NOV PRIMER POLITIČNEGA KLIENTELIZMA V NOVEM MESTU: SVET KNJIŽNICE IMENOVAL NOVAKA ZA DIREKTORJA

| 11/07/2013

knjiznica-mirana-jarcaV torek, 9. julija je svet zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto imenoval Boruta Novaka za direktorja te ustanove. Delavci zavoda imenovanja niso podprli, zadnjo besedo pa bodo na današnji seji imeli svetniki in svetnice Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. (Svetniki so odločitev sveta istega dne podprli, op. ur.).

Na razpis se je prijavilo kar sedem kandidatov, med katerimi so vsaj štirje imeli vodstvene izkušnje in izkušnje s področja bibliotekarstva in založništva. Med kandidati sta bili tako nekdanja dolgoletna direktorica knjižnice Andreja Pleničar, sedanja direktorica Claudija Jerina Mestnik, nekdanja zaposlena v Knjižnici Andreja Moškon, občinska uradnica Alenka Ilovar, direktor Založbe GOGA Mitja Ličen in dolgoletna delavka v knjižničarstvu Breda Karun.

Borut Novak je sicer dolgoletna desna roka župana Alojzija Muhiča. Je eden vodilnih članov Zveze za Dolenjsko, iz katere prihaja tudi Muhič. Pred tem je bil tudi v vodstvu novomeške LDS in je bil po politični liniji že na številnih funkcijah, ki jih obvladuje novomeška občina. Bil je direktor Komunale Novo mesto, nato sodirektor občinskega podjetja Zarja, trenutno pa je direktor občinske uprave Mestne občine Novo mesto.

PREDSEDNICA SVETA ZAVODA KNJIŽNICE MIRANA JARCA ZAVRNILA POGOVOR

Ana Ponikvar, predsednica sveta Knjižnice Mirana Jarca, je zavrnila odgovore na novinarska vprašanja, povezana s torkovim imenovanjem Boruta Novaka za direktorja Knjižnice Mirana Jarca. Najprej nas je napotila na ustanovitelja Knjižnice Mirana Jarca, se pravi Mestno občino Novo mesto. Ko smo ji pojasnili, da je Mestna občina Novo mesto samo eden od členov v postopku imenovanja direktorja knjižnice, in da želimo odgovore povezane z vlogo, ki jo je v tem postopku odigral svet zavoda, nas je napotila na podpredsednico sveta. Na naše vztrajanje, da bi vendarle morala kot predsednica sveta zavoda sama pojasniti postopke in izbor kandidata, je predlagala, da se o celotni zadevi pogovorimo v ponedeljek, saj se danes odpravlja na dopust.

Svet zavoda Knjižnice Mirana Jarca sicer sestavlja pet članov. Poleg Ane Ponikvar so notri še Darja Peperko Golob (predstavica zaposlenih), Mitja Ličen, Verica Turk in dr. Milena Kramar Zupan. Mitja Ličen ni sodeloval v postopku izbire, saj je bil tudi sam kandidat za direktorja. Po neuradnih informacijah, naj bi proti Novaku glasovala samo predstavnica zaposlenih.

SVET ZAVODA IGNORIRAL MNENJE ZAPOSLENIH

Svet zavoda je ignoriral mnenje predstavnice strokovnih delavcev v svetu zavoda. Darja Peperko Golob se je opredelila za kandidatko Bredo Karun. Darja Peprko Golob je pojasnila, da formalnega glasovanja med zaposlenimi še ni bilo, se je pa pred svojo odločitvijo posvetovala z vsemi strokovnimi delavci zavoda, ki so večinsko podprli Bredo Karun. Po mnenju strokovnih delavcev je Karunova po strokovnih referencah in izkušnjah v knjižničarstvu izrazito izstopala med kandidati (njene reference so na koncu prispevka).

STROKOVNI SVET KNJIŽNICE MIRANA JARCA IZDAL NEGATIVNO MNENJE

Včeraj je o imenovanju direktorja knjižnice razpravljal tudi strokovni svet Knjižnice Mirana Jarca. Člani strokovnega sveta so soglasno izrekli negativno mnenje k imenovanju Boruta Novaka. V sklepu so zapisali, da Borut Novak sicer ustreza razpisnim pogojem, vendar mu pozitivnega mnenja k imenovanju ne morejo dati, saj nima ustreznega strokovnega znanja in izkušenj s področja delovanja knjižnice. Mnenje strokovnega sveta sicer ni zavezujoče.

PODPREDSEDNICA SVETA ZAVODA MILENA KRAMAR ZUPAN: KANDIDAT MORA BITI „DRUŽBENO -POLITIČNO SPREJEMLJIV“

Podpredsednica sveta javnega zavoda Milena Kramar Zupan je bila bolj zgovorna od Ane Ponikvar. Pojasnila je, da je sama menila, da bi bil najprimernejša kandidatka dosedanja direktorica Claudia Jerina Mestnik. Vendar je pred svojo odločitvijo hotela slišati mnenje župana, ki pa ji je dejal, da dosedanja direktorica ni delala dobro. Zato se je odločila, da bo glasovala za tistega kandidata, ki bo dobil večino, to pa je bil Borut Novak. Na vprašanje, ali ni problematično, da so ignorirali kandidatko, ki ima tako strokovne kot vodstvene reference in da so tudi strokovni delavci izrazili nasprotovanje Novaku, je dr. Milena Kramar Zupan (sicer občinska svetnica iz vrst Socialnih demokratov in direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto) odgovorila, da mora biti tudi stroka politično sprejemljiva. „Ni dovolj, da ima kandidat strokovne reference, mora biti družbeno-politično sprejemljiv,“ pravi članica novomeške koalicije.

PRED NEKAJ MESECI JE OBČINA SPREMENILA AKT ZAVODA IN S TEM OMOGOČILA NOVAKOVO IMENOVANJE

Imenovanje Novaka se sicer pripravlja že nekaj mesecev. Občinski svet je namreč na predlog župana spremenil akt o ustanovitvi knjižnice, s katerim so spremenili sestavo sveta zavoda. S to odločitvijo so bili – še preden jim je potekel petletni mandat – odpoklicani vsi stari člani sveta zavoda in imenovani novi. Že takrat je opozicija v občinskem svetu opozarjala na to, da je ta sprememba najverjetneje narejena zato, da se omogoči novo politično imenovanje na čelo novomeške knjižnice.

O KANDIDATKI ZAPOSLENIH

Breda Karun, ki je dobila polno podporo zaposlenih, ima v resnici izjemne reference na področju knjižničarstva. Od leta 1981 do 2004 zaposlena v Knjižnici Otona Župančiča, nazadnje kot pomočnica direktorja. Od leta 2004 do 2010 je bila koordinatorka osrednjih območnih knjižnic v Narodni in univerzitetni knjižnici. Med leti 1991 in 2000 je sodelovala v neformalni delovni skupini splošnih knjižnic, ki je koordinirala uvajanje sistema v splošnih knjižnicah in pripravljala enotne zahteve glede delovanja COBISSa. Dve leti (1994-96) je bila predsednica Sekcije za vsebinsko obdelavo pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS). Od leta 1997 do 2003 je bila predsednica Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS, ki je v tem obdobju vpeljala dostop do prve elektronske baze podatkov v vseh splošnih knjižnicah, organizirala prva posvetovanja splošnih knjižnic, vzpostavila spletno stran, izpeljala prvo vseslovensko promocijo splošnih knjižnic, iz katere je izšel Dan splošnih knjižnic, ki ga od tedaj dalje knjižnice praznujejo vsako leto 20.novembra.

Leta 2005 je pripravila projekt vzpostavitve regijskega portala KAMRA, ki ga je do leta 2010 vodila kot izvršna direktorica. Med leti 1996-2000 in 2008-2011 je članica strokovne skupine za knjižničarstvo pri Ministrstvu za kulturo, v letih 2011 do 2012 pa je sodelovala v delovni skupini za pripravo strategije razvoja slovenskih splošnih knjižnic.

Med leti 1996 in 2001 je bila strokovna sodelavka Open Society Institute. Ocenjevala je projekte, ki jih je inštitut financiral s programom Library as Community Centre in evalvirala njihovo izvajanje predvsem v vzhodnoevropskih državah. Bila je nacionalna koordinatorka v projektih, financiranih s sredstvi Evropske komisije: Public Libraries Development Programme, PubliCA, PULMAN, PULMAN-XT, CALIMERA, EuropeanaLocal, ENTITLE. Pridobila in vodila je dva projekta mobilnosti, financirana s programa Vseživljenjsko učenje. Bila je ocenjevalka projektov 6.okvirnega programa IST in Vseživljenjskega učenja. V letih 2005 do 2010 je bila članica upravnega odbora National Authorities of Public Libraries in Europe (NAPLE) in članica delovnih skupin agregatorjev in uporabnikov pri Europeani.Od leta 2009 do 2012 je vodila Public Library Innovation Programme pri organizaciji EIFL.

Podatke o njenem delu smo pridobili na spletni strani nevladne organizacije Jara.

(se nadaljuje!)

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.