PETICIJA ZA VPELJAVO INŠTRUMENTA LJUDSKE NEZAUPNICE

POZOR: PODPIŠI TUDI PETICIJO ZA PRAVICO LJUDSTVA, DA RAZPUSTI NEPOSLUŠNI PARLAMENT IN VLADO!

Peticija za vpeljavo inštrumenta ljudske nezaupnice

Naše zahteve:

Zahtevamo, da Državni zbor Republike Slovenije z ustavno in/ali zakonsko spremembo prizna pravico volilk in volilcev, da sprožijo inštrument ljudske nezaupnice, s katero bo omogočen odpoklic poslanca državnega zbora ozioroma župana.

Zahtevamo vpeljavo inštrumenta ljudske nezaupnice, ki se sproži na enak način kot referendum, se pravi z zbiranjem ustreznega števila podpisov volilk in volilcev, pri čemer poslanci državnega zbora, državni svetniki, občinski svetniki, župani ter drugi organi oblasti nimajo pravice predlagati tega inštrumenta niti se ne smejo aktivno vključevati v kampanjo ljudske nezaupnice.

V kolikor je ljudska nezaupnica uspešna, je politični funkcionar, proti kateremu je bila nezaupnica sprožena, nemudoma odpoklican iz svojega položaja.

Zakaj ljudska nezaupnica?

Zaupanje ljudi v izvoljene predstavnike v državnem zboru in v občinskih stavbah je na zgodovinsko nizki točki. Čeprav politične in medijske elite govorijo o moralnih in pravnih standardih, je zlorab poslanskih in županskih položajev čedalje več.

Imamo poslanca, ki je ponarejal listine. Imamo poslanca, ki je goljufal na izpitu. Imamo poslanca, ki je prepisal magisterij. Imamo poslanca, ki je velik neplačnik računov. Imamo župana, ki je pravnomočno obsojen. Imamo župana, nad katerim visi več kot deset kazenskih ovadb. In imamo župana, ki je sistematično kadroval na klientalističen in koruptiven način.

Vsi trdijo, da so ravnali pravilno in da ne bodo odstopili. In nihče jih ne more odstaviti. Predsednik države jih ne more odstaviti. Vlada jih ne more odstaviti. Državni zbor jih ne more odstaviti. Občinski svet jih ne more odstaviti. Komisija za preprečevanje korupcije jih ne more odstaviti. Sodišče jih ne more več odstaviti. Se pravi, da živimo v svetu egipčanskih faraonov, ne pa v svetu demokracije.

Ni čudno, da se na ulici pojavljajo transparenti, ki nosijo tudi nasilno vsebino. Ni čudno, da v rotovž in v parlament mečejo jajca in granitne kocke. Ni čudno, da gorijo slike in ni čudno, da padajo udarci. Ko se ljudstvo začne zavedati, da zastopniki ne samo nočejo, ampak tudi ne morejo uresničiti obče volje, potem začne svojo voljo uveljaviti neposredno, s svojimi besedami, s telesi, z jajci, s traktorji, z vilami in z motikami.

Zato je potrebno vpeljati tisti poslednji mehanizem, ki ga ima ljudstvo, preden se zateče v nasilni upor. To je mehanizem neposredne demokracije. Mehanizem ljudske nezaupnice, usmerjen proti tistim, ki so se ljudstvu popolnoma odtujili in skrbijo le še za lastne žepe in privilegije. Sprejeti je potrebno zakon, s katerim bi vpeljali možnost odstavitve.

Predlagatelji se zavedamo možnosti zlorabe tudi tega mehanizma. Jasno je, da lahko ta mehanizem zlorabijo le tisti, proti katerim je usmerjena. Zato mora biti nosilcem oblastnih funkcij in političnim strankam v največji možni meri preprečeno sodelovanje pri uveljavljenju inštrumenta ljudske nezaupnice.

Zahtevamo inštrument ljudske nezaupnice. Zahtevamo inštrument, s katerim bo ljudstvo na nenasilen način odstranilo tiste, ki zlorabljajo svoj položaj. Zahtevamo inštrument, s katerim se bo preprečil nasilen konflikt med ljudstvom in nedotakljivimi občinskimi in državnimi funkcionarji.

Kako lahko prispevaš?

 • Če tudi ti podpiraš zamisel o inštrumentu ljudske zaupnice, potem PODPIŠI PETICIJO.
 • Če tudi ti podpiraš zamisel o možnosti odpoklica skorumpiranih politikov, potem PROPAGIRAJ PODPIS PETICIJE, tudi prek družabnih omrežij.
 • Ko bomo zbrali dovolj podpisov, bomo peticijo s podpisi VLOŽILI V DRŽAVNI ZBOR, poslali pa jo bomo tudi predsedniku države, predsedniku vlade in političnim strankam.
 • Ko nas bo dovolj, bomo v državni zbor VLOŽILI ZAKON.

UKRADLI SO NAM DRŽAVO, UKRADLI SO NAM OBČINO, UKRADLI SO NAM MESTO. VZEMIMO JIH NAZAJ!

TEHNIČNE PODROBNOSTI GLEDE INŠTRUMENTA LJUDSKE NEZAUPNICE:

Ljudska nezaupnica proti poslancu državnega zbora:

 1. Pravico zahtevati ljudsko nezaupnico imajo vsi državljani in državljanke z volilno pravico v RS. Pogoji za začetek zbiranja podpisov in pogoji za sprožitev inštrumenta ljudske nezaupnice proti poslancu so enaki kot v primeru zahteve za razpis referenduma.
 2. Glasovanje o ljudski nezaupnici proti poslancu se izvede v volilnem okraju ali okrajih, v katerih je bil poslanec izvoljen.
 3. Ljudska nezaupnica je uspešna, v kolikor odstotek glasov tistih, ki so glasovali proti ljudski nezaupnici, ne dosega odstotka glasov, ki so bili na volitvah potrebni, da je bil poslanec izvoljen v državni zbor. Pri tem mora udeležba na glasovanju o ljudski nezaupnici doseči vsaj devetdeset odstotkov udeležbe na volitvah, na katerih je bil izvoljen poslanec.
 4. V primeru, da je ljudska nezaupnica uspešna, poslancu nemudoma preneha mandat. Mandat se prenese na naslednjega poslanca z liste kandidatov, s katere je bil izvoljen poslanec.

Ljudska nezaupnica proti županu

 1. Pravico zahtevati ljudsko nezaupnico imajo vse občanke in občani z volilno pravico v občini, v kateri želijo sprožiti ljudsko nezaupnico. Pogoji za začetek zbiranja podpisov in pogoji za sprožitev inštrumenta ljudske nezaupnice proti županu so enaki kot v primeru zahteve za razpis občinskega referenduma.
 2. Glasovanje o ljudski nezaupnici proti županu se izvede v občini, v katerih je bil župan izvoljen.
 3. Ljudska nezaupnica je uspešna, v kolikor za ljudsko nezaupnico glasuje več kot petdeset odstotkov tistih, ki so glasovali, pri čemer pa mora biti volilna udeležba doseči vsaj devetdeset odstotkov volilne udeležbe na volitvah, na katerih je bil izvoljen župana.
 4. V primeru, da je ljudska nezaupnica proti županu uspešna, županu nemudoma preneha mandat, pri čemer se upoštevajo določila zakonodaje, ki urejajo situacijo, v kateri županu preneha mandat.

[signature]

30,304 signatures

Povejte prijateljem:

   

Pomembno: Vaše podatke hranimo v skladu z zakonodajo in jih ne bomo v nobenem primeru zlorabili ali posredovali tretjim osebam brez vašega dovoljenja.

Zadnji podpisi
30,304Srečko LevstekLjubljanasep 20, 2014
30,303Anton LahMorjesep 15, 2014
30,302Rajko ŠajnovičKočevjesep 06, 2014
30,301Suzana Zevnikljubljanaavg 22, 2014
30,300Suzana Zevnikljubljanaavg 22, 2014