PO SPLETU ZAOKROŽILA KAZENSKA OVADBA ZOPER JANŠO – BO TOŽILSTVO SLEDILO PREDLOGU ZA PRIPOR?

| 15/01/2013

janez-jansa-izrezNa socialnem omrežju facebook kroži povezava do kazenske ovadbe zoper Janeza Janšo. V skupnosti kroži poziv naj ljudje množično podpišejo to ovadbo in jo izročilo pristojnim organom. Ovaditelji tožilstvu predlagajo, da naj Janšo zaradi številnih razlogov pripre, ovadbo pa obravnava prednostno.

Ovadbo si lahko državljani natisnejo sami in jo pošljejo na tožilstvo, skupinsko podpisovanje pa poteka tudi v knjigarni Sanje na Trubarjevi. Podpisovanje naj bi potekalo še jutri.

V ovadbi se sklicujejo na poročilo protikorupcijske komisije, v kateri je navedeno, da ovadeni ni znal pojasniti izvora svojega premoženja, zato po mnenju podpisnikov obstaja utemeljen sum, da je Janša do premoženja prišel na podlagi jemanja podkupnine (261. člen KZ-1), da je sprejemal koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), da je zlorabil uradni položaj ali uradne pravice (257. člen KZ-1) in da je posledično prišlo do oškodovanja javnih sredstev (257.a člen KZ-1).

“Osumljenec Janez Janša naj bi s podjetjem IMOS d.o.o. sklenil takšno kupoprodajno pogodbo, da bi pridobil cca 100.000,00€ večjo kupnino kot je predmet prodaje (nepremičnina) bila v trenutku prodaje vredna, svojo obveznost do prodajalca (IMOS) pa naj bi izpolnil tako, da mu je prodal svojo nepremičnino tudi s precenjeno vrednostjo. Na ta način naj bi od podjetja IMOS, ki je opravljalo velik del poslov z državo, pridobil protipravno premoženjsko korist, ki je na drugi strani rezultirala kot oškodovanje proračunskih sredstev,” piše v ovadbi.

Ovadba je objavljena na tej povezavi.

Ovaditelji predlagajo, da se kazenska ovadba razširi tudi na takratne poslovodne organe podjetja IMOS d.o.o.

“Ne glede na kvalifikacijo protipravno premoženjske koristi v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivi dejanji pa je očitno, da osumljenec, četudi bi sredstva izvirala iz nekaznivih dejanj, prihodkov ni prijavil davčnemu organu, s čimer je storil kaznivo dejanje davčne zatajitve (249. člen KZ-1),” so prepričani ovaditelji.

“Ker obstaja sum, da gre za premoženje nezakonitega izvora, in je hkrati podano očitno nesorazmerje med obsegom domnevno nezakonitega premoženja in prihodki osumljenca zahtevamo, da se skladno z 10. členom ZOPNI uvede finančna preiskava v katerem naj v obrnjenem dokaznem bremenu osumljenec dokaže izvor premoženja, ki je skladno s poročilom KPK, očitno pridobljeno na nezakonit način.”

“Prav tako zahtevamo, da tožilstvo poda sodišču predlog o odredbi začasnega zavarovanja premoženja nezakonitega izvora, saj so:

  • podani utemeljeni razlogi za sum kaznivega dejanja (glej poročilo KPK)
  • obstaja očitno nesorazmerje med prihodki in premoženjem osumljenca
  • obstaja velika nevarnost, da bi lastnik sam ali preko drugih oseb s premoženjem razpolagal tako, da bi onemogočil ali otežil njegov odvzem (osumljenec naj bi v Avstraliji gradil kliniko, prav tako je porok pri nekaterih kreditih, kjer lahko upnikom v dogovoru ali z uveljavljanjem svoje moči kot vodja izvršilne oblasti fiktivno doseže vnovčevanje poroštev in s tem prečrpanje sredstev v premoženje upnikov)
  • premoženje še ni predmet zavarovanja, čeprav proti osumljencu teče postopek zaradi prejemanja podkupnin (Patria) in je zelo verjetno, da je osumljenec nezakonito pridobil omenjena sredstva prav iz naslova tega očitanega mu kaznivega dejanja.”

“Tožilstvo pozivamo, da zoper osumljenca predlaga pripor, saj obstaja zelo velika verjetnost vplivanja na priče kakor tudi na samo tožilstvo pa tudi ponovitve ali nadaljevanja kaznivega dejanja.”

“Tožilstvo naj ob predlogu pripora sodišču predlaga enako presojo glede nevarnosti ponovitve ali vplivanja na priče kot je to storilo glede domnevno nasilnih protestnikov v Mariboru pred dobrim mesecem dni. V primeru takšnih pravnih standardov bo tožilstvo glede pripornega predloga uspešno.

Tožilstvo pozivamo, da kot dokaz uporabi zaslišanje prič: soproge Urške Bačkovnik Janša, poslovodstva IMOS d.o.o., brata osumljenca Rajka Janše ter odgovornih v KPK.

Prav tako tožilstvo pozivamo, da to ovadbo vzame kot prioritetno, saj je od tega odvisen uspeh pregona, na drugi strani pa ugled pravosodne veje oblasti.”

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.