PATER BOGDAN KNAVS: “PROTESTI POMENIJO ZAHTEVO, DA NAJ DRŽAVA POSTANE INSTITUCIJA, KI SKRBI ZA SKUPNI BLAGOR”

| 05/03/2013

PATER - ONAPater Bogdan Knavs, gvardijan frančiškanskega samostana na Sveti Gori, zagovornik pravice, sprave, enakosti, ljubezni, pomoči… V javnosti bolje poznan kot zagovornik prevzema osebne krivde vpletenih v sramoto Mariborske škofije ter velik podpornik nadškofa Urana. Ja, on je eden izmet tistih, zaradi katerih večkrat rečemo, da je napačno posploševati na vse, sploh kar zadeve kritike na račun Cerkve. V intervju nam bo razkril poglede, ki lahko verujočim (in morda tudi neverujočim) služijo kot kompas v dani situaciji.

Kot veste, smo priča upadu zaupanja v obe instituciji. Država je izgubila zaupanje zaradi ljudi, ki jo vodijo, Cerkev zaradi mahinacij v Mariborski nadškofiji. Ali bi lahko potegnili kakšno vzporednico oz. ali imajo te stvari celo kakšen skupni imenovalec?

Podobnost ustanov je navidezna. Cerkev ima okoli 1.000 župnij in samostanov, v Vašem vprašanju pa izpostavljate le eno pravno osebo, Mariborsko nadškofijo. Tudi če bi ostali pri gospodarski upravi škofij, je to le ena izmed šestih. Župnije imajo skoraj vse tudi svojo župnijsko Karitas. Za »državno stran« pa bi težko rekli, da se vsaka najmanjša državna ustanova ukvarja tudi z dobrodelnostjo, solidarnostjo oz. z različnimi oblikami pomoči ljudem v stiski.

Toda vseeno imate v nekem pogledu prav, med mnogimi »neuspešnimi posojili« so bila žal tudi tista, ki so bila dana Mariborski nadškofiji in verniki smo prizadeti, ker oni niso bili izjema v napačnih in neodgovornih naložbah. Škoda, ker tudi sedaj zamujajo priložnost, da bi pokazali, kako se te stvari rešujejo. Nihče od odgovornih v bankah in gospodarskih družbah ni dal svojega osebnega premoženja, da bi olajšal situacijo vsaj kakšnega od opeharjenih ljudi. Mariborska nadškofija bi lahko od svojih odgovornih to zahtevala in vsaj simbolno pri nekaterih poravnala krivice. Osebno me zelo boli, da v vodstvu nadškofijskega gospodarstva ravno tako kot vsi drugi čakajo na razsodbo sodišča, na katero se pa v naši državi žal ne moremo zanašati, saj res ne vemo, kdaj bo prišla. Cerkev ima vendar svoja sodišča in ta bi lahko moralno obvezala ljudi znotraj Cerkve, naj osebno odgovarjajo za svoja dejanja.

Se vam zdi, da imate kot frančiškan še dodatno nalogo, da v Cerkvi glasneje oznanjate skromnost in, kot pravite večkrat, da se v ospredje postavi načelo »biti bratu brat«? Mislite, da je prišel čas, ko bo potrebno tako, kot je to storil Frančišek Asiški, ponovno …

Frančiškani imamo seveda poslanstvo, da ostajamo blizu malim ljudem, posebno še vsem trpečim. Vendar je materialna revščina samo en del stiske. Gotovo je nedopustna in proti njej moramo protestirati in dajati pobude, kako jo odstraniti. Toda moja izkušnja je, da je človek še veliko bolj “reven” in še bolj trpi zaradi svoje osamljenosti. Tudi tega je pri nas precej. Trpljenja je največ po družinah, pa tudi v prijateljstvih, v vseh osebnih navezavah. Če vas prav razumem, si želite, da bi Frančiškovi bratje pokazali, da smo tudi v materialnem smislu solidarni z reveži. Tudi tega je kar nekaj: dvoje samostanov je del svojih zgradb enostavno prepustilo skupnosti Srečanje; ko dobimo nazaj nacionalizirane prostore, jih ne tržimo in ne oddajamo kot bančne prostore, ampak iz njih naredimo študentske domove. Ti so kar v štirih samostanih in komaj čakamo, da bomo lahko odprli novega v Ljubljani. Potem bi radi preuredili strunjanski samostan za letovanje revnejših družin, sam pa si zamišljam, kaj vse bi lahko naredili iz našega svetogorskega Romarskega doma, če bi imeli dovolj sredstev. A najtežje je z zaposlitvijo mladih. Tukaj ga Evropa pošteno lomi, ker ne načrtuje njihovega zaposlovanja, gre namreč za prihodnost naše celine. Kar lahko naredimo Frančiškovi bratje, je, da imamo mladinske skupine, v katerih mlade spodbujamo h kreativnosti. Če pa se zgodi, da komu zmanjka študentskih bonov, vedo, da pri samostanskem vratarju vedno dobijo kaj za pod zob … Sam čakam, kdaj bodo mladi po vsej Evropi resnično eksplodirali. Nekaj tega se že najavlja, in ko se je nekaj mladih utaborilo pred Ljubljasko borzo, me je imelo, da bi se jim pridružil.

Vse večkrat slišimo govorice: »V Kristusa verjamem, Cerkvi pa ne zaupam, zato sem tudi nehal hoditi k maši …« Ali ni to izključujoče in kako bi to komentirali?

Morda je tako bilo pred časom, današnje raziskave slovenske vernosti pa kažejo drugačno sliko. Tistih, ki prihajajo v Cerkev, je več kot tistih, ki verujejo v Kristusovo vstajenje, posmrtno življenje itd. Na Vaše vprašanje, zakaj je manj nedeljskih vernikov, pa bi odgovoril, da je tako enostavno zaradi tega, ker ljudje niso bili uvedeni v krščanske skrivnosti, pač pa samo v obrede. To je bila tradicionalna vernost, v kateri smo bili vzgojeni doma. Saj obredi so lepi, z njimi ni nič narobe, ampak za današnjega mladega človeka so brez vsebine. Če pa gre samo za obrede, potem pa je za marsikoga lahko še veliko lepši obred domače kosilo ali družinsko praznovanje ali še kaj drugega. Spregovoriti na nov način o teh skrivnostih in to tako, da bi človeku nekaj pomenilo, da bi v zakramentalnih skrivnostih našel odgovore na svoja življenjska vprašanja, se pravi, da bi vsak človek našel osebno vero – da, to je danes za Cerkev velik izziv.

Poglejva spet aktualno dogajanje v državi. Menite, da je tako veliko število ljudi na cesti, ki protestirajo, pokazatelj pomanjkanje vere in optimizma? Ali drži ravno nasprotno, da je vse to pravzaprav zagovarjanje in iskanje tako vere kot optimizma?

Protesti so zame najprej izraz velike kritičnosti do državnega aparata in politike, ki sta pogosto sama sebi namen ali pa služita samo osebnim interesom oziroma različnim skupinam in mrežam. Protesti pomenijo zahtevo, naj država znova postane to, kar po svojem bistvu je: institucija, ki skrbi za skupni blagor.

Potem pa so protesti tudi prebujanje lastne odgovornosti. Če je nekaj v državi narobe in če je država naša, potem smo vsi odgovorni zanjo in le vsi skupaj lahko v njej nekaj spremenimo. Zato so lahko protesti izraz vere v politično poslanstvo vsakega državljana. Če odmislimo provokativne izbruhe nasilja, so protesti vsekakor zelo pozitivni.

Vendar samo povzdigovanje glasu še ne bo prineslo sprememb na bolje! Potrebno je ohraniti trezno glavo in zdravega duha ter dobro premisliti, kateri koraki so za našo prihodnost, za to našo ljubo Slovenijo, koristni in celo nujni. Vsi smo odgovorni, vsak v svojem okolju, zato se potrudimo graditi in ne zgolj rušiti brez alternative, saj bomo v tem primeru padli še globlje. Želim si, da bi se iz tega naboja, ki se kaže pri ljudeh, rodilo veliko konkretnih pametnih predlogov za rešitev iz te situacije.

Zadnje čase opažamo, kako se na eni strani v obrambo Janši in stranki SDS postavljajo dr. Ivan Štuhec, dr. Janez Juhant in navsezadnje tudi ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Anton Stres. Se vam zdi njihovo ravnanje zgledno in pošteno do kristjanov? Ne želim jih ničesar obtoževati, vendar je le zanimivo, da smo s strani Cerkve dobili signal le od omenjenih predstavnikov, medtem ko drugih vernih nihče ne nagovarja. Mislite, da se moramo tisti kristjani, ki hodimo na protestne shode, počutiti odmaknjeni oz. nezaželeni v Cerkvi? Ali delamo kaj narobe, ko na ulicah zahtevamo pravične, nekoruptivne politike?

Moramo ločiti, kdo sta dr. Štuhec in dr. Juhant in kdo je nadškof dr. Anton Stres. Prva dva sta teologa in državljana, tako kot Vi in jaz. Kot taka imata v demokraciji pravico, da povesta, kar mislita. To je pač njuno mnenje, z njim se lahko drugi strinjamo ali pa ne. Sam se z njima ne strinjam in osebno zelo pogrešam njuno solidarnost s trpečimi, z brezposelnimi, ubogimi, in kot sedaj ugotavljamo, tudi z brezpravnimi. Še posebej so me osebno prizadele izjave dr. Štuheca, ker nisem občutil, da bi se ga lačni otroci resnično dotaknili. Če srečam reveža, mu pač pomagam, kolikor morem in ne moraliziram. Če pa ne morem pomagati, sem vsaj tiho v sočutju in razumevanju.

Izjava nadškofa Stresa pa je nekaj drugega. Če ste jo pozorno brali in potem poslušali tudi njegove odgovore, je skrbno pazil, da se ne bi opredelil ne za in ne proti vladi. Vse, kar je storil, je bilo, da je vse ljudi v politiki spodbujal k odgovornosti. Sedaj, ko Vam odgovarjam na vprašanja, aktualnost njegove izjave zelo močno čutim. Trenutno smo v veliki zagati, ker politiki postavljajo v ospredje svoje osebne ambicije, ambicije svojih strank, ne pa to, kar je za ljudi in državo dobro. Manjkata nam dve vrsti ljudi: zreli (starost ni merilo!) državniki in odgovorni politiki. Upajmo, da bo prišla po volitvah v parlament nova, mlajša generacija. Osebno v volilnem sistemu zelo pogrešam preferenčni glas. Ta bi potem res izražal voljo volilcev. Paradoksalno gledano je udeležba kristjanov na protestih lahko razumljena kot izpolnitev nadškofove zahteve po odgovornosti vseh v državi. Sem pa tudi v izjavi nadškofa pogrešal izraze sočutja. Prav tako pogrešam bolj jasne izjave v zvezi s problemom Mariborske nadškofije. O tem se odločno premalo govori. Sicer smo pa Cerkev vsi tisti, ki smo krščeni; ker pa je večina prebivalcev Slovenije krščenih, ni prav nič posebnega, da so kristjani tudi na takšnih ali drugačnih zborovanjih.

Kaj želite sporočiti tistim, ki se srečujejo na ulicah in berejo najin intervju?

Najprej bi se vsem udeležencem zahvalil za pogum in seveda za odkrite besede. Vesel sem, da se je prebudil etično-socialni čut in da ste šli na ulice, ker vam ni vseeno ne zase, ne za druge. Prepričan sem, da se v teh protestih ne kaže samo zahteva po izboljšanju lastnega položaja, marveč da se v vas kaže tudi solidarnost, ker vam ni vseeno za druge.

Ob tem bi vse prosil, da se vzdržite vsakega nasilja, tudi besednega. Verjamem, da morajo biti transparenti kdaj tudi duhoviti, žaljivi ali pa celo sovražni napisi pa ne koristijo nikomur. Bodimo politikom za zgled in jim pokažimo, kakšno je vedenje dostojanstvenega človeka. Zavedajte se, da se v vaše vrste marsikdaj vtihotapijo tudi različni provokatorji, ki z nasiljem izživljajo svoje frustracije, pa tudi takšni, ki hočejo diskreditirati vaše plemenite cilje. Ne pustite jim blizu. Prav tako se zavedajte, da nekateri prekaljeni politični zvijačneži poskušajo vaš naboj protestov izkoristiti za svoje osebne in politične interese. Ne dajajte jim tega veselja.

Potem pa je, seveda, potrebno vztrajati. Na začetku je navdušenje vedno veliko, prav tako tudi gnev, potem pa se ta duh poleže ali celo izgine. Potrebna je politična zrelost. Spomnimo se, kdaj so stavke in protesti uspeli! Takrat, ko so ljudje vztrajali in bili za svoje ideale pripravljeni tudi kaj žrtvovati. To se je npr. zgodilo na manifestacijah, ki jih je organizirala Solidarnost v Gdansku na Poljskem. Potrebno je imeti jasne in dosegljive cilje, potem pa skupaj vztrajati pri njih. Takšnega poguma, ki se ne boji nobene resnice, tudi če je težka, in ki zna z zdravo pametjo načrtovati prihodnost, Vam želim še naprej!

Matic Vidic

 

 

Rubrika: Zgodbe

Komentarji (341)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. viagra | 11/06/2014
 2. sam waltonman | 12/06/2014
 3. cialis vs viagra canada | 18/06/2014
 4. clik here to waste 7 seconds of your life | 19/06/2014
 5. pharmacie andorre cialis | 20/06/2014
 6. iherb coupons | 20/06/2014
 7. iherb coupon code | 21/06/2014
 8. usvmz wallpapers | 21/06/2014
 9. nose surgery nyc | 21/06/2014
 10. highline residences | 22/06/2014
 11. Slot Machine | 22/06/2014
 12. Hop Over To These Guys | 23/06/2014
 13. play friv games | 25/06/2014
 14. buy cialis | 27/06/2014
 15. cialis pas cher | 27/06/2014
 16. ??????????? ??????????? ? ?????? | 27/06/2014
 17. premature ejaculation treatment in bangalore | 28/06/2014
 18. tadalafil tablets | 29/06/2014
 19. Nikon D3200 price Delhi | 30/06/2014
 20. Free 12 Month Xbox Live Gold Membership | 30/06/2014
 21. cialis jean coutu | 30/06/2014
 22. School Fundraiser | 01/07/2014
 23. Admissions Delhi university college SRI VENKATESWARA COLLEGE | 01/07/2014
 24. Climate | 03/07/2014
 25. escritorio de advocacia | 03/07/2014
 26. submit url free | 04/07/2014
 27. tenant screening | 04/07/2014
 28. graphic design | 04/07/2014
 29. Health | 05/07/2014
 30. universal 4 link kit | 05/07/2014
 31. cialis accoutumance | 05/07/2014
 32. Finance | 06/07/2014
 33. the muscle maximizer | 06/07/2014
 34. Liberty | 07/07/2014
 35. capture his heart reviews | 07/07/2014
 36. lisätietoa | 08/07/2014
 37. hairy anus | 08/07/2014
 38. bronx | 08/07/2014
 39. speak to a gold dealer | 08/07/2014
 40. Trading | 09/07/2014
 41. Business | 09/07/2014
 42. iherb coupons | 10/07/2014
 43. cialis vs levitra | 10/07/2014
 44. http://forum.iceland.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=27841 | 10/07/2014
 45. nauka tenisa Bydgoszcz | 10/07/2014
 46. Camp | 10/07/2014
 47. pizamy dla dzieci | 10/07/2014
 48. nokia pc suite zona net | 11/07/2014
 49. detox foots pads | 11/07/2014
 50. serial key free | 11/07/2014
 51. nokia pc suite e5 descargar | 11/07/2014
 52. clash of clans hack | 12/07/2014
 53. clash of clans hack | 12/07/2014
 54. conceptual art | 12/07/2014
 55. cialis lilly prix | 12/07/2014
 56. clash of clans hack | 12/07/2014
 57. Fashion | 13/07/2014
 58. Best American DJ | 13/07/2014
 59. clash of clans cheats | 13/07/2014
 60. water ionizer | 13/07/2014
 61. stamina pills for men | 13/07/2014
 62. need more information | 14/07/2014
 63. clash of clans cheats | 14/07/2014
 64. more helpful hints | 15/07/2014
 65. cialis maroc | 15/07/2014
 66. roof leak repair dallas | 15/07/2014
 67. wypoczynek nad morzem | 15/07/2014
 68. direct payday loan | 15/07/2014
 69. Financial | 16/07/2014
 70. can a urologist help with premature ejaculation | 16/07/2014
 71. Free YouTube Views | 16/07/2014
 72. Mynt Products | 16/07/2014
 73. online electronics | 16/07/2014
 74. health | 16/07/2014
 75. coffee enema | 18/07/2014
 76. geo news | 18/07/2014
 77. 7 day slimming beauty plan | 18/07/2014
 78. kangen | 18/07/2014
 79. Corsicana | 19/07/2014
 80. tadalafil 20mg | 19/07/2014
 81. haters | 19/07/2014
 82. seizures | 19/07/2014
 83. acheter cialis pharmacie | 20/07/2014
 84. help moppy | 20/07/2014
 85. Home Decor | 20/07/2014
 86. fort worth | 20/07/2014
 87. cheep hotels | 21/07/2014
 88. air duct cleaning houston | 21/07/2014
 89. cialis 20mg notice | 21/07/2014
 90. Makayla | 21/07/2014
 91. clash of clans hack | 21/07/2014
 92. stargazer tinte | 22/07/2014
 93. youtube.com | 22/07/2014
 94. cleaner london | 23/07/2014
 95. japan auction | 23/07/2014
 96. Lombard Bemowo | 23/07/2014
 97. Amddram | 24/07/2014
 98. cialis original livraison rapide | 24/07/2014
 99. auto gaz poznan | 24/07/2014
 100. http://gry-przegladarkowe.net.pl/kategorie/strategiczne/ | 24/07/2014
 101. Download, EP-705A, WIC, Reset waste ink | 24/07/2014
 102. denver female stripper | 26/07/2014
 103. hefalimp cardijon | 27/07/2014
 104. tadalafil canada | 27/07/2014
 105. rate of payday loans uk | 28/07/2014
 106. fajsdgjfashdjfaksjdhkfa | 28/07/2014
 107. men fashion accessories | 28/07/2014
 108. cialis commander | 29/07/2014
 109. Classic 2014 | 29/07/2014
 110. Painters in Dallas | 29/07/2014
 111. last longer in bed condoms | 29/07/2014
 112. Get a Loan with Bad Credit | 29/07/2014
 113. Galaxy Note 4 | 29/07/2014
 114. medical billing software | 29/07/2014
 115. drzwi aluminiowe | 30/07/2014
 116. water ionizer comparisons | 30/07/2014
 117. restauracja sushi | 30/07/2014
 118. Sandals Under $25 | 30/07/2014
 119. Montblanc Pen Polish | 30/07/2014
 120. cialis online canada | 31/07/2014
 121. cd label maker | 31/07/2014
 122. suaradotcom | 31/07/2014
 123. Supply Chain | 31/07/2014
 124. 3 credit scores gov | 31/07/2014
 125. Medical Type1 SizeGenetics Device | 31/07/2014
 126. Debat Capres 2014 | 01/08/2014
 127. Mute your Cymbals with Dead Ring Mutes | 01/08/2014
 128. commander cialis discount | 01/08/2014
 129. Online Shopping Website | 02/08/2014
 130. Read More Here | 02/08/2014
 131. expendables 3 for free | 03/08/2014
 132. Javascript | 03/08/2014
 133. jobs at mcdonalds | 03/08/2014
 134. link | 04/08/2014
 135. his comment is here | 04/08/2014
 136. visit this site right here | 04/08/2014
 137. buy paypal vcc | 06/08/2014
 138. Inspiration | 06/08/2014
 139. eamil video maketing | 06/08/2014
 140. apple products | 06/08/2014
 141. 3 idiots The Expendables 3 download | 07/08/2014
 142. achat cialis 20 mg | 07/08/2014
 143. dog bed | 07/08/2014
 144. how long is premature ejaculation | 08/08/2014
 145. Frontline Commando 2 hack | 08/08/2014
 146. kangen | 09/08/2014
 147. find uk payday loans | 09/08/2014
 148. Copenhagen | 09/08/2014
 149. travel direction | 09/08/2014
 150. Joe Garza | 10/08/2014
 151. generique cialis en ligne | 10/08/2014
 152. alkaline water machine | 10/08/2014
 153. relief | 10/08/2014
 154. follow this link | 10/08/2014
 155. antalya escort | 11/08/2014
 156. Football articles | 11/08/2014
 157. payday loans for bad credit | 11/08/2014
 158. VALID FOR INSURANCE | 11/08/2014
 159. Colusa dui defense lawyer | 12/08/2014
 160. szkolenie bhp | 12/08/2014
 161. cialis per ansia da prestazione | 12/08/2014
 162. federal tax crimes | 12/08/2014
 163. Tanning Lotion | 12/08/2014
 164. bad credit home loan Marietta | 13/08/2014
 165. business card printing los angeles | 13/08/2014
 166. suboxone withdrawal symptoms | 13/08/2014
 167. buy seo package | 13/08/2014
 168. sexy older women | 13/08/2014
 169. marketing | 14/08/2014
 170. palestinian goat sex | 14/08/2014
 171. buiness health & saftey insurance | 14/08/2014
 172. vanquis | 14/08/2014
 173. grzejniki ozdobne | 14/08/2014
 174. tutaj | 14/08/2014
 175. internetowy kantor | 14/08/2014
 176. lekkere hoer in | 15/08/2014
 177. Leather Lounges | 15/08/2014
 178. make vine likes | 16/08/2014
 179. Packers and Movers in Chandigarh | 16/08/2014
 180. radio player | 16/08/2014
 181. cialis da 5 | 17/08/2014
 182. fiverr backlinks | 17/08/2014
 183. mmpr licensed producers mmpr licensed producers | 17/08/2014
 184. Best slimming ebook | 17/08/2014
 185. LA CAN | 17/08/2014
 186. nonfiction | 18/08/2014
 187. jquery plugin | 18/08/2014
 188. leaflet delivery leicester | 18/08/2014
 189. zobu implantu cenas | 18/08/2014
 190. Неудержимые 3 онлайн бесплатно | 18/08/2014
 191. sniper app | 18/08/2014
 192. ??δ?? | 18/08/2014
 193. Lenard Berkovich | 19/08/2014
 194. love art | 19/08/2014
 195. achat cialis avec mastercard | 19/08/2014
 196. natural pet products | 19/08/2014
 197. premier fitness camp | 20/08/2014
 198. Beats Pill Review | 20/08/2014
 199. review | 20/08/2014
 200. cialis produttore | 21/08/2014
 201. commander cialis | 22/08/2014
 202. blue and red christmas tree | 22/08/2014
 203. Simpson-ize yourself! | 22/08/2014
 204. cialis c20 | 23/08/2014
 205. Review | 24/08/2014
 206. cialis prescrizione | 24/08/2014
 207. How to Make a Quantum Leap in Your Network Marketing Business | 24/08/2014
 208. CLick Here | 25/08/2014
 209. hair system replacement | 25/08/2014
 210. DC locksmith | 25/08/2014
 211. Drywall | 25/08/2014
 212. how to last longer havingsex | 26/08/2014
 213. Ceiling Fan Installation | 26/08/2014
 214. Countertop Installation | 26/08/2014
 215. Faucet Repair | 26/08/2014
 216. Skip Trowel Texture | 26/08/2014
 217. Locksmith | 27/08/2014
 218. Flat Fee MLS Realtor IL | 27/08/2014
 219. daniel wellington | 27/08/2014
 220. werbung | 27/08/2014
 221. football | 27/08/2014
 222. traffic attorneys los angeles 1.5M 10 | 27/08/2014
 223. Honey Bee Removal Kingwood Texas | 28/08/2014
 224. Perbanyak Follower Instagram | 28/08/2014
 225. Simple document list every borrower needs to know! - links to> | 29/08/2014
 226. biodegradable dog poop bags | 29/08/2014
 227. How much money do need to make to qualify for a home loan? | 29/08/2014
 228. Afford a Home with these tips... | 29/08/2014
 229. Planetwin365 Casin | 29/08/2014
 230. games like minecraft | 29/08/2014
 231. cheap eye exams | 29/08/2014
 232. vision therapy | 29/08/2014
 233. 6 easy ways to mess up a home purchase! | 29/08/2014
 234. download app | 29/08/2014
 235. best face mask | 30/08/2014
 236. the program workout | 31/08/2014
 237. commander cialis en france | 31/08/2014
 238. cialis 50 | 31/08/2014
 239. teen fantasy novels | 31/08/2014
 240. printing machines | 31/08/2014
 241. outdoor fitness equipment | 31/08/2014
 242. megaphone | 31/08/2014
 243. Learn How To Make Cash With Instagram | 31/08/2014
 244. Woombie kapalot | 31/08/2014
 245. optimizare online | 31/08/2014
 246. Make Money Online | 31/08/2014
 247. pest control houston | 01/09/2014
 248. bee wild pest control | 01/09/2014
 249. bee wild pest control | 01/09/2014
 250. ice bucket challenge fails | 01/09/2014
 251. Hip Hop News | 01/09/2014
 252. openappmkt | 02/09/2014
 253. busy z Belgii do Polski | 02/09/2014
 254. antihistamine premature ejaculation | 02/09/2014
 255. buy adderall | 02/09/2014
 256. ambien online | 03/09/2014
 257. volleyball | 03/09/2014
 258. DUI Lawyers Denver | 03/09/2014
 259. Bitcoin Crowdfunding for Everyone | 03/09/2014
 260. field hockey | 03/09/2014
 261. oxycontin online | 03/09/2014
 262. film izle | 04/09/2014
 263. notepad bluebox | 04/09/2014
 264. low cost courier services in hyderabad | 04/09/2014
 265. CPCS Answers | 04/09/2014
 266. website design perth | 04/09/2014
 267. perth web designer | 05/09/2014
 268. perth web design companies | 05/09/2014
 269. Bee Wild Pest Control | 05/09/2014
 270. xlovecam t�l�charger g�n�rateur de cl� | 05/09/2014
 271. maidana vs mayweather live stream | 05/09/2014
 272. teen chat | 06/09/2014
 273. teen social network | 06/09/2014
 274. cigar | 06/09/2014
 275. dubai escorts | 06/09/2014
 276. wedding aisle runner | 06/09/2014
 277. online treadmill reviews company | 06/09/2014
 278. flat to rent cardiff | 06/09/2014
 279. foder conas peludas | 07/09/2014
 280. giochi di cucina gratis | 07/09/2014
 281. maduras folladas | 07/09/2014
 282. Lettings agent surbiton | 07/09/2014
 283. macchina fotografica reflex digitale nikon prezzi | 07/09/2014
 284. cheats | 07/09/2014
 285. kitchen fitters west yorkshire | 08/09/2014
 286. House cleaners glasgow | 08/09/2014
 287. kitchen fitters south yorkshire | 08/09/2014
 288. maryland divorce attorneys | 08/09/2014
 289. Forum PC | 08/09/2014
 290. kali linux backgrounds | 08/09/2014
 291. free download games | 09/09/2014
 292. urban gun violence | 09/09/2014
 293. hindu kundalini | 09/09/2014
 294. Cialis | 09/09/2014
 295. epic fails 2014 | 09/09/2014
 296. banana blue | 10/09/2014
 297. How to Make Money from Home | 10/09/2014
 298. iphone 5c hard case layer | 10/09/2014
 299. Galaxy S5 Cases | 10/09/2014
 300. family law attorney | 10/09/2014
 301. App Marketing | 11/09/2014
 302. Mommy and me | 11/09/2014
 303. food recipes | 11/09/2014
 304. arkitekter kobenhavn | 11/09/2014
 305. bisnis tas wanita | 11/09/2014
 306. trail-gear | 11/09/2014
 307. agenbolatangkas | 12/09/2014
 308. pet waste bags | 12/09/2014
 309. Sandy | 12/09/2014
 310. Get Disability Benefits | 12/09/2014
 311. Caller ID Revenue | 12/09/2014
 312. esta web sobre la alcachofa de laon | 12/09/2014
 313. Gambling | 12/09/2014
 314. barter online | 12/09/2014
 315. fans of the onlin pet site | 12/09/2014
 316. holistic remedies | 13/09/2014
 317. katalog firm ogrodniczych | 13/09/2014
 318. noclegi wroclaw | 13/09/2014
 319. iva | 13/09/2014
 320. bedia | 13/09/2014
 321. try minecraft for free | 13/09/2014
 322. commonwealth towers condo review | 13/09/2014
 323. pet vines | 14/09/2014
 324. StrategyDB.com custom TradeStation consulting | 14/09/2014
 325. Printed Tshirts | 14/09/2014
 326. SemStar | 14/09/2014
 327. construction clean up | 14/09/2014
 328. seo uzmanı | 14/09/2014
 329. email mailshot | 14/09/2014
 330. Personal injury lawyers and law firms | 14/09/2014
 331. the plumbing cure | 15/09/2014
 332. income | 15/09/2014
 333. bridesmaid dresses | 15/09/2014
 334. cosmetica natural online | 15/09/2014
 335. Jogos de carros | 17/09/2014
 336. atm hire | 17/09/2014
 1. kr en pravi:

  končno en normalen!

 2. milan pravi:

  HVALA, morda se pa res prebudimo!?, z novimi ljudmi v boljši jutri,

 3. kekec pravi:

  vse lepo in prav ampak, da pričakujete, da dobite stavbe nazaj je pa res malo to much. V Sloveniji se je zaprl edini popravni dom v Ratečah, ker so nune računale 11.000€/mesec najemnine. Kje je vaša sposobnost socialnega sobivanja? kar je tudi vaše poslanstvo na zemlji in ne posedovati in vse pograbiti in to v imenu boga! Bog je zdavnaj zapustil tole našo cerkev.

 4. dovoljenih 5 minut slave pravi:

  Bog še vedno je.

  Tudi religije še vedno so.

  Le da je komunikacija med njima že zdavnaj prekinjena.