OBJAVLJAMO SPORAZUM MUHIČ – TURK: KAKO SO SI RAZDELILI STOLČKE

| 20/11/2012
Na uredništvo Novomeškega Čuvarja smo prejeli dokument – fotokopijo koalicijske pogodbe med SLS in ZZD, ki potrjuje navedbe našega vira, da sta se Alojzij Muhič kot županski kandidat in predsednik Zveze za Dolenjsko ter Alojz Turk Turk kot predsednik novomeškega odbora Slovenske ljudske stranke dogovorila, na kakšen način si bosta stranki razdelili vodilna delovna mesta v gospodarski in javni sferi, ki jo lastniško oziroma ustanoviteljsko obvladuje Mestne občina Novo mesto. Niti Alojzij Muhič niti Alojz Turk se na naša vprašanja nista odzvala.

Dokument je dokaz politične kupčije med Zvezo za Dolenjsko in Slovensko ljudsko stranko.Gre za Koalicijsko pogodbo o skupnem nastopu na lokalnih volitvah za župana Mestne občine Novo mesto. Sporazum sta podpisala oba predsednika strank, Alojzij Muhič in Alojz Turk. Podpisan je bil v Novem mestu, 19. avgusta 2010. Pogodba se sklicuje na nek predhoden sporazum, ki je bil podpisan že 24. marca 2010.

Vse, kar smo pisali pred tednom dni, se je sedaj izkazalo kot resnično. Slovenska ljudska stranka si je s pogodbo zagotovila naslednje kadrovske položaje:

1. SLS si je s pogodbo zagotovila, da bodo vsi njeni kadri, ki so svoje položaje zasedali na dan podpisa pogodbe, te funkcije in položaje obdržali tudi naprej.

2. Direktorsko mesto v javnem podjetju ali gospodarski družbi.

3. Dve vodilni delovni mesti v občinski upravi in/ali javnem podjetju, ranga pomočnik uprave ali vodja oddelka

4. Članstvo v dveh nadzornih svetih.

5. „Rešitev kadrovske situacije za „dr. J. F.“ (Jožico Fabjan), da bo zasedala najmanj mesto pomočnice direktorice v javnem podjetju Komunala ali pa vodilna mesta v enem izmed zavodov Zdravstveni dom Novo mesto, Kulturni center Janeza Trdine ali Knjižnica Mirana Jarca.

6. SLS dobi podžupansko mesto.

7. SLS dobi ustrezno število delovnih mest glede na uspeh volitev in članstvo v kadrovski komisiji občinskega sveta in funkcijo predsednika odbora za okolje ali odbora za promet.

Razen zadnjih dveh točk so vsi ostali dogovori izredno problematični, saj sta se dve politični stranki dogovorili, da bosta reševali konkretne kadrovske položaje svojih ljudi. Dogovori segajo onstran političnih funkcij (npr. podžupanska mesta ali mesta v občinskem svetu) in segajo celo v gospodarske družbe (npr. Komunala Novo mesto, Zarja, CeROD) in v javne zavode, ki jih je ustanovila Mestna občina Novo mesto (npr. Zdravstveni dom, Knjižnica Mirana Jarca, Kulturni center Janeza Trdine). S pogodbo so politični kadri ostali nedotakljivi.

In ne le to: županski kandidat in kasnejši župan Alojzij Muhič se je s pogodbo zavezal, da bo vse predlagane kadrovske rešitve “realiziral v skladu s to pogodbo in za to zagotovil večinsko podporo na občinskem svetu ter predstavniških telesih v javnih zavodih, javnih podjetjih in gospodarskih družbah.

Kadri SLS so si kadrovske položaje zagotovili samo s tem, da je bila podpisana politična kupčija. Pogodba je bila podpisana 19. avgusta 2010, pred prvim krogom lokalnih volitev 2010.

Oznake:

Rubrika: ČUVARJEV IZBOR, IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.