OSTRI ODZIVI NA „ZAVOŽEN PROJEKT ŠPORTNE DVORANE PORTOVAL“ – DEL KOALICIJE BOLJ PRIZANESLJIV

| 05/07/2012

Politične stranke – ne le opozicijske – se  ostro odzivajo na odpoved evropskega prvenstva v košarki in s tem povezano negotovost glede gradnje športne dvorane Portoval. Nekateri zahtevajo odstop župana Alojzija Muhiča in direktorja občinske uprave Boruta Novaka, nekateri celo njuno materialno odgovornost. V Zvezi za Dolenjsko, Socialnih demokratih, Demokratični stranki upokojencev in Slovenski nacionalni stranki (vsi so člani vladajoče koalicije) ne odgovarjajo na novinarska vprašanja, medtem ko sta Slovenska ljudska stranka in Športna lista do župana in vodenja projekta Portoval zelo prizanesljivi.

KOALICIJA: OD PODPORE ŽUPANU DO OSTRE KRITIKE

Martina Vrhovnik je v imenu SLS poudarila, da Novo mesto potrebuje dvorano Portoval. V odpovedi evropskega prvenstva v košarki ne vidijo nič tragičnega. „To je bila priložnost, da dvorano zgradimo in za naložbo pridobimo evropska in državna sredstva in sredstva drugih vlagateljev.“

M. Vrhovnik ne vidi razloga, da bi kdorkoli odgovarjal za to, da je novomeška občina v projekt vložila že čez dva milijona evrov (nekateri izračuni pa kažejo, da se bodo številke povzpele na več kot tri milijone), pri čemer ni videti jasnega načrta, kako bi se vloženi denar lahko povrnil v obliki zgrajene športne dvorane. „To ni neuspeh, temveč neizrabljena priložnost.“

SLS ne podpira nadaljevanja naložbe samo iz sredstev občinskega proračuna. Menijo, da je potrebno počakati na novo priložnost. „Prav je, da je zemljišče pripravljeno in čaka na novo priložnost.“

Na vprašanje o njihovi soodgovornosti za nastalo situacijo v SLS odgovarjajo: „Župana smo ves čas njegovih prizadevanj za izgradnjo dvorane podpirali. Ocenjujemo, da je župan ravnal po sprejetih sklepih in stališčih občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Čutimo se soodgovorni za to, kar je nastalo, imamo pa podlago za nadaljevanje aktivnosti.“

ŠPORTNA LISTA: VSE STVARI SO BILE VODENE KOREKTNO

Tudi Jiri Volt iz Športne liste ni kritičen do župana. Nasprotno. „Menim, da so bile vse stvari izpeljane korektno,“ pravi Volt in dodaja: „Če kdo meni drugače, naj ravna tako, kot meni, da bi moral.“ Športna lista se zavzema za nadaljevanje projekta: „Obžalujem, da prvenstva ne bo in se zavzemam, da se projekt pelje naprej, vendar upoštevajoč realne pogoje, ki so v tem okolju.“ Tudi Jiri Volt zavrača svojo soodgovornost. „Osebno se ne čutim kriv, saj kot svetnik športne liste podpiram gradnjo športnih objektov v Novem mestu, ki morajo biti dostopni klubom in širši javnosti.“

TUDI NSI BREZ SLABE VESTI

Janez Malenšek (NSI) je prav tako mnenja, da se je projekt vodil pravilno. “Če se ozrem na začetek aktivnosti v zvezi z izgradnjo večnamenske športne dvorane, moram povedati, da smo bili v občinskem svetu tako pozicija kot opozicija praktično vsi za. Poskusili smo vse možnosti, od javno-zasebnega partnerstva do samostojnega financiranja. Nazadnje se je zataknilo pri gradbenem dovoljenju, ki je bil pogoj za državna sredstva. Prepričan sem da je prav, da smo poskusili vse variante, kajti če bi odnehali nekje na sredini ko so se začeli pojavljati skeptiki, bi nam lahko nekdo spet očital da se nismo dovolj potrudili.”

“Res je da je bil porabljen določen denar, vendar so bila odkupljena zemljišča, izveden natečaj (tu sem sicer skeptičen, če je bila izbrana rešitev res najbolj optimalna), narejeni projekti, ki so podlaga za gradbeno dovoljenje. Izgradnja dvorane bi bila tudi priložnost za domače gospodarstvo in obrtnike, kar je v teh časih zelo pomembno. Prepričan sem, da če storiš vse kar je v tvoji moči in se zadeva ne izpelje zaradi preprek, na katere nimaš vpliva, to ne more biti poraz ali subjektivna odgovornost.”

LDS: ODPOVED ODRAŽA STANJE NOVOMEŠKE OBČINE IN NEZMOŽNOST NAČRTOVATI INVESTICIJE

Veliko boj kritični so v Liberalni demokraciji Slovenije, ki je del županove velike koalicije. Mojca Novak je odpoved pričakovala. „Odpoved odraža stanje občine in njeno nezmožnost načrtovati in izpeljati večjo infrastrukturno investicijo, tako organizacijsko kot finančno.“

V LDS menijo, da bi „za porabljena proračunske sredstva, čas in škodo ugledu občine nekdo moral odgovarjati. Projekt bi moral temeljiti na dokumentu ekonomske upravičenosti, terminskem planu, ocenjenih in načrtovanih virih financiranja, urejenem vodenju investicije ter nadzorom nad izvajanjem projekta. Pričakujem, da bo občinski svet pisno seznanjen s celovitim poročilom o izvedenih aktivnostih, porabljenih sredstvih in vzrokih za tako pozno odločitev o odpovedi.“

M. Novak se osebno kot svetnica „nikakor ne počutim soodgovorno za neuspeh. Ves čas sem opozarjala na dileme in realne možnosti mestne občine, predlagala konkretne ukrepe, aktivnosti in tudi presojo že sprejetih odločitev. Kot članica občinskega sveta več nisem mogla storiti.“

DULAR: MUHIČ NIMA VIZIJE KAJ POČETI V TEM MANDATU

Zelo oster je bil predstavnik liste Radi imamo Novo mesto in podeželje Miloš Dular, ki pravi, da zadnje leto ni več del koalicije. „Odpoved kaže na to, da župan Muhič nima vizije kaj početi v tem mandatu. Prav tako nima nobene verodostojnosti, saj daje zdaj takšne, zdaj drugačne izjave. Vse skupaj je tudi izraz (ne)sposobnosti njegove ekipe. Novo mesto je dokončno izgubilo zaupanje investitorjev, ki bežijo iz te občine. Tako župan Muhič kot tudi direktor občinske uprave Borut Novak bi morala odstopiti.“

Dular zavrača soodgovornost za polom projekta. „Podpiral sem napore, da pridemo dvorane – vse do majske seje občinskega sveta, ko je bilo jasno, da je projekt propadel. Mislim, da je bilo glasovanje na zadnji seji (ko je bilo izglasovano, da se županu odobri dodatna sredstva) politično kupljeno. Del koalicije, ki je na izredni seji glasoval proti nadaljevanju projekta, se je naenkrat premislil. DeSUS je bil politično kupljen z mesti v nadzornih svetih in v občinski upravi, pritisnili so tudi na Engla (SNS) in Volta (Športna lista).“ Dular dodaja, da bi bila sedaj „največja neumnost, če misli župan v času najhujše recesije nadaljevati s projektom v lastni režiji.“

OPOZICIJA: ZAVOŽEN PROJEKT, KI JE BIL VES ČAS VODEN SLABO

V največji opozicijski stranki SDS se bodo uradno odzvali danes. Oglasil pa se je poslanec državnega zbora Ivan Grill, ki je dejal, da ga odpoved prvenstva ne preseneča. „Po vseh neuradnih, a dostopnih informacijah je bilo povsem jasno, da v tako kratkem času projektu ne bomo kos.“ Grill je prepričan, da je za „zavožen projekt in neupravičeno zapravljanje denarja objektivno odgovoren župan Alojzij Muhič“. „On naj poišče in ustrezno ukrepa proti tistim sodelavcem, ki svoje naloge niso opravili. Preko dva milijona evrov po nepotrebnem zapravljenega denarja je zelo velik denar tudi na novomeško občino.“

Grill odločna zavrača soodgovornost. „Ideji na začetku nisem nasprotoval, sem pa imel pomisleke. Izkušnje na številnih drugih projektih (čistilna naprava, Cerod itd.) niso vlivale veliko optimizma. Dobronamerno sem opozarjal župana, da si mora občina takoj pridobiti vsa zemljišča in soglasja lastnikov teh zemljišč. Vsi postopki, ki so potekali v zvezi s tem projektom, so bili vodeni slabo, zato so padali razpisi in tudi interesa zunanjih investitorjev ni bilo zaznati. Na vse te pomanjkljivosti sem v svojih razpravah vedno opozarjal in tudi pri glasovanjih navsezadnje nisem več podpiral tega projekta, zato seveda ne morem v zvezi s tem sprejemati nobene odgovornosti.“

GREGOR MACEDONI: VSA DEJSTVA, RAZEN VOLJE ŽUPANA IN KOALICIJE, DA SE ZAPRAVLJA DENAR, SO KAZALA NA NEUSPEH

„Nisem presenečen. Vsa dejstva, razen volje župana in koalicijskih svetnikov, da se zapravlja dodaten denar, so kazala na neuspešen zaključek projekta,“ je odločitev župana, da odpove prvenstvo, komentiral Gregor Macedoni iz liste Gremo gor.

„Župan je odgovoren za zavajanje občanov in nerealno prikazovanje dejstev. V kolikor je kdo v županovi ekipi sodelavcev, ki nosi večji del odgovornosti, ne vem. Denar se je zapravljalo brez razmisleka. Za to nosijo odgovornost tudi koalicijski svetniki. Dvomim, da bo kdo sam od sebe prevzel odgovornost, saj se vedno išče in najde krivca drugje. Tokrat se s prstom kaže na sosede, zaradi katerih ni pridobljeno gradbeno dovoljenje. Da gre za priročen izgovor, je jasno vsakomur.

„Sam sem vseskozi podpiral izgradnjo ŠD Portoval. Vendar sem skoraj vedno predlagal amandmaje, ki bi preprečevali neralno in utopično načrtovanje projekta. Večina je bila zavrnjenih, zato v večini primerov nisem podprl končnih sklepov ali pa sem se vzdržal. V mesecu maju letošnjega leta pa je večina v občinskem svetu najprej potrdila moj predlog, da se zamrzne vse stroške do pridobitve zavezujoče ponudbe izvajalca in do realno zaprte finančne konstrukcije. Ta sklep je bil za župana in koalicijsko večino tako sporen, da so ga na naslednji seji razveljavili.“

VIDA ČADONIČ ŠPELIČ: NOVOMEŠKI ŠPORTNIKI SO UJETNIKI NESPOSOBNE OBČINSKE UPRAVE

Prav tako je bila ostra Vida Čadonič Špelič iz liste Krščanskih demokratov Dolenjske. „Župan in direktor občinske uprave Borut Novak bi morala odgovarjati, tako politično kot materialno.“

Tudi ona se nikakor ne čuti soodgovorna. „Na začetku sem prva in nekaj časa celo edina svetnica župana opozarjala, da dela na pamet, ker nima zaprte finančne konstrukcije. To je tudi edini razlog zaradi katerega sem nasprotovala gradnji športne dvorane. Ko je bilo že povsem jasno, da je občinska uprava res delala na pamet in pri tem porabljala proračunski denar, so se začeli oglašati oziroma nasprotovati projektu celo koalicijski svetniki. Dolgo so rabili, da so se zbudili. Pričakujem, da bodo prevzeli politično odgovornost vsi svetniki, ki so dovolili nenamensko uporabo proračunskega denarja,“ pravi Vida Čadonič Špelič in dodaja: „Zelo mi je žal, da so novomeški športniki ujetniki nesposobne občinske uprave.“

ZARES: ŽUPAN NAJ RAZMILI O ODSTOPU IN ODGOVORNOSTI SVOJIH SODELAVCEV

Franci Beg iz stranke ZARES pravi, da so odločitev občinskega sveta in župana o soorganizaciji EP v košarki in s tem gradnjo nove večnamenske športne dvorane od vsega začetka podpirali.

„Kmalu je postalo jasno, kako se bodo dogodki razvijali, tako da je bil tak klavrn konec pričakovan. Menimo, da so vsi procesi potekali netransparentno, vseskozi zaviti v tančico skrivnostnosti. Svetniki nismo dobivali jasnih odgovorov.“

„Siljenje v javno-zasebno partnerstvo je bilo že vnaprej obsojeno na neuspeh, glede pogodbe s KZS smo slišali zelo različne izjave, enkrat da je pogodba podpisana, drugič da ni podpisana. Ni jasno, kaj bo s kotizacijo v višini 600.000 EUR.“

„Za neuspeh bi moral odgovarjati župan s svojo ekipo iz občinske uprave, morda tudi nekatere ustanovljene komisije za namen izgradnje dvorane in organizacijo EP v košarki. Vsi skupaj so pokazali, da Novo mesto v tem trenutku ni sposobno izpeljati večjega in odmevnega projekta. Morda bi bil čas, da župan razmisli o nezaupnici oziroma odstopu, še prej pa ugotovi sposobnosti najbližjih sodelavcev in svetovalcev?“

Franci Beg ocenjuje, da nas ta neuspeli projekt lahko na koncu stane celo tri milijone evrov. “Kdo so bili svetovalci in pogajalci za take cene? Glede na vse dogajanje se sam kot občinski svetnik ne čutim odgovornega za neuspeh pri projektu, saj tudi nimam nobenega vpliva na županove odločitve. Sem pa velikokrat opozarjal na sprotne probleme, vendar dobil nejasne odgovore in optimistične napovedi za naprej.“

MATIC VIDIC: ŽUPAN NAJ SE OPRAVIČI ŠPORTNIKOM

Za samostojnega svetnika Matica Vidica je razplet „glede nesojene dvorane pričakovan.“ Vidic opozarja, da je občina ves denar, razen kupljenih zemljišč, tako rekoč vrgla stran. Pravi, da so odgovorni vsi tisti, ki so kljub situaciji, ki je nastajala v času krize, vztrajali in potrjevali sklepe. Vidic verjame v dobre namene župana, vendar so posledice hude. „Kljub vsemu od najbolj odgovornih ne zahtevam odstopa, saj vsak, ki je politično izkušen in ljubi politiko, zna sam oceniti, ali so pogoji za odstop izpolnjeni. Želim pa, da se župan opraviči tako športnikom, kot ostalim Novomeščanom, saj so besede, da “dvorana bo!”, bile izrečene prevečkrat.

NAJBOLJ ODGOVORNI PA KAR MOLČIJO

Kot rečeno, v Zvezi za Dolenjsko, iz katere prihaja tudi župan Alojzij Muhič, niso zmogli poguma in odgovoriti na naša vprašanja. V svetniški skupini so Mojca Špec Potočar, Zvonimir Novak, Rafko Križman in Darja Gantar. Obmolknila sta tudi oba svetnika Socialnih demokratov (Milena Kramar Zupan in Tomaž Kovačič). Odgovoru na novinarska vprašanja so se izognili vsi trije svetniki DeSUS (Nežka Ivanetič, Miroslav Berger in Jože Miklič). Prav tako se ni oglasil Matjaž Engel (Slovenska nacionalna stranka). Vsi omenjeni svetniki so seveda še pred dobrim mesecem odobrili županu 310.000 evrov dodatnih sredstev za dvorano Portoval, ki je zaenkrat ni niti na vidiku.

 

Oznake: ,

Rubrika: Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.