PO BORUTU NOVAKU ŠE RUPERT GOLE KANDIDAT ZA SVETNIKA

| 14/10/2012

Občinski svet Občine Šentrupert je včeraj za predstavnika Občine Šentrupert v volilno telo 14. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta izvolil Franca Bartolja, za kandidata za člana državnega sveta pa Ruperta Goleta.

Kot smo poročali, je občinski svet Mestne občine Novo mesto za kandidata izglasoval Boruta Novaka.

Državni svet je sestavljen iz 40 svetnikov, med katerimi je 22 predstavnikov lokalnih interesov.Mandat državnega svetnika traja pet let. Slovenija je razdeljena na 22 volilnih enot, ki jih sestavlja ena ali več občin. Novo mesto spada v 14. volilno enoto, ki obsega vse občine, ki so ustanovljene na območju nekdanjih velikih občin Novo mesto in Trebnje. To so naslednje občine: Dolenjske Toplice, Mirna peč, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk, Mirna, Mokronog-Trebelno, Straža, Šmarješke Toplice in Šentrupert.Vsaka občina ima pravico predlagati svojega kandidata za državnega svetnika.

Državni svetnik bo izvoljen posredno, po sistemu elektorjev. Občinski sveti tako poleg kandidata za državnega svetnika imenujejo še elektorje. Število elektorjev, ki jih imenujejo, pa je odvisno od števila prebivalcev občine.

Volitve v državni svet (za predstavnike lokalnih interesov) bodo 21. novembra 2012, naslednji dan pa bodo izvoljeni še predstavniki delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter negospodarskih dejavnosti.

Predstavniki lokalnih skupnosti morajo najkasneje do 21. oktobra letos (se pravi 30 dni pred dnem glasovanja) pri volilni komisiji volilne enote predložiti sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov in kandidaturo za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov.

Volitve v državni svet je razpisal predsednik državnega zbora Gregor Virant 20. avgusta letos.

Oznake: , , ,

Rubrika: Polis

Komentiranje je zaključeno.