in plačan v enotnih cenah gradbenih del. Nadzorni odbor meni, da je bila občina za ta znesek torej dejansko oškodovana. Direktor podjetja Begrad Franc Panjan danes za nas ni bil dosegljiv.

Prav tako je prišlo do nenavadne spremembe pri vgradnji igralne opreme. Bele naj bi namreč potrdil dobavo opreme, ki pa v resnici sploh ni bila vgrajena v objekt, menijo nadzorniki. Namesto nje je bila vgrajena drugačna oprema. To se je ugotovilo šele pri predaji objekta v uporabo. Dobavitelj opreme je bilo Mizarstvo Martin Trščinar s.p.

Tudi sicer je pri naročanju premične igralne opreme po mnenju nadzornikov prihajalo do hudih nepravilnosti. Izvajalec Trščinar je bil spet zbran kar s postopkom zbiranja ponudb, čeprav je bila vrednost posla skoraj 100 000 evrov. Še več, nadzor ugotavlja, da sta postopek naročanja vodila kar Janez Bele in sam Martin Trščinar, pri čemer je bilo vnaprej jasno, da bo posel dobil slednji. »Med njim in vsaj enim od konkurenčnih ponudnikov je bilo dogovorjeno, da bi slednji oddal cenovno manj ugodno ponudbo. V nadzoru pregledana dokumentacija to zlorabo jasno dokazuje,« piše nadzorni odbor.

Bele je potrdil, da je imel razgovor pri kriminalistih pred približno 14 dnevi, da pa z ovadbo ni seznanjen. Dejal je, da je svoje delo opravil korektno in profesionalno. Vse očitke je zavrnil in jih povezal s političnimi nasprotniki župana Muhiča iz časa lanske volilne kampanje. Trdi, da lahko vse dokumentira z listinami. Prav tako pravi, da je na vse očitke nadzornega odbora že odgovoril, vendar njegovi odgovori niso bili upoštevani v poročilu nadzornega odbora. Omenil je tudi, da je investicija narasla predvsem zaradi tega, ker je bila dokumentacija, na podlagi katere je bila ocenjena vrednost investicije, zelo pomanjkljiva (manjkale so npr. statične presoje ipd.).

Domnevne nepravilnosti, ki jih je ugotovil nadzorni odbor, sicer segajo v čas obeh zadnjih mandatov. Sporna dejanja pri pripravi obnove (nadzorni odbor omenja predvsem pomanjkljivo projektno dokumentacijo) so se zgodila v času župana Boštjana Kovačiča in ko je občinsko upravo vodila Mojca Špec Potočar (Kovačič je občino vodil v letih 2002 – 2006, Mojca Špec Potočar je vodenje občinske uprave prevzela marca 2006, pred njo pa jo je vodila Vera Ocvirk). Domnevne nepravilnosti pri sami izvedbi obnove pa so bile narejene v času prvega mandata župana Alojzija Muhiča in direktorja Saša Murtiča (2006-2010).

 

 

 

Oznake: , ,

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.