POMLADNA DEKLARACIJA VSESLOVENSKE LJUDSKE VSTAJE

| 10/03/2013

pomladna-deklaracija-vseslovenske-ljudske-vstaje

Državljanke in državljani ter prebivalke in prebivalci Republike Slovenije smo preplavili ulice in trge slovenskih mest s pravičnimi zahtevami in pokazali odločnost, da te zahteve tudi uveljavimo. Dokazali smo, da se zavedamo svoje odgovornosti za prihodnost Slovenije.

Hočemo suvereno državo Republiko Slovenijo! Hočemo državo človekovih pravic, državo enakih možnosti, državo solidarnosti in socialne pravičnosti ter državo enakosti pred zakonom. Ustava Republike Slovenije naj postane realnost!

Hočemo parlamentarno demokracijo z bistveno okrepljenimi elementi neposrednega ljudskega odločanja in udeležbe državljank in državljanov pri sprejemanju odločitev.

Uveljaviti je potrebno novo gospodarsko politiko, ki bo zagotovila delovna mesta, dostojne plače ter socialno varnost za vse prebivalke in prebivalce te države. Namesto divje privatizacije državnih podjetij je potrebno vzpostaviti njihovo odgovorno vodenje.

Zahtevamo odločno zaščito skupnega dobrega Slovenije: naših vod, naše zemlje, našega zraka, naših polj, naših gozdov, našega gospodarstva in naše infrastrukture. Zahtevamo varovanje in odgovorno upravljanja s skupnim dobrim.

Izpeljati je potrebno spremembe volilne zakonodaje, ki bo bistveno povečala vpliv državljank in državljanov na sestavo državnega zbora ter uveljavi spremembe zakonodaje, ki bodo izenačile položaj parlamentarnih, zunajparlamentarnih in nestrankarskih gibanj in na ta način odprla možnost za to, da v slovenski politični prostor vstopijo nove ideje in nova gibanja.

Zahtevamo sojenje vsem, ki so v zadnjih dvajsetih letih oropali Slovenijo in njeno prebivalstvo. Kriminalna dejanja, storjena v procesih lastninjenja, pri trgovini z orožjem in pri velikih infrastrukturnih projektih ne smejo nikoli zastarati. Priti mora do zaplembe premoženja pri tistih, ki so v zadnjih 20-tih letih upravljali z javnim denarjem, a ne dokažejo izvora svojega premoženja. Zahtevamo temeljit obračun s korupcijo, klientelizmom in nepotizmom, tako na državnem kot tudi na občinskem nivoju.

Priti mora do takojšnje prekinitve uničevalne politike varčevalnih ukrepov po diktatu evropske finančne in politične elite, ki ljudi spreminja v reveže, obenem pa razgrajuje javni vzgojno-izobraževalni sistem, kulturo in zdravstvo.

Potrebno je poiskati ekonomski model, ki bo ohranil in krepil socialno državo. Znanost, šolstvo in kultura morajo postati avtonomni temelji prihodnje razvojne politike Republike Slovenije.

Po dvajsetih letih neodgovornega vladanja je politična elita dokončno izgubila zaupanje državljank in državljanov. Zaradi zapravljenega zaupanja morajo zato odstopiti vsi. V koaliciji in v opoziciji. Odidejo naj vsi, ki so izstopili iz koalicije naroda. Razpisati se morajo predčasne volitve, ki bodo omogočile nastop novih političnih gibanj.

Odločno nasprotujemo nadaljnji umetni delitvi naroda.

Vztrajali bomo pri vseslovenskih vstajah v slovenskih mestih, na ulicah in trgih ter uporabili tudi vsa druga demokratična sredstva, da prisilimo politično elito, da se podredi volji ljudstva, v skladu s slovensko ustavo.

Rubrika: Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.