OBČINSKI SVETNIKI PRIMORANI V ZNIŽANJE SEJNIN

| 10/07/2012

Občinski svetniki Mestne občine Novo mesto bodo na četrtkovi seji odločali tudi o znižanju sejnin, ki jih dobivajo za nepoklicno opravljanje svoje funkcije. V to jih je primoral znameniti zakon o uravnoteženju javnih financ, ki določa, da lahko posamezni občinski svetnik na leto zasluži znesek v maksimalni višini 7,5 odstotka županove plače. Do sedaj je bil znesek omejen na 15 odstotkov.

Predlog znižanja sejnin pripravlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V prvotnem predlogu je ta komisija predlagala, da se sejnine znižajo za polovico. Vendar je na včerajšnji seji komisije prišlo do spremembe predloga. Člani komisije so ugotovili, da sejnin ni potrebno znižati za 50 odstotkov, saj tudi ob manjšem znižanju večina svetnikov še ne bi presegla zahtevanega praga 7,5 odstotkov. Zadnjega uradnega predloga komisije sicer še nismo uspeli pridobiti, tako da točne informacije še ne moremo objaviti.

Nagrad občinskega svetnika je sicer sestavljena iz dveh delov. Prvi zadeva udeležbo na sejah občinskega sveta. Do sedaj so svetniki na sejo dobili okrog 290 evrov bruto (približno 230 evrov neto). Poleg tega svetniki dobijo še plačilo za udeležbo na sejah delovnih teles. Le-ta znaša približno 110 evrov bruto. Večina občinskih svetnikov je članov enega, dveh ali treh delovnih teles, tako da povprečen svetnik mesečno dobiva 400 evrov bruto nagrad, pri čemer župan v enem letu skliče ponavadi deset sej občinskega sveta.

 

 

Oznake: ,

Rubrika: Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.