ODZIV NA NERESNIČNE NAVEDBE NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE NOVO MESTO V ZVEZI Z VRTCEM PEDENJPED

| 25/09/2012

Vrtec Pedenjped

V ponedeljek smo objavili prispevek, v katerem smo povzeli navedbe Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto v zvezi s poslovanjem novomeških vrtcev. Nadzorniki obemea zavodoma (se pravi Vrtcu Pedenjped Novo mesto in Vrtcu Ciciban Novo mesto) očitata nezakonito in škodljivo poslovanje. Prav tako očitajo svetu zavoda, da je leta 2010 nezakonito in koruptivno imenoval Meto Potočnik za ravnateljico zavoda Vrtec Pedenjeped Novo mesto. V članku smo objavili tudi odziv obeh vrtcev na očitke, v katerem zavračata skorajda vse navedbe v nadzornem poročilu. Danes smo prejeli dodatna pojasnila s strani ravnateljice Vrtca Pedenjeped Novo mesto Mete Potočnik, v katerem podrobno utemeljuje, zakaj so trditve v poročilu nadzornega odbora netočne in neresnične.

VSEBINA ODZIVA RAVNATELJICE PEDENJPEDA METE POTOČNIK

“Spoštovani!

Neresnična je navedba v poročilu NO mestne občine Novo mesto, da so uradne osebe – člani Sveta zavoda Vrtca Pedenjped z imenovanjem ravnatelja Vrtca Pedenjped omogočili osebi, imenovani za ravnatelja, pridobitev koristi v takojšnji obliki pridobitve položaja individualnega poslovodnega organa javnega zavoda.

Vrtec Pedenjped je že dal pripombe na Poročilo o opravljenem nadzoru NO mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju Poročilo NO) in tokrat še enkrat pojasnjujem, zakaj so v Poročilu NO netočne in neresnične navedbe, kakor sledi.

Postopek imenovanja ravnatelja je res potekal več kot štiri mesece in je v tem smislu res bil kršen Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI), vendar pa ta kršitev – nespoštovanje štirimesečnega roka – ne more vplivati in tudi ni vplivala na samo imenovanje ravnatelja, tj. na odločitev o izbiri in kot taka ne predstavlja kršitve, zaradi katere bi bilo sploh pojmovno možno, da bi bila kakšni osebi pridobljena kakšna korist. Do kršitve roka 4-ih mesecev je prišlo, ker je Svet zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto sprejel nezakonit sklep, da se postopek imenovanja ravnatelja, ki je bil začet z javnim razpisom, “zaustavi”, ker naj bi prišlo do združitve vrtcev, kar se je kasneje izkazalo za neresnično, saj do združitve vrtcev ni prišlo, poleg tega sama združitev, tudi če bi do nje prišlo, nima nobene zveze z imenovanjem ravnatelja, ki ga je bilo potrebno imenovati, najsi bi kasneje do združitve prišlo ali ne. Nezakonit sklep o “zaustavitvi” postopka je bil kasneje odpravljen in se je postopek nadaljeval, tako, da se osebi, ki je bila imenovana za ravnatelja, ni omogočilo pridobitve nobene koristi, še posebej ne zaradi nespoštovanja 4 mesečnega roka. Dejansko se je v postopku želelo omogočiti korist v obliki pridobitve položaja individualnega poslovodnega organa javnega zavoda, vendar ne osebi, ki je bila imenovana za ravnatelja, temveč drugi osebi, ki ni izpolnjevala pogojev za ravnatelja in ki bi se jo naknadno po nezakoniti “zaustavitvi” postopka, imenovalo za vršilca dolžnosti ravnatelja. S tem, ko je Svet zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto razveljavil prvotni nezakoniti sklep o “zaustavitvi” postopka, je dejansko onemogočil, da bi oseba, ki ni izpolnjevala pogojev za ravnatelja in ne bi mogla biti v postopku javnega razpisa imenovana za ravnatelja, imenovana za vršilca dolžnosti ravnatelja oz. je tej osebi onemogočil pridobitev koristi v takojšnji obliki pridobitve položaja individualnega poslovodnega organa javnega zavoda – vršilca dolžnosti ravnatelja zavoda.

V zvezi z očitkom, da Svet zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto ni upošteval predloga Inšpektorata RS za šolstvo in šport, je potrebno povedati, da Svet zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto tega predloga ni upošteval, ker je bil postopek le začasno “zaustavljen” in ker je bil začasno “zaustavljen” nezakonito, kar je imelo tudi za posledico prekoračitev 4 mesečnega roka iz ZOFVI, kar očitno Inšpektorat RS za šolstvo in šport pri svojem predlogu ni upošteval. Nadalje Svet zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto predloga Inšpektorata RS za šolstvo in šport ni upošteval, ker je bilo mnenje Ministrstva za šolstvo in šport, kateremu je preje navedeni inšpektorat kot organ v njegovi sestavi podrejen, drugačno. Pred začetkom postopka razpisa in med samim postopkom razpisa za delovno mesto ravnatelja se je namreč Svet vrtca Pedenjped Novo mesto po svojem predsedniku Andreju Resmanu večkrat obrnil na Ministrstvo za šolstvo in šport in prosil za natančna navodila o vodenju postopka izbire ravnatelja in se po teh navodilih tudi ravnal ter je posledično v skladu z navodili ministrstva bil izbran ravnatelj Vrtca Pedenjped Novo mesto. To je razvidno tudi iz dopisa Ministrstva za šolstvo in šport Komisiji za preprečevanje korupcije z dne 14.3.2011. V dopisu je izrecno navedeno, da se je z imenovanjem ravnateljice Mete Potočnik, v “vrtcu vzpostavilo zakonito stanje, saj imenovana v celoti izpolnjuje vse pogoje za ravnateljico vrtca, ugotovljeno pa je bilo tudi, da je postopek imenovanja potekal zakonito”. V zvezi s sklicevanjem NO Mestne občine Novo mesto na Komisijo za preprečevanje korupcije, pa je potrebno povedati, da slednja ni izdala v zadevi nobenega mnenja ali načelnega mnenja temveč je primer zaključila z uradnim zaznamkom. Svet javnega zavoda, tj. Svet zavoda vrtca Pedenjped Novo mesto tudi ni vezan na predloge Inšpektorata RS za šolstvo in šport in neupoštevanje predloga slednjega ne predstavlja kršitve zakona, v konkretnem primeru pa predlog ni bil upoštevan, ker so bili, kot je bilo že navedeno, mnenje in navodila Ministrstva za šolstvo in šport glede postopka imenovanja ravnatelja drugačni od predloga navedenega inšpektorata. Zato z imenovanjem Mete Potočnik za ravnateljico, ob tem, da je za imenovanje izpolnjevala vse zakonske pogoje in je postopek potekal zakonito, slednji ni bila omogočena pridobitev nobene koristi, kot se to neresnično navaja v Poročilu NO.”

Meta Potočnik

Oznake: ,

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, VEČ ZGODB, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.