PIRNAT: TUDI POGODBA MUHIČ – SDS JE KORUPTIVNA

| 07/01/2013

RAJKO-PIRNATEden najuglednejših slovenskih pravnikov Rajko Pirnat je za Čuvar.si pojasnil, da med pogodbo Muhič – Turk (SLS) in pogodbo Muhič – Grill (SDS) pravzaprav ni nobene razlike. V obeh primerih gre – če so bile pogodbe izvršene – za koruptivno ravnanje. Na podlagi te pogodbe je leta 2007 direktor Komunale Novo mesto postal Bojan Kekec, danes predsednik novomeškega SDS, sicer pa občinski in državni svetnik.

„Nedvomno je nezakonito določati razdelitev delovnih mest ali na kakršenkoli drug način v naprej obljubljati zaposlitev na delovnih mestih, ki se zasedajo na podlagi javnega razpisa ali javnega natečaja (vsa delovna mesta javnih uslužbencev v občinski upravi, direktorji javnih zavodov ali javnih podjetij, ostale zaposlitve v javnih zavodih in javnih podjetjih),“ pravi Rajko Pirnat.

Preberi članek: NOV KORUPCIJSKI ŠKANDAL V NOVEM MESTU: OBJAVLJAMO SPORAZUM SDS – MUHIČ

In ravno to sta se leta 2006 dogovorila Alojzij Muhič in Ivan Grillom, ko sta leta 2006 podpisala sporazum o sodelovanju na lokalnih volitvah. V zameno za podporo, je Ivan Grill svoji stranki izboril vodilna delovna mesta v javnih podjetjih, v podjetjih, ki so v lasti občine in v občinski upravi. S tem je namreč v neenakopraven položaj postavil vse, ki bodisi niso člani SDS bodisi jih stranka SDS ne bi na tak ali drugačne način potrdila kot svoje kandidate za ta mesta.

Rajko Pirnat dodaja: „Tako ravnanje, če je bilo seveda izvedeno, je nezakonito in kaže znake korupcije; to velja tudi za ohranitev dosedanjih zaposlitev v primerih, ko se izvede javni razpis po preteku mandata.“

Pirnat še pravi: „To velja za obe pogodbi, ne glede na to, ali so predvidene osebe imenovane v pogodbi ali ne. Seveda pa je pomembno vprašanje, ali sta se pogodbi zares izvrševali, saj šele izvršena dejanja predstavljajo kršitev prava in koruptivno ravnanje.“

Kot smo razkrili v Čuvarju se je skoraj celotna pogodba med Zvezo za Dolenjsko in Slovensko ljudsko stranko tudi uresničila. SDS je bil pri uveljavitvi določil pogodbe nekoliko bolj zadržan. SDS, vsak kolikor smo uspeli ugotoviti, je namreč dobil „zgolj“ dve direktorski mesti, v pogodbi pa so bila navedena tri vodilna delovna mesta. Bojan Kekec je postal direktor javnega podjetja Komunala Novo mesto. SDS ni dobil direktorskega mesta v Zarji ali CeROD-u, kot so si izpogajali v pogodbi, je pa zato iztržil mesto ravnateljice Knjižnice Mirana Jarca, kar je postala Claudia Jerina Mestnik, takratna članica SDS.

Pirnat dodaja, da seveda ni „sporno, da se v taki koalicijski pogodbi uredi razdelitev političnih funkcij, kot so funkcije podžupanov in članstvo v delovnih telesih občinskega sveta ter v nadzornem odboru občine.“

Glede članstva v nadzornih svetih pa meni: „Neurejeno je področje imenovanja predstavnikov občine v nadzorne svete javnih podjetij in v svete javnih zavodov in javnih agencij; v teh primeri bi sicer bilo primerno, da se izbira opravi na podlagi strokovne akreditacije, vendar tudi imenovanje na podlagi politične diskrecije ni neposredna kršitev zakona.“

Oznake: ,

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.