PARKET NA GLAVNEM TRGU: ŠEST IZVEDB JE „REZULTAT ZATEČENEGA STANJA“

| 15/10/2012

Pred kratkim smo poročali o tem, da je prišlo do sanacije luknjavega pločnika na Glavnem trgu. Vse lepo in prav, če ne bi tisti, ki je pločnike saniral, pri tem „iznašel“ že šesto različico izvedbo finalnega tlaka v spomeniško zaščitenem mestnem jedru Novega mesta, ki bi bojda želelo postati tudi turistično središče. Že takrat smo tudi poročali, da se pred izvedbo investitor ni posvetoval s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine.

Kot so nam pojasnili na Mestni občini Novo mesto, je bila seveda novomeška občina tista, ki je naročila popravilo pločnikov. „Na Glavnem trgu je prišlo do različnih rešitev finalnih tlakov zaradi zatečenega stanja. Zadnja sanacija pa je samo začasna plomba, ki jo je ob novi ureditvi najlažje odstraniti in to z najmanj stroški,“ pojasnjujejo na Mestni občini Novo mesto.

In zakaj se pri izvedbi niso posvetovali s spomeniškim varstvom, kot zahteva zakonodaja? „Do usklajevanja z ZVKD ni prišlo zato, ker je šlo za intervencijski poseg v javno površino – pločnik za pešce. Javno površino je bilo potrebno zaradi varnosti udeležencev v cestnem prometu sanirati v čim krajšem času [pustimo ob strani dejstvo, da je občina potrebovala več mesecev, preden je poskrbela za varnost “udeležencev v cestnem prometu”, op. p.]. Ker Mestna občina Novo mesto pripravlja projekt prenove celotnega Glavnega trga, je bila narejena le delna začasna sanacija javne površine,“ pravijo v Uradu za gospodarske javne službe, okolje in promet, kjer so pripravili odgovore na naša vprašanja.

Seveda smo občino tudi povprašali, ali in kdaj bo občina pločnike celovito obnovila in ali bo to storila v skladu s spomeniško stroko. Odgovorili so, da Mestna občina Novo mesto pripravlja projekt prenove Glavnega trga, ki bo obsegal tako prenovo tlakov (tudi ureditev površin za pešce) kot prenovo komunalne infrastrukture. „Seveda bomo pri načrtovanju upoštevali tudi pogoje in usmeritve ZVKDS,“ so zagotovili.

V letošnjem letu bodo izvedli podrobnejši pregled komunalne infrastrukture na Glavnem trgu in Rozmanovi ulici, in sicer z namenom, da ugotovijo obstoječe stanje ter morebitno dotrajanost objektov in naprav, kar bo osnova za načrt rekonstrukcije. Rekonstrukcija Glavnega trga in Rozmanove ulice naj bi se zaradi obremenitve občinskega proračuna izvedla v več časovnih fazah na osnovi enovitega projekta, pričela pa bi se s postopno prenovo površin za pešce, ki bi vključevala prenovo podzemnih vodov. Kdaj bo Mestna občina Novo mesto s projekti in obnovami začela, pa je odvisno od proračunskih sredstev v prihodnjih letih.

Skratka, če povamemo, rešitev bo. V prihodnjih letih. Če bodo sredstva. Kar pa ne ve nihče. Torej v bistvu ne vemo, ali rešitev bo.

Ob prenovi pločnikov se je zgodila še ena nečednost. Poleg pločnikov je nekdo naročil tudi neustrezno rešitev odvajanja meteornih voda iz streh bližnjih objektov. Meteorna voda se namreč odvaja ne neposredno v kanalizacijo, kot je to v navadi drugod, ampak se zliva kar na parkirišča ob glavni cesti, tako da lahko pozimi pričakujemo kakšen zlom kakšne nič hudega sluteče noge. Na občini so pojasnili, da občina ni urejala odtoka meteorne vode s streh objektov in da je o zadevi obvestila občinski inšpektorat. Kaj je ukrenil občinski inšpektorat, še ni znano, na terenu pa je situacija še vedno taka, kot je bila pred dobrim mesecem dni.

Pustimo se presenetiti prihodnosti. Vrhovno poveljstvo rubrike Šlamp je – kaj pa mu je drugega preostalo – celoten spis uvrstilo v Šlampovo kategorijo nerešenih primerov. Kar seveda pomeni, da bomo zadevo budno spremljali še naprej.

Oznake: ,

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Šlamp

Komentiranje je zaključeno.