OPOZICIJA ZAHTEVA OBSODBO POLITIČNEGA TRGOVANJA S STOLČKI

| 26/11/2012

Matic Vidoc, Franci Beg in Gregor Macedoni

Gregor Macedoni, Franci Beg in Matic Vidic, trije opozicijski svetniki, so danes pozvali novomeške politike oziroma novomeški občinski svet, da obsodi kot nesprejemljivo vsako nezakonito politično trgovanje, vezano na zaposlitve in izvedbo le-teh v občinski upravi, občinskih zavodih in podjetjih.

S tem so se trije svetniki v imenu list Zares, Gremo gor, Liste krščanskih demokratov in tudi v imenu sicer odsotnih svetnikov SDS odzvali na razkritje novomeške korupcijske afere, v katero sta se zapletla novomeški župan Alojzij Muhič in Alojz Turk, predsednik novomeškega SLS.

Kot je znano, sta Muhič in Turk podpisala sporazum o sodelovanju, ki natančno določa, kateri kadrovski položaji pripadajo SLS v primeru Muhičeve zmage. Vse točke sporazuma so se po izvolitvi tudi uresničile v praksi.

Opozicijski svetniki od župana pričakujejo, da bo sklep, s katerim se obsoja politično trgovanje, uvrstil na dnevni red decembrske seje občinskega sveta. V kolikor župan tega ne bo storil, bodo to točko na dnevni red dali sami opozicijski svetniki.

Svetniki tudi pričakujejo, da bo občinski svet od župana terjal poročilo o vseh zaposlitvah tako v občinski upravi kot tudi v javnih zavodih in podjetjih od začetka mandata pa do danes. Opozicija pričakuje, da bo občinski svet pozval župana in vse vpletene k polnemu sodelovanju z vsemi organi, ki bodo preiskovali zadeve. V kolikor bo odgovornim dokazano koruptivno ravnanje, morajo odstopiti od vseh funkcij.

IZJAVE

Franci Beg: V tem mandatu se je nabralo veliko spornih zadev. Od nepojasnjenega dogajanja v Zarji, milijonov evrov, ki so bili v prazno vrženi v dvorano Portoval, najema prostorov za RIC, zaradi katerega gredo iz občinskega proračuna ogromni zneski, do zadnjih odkritij v zvezi s koncesijo za javno razsvetljavo, kjer je jasno prišlo na dan, da je občinski proračun oškodovan za veliko denarja. Da ne omenjam spornega izobraževanja za župana in njegove sodelavce v aferi „Molga“ in najnovejših poskusov ustanavljanja holdinga, o katerem javnost spet ničesar ne ve. Pogodba o kadrovanju med Turkom in Muhičem pa je skrajno sporno in očitno koruptivno ravnanje, ki ga mora občinski svet najostreje obsoditi.

Gregor Macedoni: Preveriti želimo, ali v občinskem svetu obstoja zdrava večina, ki obsoja tovrstno kadrovanje kot nesprejemljivo. Nisem prepričan, da ta večina v Novem mestu obstaja, saj se bojim, da so ljudje, ki sedijo v občinskem svetu na tak ali drugačne način soudeleženi v trgovanju.

Matic Vidic: To ni politična gonja. S tem, ko župan trdi, da gre za politično gonjo, zgolj odvrača pozornost od bistva problema. Ljudje se morajo enkrat vprašati, kje so meje. Kje se bo tovrstno početje končalo? Ali hočemo živeti v občini, kjer je vse dovoljeno. Povem naj, da v občinskem svetu, ki tovrstnih dejanj ne zmore obsoditi, ne želim sodelovati.

Oznake:

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.