VSESLOVENSKA PROTESTNA KAMPANJA SE JE ZAČELA

| 23/03/2013

opozarjamo-nismo-pozabili (22)

Danes ob 12. uri so se aktivisti Vseslovenske ljudske vstaje v okviru protestne kampanje Opozarjamo nismo pozabili zbrali na ploščadi pred Univerzitetnim kliničnem centrom.

PROTI KORUPCIJI

“Z akcijo želimo politike in širšo javnost opozoriti na korupcijo, klientelizem in nepotizem, ki so se v minulih letih razlezli v vse pore naše družbe.” V Ljubljani so se osredotočili na probleme Univerzitetnega kliničnega centra, DRI upravljanje investicij in Slovenske železnice.

ZA KAKOVOSTNO JAVNO ZDRAVSTVO

Na prvi postaji pred upravo UKC so med številnimi drugimi zahtevami zahtevali predvsem kakovostno javno zdravstvo za vse, pravično plačevanje prispevkov za zdravstvo in ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovaja . Zdravstvo mora biti neprofitno – iz javnega denarja ne smejo bogateti zasebne zavarovalnice. Znižanje standardov je posledica korupcije, ki jo na svojih plečih plačujemo uporabniki zdravstvenih storitev. Toda krize niso povzročili pacienti in kriza zdravstvenega sistema se ne sme lomiti na nas,” so pojasnili aktivisti.

opozarjamo-nismo-pozabili (23)opozarjamo-nismo-pozabili (20)opozarjamo-nismo-pozabili (5)opozarjamo-nismo-pozabili (2)opozarjamo-nismo-pozabili (3)opozarjamo-nismo-pozabili (8)

 

ZA TRANSPARENTNOST INVESTICIJ

 

Protest se je nadaljeval pred družbo DRI upravljanje investicij, kjer so izpostavili predvsem probleme in napake v gradnji avtocestnega križa, ki je bil za Slovenijo izjemno pomemben projekt z jasnimi cilji. Z njimi smo se državljani strinjali in za gradnjo NAŠIH avtocest smo prispevali s plačevanjem cestnin in bencinskega tolarja. Vendar pa so politiki in gradbena podjetja na seznam ciljev očitno skrivoma pripisali še svoje lastne interese, ki so jih postavili pred naštete cilje in pred odgovornost, ki so jih imeli do državljanov. Na koncu pa Sloveniji (razen avtocest) ni ostalo nič drugega kot dolg Darsa, za katerim je državno poroštvo.  Zato aktivisti VLV zdaj odločno zahtevajo za vse nadaljnje gradbene projekte popolno transparentnost in hkrati odgovornost tistih, ki so niso delali v skupno dobro.

opozarjamo-nismo-pozabili (9)opozarjamo-nismo-pozabili (10)opozarjamo-nismo-pozabili (11)opozarjamo-nismo-pozabili (13)opozarjamo-nismo-pozabili (14)

ZAKLJUČEK NA GLAVNI ŽELEZNIŠKI POSTAJI

opozarjamo-nismo-pozabili (19)opozarjamo-nismo-pozabili (18)

Aktivisti VLV so svoj protest zaključili pred glavno železniško postajo v Ljubljani, kjer smo glasno protestirali proti političnemu kadrovanju v SŽ. “Zahtevamo, da se najde strokovno vodstvo, ne glede na politično opredeljenost. SŽ so prepuščene številnim lobijem, pri tem pa je pomen strategije za razvoj povsem drugotnega pomena. Tu smo med številnimi zahtevami od vseh odgovornih zahtevali celostno rešitev vseh razvojnih načrtov SŽ, saj se z neodločnostjo in napačnimi ukrepi izgubljajo tudi evropska sredstva. Obenem smo jasno opozorili politike, leve in desne, naj niti ne pomislijo na prodajo SŽ! Infrastruktura mora pod vsakim pogojem ostati v državni lasti.”

“Na vseh točkah svojega protesta smo se zavzeli tudi za to, da se okrepi delovanje nadzornih organov in se povečajo pooblastila  Komisije za preprečevanje korupcije in Računskega sodišča.”

POSADILI TROBENTICE V ČAST PREBUJANJU SLOVENIJE

opozarjamo-nismo-pozabili (6)

“Pred Kliničnim smo simbolično posadili tudi nekaj trobentic: v čast prihajajoči pomladi, v čast glasnemu uporu in z upanjem, da skupaj s cvetjem počasi zraste tudi drugačna, pravična, bolj solidarna in demokratična Slovenija.”

“NAŠA LAST”

“Zahtevamo samo to, kar je NAŠA LAST in naša pravica! Slovenija je NAŠA LAST.  Državni projekti so NAŠA LAST, saj se financirajo iz davkov, ki jih plačujemo mi! Torej morajo biti državni projekti koristni za vse državljane in državljanke in prinašati blaginjo za vse!”

NADALJEVALI BODO – “SKUPAJ DO KONCA!”

opozarjamo-nismo-pozabili (21)

“Sporočamo, da je bila današnja akcija v Ljubljani šele prva izmed številnih akcij gibanja VLV, ki jih bomo v pridodnjem mesecu izvajali v številnih slovenskih krajih. Napovedali smo nenehen pritisk na sedanje politike, da se končno začnejo obnašati odgovorno do svojih državljanov. Dokler tega ne bodo storili, ne bodo imeli miru pred nami!”

“S svojimi zahtevami in akcijami bomo nadaljevali ne le do 5. Vseslovenske ljudske vstaje 27. Aprila 2013, temveč – do KONCA!”

IZ DANAŠNJIH GOVOROV

DENAR IZ JAVNEGA ZDRAVSTVA NAJ SE NE KOPIČI V PRIVATNIH ŽEPIH!

Zdravstvo je naše! Zato zahtevamo nadzor, transparentnost in skrbno porabo javnega denarja v naše dobro!

Politika je v javno zdravstvo vpeljala prerazporejanja našega denarja v roke posrednikov in korporacij, ki so zdravstvo ugrabile za ustvarjanje kapitalskih dobičkov koncesionarjev in privatnih zdravnikov! Zaradi teh dobičkov so potrebe uporabnikov, torej državljanov, ki javno zdravstvo financiramo, postale samo še nujno zlo, ga politiki in lobiji skušajo izigrati.

Politika je izdala in prodala državljane in javno zdravje na račun interesov kapitala. Javno zdravstvo postaja vse bolj obubožano, lobiji, ki se iz njega napajajo in požirajo javni denar, pa vse močnejši! Denar je naš – od politike zahtevamo jasne račune!

ZAHTEVAMO socialno, transparentno in strokovno zdravstvo.

ZAHTEVAMO pravično plačevanje prispevkov za zdravstvo in ukinitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Zdravstvo mora biti neprofitno – na naš račun ne smejo bogateti privatne zavarovalnice!!!!

Ogorčeni smo nad čakalnimi dobami! Kako je možno, da je po 20ih letih hiper razvoja in gospodarske rasti zdaj zdavstvo težje dostopno?!

ZAHTEVAMO fokus na državljana in pacienta! Dovolj imamo omejevanja dostopa in pravic!

ZAHTEVAMO kvalitetno javno zdravstvo za vse, zahtevamo dostop do zdravstvenih storitev za vse prebivalce! Nižanje standardov je posledica korupcije, ki jo na svojih plečih plačujemo uporabniki zdravstvenih storitev. Krize nismo povzročili pacienti in kriza zdravstvenega sistema se ne sme lomiti na nas!

Zdravstvo je prepredeno s sistemsko korupcijo. Politika tega ne samo da ni preprečila, temveč je pri tem izdatno pomagala! Pri korupciji v zdravstvu ni ideoloških razlik – leva in desna politika sta v korupciji doživeli spravo.

Sedanji in nekdanji politiki so krivi, da so javno zdravstvo v Sloveniji ukradli gradbeniški in farmacevtski lobiji. Politiki so odgovorni, da so posredniki, prijatelji lobijev, služili s provizijami iz javnega denarja. Korupcija temelji na uslugah med politiko in gradbenimi in farmacevtskimi podjetji, ki izžemajo naš denar.

Razpisi – dovolj imamo prirejenih razpisov, ki služijo lobijem namesto prebivalcem! ZAHTEVAMO, da so razpisi transparentni! Zahtevamo objavo vse dokumentacije, sklenjenih pogodb in aneksov v zadnjih dvajsetih letih; zahtevamo, da politika izstavi temeljito poročilo državljanom, davkoplačevalcem!

Posredniki – dovolj nam je posrednikov, ki služijo s provizijami v javnem zdravstvenem sistemu! ZAHTEVAMO temeljite revizije nabav opreme in zdravil. ZAHTEVAMO odgovornost, tudi kazensko, tistih, ki stojijo za posredniškimi posli.

Zaposlovanje – dovolj imamo klientelističnega zaposlovanja in političnega kadrovanja na vodilnih mestih v zdravstvu! Od politike zahtevamo transparentni način zaposlovanja, ki bo prispevalo k kvaliteti zdravja ljudi in ne k prikrivanju dosedanje korupcije. ZAHTEVAMO odgovorne, etično in moralno nesporne vodilne kadre v zdravstvenih institucijah!

Nadalje ZAHTEVAMO tudi:

odgovore glede gradnje Onkološkega inštitut in Pediatrične klinike! Gradili smo ju z našim denarjem, od prve pogodbe do aneksov, ki so omogočili, da naš denar odteka v privatna podjetja.

pojasnila, kaj se je dogajalo z gradnjo urgentnega bloka v KC in zakaj ta še ni končana.

ZAHTEVAMO, da pristojno ministrstvo skrbi najprej za zdravje prebivalcev Slovenije. ZAHTEVAMO, da zdravstvena politika nadzira in preprečuje vsakršen sum koruptivnega delovanja!

ZAHTEVAMO, da se denar iz privatnih zavarovalnic vrne v zdravstveno blagajno in s tem prepreči zmanjševanje pravic bolnic in bolnikov!

Pozivamo kritično javnost, ozaveščene državljane, prebivalce Slovenije, da se zbudimo iz apatije in skupaj zahtevamo naš denar nazaj! Zahtevajmo, kar je naše in kar mora ostati naše!

GRADNJA AVTOCESTNEGA KRIŽA

Po mnenju številnih strokovnjakov je med gradnjo avtocestnega križa Slovenije je v privatne žepe odteklo ogromno denarja. Danes imamo zgrajene avtoceste imamo pa tudi ogromen dolg, ki ga bodo odplačevali še naši vnuki!

Izgradnja avtocestnega križa je bil za Slovenijo izjemno pomemben projekt z jasnimi cilji:

zagotoviti ustrezne notranje povezave v državi ter povezave s širšim evropskim prostorom,

spodbuditi gospodarski razvoj ter omogočiti širše gospodarske, socialne in turistične koristi,

zagotoviti in povečati neposredne ekonomske učinke,

zmanjšati negativne prometne vplive na okolje ter ohranjati že zgrajeno avtocestno omrežje, izboljšati prometno varnost

S tem smo se državljani strinjali in za gradnjo NAŠIH avtocest prispevali s plačevanjem cestnin in bencinskega tolarja. Vendar pa so politiki in gradbena podjetja na seznam ciljev očitno skrivoma pripisali še svoje lastne interese, ki so jih postavili pred naštete cilje in pred odgovornost, ki so ji imeli do državljanov. Slaba zakonodaja o privatizaciji, je nepoštenim ljudem omogočila, da se grdo okoristijo z NAŠIM denarjem!

Tako se je v zadnjih 20ih letih v Sloveniji obrnil ogromen denar. Vse to bi se moralo poznati v zagonu domačega gospodarstva. Na koncu pa Sloveniji (razen avtocest) ni ostalo nič druga kot dolg Darsa, za katerim je državno poroštvo. Gradbinci so propadli, še huje, za sabo so potegnili mnogo zdravih in uspešnih podjetij, ki so potonila zaradi nepoplačanih storitev. Ogromen projekt, v katerega smo verjeli vsi državljani, so njegovi izvajalci grdo izkoristili za svojo korist in izkoristili zaupanje svojih sodržavljanov.

Državljani smo izgubili zaupanje! Prevarali so nas politiki in direktorji gradbenih podjeti! Povsod se razrašča sistemska korupcija. Zahtevamo odgovornejše ravnanje z NAŠIM denarjem. Potreben je strog nadzor nad upravljanjem in financiranjem velikih državnih projektov!

Za nadaljnje gradbene projekte ZAHTEVAMO popolno transparentnost!

ZAHTEVAMO oster in nenehen nadzor nad porabo denarja!

Takoj naj začnejo veljati mehanizmi, ki so nujni za transparentno delovanje in skrbijo za to, da so posli resnično koristni za javno dobro.

ZAHTEVAMO odgovornost z denarnimi kaznimi za nadzornike, ki so krivi za napake! Kdor dela z družbemin premoženjem, je držbi odgovoren, če pri svojem delu ne ravna pravilno!

ZAHTEVAMO, da se okrepi delovanje nadzornih organov in se poveča pooblastila Komisije za preprečevanje korupcije in Računskega sodišča. Zahtevamo, da se njihova poročila upošteva! Njihovo delovanje pa naj bo učinkovito in hitro, naj ne ovira in zaustavlja projektov.

Takoj naj se ukrepa glede:

Plačilne nediscipline – Ta je izjemno motilni faktor pri delovanju gospodarstva in sodelovanju s tujimi investitorji. Zahtevamo, da se na tem področju uredi zakonodaja tako, da bo zagotavljala plačilo, zlasti podizvajalcem pri določenih gradbenih podjetjih. Ustanovi naj se institut, ki bo učinkovito urejal to področje in dejansko kontroliral plačilni promet! Država mora biti prvi in najboljši zgled plačilne discipline!

Nedorečene zakonodaje pri najemu tujih delavcev – Zaradi te je prišlo do strahotnega brezvestnega izkoriščanja tujih delacev, Slovenija pa se je v očeh tujine strašno osramotila in je postala nekredibilna in pravno neurejena država. Želimo pravno urejeno državo, ki bo skrbela za svoje državljane in se ne bo bogatila na račun izkoriščanja tujih državljanov!

Slovenija je NAŠA LAST. Državni projekti so NAŠA LAST, saj se financirajo iz davkov, ki jih plačujemo mi! Torej morajo biti državni projekti koristni za vse državljane in državljanke in prinašati blaginjo za vse!

ZAHTEVAMO tudi boljšo organiziranost državnih podjetij na kadrovski, finančni in nadzorni ravni! Znotraj državnih podjetji naj se izkoristijo vsi resursi.

Na koncu moramo opozoriti še na nezaslišano dejstvo, da določeni deli slovenskih avtocest sploh še nimajo uporabnega dovoljenja, čeprav se že leta vozimo po njih!

Glede na to, da uporabniki avtoceste plačujemo, ZAHTEVAMO, da imajo vsi odseki izdano uporabno dovoljene!

SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kadrovanje:

Slovenske železnice so že dolgo časa žrtev političnega kadrovanja. Vodilni kadri se menjajo po tekočem traku. Samo v zadnjem letu so imele Slovenske železnice tri generalne direktorje (da o zamenjavah drugih direktorjev ali nadzornikov niti ne govorimo). Pri menjavah v takem tempu rahko rečemo, da so praktično brez vodstva. Prepuščene so takšnim in drugačnim lobijem, pri tem pa je pomen strategije za razvoj povsem drugotnega pomena.

Zato:

Od sedanjih politikov ZAHTEVAMO, da se začnejo do naših železnic obnašati odgovorno! Železnice so naša last!

ZAHTEVAMO, da se naredi temeljita revizija zaposlovanja v SŽ. Če so bila zaposlovanja nezakonita in če so temeljila ne klientelizmu in nepotizmu, morajo vsi, ki so za to odgovorni, oditi s svojih položajev.

ZAHTEVAMO, da se v duhu dobrega gospodarja začne s transparentnim in politično neobremenjenim kadrovanjem!

ZAHTEVAMO, da se postavi prave ljudi na prava mesta.

V vodstvu ZAHTEVAMO strokovnjaka, ki zna voditi ogromen sistem kot so sž. Njegova politična opredeljenost NI POMEMBNA, bistvena sta ZNANJE in KOMPETETNOST!

Razvoj:

Slovenske železnice so ključne za gospodarski razvoj Slovenije! Načrtovanje razvoja naše države je pomembno in odgovrono delo. Pri tem ne smejo prevladati parcialni in zasebni interesi! Politika drži SŽ v krču, da se ne morejo razvijati in so obstale na mestu. Pri tranzitnem prometu je potrebna modernizacija po evropskih standaridh, vpelajti je potrebno najnovejše telekomunikacijske metode in drugo.

Zato:

ZAHTEVAMO, da politika Slovenskih železnic najde mesto v javni prometni politiki in slovenskem gospodarstvu!

ZAHTEVAMO, da se sprejme strategija ki opredeljuje projekte, ki so nujni za razvoj Slovenije in njenega gospodarstva. ZAHTEVAMO celovito strategijo gospodarjenja z javnimi podjetji, ne zgolj klasifikacijo!

ZAHTEVAMO celostno rešitev vseh razvojnih načrtov SŽ. Zahtevamo, da se jo izvaja in kontrolira! Z našo neoločnostjo tudi izgubljamo evropska sredstva.

Politiki, levi in desni, niti ne pomislite na prodajo SŽ! Infrastruktura mora pod vsakim pogojem ostati v državni lasti.

ZAHTEVAMO, da se končno zgradi drugi tir do Luke Koper z nadaljevanjem v glavni smeri proti vzhodu. Luka Koper je strateški partner SŽ in sodelovanje je v interesu celotne Slovenije!

Storitve za državljane:

Slovenske železnice so ključni del mreže javnega prometa po vsej sloveniji. Kot uporabniki javnega prometa smo s storitvami nezadovoljni! V prometnih konicah so vlaki natrpani do zadnjega sedaža. Za razdaljo Ljubljana – Koper potrebujemo epski dve uri in pol. Slovenske železnice nam ne omogočajo povezave s tujino! V Italijo sploh ni direktnega vlaka, v Beograd gremo lahko enkrat na dan, do Budimpešte se cjazimo čez Hodoš celih 8 ur!

Slovenija nima nikakršne strategije kako na državni ravni izboljšati javni promet. Dober javni promet je za državljane zelo pomemben, poleg tega je ekološko vzdržnejši. Vlak je ekološko najbolj čisto prevozno sredstvo. Zato je dober javni prevoz bistven tudi za ohranjane okolja in spada k trajnostnemu razvoju Slovenije!

Zato:

ZAHTEVAMO kvalitetnejše storitve Slovenskih železnic, prilagojene migracijskim potrebam človeka v 21. stoletju!

ZAHTEVAMO, da nam SŽ omogočijo redno in pogosto povezavo s tujino!

ZAHTEVAMO, da se uveljavi celostna strategija javnega prometa na državni ravni, kjer se lokalni avtobusni promet učinkovito poveže z železniškim prometom.

ZAHTEVAMO, da se nam omogoči hitro mobilnost po vsej državi za ugodno ceno!

Hočemo samo to, kar je NAŠA LAST in naša pravica!

 

 

 

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, UPOR 2012

Komentarji (295)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. carbunkle truckwhite | 29/05/2014
 2. sam waltonman | 12/06/2014
 3. chinese herbal viagra leeds | 18/06/2014
 4. clik here unsubscribe bing | 19/06/2014
 5. pharmacie andorre cialis | 20/06/2014
 6. iherb coupon | 20/06/2014
 7. iherb coupons | 20/06/2014
 8. iherb coupon | 20/06/2014
 9. oseni wallpapers | 21/06/2014
 10. clik here to unsubscribe | 21/06/2014
 11. highline residences floor plan | 22/06/2014
 12. iherb discount code | 22/06/2014
 13. Game | 22/06/2014
 14. Homepage | 23/06/2014
 15. Friv Games | 25/06/2014
 16. buy cialis | 27/06/2014
 17. medicament tadalafil | 27/06/2014
 18. how to last longer first time in bed | 28/06/2014
 19. cialis moins chere | 29/06/2014
 20. xbox live gold free | 30/06/2014
 21. cialis vente en ligne | 01/07/2014
 22. Fund Raising | 01/07/2014
 23. prostate cancer | 03/07/2014
 24. prix cialis 20mg | 03/07/2014
 25. escritorio de advocacia | 03/07/2014
 26. Start | 04/07/2014
 27. latest link | 04/07/2014
 28. tenant screening | 04/07/2014
 29. Health | 05/07/2014
 30. tachometer gauge | 05/07/2014
 31. cialis pas cher marseille | 05/07/2014
 32. clean | 05/07/2014
 33. Finance | 06/07/2014
 34. rebelmouse.com/capturehisheartcasey | 07/07/2014
 35. Liberty | 07/07/2014
 36. prix cialis en pharmacie | 08/07/2014
 37. hairy anus | 08/07/2014
 38. iherb coupon | 08/07/2014
 39. york | 08/07/2014
 40. iherb coupon code | 09/07/2014
 41. download mp3 music | 09/07/2014
 42. iherb coupon | 09/07/2014
 43. mark cobb | 09/07/2014
 44. Camp | 10/07/2014
 45. sporty ekstremalne | 10/07/2014
 46. pizamy dzieciece | 10/07/2014
 47. commercial collection agency houston | 11/07/2014
 48. Breach of Contract Lawyer Dallas | 11/07/2014
 49. cheap fifa 14 coins | 11/07/2014
 50. Techno blog | 11/07/2014
 51. pastor carter conlon | 12/07/2014
 52. Primerica is a scam? | 12/07/2014
 53. Process Servers in Chicago, IL | 12/07/2014
 54. cialis authentique | 12/07/2014
 55. ceramic | 12/07/2014
 56. Diindolylmethane | 12/07/2014
 57. clash of clans hack | 12/07/2014
 58. Clothing | 12/07/2014
 59. clash of clans cheats | 12/07/2014
 60. clash of clans hack | 13/07/2014
 61. water ionizers | 13/07/2014
 62. AdelGaza20 | 13/07/2014
 63. Splinter Cell Blacklist Trainer | 14/07/2014
 64. indicators mt4 | 14/07/2014
 65. jak oszukac automaty hazardowe | 14/07/2014
 66. paleo recipe book review | 15/07/2014
 67. how to get slotomania free coins | 15/07/2014
 68. Pest Control Atlanta | 16/07/2014
 69. how to last longer for men naturally | 16/07/2014
 70. ????? ????? | 16/07/2014
 71. Hypnosis | 16/07/2014
 72. Core Products | 16/07/2014
 73. phone | 16/07/2014
 74. christian music | 16/07/2014
 75. knights and dragons hack | 17/07/2014
 76. Houses for Sale in Naperville IL | 17/07/2014
 77. LINK M88 | 17/07/2014
 78. best bad credit installment loans site | 17/07/2014
 79. Wheaton Homes For Sale | 18/07/2014
 80. Plainfield IL Real Estate | 18/07/2014
 81. Learn More | 18/07/2014
 82. kangen water | 18/07/2014
 83. ecig | 18/07/2014
 84. grimms fairy tales lucy crane | 19/07/2014
 85. backpacker tips | 19/07/2014
 86. air quality houston | 19/07/2014
 87. cialis 20mg notice | 19/07/2014
 88. cialis suisse vente | 19/07/2014
 89. seo tampa | 20/07/2014
 90. Developing African Trade | 20/07/2014
 91. berita harian terkini indonesia | 20/07/2014
 92. online payday loans canada bad credit | 21/07/2014
 93. acheter du cialis moins cher | 22/07/2014
 94. acn | 22/07/2014
 95. aceite de canola | 22/07/2014
 96. hollywood fashion style | 22/07/2014
 97. babies music | 23/07/2014
 98. japan auction | 23/07/2014
 99. kangen water | 23/07/2014
 100. massage ceu online courses | 23/07/2014
 101. suszarka na pranie | 23/07/2014
 102. rozliczanie podatku z niemiec | 24/07/2014
 103. okna schuco | 24/07/2014
 104. test kaffeevollautomat saeco ri9752/01 | 24/07/2014
 105. Property By Owner List Commercial Lease Denver CO | 24/07/2014
 106. napedy do bram skrzydlowych | 25/07/2014
 107. cialis pour plaisir | 25/07/2014
 108. denver female stripper | 26/07/2014
 109. Can Charlie Be Trusted This Time? | 26/07/2014
 110. savings | 26/07/2014
 111. Best Web Hosting Reviews | 26/07/2014
 112. potatoes au gratin recipe | 27/07/2014
 113. spelautomater | 27/07/2014
 114. cialis andorre | 27/07/2014
 115. get uk loan | 28/07/2014
 116. fajsdgjfashdjfaksjdhkfa | 28/07/2014
 117. best seo company in delhi | 28/07/2014
 118. single family homes for sale | 28/07/2014
 119. 332 Se Douglas St. Lee's Summit, MO 64063 | 29/07/2014
 120. Altieri Gilmore LLP Attorneys | 29/07/2014
 121. alkaline water dangers | 29/07/2014
 122. how to naturally last longer in bed for men | 29/07/2014
 123. water ionizers | 30/07/2014
 124. how to use wondershare video editor | 30/07/2014
 125. Business | 30/07/2014
 126. autokary warszawa | 30/07/2014
 127. cialis oad | 30/07/2014
 128. click here for more | 31/07/2014
 129. cialis mГ©dicament prix | 31/07/2014
 130. chicken coop ideas | 31/07/2014
 131. seo derby | 31/07/2014
 132. Cymbal Mutes | 01/08/2014
 133. News | 01/08/2014
 134. Denver DUI Attorney | 02/08/2014
 135. arkitektforbundet | 02/08/2014
 136. crowdfund uk | 02/08/2014
 137. Less expensive Online Shopping | 02/08/2014
 138. Read More Here | 02/08/2014
 139. JavaTpoint | 03/08/2014
 140. teeth whitening before and after | 03/08/2014
 141. Indian catering | 03/08/2014
 142. diya aur baati hum | 04/08/2014
 143. la verdad del sureste | 04/08/2014
 144. read this | 04/08/2014
 145. Continue Reading | 04/08/2014
 146. cialis for women | 05/08/2014
 147. download video the expendables 3 | 05/08/2014
 148. generiques cialis | 06/08/2014
 149. free downloads The Expendables 3 | 06/08/2014
 150. Puppy Separation Anxiety | 06/08/2014
 151. sacred 3 trainer | 06/08/2014
 152. how to lucid dream | 06/08/2014
 153. free download The Expendables 3 online | 07/08/2014
 154. click here., | 07/08/2014
 155. think and grow rich napoleon hill youtube | 07/08/2014
 156. free download The Expendables 3 | 07/08/2014
 157. Fani facebook | 08/08/2014
 158. tworzenie stron internetowych warszawa | 08/08/2014
 159. belki zadania | 08/08/2014
 160. how to download The Expendables 3 | 08/08/2014
 161. agencja reklamowa | 08/08/2014
 162. T-Shirt Advertising | 08/08/2014
 163. RecTec Grills | 08/08/2014
 164. buying laptops online | 09/08/2014
 165. stainless | 09/08/2014
 166. marynarki lniane | 09/08/2014
 167. how long do men usually last in bed | 09/08/2014
 168. resort | 10/08/2014
 169. internet marketing calgary | 10/08/2014
 170. california | 10/08/2014
 171. home business | 10/08/2014
 172. plumber okc | 11/08/2014
 173. Supply Chain | 11/08/2014
 174. antalya escort | 11/08/2014
 175. mini vibrator | 11/08/2014
 176. arkitektforbundet | 11/08/2014
 177. kargo | 12/08/2014
 178. eye sunglasses | 12/08/2014
 179. federal tax crimes | 12/08/2014
 180. the copy shop los angeles | 13/08/2014
 181. epic fails | 13/08/2014
 182. claddagh ring | 13/08/2014
 183. paddle hair brush | 13/08/2014
 184. paleo recipe book | 13/08/2014
 185. blog articles for sale | 14/08/2014
 186. buy instagram likes | 14/08/2014
 187. pineapple smoothie | 14/08/2014
 188. kantor internetowy | 14/08/2014
 189. filmy online | 14/08/2014
 190. online gift shop | 15/08/2014
 191. office building | 15/08/2014
 192. m88mi | 15/08/2014
 193. paleo recipe book | 15/08/2014
 194. update | 16/08/2014
 195. advogado online | 16/08/2014
 196. natural hairstyles | 16/08/2014
 197. love ladies birmingham alabama | 16/08/2014
 198. tadalafil compresse | 16/08/2014
 199. stylish pet products | 16/08/2014
 200. fiverr backlinks | 17/08/2014
 201. Badminton trivia | 17/08/2014
 202. mental guidance | 18/08/2014
 203. Quality Appliance repair Chicago | 18/08/2014
 204. william hill free bet | 18/08/2014
 205. vídeos graciosos | 18/08/2014
 206. dimokratiki | 18/08/2014
 207. why do i have premature ejaculation | 19/08/2014
 208. oral feeders | 19/08/2014
 209. dating | 19/08/2014
 210. affordable moving vancouver | 19/08/2014
 211. Promotional Codes | 19/08/2014
 212. Coupons | 19/08/2014
 213. bebek malzemeleri | 20/08/2014
 214. Earn Money | 20/08/2014
 215. Binary Options Education course | 20/08/2014
 216. corset za | 20/08/2014
 217. cialis mutuabile | 21/08/2014
 218. great clips | 21/08/2014
 219. Airport travel tips | 21/08/2014
 220. diet mountain dew | 22/08/2014
 221. loft bed with stairs plans | 22/08/2014
 222. penyakit strok | 22/08/2014
 223. cialis 20mg prix en pharmacie | 22/08/2014
 224. cuban cigars | 23/08/2014
 225. boston engagement photo session | 23/08/2014
 226. FOSSIL | 23/08/2014
 227. How to lose weight | 23/08/2014
 228. Digital Currency | 23/08/2014
 229. She Said | 24/08/2014
 230. bbw Adelaide | 24/08/2014
 231. Network Marekting Pro | 24/08/2014
 232. fifty shades teaser trailer | 24/08/2014
 233. LIve Scores | 24/08/2014
 234. Mixers for busy single professionals | 24/08/2014
 235. Creative living | 25/08/2014
 236. Futures | 25/08/2014
 237. Popcorn Ceiling Removal | 25/08/2014
 238. Drywall Repair | 26/08/2014
 239. why not check here | 27/08/2014
 240. great powerpoint presentations examples free | 27/08/2014
 241. spa chairs | 28/08/2014
 242. how last longer in bed for men | 28/08/2014
 243. wholesale makeup | 28/08/2014
 244. Skip Tracing | 28/08/2014
 245. How Mortgage Borrowers May Benefit from Rapid Rescoring. | 28/08/2014
 246. cozy cove | 28/08/2014
 247. Simple document list every borrower needs to know | 29/08/2014
 248. Halifax Real Estate MLS | 29/08/2014
 249. Vizioneaza Online | 29/08/2014
 250. best trading system | 30/08/2014
 251. cialis 5 mg costo | 31/08/2014
 252. cialis dose quotidienne | 31/08/2014
 253. Offer Wall | 31/08/2014
 254. Buy Cheap Facebook Likes | 01/09/2014
 255. koszt sms | 01/09/2014
 256. Magic Escort Scotland | 01/09/2014
 257. kosmetyka | 01/09/2014
 258. achat cialis en ligne forum | 01/09/2014
 259. laser textplatten | 02/09/2014
 260. African and Global Business | 02/09/2014
 261. click here | 02/09/2014
 262. soccer | 03/09/2014
 263. hack | 04/09/2014
 264. Glass Replacement in Tempe | 04/09/2014
 265. websites perth | 04/09/2014
 266. perth web designer | 05/09/2014
 267. to get your ex back | 06/09/2014
 268. videos jovencitas follando | 06/09/2014
 269. dubai escorts | 06/09/2014
 270. giochi di cucina gratis | 07/09/2014
 271. HOSTING TERBAIK UNTUK BISNIS ONLINE PROFESIONAL | 07/09/2014
 272. livejasmincreditgratuit.blogspot.com | 08/09/2014
 273. kitchen fitters | 08/09/2014
 274. xlovecam generator | 08/09/2014
 275. hearthstone arena guide | 08/09/2014
 276. PC Service | 09/09/2014
 277. perth web design | 09/09/2014
 278. Home Printing Business Opportunities | 10/09/2014
 279. banana blue | 10/09/2014
 280. Making Money Online Has Never Been Easier | 10/09/2014
 281. Loyal 9 marketing complaints | 11/09/2014
 282. trail gear | 12/09/2014
 283. after effects templates | 13/09/2014
 284. Adventure weekends | 14/09/2014
 285. kurtyny PCV | 14/09/2014
 286. Discover here | 14/09/2014
 287. stopthestresstoday.com/contact | 14/09/2014
 288. perfumes shop | 15/09/2014
 289. Kenny Miernicki | 16/09/2014
 290. Real Estate Course | 17/09/2014
 291. mobile atm hire | 17/09/2014
 1. ramkabl pravi:

  sramota od države

 2. Jakob pravi:

  Se vidimo na 5 vseslovenski ljudski vstaji !!! Banda lopovska !!!

 3. slonič pravi:

  Vsekakor odobravam zahtevam naših državljanov,za spremembe v politiki in vodstvu države.Če je bil kdaj
  pravi čas za spremembe je ta napočil z novo vlado.Sem
  mišlenja,da se vsporedno z demonstracijami pristopi k
  osebnemu kontaktu z vladno ekipo in ob ustnem pogovoru
  zahteva konkretne zahteve ki bodo v dobrobit državljanom ker le z živo besedo se lahko pride do
  sporazuma in sprejema posameznih zahtev.Ali je to tako
  težko sestaviti odgovorno ekipo ki bo zahtevala sprejem
  pri predsednici vlade,katera je že sama izjavila,da ima
  namen sestati se z člani civilne družbe.Toraj kaj čakamo??!!!!

 4. Dvom pravi:

  Če se bo predsednik(predsednica) vlade sestajal(a) s vsakimi predstavniki skupinice kakšnih 20 protestnikov lahko svojo “rezidenco” preseli kar v slaščičarno Zvezda (zraven Kongresnega trga). Priročno, ker tja zahaja tudi Milan Kučan na kremšnite in kavico.