VSESLOVENSKA PROTESTNA KAMPANJA SE JE ZAČELA

| 23/03/2013

opozarjamo-nismo-pozabili (22)

Danes ob 12. uri so se aktivisti Vseslovenske ljudske vstaje v okviru protestne kampanje Opozarjamo nismo pozabili zbrali na ploščadi pred Univerzitetnim kliničnem centrom.

PROTI KORUPCIJI

“Z akcijo želimo politike in širšo javnost opozoriti na korupcijo, klientelizem in nepotizem, ki so se v minulih letih razlezli v vse pore naše družbe.” V Ljubljani so se osredotočili na probleme Univerzitetnega kliničnega centra, DRI upravljanje investicij in Slovenske železnice.

ZA KAKOVOSTNO JAVNO ZDRAVSTVO

Na prvi postaji pred upravo UKC so med številnimi drugimi zahtevami zahtevali predvsem kakovostno javno zdravstvo za vse, pravično plačevanje prispevkov za zdravstvo in ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovaja . Zdravstvo mora biti neprofitno – iz javnega denarja ne smejo bogateti zasebne zavarovalnice. Znižanje standardov je posledica korupcije, ki jo na svojih plečih plačujemo uporabniki zdravstvenih storitev. Toda krize niso povzročili pacienti in kriza zdravstvenega sistema se ne sme lomiti na nas,” so pojasnili aktivisti.

opozarjamo-nismo-pozabili (23)opozarjamo-nismo-pozabili (20)opozarjamo-nismo-pozabili (5)opozarjamo-nismo-pozabili (2)opozarjamo-nismo-pozabili (3)opozarjamo-nismo-pozabili (8)

 

ZA TRANSPARENTNOST INVESTICIJ

 

Protest se je nadaljeval pred družbo DRI upravljanje investicij, kjer so izpostavili predvsem probleme in napake v gradnji avtocestnega križa, ki je bil za Slovenijo izjemno pomemben projekt z jasnimi cilji. Z njimi smo se državljani strinjali in za gradnjo NAŠIH avtocest smo prispevali s plačevanjem cestnin in bencinskega tolarja. Vendar pa so politiki in gradbena podjetja na seznam ciljev očitno skrivoma pripisali še svoje lastne interese, ki so jih postavili pred naštete cilje in pred odgovornost, ki so jih imeli do državljanov. Na koncu pa Sloveniji (razen avtocest) ni ostalo nič drugega kot dolg Darsa, za katerim je državno poroštvo.  Zato aktivisti VLV zdaj odločno zahtevajo za vse nadaljnje gradbene projekte popolno transparentnost in hkrati odgovornost tistih, ki so niso delali v skupno dobro.

opozarjamo-nismo-pozabili (9)opozarjamo-nismo-pozabili (10)opozarjamo-nismo-pozabili (11)opozarjamo-nismo-pozabili (13)opozarjamo-nismo-pozabili (14)

ZAKLJUČEK NA GLAVNI ŽELEZNIŠKI POSTAJI

opozarjamo-nismo-pozabili (19)opozarjamo-nismo-pozabili (18)

Aktivisti VLV so svoj protest zaključili pred glavno železniško postajo v Ljubljani, kjer smo glasno protestirali proti političnemu kadrovanju v SŽ. “Zahtevamo, da se najde strokovno vodstvo, ne glede na politično opredeljenost. SŽ so prepuščene številnim lobijem, pri tem pa je pomen strategije za razvoj povsem drugotnega pomena. Tu smo med številnimi zahtevami od vseh odgovornih zahtevali celostno rešitev vseh razvojnih načrtov SŽ, saj se z neodločnostjo in napačnimi ukrepi izgubljajo tudi evropska sredstva. Obenem smo jasno opozorili politike, leve in desne, naj niti ne pomislijo na prodajo SŽ! Infrastruktura mora pod vsakim pogojem ostati v državni lasti.”

“Na vseh točkah svojega protesta smo se zavzeli tudi za to, da se okrepi delovanje nadzornih organov in se povečajo pooblastila  Komisije za preprečevanje korupcije in Računskega sodišča.”

POSADILI TROBENTICE V ČAST PREBUJANJU SLOVENIJE

opozarjamo-nismo-pozabili (6)

“Pred Kliničnim smo simbolično posadili tudi nekaj trobentic: v čast prihajajoči pomladi, v čast glasnemu uporu in z upanjem, da skupaj s cvetjem počasi zraste tudi drugačna, pravična, bolj solidarna in demokratična Slovenija.”

“NAŠA LAST”

“Zahtevamo samo to, kar je NAŠA LAST in naša pravica! Slovenija je NAŠA LAST.  Državni projekti so NAŠA LAST, saj se financirajo iz davkov, ki jih plačujemo mi! Torej morajo biti državni projekti koristni za vse državljane in državljanke in prinašati blaginjo za vse!”

NADALJEVALI BODO – “SKUPAJ DO KONCA!”

opozarjamo-nismo-pozabili (21)

“Sporočamo, da je bila današnja akcija v Ljubljani šele prva izmed številnih akcij gibanja VLV, ki jih bomo v pridodnjem mesecu izvajali v številnih slovenskih krajih. Napovedali smo nenehen pritisk na sedanje politike, da se končno začnejo obnašati odgovorno do svojih državljanov. Dokler tega ne bodo storili, ne bodo imeli miru pred nami!”

“S svojimi zahtevami in akcijami bomo nadaljevali ne le do 5. Vseslovenske ljudske vstaje 27. Aprila 2013, temveč – do KONCA!”

IZ DANAŠNJIH GOVOROV

DENAR IZ JAVNEGA ZDRAVSTVA NAJ SE NE KOPIČI V PRIVATNIH ŽEPIH!

Zdravstvo je naše! Zato zahtevamo nadzor, transparentnost in skrbno porabo javnega denarja v naše dobro!

Politika je v javno zdravstvo vpeljala prerazporejanja našega denarja v roke posrednikov in korporacij, ki so zdravstvo ugrabile za ustvarjanje kapitalskih dobičkov koncesionarjev in privatnih zdravnikov! Zaradi teh dobičkov so potrebe uporabnikov, torej državljanov, ki javno zdravstvo financiramo, postale samo še nujno zlo, ga politiki in lobiji skušajo izigrati.

Politika je izdala in prodala državljane in javno zdravje na račun interesov kapitala. Javno zdravstvo postaja vse bolj obubožano, lobiji, ki se iz njega napajajo in požirajo javni denar, pa vse močnejši! Denar je naš – od politike zahtevamo jasne račune!

ZAHTEVAMO socialno, transparentno in strokovno zdravstvo.

ZAHTEVAMO pravično plačevanje prispevkov za zdravstvo in ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Zdravstvo mora biti neprofitno – na naš račun ne smejo bogateti privatne zavarovalnice!!!!

Ogorčeni smo nad čakalnimi dobami! Kako je možno, da je po 20ih letih hiper razvoja in gospodarske rasti zdaj zdavstvo težje dostopno?!

ZAHTEVAMO fokus na državljana in pacienta! Dovolj imamo omejevanja dostopa in pravic!

ZAHTEVAMO kvalitetno javno zdravstvo za vse, zahtevamo dostop do zdravstvenih storitev za vse prebivalce! Nižanje standardov je posledica korupcije, ki jo na svojih plečih plačujemo uporabniki zdravstvenih storitev. Krize nismo povzročili pacienti in kriza zdravstvenega sistema se ne sme lomiti na nas!

Zdravstvo je prepredeno s sistemsko korupcijo. Politika tega ne samo da ni preprečila, temveč je pri tem izdatno pomagala! Pri korupciji v zdravstvu ni ideoloških razlik – leva in desna politika sta v korupciji doživeli spravo.

Sedanji in nekdanji politiki so krivi, da so javno zdravstvo v Sloveniji ukradli gradbeniški in farmacevtski lobiji. Politiki so odgovorni, da so posredniki, prijatelji lobijev, služili s provizijami iz javnega denarja. Korupcija temelji na uslugah med politiko in gradbenimi in farmacevtskimi podjetji, ki izžemajo naš denar.

Razpisi – dovolj imamo prirejenih razpisov, ki služijo lobijem namesto prebivalcem! ZAHTEVAMO, da so razpisi transparentni! Zahtevamo objavo vse dokumentacije, sklenjenih pogodb in aneksov v zadnjih dvajsetih letih; zahtevamo, da politika izstavi temeljito poročilo državljanom, davkoplačevalcem!

Posredniki – dovolj nam je posrednikov, ki služijo s provizijami v javnem zdravstvenem sistemu! ZAHTEVAMO temeljite revizije nabav opreme in zdravil. ZAHTEVAMO odgovornost, tudi kazensko, tistih, ki stojijo za posredniškimi posli.

Zaposlovanje – dovolj imamo klientelističnega zaposlovanja in političnega kadrovanja na vodilnih mestih v zdravstvu! Od politike zahtevamo transparentni način zaposlovanja, ki bo prispevalo k kvaliteti zdravja ljudi in ne k prikrivanju dosedanje korupcije. ZAHTEVAMO odgovorne, etično in moralno nesporne vodilne kadre v zdravstvenih institucijah!

Nadalje ZAHTEVAMO tudi:

odgovore glede gradnje Onkološkega inštitut in Pediatrične klinike! Gradili smo ju z našim denarjem, od prve pogodbe do aneksov, ki so omogočili, da naš denar odteka v privatna podjetja.

pojasnila, kaj se je dogajalo z gradnjo urgentnega bloka v KC in zakaj ta še ni končana.

ZAHTEVAMO, da pristojno ministrstvo skrbi najprej za zdravje prebivalcev Slovenije. ZAHTEVAMO, da zdravstvena politika nadzira in preprečuje vsakršen sum koruptivnega delovanja!

ZAHTEVAMO, da se denar iz privatnih zavarovalnic vrne v zdravstveno blagajno in s tem prepreči zmanjševanje pravic bolnic in bolnikov!

Pozivamo kritično javnost, ozaveščene državljane, prebivalce Slovenije, da se zbudimo iz apatije in skupaj zahtevamo naš denar nazaj! Zahtevajmo, kar je naše in kar mora ostati naše!

GRADNJA AVTOCESTNEGA KRIŽA

Po mnenju številnih strokovnjakov je med gradnjo avtocestnega križa Slovenije je v privatne žepe odteklo ogromno denarja. Danes imamo zgrajene avtoceste imamo pa tudi ogromen dolg, ki ga bodo odplačevali še naši vnuki!

Izgradnja avtocestnega križa je bil za Slovenijo izjemno pomemben projekt z jasnimi cilji:

zagotoviti ustrezne notranje povezave v državi ter povezave s širšim evropskim prostorom,

spodbuditi gospodarski razvoj ter omogočiti širše gospodarske, socialne in turistične koristi,

zagotoviti in povečati neposredne ekonomske učinke,

zmanjšati negativne prometne vplive na okolje ter ohranjati že zgrajeno avtocestno omrežje, izboljšati prometno varnost

S tem smo se državljani strinjali in za gradnjo NAŠIH avtocest prispevali s plačevanjem cestnin in bencinskega tolarja. Vendar pa so politiki in gradbena podjetja na seznam ciljev očitno skrivoma pripisali še svoje lastne interese, ki so jih postavili pred naštete cilje in pred odgovornost, ki so ji imeli do državljanov. Slaba zakonodaja o privatizaciji, je nepoštenim ljudem omogočila, da se grdo okoristijo z NAŠIM denarjem!

Tako se je v zadnjih 20ih letih v Sloveniji obrnil ogromen denar. Vse to bi se moralo poznati v zagonu domačega gospodarstva. Na koncu pa Sloveniji (razen avtocest) ni ostalo nič druga kot dolg Darsa, za katerim je državno poroštvo. Gradbinci so propadli, še huje, za sabo so potegnili mnogo zdravih in uspešnih podjetij, ki so potonila zaradi nepoplačanih storitev. Ogromen projekt, v katerega smo verjeli vsi državljani, so njegovi izvajalci grdo izkoristili za svojo korist in izkoristili zaupanje svojih sodržavljanov.

Državljani smo izgubili zaupanje! Prevarali so nas politiki in direktorji gradbenih podjeti! Povsod se razrašča sistemska korupcija. Zahtevamo odgovornejše ravnanje z NAŠIM denarjem. Potreben je strog nadzor nad upravljanjem in financiranjem velikih državnih projektov!

Za nadaljnje gradbene projekte ZAHTEVAMO popolno transparentnost!

ZAHTEVAMO oster in nenehen nadzor nad porabo denarja!

Takoj naj začnejo veljati mehanizmi, ki so nujni za transparentno delovanje in skrbijo za to, da so posli resnično koristni za javno dobro.

ZAHTEVAMO odgovornost z denarnimi kaznimi za nadzornike, ki so krivi za napake! Kdor dela z družbemin premoženjem, je držbi odgovoren, če pri svojem delu ne ravna pravilno!

ZAHTEVAMO, da se okrepi delovanje nadzornih organov in se poveča pooblastila Komisije za preprečevanje korupcije in Računskega sodišča. Zahtevamo, da se njihova poročila upošteva! Njihovo delovanje pa naj bo učinkovito in hitro, naj ne ovira in zaustavlja projektov.

Takoj naj se ukrepa glede:

Plačilne nediscipline – Ta je izjemno motilni faktor pri delovanju gospodarstva in sodelovanju s tujimi investitorji. Zahtevamo, da se na tem področju uredi zakonodaja tako, da bo zagotavljala plačilo, zlasti podizvajalcem pri določenih gradbenih podjetjih. Ustanovi naj se institut, ki bo učinkovito urejal to področje in dejansko kontroliral plačilni promet! Država mora biti prvi in najboljši zgled plačilne discipline!

Nedorečene zakonodaje pri najemu tujih delavcev – Zaradi te je prišlo do strahotnega brezvestnega izkoriščanja tujih delacev, Slovenija pa se je v očeh tujine strašno osramotila in je postala nekredibilna in pravno neurejena država. Želimo pravno urejeno državo, ki bo skrbela za svoje državljane in se ne bo bogatila na račun izkoriščanja tujih državljanov!

Slovenija je NAŠA LAST. Državni projekti so NAŠA LAST, saj se financirajo iz davkov, ki jih plačujemo mi! Torej morajo biti državni projekti koristni za vse državljane in državljanke in prinašati blaginjo za vse!

ZAHTEVAMO tudi boljšo organiziranost državnih podjetij na kadrovski, finančni in nadzorni ravni! Znotraj državnih podjetji naj se izkoristijo vsi resursi.

Na koncu moramo opozoriti še na nezaslišano dejstvo, da določeni deli slovenskih avtocest sploh še nimajo uporabnega dovoljenja, čeprav se že leta vozimo po njih!

Glede na to, da uporabniki avtoceste plačujemo, ZAHTEVAMO, da imajo vsi odseki izdano uporabno dovoljene!

SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kadrovanje:

Slovenske železnice so že dolgo časa žrtev političnega kadrovanja. Vodilni kadri se menjajo po tekočem traku. Samo v zadnjem letu so imele Slovenske železnice tri generalne direktorje (da o zamenjavah drugih direktorjev ali nadzornikov niti ne govorimo). Pri menjavah v takem tempu rahko rečemo, da so praktično brez vodstva. Prepuščene so takšnim in drugačnim lobijem, pri tem pa je pomen strategije za razvoj povsem drugotnega pomena.

Zato:

Od sedanjih politikov ZAHTEVAMO, da se začnejo do naših železnic obnašati odgovorno! Železnice so naša last!

ZAHTEVAMO, da se naredi temeljita revizija zaposlovanja v SŽ. Če so bila zaposlovanja nezakonita in če so temeljila ne klientelizmu in nepotizmu, morajo vsi, ki so za to odgovorni, oditi s svojih položajev.

ZAHTEVAMO, da se v duhu dobrega gospodarja začne s transparentnim in politično neobremenjenim kadrovanjem!

ZAHTEVAMO, da se postavi prave ljudi na prava mesta.

V vodstvu ZAHTEVAMO strokovnjaka, ki zna voditi ogromen sistem kot so sž. Njegova politična opredeljenost NI POMEMBNA, bistvena sta ZNANJE in KOMPETETNOST!

Razvoj:

Slovenske železnice so ključne za gospodarski razvoj Slovenije! Načrtovanje razvoja naše države je pomembno in odgovrono delo. Pri tem ne smejo prevladati parcialni in zasebni interesi! Politika drži SŽ v krču, da se ne morejo razvijati in so obstale na mestu. Pri tranzitnem prometu je potrebna modernizacija po evropskih standaridh, vpelajti je potrebno najnovejše telekomunikacijske metode in drugo.

Zato:

ZAHTEVAMO, da politika Slovenskih železnic najde mesto v javni prometni politiki in slovenskem gospodarstvu!

ZAHTEVAMO, da se sprejme strategija ki opredeljuje projekte, ki so nujni za razvoj Slovenije in njenega gospodarstva. ZAHTEVAMO celovito strategijo gospodarjenja z javnimi podjetji, ne zgolj klasifikacijo!

ZAHTEVAMO celostno rešitev vseh razvojnih načrtov SŽ. Zahtevamo, da se jo izvaja in kontrolira! Z našo neoločnostjo tudi izgubljamo evropska sredstva.

Politiki, levi in desni, niti ne pomislite na prodajo SŽ! Infrastruktura mora pod vsakim pogojem ostati v državni lasti.

ZAHTEVAMO, da se končno zgradi drugi tir do Luke Koper z nadaljevanjem v glavni smeri proti vzhodu. Luka Koper je strateški partner SŽ in sodelovanje je v interesu celotne Slovenije!

Storitve za državljane:

Slovenske železnice so ključni del mreže javnega prometa po vsej sloveniji. Kot uporabniki javnega prometa smo s storitvami nezadovoljni! V prometnih konicah so vlaki natrpani do zadnjega sedaža. Za razdaljo Ljubljana – Koper potrebujemo epski dve uri in pol. Slovenske železnice nam ne omogočajo povezave s tujino! V Italijo sploh ni direktnega vlaka, v Beograd gremo lahko enkrat na dan, do Budimpešte se cjazimo čez Hodoš celih 8 ur!

Slovenija nima nikakršne strategije kako na državni ravni izboljšati javni promet. Dober javni promet je za državljane zelo pomemben, poleg tega je ekološko vzdržnejši. Vlak je ekološko najbolj čisto prevozno sredstvo. Zato je dober javni prevoz bistven tudi za ohranjane okolja in spada k trajnostnemu razvoju Slovenije!

Zato:

ZAHTEVAMO kvalitetnejše storitve Slovenskih železnic, prilagojene migracijskim potrebam človeka v 21. stoletju!

ZAHTEVAMO, da nam SŽ omogočijo redno in pogosto povezavo s tujino!

ZAHTEVAMO, da se uveljavi celostna strategija javnega prometa na državni ravni, kjer se lokalni avtobusni promet učinkovito poveže z železniškim prometom.

ZAHTEVAMO, da se nam omogoči hitro mobilnost po vsej državi za ugodno ceno!

Hočemo samo to, kar je NAŠA LAST in naša pravica!

 

 

 

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, UPOR 2012

Komentiranje je zaključeno.