NOVA STRANKA BO SOLIDARNOST – KONGRES 14. DECEMBRA

| 23/11/2013

SOLIDARNOST

Koordinacijski odbor, sestavljen iz predstavnikov treh gibanj, ki ustanavljajo skupno stranko, je sprejel odločitev glede imena bodoče stranke in datuma ustanovnega kongresa. Ime stranke bo »Solidarnost – za pravično družbo«. Ustanovni kongres bo v soboto, 14. decembra, v Ljubljani. Nova stranka bo odprta za nadaljnja združevanja s civilnodružbenimi gibanji. Že v teh dneh so se o priključitvi izrekli tudi člani iniciative SRP (Slovenija, Resnica, Poštenost).

Gibanje Vseslovenska ljudska vstaja, Mreža za neposredno demokracijo in Odbor za pravično in solidarno družbo so sporočili, da se bo nova stranka imenovala po osrednji vrednoti, na kateri bo temeljil tudi program. Prepričani smo, da je solidarna družba ne le srečnejša, ampak tudi bogatejša od tiste, ki temelji samo na boju posameznika proti drugemu posamezniku. Takšna družba izkorišča vse svoje potenciale: tudi otroci revnejših staršev imajo pravico do enakovredne izobrazbe in priložnost, da lahko polno uresničijo svoje zmožnosti ter posledično v največji meri prispevajo k razvoju in blagostanju družbe. Solidarnost pomeni, da nas ni strah, ko polno živimo svoje priložnosti in svojo podjetnost. Ker nas v solidarni družbi krepi vzajemnost, smo bolj ustvarjalni, vsakdo ima več možnosti, uspeh drugih pomaga k mojemu, moj pa je vedno tudi uspeh drugih.

Javnost želimo tudi obvestiti, da smo že zbrali zadostno število overjenih podpisov za ustanovitev stranke. Na ustanovnem kongresu 14. decembra v Ljubljani bomo sprejeli program, statut, etični kodeks ter vodstvene in druge organe stranke.

Gibanja in posamezniki, ki sodelujemo pri ustanavljanju nove stranke, znova sporočamo, da smo odprti za združevanje in povezovanje z vsemi pobudami, ki temeljijo na skupnih načelih in izraženi volji ljudi. Menimo, da potrebujemo močno in enotno politično silo, ki bo temeljila na jasno izraženih zahtevah prebivalstva Slovenije po pravični, solidarni in v trajnostne rešitve usmerjeni družbi. Čas je, da pokažemo voljo in energijo ne le v protestih, temveč tudi v pripravljenosti sprejeti odgovornost v politični areni. Čas je za dejanja!

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.