NEPOTIZEM IN POLITIČNA KORUPCIJA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

| 06/09/2012

Alojzij Muhič, od leta 2006 župan Mestne občine Novo mesto, prej je opravljal funkcijo direktorja Komunale Novo mesto. V občinski sferi sta v času, ko je zavzemal vodilna mesta, službo dobila dva izmed njegovih štirih otrok.

Slovensko javnost vznemirjajo podatki o številnih „sorodstvenih“ in političnih zaposlitvah, ki se dogajajo v vladnih službah, v javnih zavodih in v podjetjih, ki jih obvladuje trenutna slovenska vlada. Vendar se taki primeri ne dogajajo samo na državni ravni, ampak tudi na lokalni. Novo mesto pri tem ni nobena izjema. V zadnjem času (pa tudi v preteklosti) je veliko bližnjih sorodnikov naših vladajočih politikov dobilo bolj ali manj visoke položaje bodisi v občinski upravi Mestne občine Novo mesto bodisi v podjetjih, ki jih ta občina obvladuje. In ne le to: tudi v tem mandatu je na vodilnih mestih v občinski sferi – tudi tistih, ki so izrazito strokovna – prišlo do številnih imenovanj, ki so bila plod političnih kupčij. V članku smo zbrali nekaj najbolj odmevnih primerov zadnjih let.
NEPOTIZEM

Službo v občinski sferi sta dobila kar dva od štirih otrok župana mestne občine Novo mesto Alojzija Muhiča. Jernej Muhič je od leta 2006 zaposlen v Komunali Novo mesto, se pravi v javnem podjetju, ki ga je skupaj s sosednjimi občinami ustanovila Mestna občina Novo mesto. V času, ko se je Jernej Muhič zaposloval na Komunali Novo mesto, je bil njegov oče Alojzij Muhič direktor ravno te iste Komunale, podžupan in občinski svetnik Mestne občine Novo mesto, kandidat za župana Mestne občine Novo mesto in konec tega leta navsezadnje tudi izvoljen na to funkcijo.

Jernej Muhič je bil na Komunali Novo mesto najprej štipendist (od leta 2001 – takrat je bil Alojzij Muhič član občinskega sveta Mestne občine Novo mesto). Županov sin danes opravlja eno izmed odgovornejših funkcij v Komunali – je vodja sektorja za razvoj in investicije.

Če je Alojzij Muhič kot direktor Komunale zaposlil svojega sina, je Alojzij Muhič kot župan zaposlil svojo hčerko Alenko Muhič (pogodbo z njo je sicer podpisala podžupanja Mojca Špec Potočar). Muhič hčerka je 28. oktobra leta 2011 postala vodja oddelka za razvoj in investicije (sedaj je to Urad za investicije).

Zaposlovanje otrok v Novem mestu ni plod le zadnjega obdobja. V podjetju Zarja, ki ga lastniško obvladuje Mestna občina Novo mesto, se je tako zaposlil sin nekdanjega župana Boštjana Kovačiča. Leta 2001 je službo v občinski upravi dobila hčerka tedanje podžupanje Martine Vrhovnik (SLS). Martina Vrhovnik je danes občinska svetnica SLS, njena hčerka Martina Ana pa ima položaj svetovalke v občinski upravi.

Štirje sinovi, tri hčerke in en mož – to je bilanca sorodstvenih zaposlitev, neposredno povezanih z ljudmi, ki obladujejo občinsko sfero v zadnjem obdobju. Hkrati je ta vladajoča skupina ljudi (ki je bolj ali manj enaka že več kot desetletje) dokaj dosledno izpeljevala model nebrzdanega političnega kadrovanja.

Zadnji sporni primer iz občinske uprave je zaposlitev Aleša Bergerja, sina koalicijskega svetnika Miroslava Bergerja (DeSUS), ki je postal vodja urada za šolstvo in šport na Mestni občini Novo mesto.

Eden izmed najbolj nenavadnih primerov se je zgodil v „občinskem“ podjetju Zarja. Ko je s svojega položaja odstopil dolgoletni – politično nastavljeni – direktor Miloš Dular, je nadzorni svet na njegovo mesto kot vršilko dolžnosti imenoval Jožico Fabjan, pomembno članico občinskega odbora SLS in tudi pomočnico direktorja na Komunali Novo mesto. Fabjanova je funkcijo opravljala le nekaj mesecev, dokler nadzorni svet na položaj ni imenoval kar njenega življenjskega partnerja Martina Kambiča. Fabjanova je bila sicer do imenovanja za vršilko dolžnosti tudi sama članica nadzornega sveta Zarje iz odločanja o Kambiču pa se je kasneje izločila. Martin Kambič je bil pred imenovanjem za direktorja Zarje zaposlen za skrajšanji delovni čas na Srednji strojni šoli (po poročanju Dolenjskega lista zaradi tega, ker naj bi bil invalid tretje stopnje). Pred imenovanjem za direktorja je bil poslan na zdravniški pregled, kjer so ugotovili, da lahko za polni delovni čas opravlja funkcijo direktorja Zarje. Kot so že poročali lokalni mediji, je vodstvo Zarje (predsednik nadzornega sveta je Miha Božič (tudi član ZZD) odločitev o imenovanju Kambiča utemeljilo s tem, da so bili vsi postopki izpeljani zakonito in da Jožica Fabjan pri tem ni sodelovala.

Z Jožico Fabjan je povezana tudi druga zgodba. Njena hčerka Saša Fabjan je namreč prav tako dobila službo v javnem podjetju Komunala. Službo je tam dobila leta 2004, danes opravlja službo strokovnega sodelavca za pravno področje. In ne le to: Jožica Fabjan je v tem mandatu napredovala tudi sama. Vodstvo družbe jo je leta 2011 imenovalo na mesto pomočnice direktorja Komunale. V Komunali Novo mesto je službo (nadomestno zaposlitev) dobil tudi Igor Novak, sin direktorja občinske uprave Boruta Novaka. Opravlja delo referenta za načrtovanje in razvoj.

Župan Alojzij Muhič in direktor Komunale Rafko Križman (oba sta sicer člana Zveze za Dolenjsko) očitkov o nepotizmu nista posebej komentirala. Iz občinske in Komunaline službe za stike z mediji so nam sporočili, da so bile vse zaposlitve izpeljane zakonito in v skladu z notranjimi pravili zaposlovanja. Na Komunali Novo mesto pravijo: „Vsi razpisi za prosta delovne mesta so bili objavljeni skladno z veljavno zakonodajo, pravili stroke, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti delodajalca v uradnih prostorih Zavoda RS za zaposlovanje in na oglasnih deskah družbe ter po predhodno potrjenih planih družbe na občinskih svetih vseh ustanoviteljicah družbe (…)“ Izjema je bila zaposlitev Jerneja Muhiča, ki je bil prej njihov štipendist. „Za ta primer pozna Zakon o delovnih razmerjih izjeme od obveznosti objave, ki smo jih v obravnavanem primeru tudi upoštevali.“ Vodstvi obeh podjetij smo tudi zaprosili, da z našimi vprašanji seznanijo vse akterje (svoje zaposlene) te zgodbe, vendar dodatnih komentarjev glede tega nismo dobili.

POLITIČNA KORUPCIJA …

Novemu mestu po eni strani torej vlada nekakšna sorodstvena koalicija. Kadrovski izbor je vsaj občasno, po potrebi, narejen ne podlagi strokovnih referenc, ampak na podlagi pripadnosti istemu rodu, sorodstvu. Po drugi strani je kadrovanje na mnoge funkcije izrazito politično. Gre za delitev političnega plena, do katerega naj bi bili akterji upravičeni zaradi zmage na volitvah.

Kmalu po volitvah leta 2010 se je začelo govoriti o tem, kdo bo zasedel posamezne položaje v sferi, ki so pod neposrednim vplivom občine. Rafko Križman (ZZD) je postal direktor Komunale Novo mesto, Srečko Vovko (ZZD) je postal direktor občinskega javnega zavoda Agencija za šport, Tomaž Kovačič (SD) pa je postal direktor občinskega javnega zavoda Gasilsko reševalni center (GRC).

Kot je za revijo Park pojasnila občinska svetnica in ena vodilnih članic novomeškega odbora Slovenske ljudske stranke Martina Vrhovnik, je bil med Zvezo za Dolenjsko (ZZD) in Slovensko ljudsko stranko (SLS) sklenjen dogovor o tem, da posamezna stranka koalicije ohrani obstoječe kadrovske položaje. Enako je za ta časopis potrdil tudi predsednik novomeških Socialnih demokratov (SD) Tomaž Kovačič.

… V KOMUNALI NOVO MESTO …

Rafko Križman. Ker Bojan Kekec (SDS) politično ni bil več ustrezen za direktorja Komunale Novo mesto, ga je zamenjal Križman (ZZD) in s tem sprostil mesto direktorja Agencije za šport, ki ga je nato prek spornega razpisnega postopka zasedel Srečko Vovko. 

Septembra 2010, tik pred volitvami, je skupščina Komunale, v kateri ima večino novomeška občina, imenovala novi nadzorni svet. Dva člana nadzornega sveta sta ostala enaka kot pred tem (R. Križman in M. Vrhovnik), pri tretjem članu pa je prišlo do spremembe. Namesto Cirile Surine Zajec je mesto nadzornika zasedel Srečko Vovko. Ni nepomembno omeniti, da je bila Cirila Surina Zajec ena izmed ženskih „odpadnic“ Zveze za Dolenjsko, se pravi tistih, ki so izrazile javno nezadovoljstvo nad županovim vodenjem občine. Novi nadzorni svet je nato odločal med bivšim direktorjem Bojanom Kekcem (padel je v nemilost, saj je SDS, katerega član je Kekec, župana pred volitvami zapustil) in Rafkom Križmanom. Glasovanje je bilo neodločeno, zato je odločil glas predsednice – Martine Vrhovnik.

Ker je bil Križman prej direktor Agencije za šport, je njegova premestitev seveda odprla prosto delovno mesto v tej Agenciji. Eden izmed kandidatov za direktorja Agencije je sedaj postal tudi Srečko Vovko, ki je le nekaj mesecev prej v nadzornem svetu Komunale seveda glasoval za Križmana. Imenovanje Križmana, pri katerem je sodeloval tudi Srečko Vovko, je obenem izpraznilo mesto, za katerega je kasneje uspešno kandidiral sam Srečko Vovko.

… V AGENCIJI ZA ŠPORT …

Razpis za direktorja Agencije za šport, objavljen marca 2011, je bil sporen. Rok za prijavo na razpis je bil na spodnji zakonsko še dopustni meji, to je osem dni. Razpisni pogoji so bili izrazito nizki. Razpis je denimo omenjal zgolj »pet let delovnih izkušenj«, pri čemer izkušnje na vodilnih mestih niso bile zahtevane. Zanimiva je primerjava s predhodnima dvema razpisoma. Takrat se je zahtevala univerzitetna izobrazba, v zadnjem razpisu je bila dovolj visoka strokovna šola. Zahtevalo se je pet let vodstvenih delovnih izkušenj in obvladanje vsaj enega svetovnega tujega jezika. Oba kriterija sta leta 2011 odpadla. Predsednica kadrovske komisije občinskega sveta Mojca Špec Potočar je vsebino razpisa za revijo Park opravičevala s tem, da so le dosledno upoštevali določila statuta javnega zavoda.

Na razpis se je prijavilo kar šest kandidatov, med njimi so trije veljali za favorite. Nekdanji vrhunski športnik Igor Primc, dolgoletni Križmanov pomočnik, po njegovem odhodu pa tudi v. d. direktorja Miran Jerman in Srečko Vovko. Kadrovska komisija občinskega sveta, v katerem ima večino seveda vladajoča politična koalicija, je za direktorja imenovala Srečka Vovka.

Srečko Vovko je bil kot radiolog zaposlen v novomeškem zdravstvu. Je podpredsednik glavnega odbora Zveze za Dolenjsko, član nadzornega sveta Komunale, član sveta OŠ Grm in član sveta Centra za socialno delo. Vsi ti položaji so seveda pod neposrednim ali posrednim vplivom občinske politike. O njih odloča občinski svet ali pa telesa, ki so pod neposrednim vplivom politike. Poleg tega je Vovko tudi predsednik krajevne skupnosti Grm. »Z moje strani ni bilo vnaprejšnjega dogovarjanja,« je na vprašanje Parka, ali je njegovo imenovanje politično dogovorjeno, odgovoril Vovko.

… IN GASILSKO REŠEVALNEM CENTRU

Tomaž Kovačič je dvakrat zamenjal Igorja Perhaja. Najprej ga je premagal v boju za predsedniški stolček v lokalnem SD. Nato ga je vrgel še iz stolčka direktorja Gasilsko reševalnega centra. Seveda je bila prva zmaga predpogoj za drugo zmago. Če Kovačič ne bi zasedel političnega stolčka, ne bi nikoli vodil novomeških gasilcev. Kovačič je za Park priznal, da je SD z Zvezo za Dolenjsko sklenil dogovor, da bo SD v primeru Muhičeve zmage obdržal vse kadrovske pozicije, ki jih je zasedal v mandatu 2006 – 2010. 

Park je poročal tudi o imenovanju Tomaža Kovačiča za direktorja Gasilsko reševalnega centra. Kadrovska komisija občinskega sveta je razpis za mesto direktorja občinskega javnega zavoda Gasilsko reševalni center (GRC) Novo mesto objavila 5. aprila lani. Tudi ta razpis so zaznamovali nenavadni pogoji za prijavo. Kandidati so morali imeti končano VI. ali VII. stopnjo izobrazbe tehnične, ekonomske ali pravne smeri ter najmanj pet let delovnih izkušenj na »vodilnih delih«. Besedna zveza »na vodilnih delih« je precej dvoumna, saj se na razpisih za vodilna delovna mesta po navadi zahtevajo izkušnje na vodilnih delovnih mestih (se pravi na mestu direktorja, poslovodje ipd.). Občinska kadrovska komisija, ki je s sedmimi glasovi proti dvema povsem obvladuje koalicija, je sicer odločila, da formulacija lahko pomeni tudi delovne izkušnje na mestu vodje projekta ipd. To se je kasneje izkazalo v prid koalicijsko usklajenem kandidatu.

Na razpis se je prijavila četverica kandidatov. Med njimi je bil tudi dosedanji direktor Igor Perhaj, ki je zavod vodil že dva mandata. Njegovo imenovanje pred osmimi leti je bilo del takratnega dogovora med novomeškimi Socialnimi demokrati in Liberalno demokracijo Slovenije (LDS), ki sta takrat tvorili vladajočo novomeško koalicijo.

Igor Perhaj je v tistem času vodil novomeške Socialne demokrate. Spomladi leta 2009 pa ga je struja, ki jo je vodil javnosti do tedaj neznani Tomaž Kovačič, počasi začenjala izrinjati z vodstvenega položaja v lokalnem odboru. Navsezadnje je Perhaj z mesta predsednika moral odstopiti, njegov položaj pa je zasedel Kovačič. S tem je bila, kot se je izkazalo kasneje, zapečatena tudi njegova usoda na mestu direktorja GRC.

Perhaj je kot neodvisni kandidat nastopil na županskih volitvah, vendar je med petimi kandidati dobil najmanj glasov. Pred drugim krogom je podprl Muhičevega nasprotnika Bojana Kekca, kar je bil še zadnji usodni korak. Socialni demokrati so v prvem krogu županskih volitev podprli skupno kandidatko Mileno Kramar Zupan. Po njenem presenetljivem porazu že v prvem krogu volitev so v stranki sklenili, da pred drugim krogom podprejo Alojzija Muhiča. In stava na kasnejšega zmagovalca je prinesla tudi nekaj kadrovskih »drobtin«.

»Do sedaj smo delali dobro in želim si, da bi bilo tako tudi naprej,« je kot glavni razlog svoje na poraz obsojene tretje kandidature navedel Perhaj. Na vprašanje, ali ima pri tem podporo župana Muhiča oz. koalicije, je povedal: »Župan Muhič mi je januarja dejal, da je direktorsko mesto v Gasilsko reševalnem centru rezervirano za Socialne demokrate in da je to del koalicijskega dogovora.«

Tomaž Kovačič je prodajni inženir. Za Park je povedal, da je svetovalec in organizator in da ima vodstvene izkušnje. »Tudi delo gasilskih centrov zelo dobro poznam, saj sem v okviru Telekoma delal na področju trženja požarnih alarmnih sistemov,« pravi. Nekaj dvomov v resnično željo koalicije, da pride do najbolj strokovno in menedžersko usposobljenih direktorjev, zbuja nenavadna formulacija v razpisu za direktorja, ki je na podlagi statuta GRC določila pogoj, da mora imeti kandidat pet let »izkušenj na vodilnih delih«. Kaj bi pomenila »vodilna dela«, ni povsem jasno. Na kadrovski komisiji so nekateri člani postavili vprašanje o tem, ali je tovrsten pogoj sploh smiseln in ali ga ne bi bilo treba postaviti bolj jasno. Koalicijska večina v kadrovski komisiji (njen član je sicer tudi Tomaž Kovačič) tovrstnih pomislekov ni imela in je razpis objavila z utemeljitvijo, da je tako pač zapisano v statutu, in s tolažbo, da bo treba vse statute občinskih javnih zavodov v prihodnje prevetriti in uskladiti. Pri odpiranju ponudb so Kovačičeve reference (navajal je vodenje projektov in timov znotraj Telekoma) sprejeli kot ustrezne in ga potem kljub nekaterim zanimivim protikandidatom tudi predlagali občinskemu svetu v izvolitev.

Tako kot je bil Bojan Kekec pred štirimi leti primeren kandidat za direktorja Komunale, ker je bil član stranke SDS, ki je podprla župana pred drugim krogom volitev leta 2006, tako je bil v tem mandatu Tomaž Kovačič primeren kandidat, saj je pred drugim krogom volitev stopil v županovo koalicijo. Sedanjih oblastnikov ni motilo, da je bil Kekec vsaj že več desetletij zaposlen na Komunali, Kovačič pa se je z gasilskimi problemi ukvarjal zgolj kot prodajalec alarmnih sistemov. Tako kot je bil Perhaj pred osmimi leti primeren za direktorja GRC, tako je sedaj povsem neprimeren. Pač ni več vodilni član koalicijske stranke.

 

Oznake: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Rubrika: ČUVARJEV IZBOR, IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentarji (498)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. carbunkle truckwhite | 29/05/2014
 2. premature ejaculation performance anxiety | 04/06/2014
 3. Provestra Reviews | 07/06/2014
 4. http://freenetflixaccountgenerator.com/ | 07/06/2014
 5. cafe shop fitting | 07/06/2014
 6. uicasiancomputerservices.com | 07/06/2014
 7. Avnet Singapore | 07/06/2014
 8. essay writing | 08/06/2014
 9. womens midi dress | 09/06/2014
 10. womens fashion wear | 09/06/2014
 11. University | 09/06/2014
 12. cheap womens clothing | 09/06/2014
 13. transportation and haulage | 10/06/2014
 14. Kulula | 10/06/2014
 15. Southern African | 10/06/2014
 16. KENNEDY-NHLIZIYO | 10/06/2014
 17. Nike Cortez | 11/06/2014
 18. sam waltonman | 12/06/2014
 19. WM 2014 LIVEWETTEN | 12/06/2014
 20. micromax | 12/06/2014
 21. premature ejaculation hypnosis download | 12/06/2014
 22. Sonnencreme | 13/06/2014
 23. Sonnenschutz | 13/06/2014
 24. the wharf orange beach | 13/06/2014
 25. crema para el acne | 14/06/2014
 26. metodo del calendario para irregulares | 14/06/2014
 27. iphone hack | 14/06/2014
 28. rolety katowice | 14/06/2014
 29. meble stylizowane | 14/06/2014
 30. Los Angeles Wedding DJ | 14/06/2014
 31. Ogloszenia Przemysl | 14/06/2014
 32. prawo budowlane | 14/06/2014
 33. seksowna bielizna | 14/06/2014
 34. LED Lamps | 15/06/2014
 35. chinese medicine better than viagra | 15/06/2014
 36. Some Ways To Make Money | 15/06/2014
 37. cheapest online viagra from the uk | 15/06/2014
 38. iherb coupon codes | 16/06/2014
 39. Slotomania Free Coins For Iphone | 16/06/2014
 40. chinese medicine viagra | 16/06/2014
 41. euro date singles | 17/06/2014
 42. iherb coupon codes | 17/06/2014
 43. development | 17/06/2014
 44. read more | 17/06/2014
 45. cialis vs viagra flashback | 19/06/2014
 46. iherb coupon | 19/06/2014
 47. iherb coupon | 19/06/2014
 48. for more information contact | 19/06/2014
 49. poliweglan komorowy | 19/06/2014
 50. importer Le Temps Des Cerises | 19/06/2014
 51. okna pcv kielce | 19/06/2014
 52. BALONY REKLAMOWE | 19/06/2014
 53. iherb coupon | 19/06/2014
 54. noclegi ustron | 19/06/2014
 55. gestalt-krakow.com.pl | 20/06/2014
 56. najlepsi bukmacherzy | 20/06/2014
 57. iherb coupon | 20/06/2014
 58. pharmacie andorre cialis | 20/06/2014
 59. iherb coupon code | 20/06/2014
 60. okna pcv siedlce | 20/06/2014
 61. iherb coupon | 20/06/2014
 62. optimization | 21/06/2014
 63. heads wallpapers | 21/06/2014
 64. clik here button | 21/06/2014
 65. english language test level b1 | 21/06/2014
 66. clik here to read the full article | 21/06/2014
 67. Telling The Story Of Jesus Christ | 22/06/2014
 68. Buy Garcinia Cambogia | 23/06/2014
 69. generic cialis capsules | 23/06/2014
 70. You Could try these out | 23/06/2014
 71. Info | 23/06/2014
 72. pirater un compte facebook | 24/06/2014
 73. Diindolylmethane | 24/06/2014
 74. branzowy katalog firm | 25/06/2014
 75. fotograf slubny z Warszawy | 25/06/2014
 76. standy kartonowe | 25/06/2014
 77. kancelaria prawna katowice | 25/06/2014
 78. szafki rtv | 25/06/2014
 79. kursy sep | 25/06/2014
 80. domki ogrodowe | 25/06/2014
 81. tworzenie stron www | 25/06/2014
 82. sklep internetowy odziez | 25/06/2014
 83. kurs uwodzenia | 25/06/2014
 84. Sklepy meblowe | 25/06/2014
 85. Athens cheapest property insurance | 25/06/2014
 86. Durham online mobile house insurance | 25/06/2014
 87. hack for android | 25/06/2014
 88. generator raportów gps | 25/06/2014
 89. Ventars.pl - klimatyzacja Kraków | 25/06/2014
 90. projektkolektyw.pl – Kraków | 25/06/2014
 91. lustro | 25/06/2014
 92. cheap phentermine | 25/06/2014
 93. adipexdispensAry.com/phenobestin-c-24.aspx - phenobestin vs phentermine | 25/06/2014
 94. phenobestin 37.5 reviews | 25/06/2014
 95. Why Not Try these out | 25/06/2014
 96. farbki szkolne | 26/06/2014
 97. rocket Spanish scam | 26/06/2014
 98. buy cialis | 27/06/2014
 99. meble tapicerowane producent | 27/06/2014
 100. serwis zamków kraków | 27/06/2014
 101. bodybuilding coaching | 27/06/2014
 102. Medical University in Almaty | 27/06/2014
 103. niwelator laserowy | 27/06/2014
 104. cialis viagra comparaison | 27/06/2014
 105. is there any ayurvedic medicine for premature ejaculation | 28/06/2014
 106. Seo | 28/06/2014
 107. Empowering | 28/06/2014
 108. cialis long terme | 28/06/2014
 109. Graphic | 29/06/2014
 110. wanted signs | 29/06/2014
 111. Technology | 29/06/2014
 112. NEW Free Xbox Live Codes | 30/06/2014
 113. Tech | 30/06/2014
 114. cialis achat | 01/07/2014
 115. chile ao vivo | 01/07/2014
 116. hack for android download | 01/07/2014
 117. google nexus 6 | 01/07/2014
 118. Fundraiser | 01/07/2014
 119. Website | 02/07/2014
 120. cialis monographie | 03/07/2014
 121. Start | 03/07/2014
 122. Health | 05/07/2014
 123. skup samochodów rzeszów | 05/07/2014
 124. plyty drogowe | 06/07/2014
 125. wyjazdy integracyjne dla firm | 06/07/2014
 126. obsluga prawna firm | 06/07/2014
 127. profesjonalna strona internetowa | 06/07/2014
 128. wegiel bydgoszcz | 06/07/2014
 129. hurt koszul | 06/07/2014
 130. Finance | 06/07/2014
 131. szybka pozyczka | 06/07/2014
 132. gazetki promocyjne | 06/07/2014
 133. adwokat Katowice | 06/07/2014
 134. Uslugi ksiegowe Olsztyn | 06/07/2014
 135. Vasco Images | 06/07/2014
 136. sound equipment in London | 06/07/2014
 137. najskuteczniejsze cwiczenia na brzuch | 07/07/2014
 138. sale weselne | 07/07/2014
 139. krzem organiczny | 07/07/2014
 140. kosmetyki mineralne | 07/07/2014
 141. homeowners insurance | 07/07/2014
 142. Liberty | 07/07/2014
 143. rebelmouse.com/capturehisheartcasey | 07/07/2014
 144. licence refrencement mulhouse | 07/07/2014
 145. William E. Morales | 08/07/2014
 146. Resultados Loteria de la Cruz Roja Resultatos | 08/07/2014
 147. Trading | 08/07/2014
 148. Salon Fryzjerski Krosno | 08/07/2014
 149. iherb coupon codes | 08/07/2014
 150. Lamborghini Aventador spalanie | 08/07/2014
 151. cialis 5mg prix en pharmacie | 08/07/2014
 152. mark cobb | 08/07/2014
 153. budowa domu | 08/07/2014
 154. fotograf slubny zabrze | 08/07/2014
 155. sword art online 2,sword art online | 09/07/2014
 156. Business | 09/07/2014
 157. iherb coupon code | 09/07/2014
 158. pdf books download | 09/07/2014
 159. poplar table | 09/07/2014
 160. telecharger tricks | 09/07/2014
 161. iherb coupon code | 09/07/2014
 162. Camp | 10/07/2014
 163. thailand bucks parties | 10/07/2014
 164. Technology | 11/07/2014
 165. serial code free | 11/07/2014
 166. important source | 11/07/2014
 167. Outdoor LED Signs Dallas | 11/07/2014
 168. Miami bankruptcy lawyer | 11/07/2014
 169. Home | 11/07/2014
 170. led bulbs | 13/07/2014
 171. water ionizers | 13/07/2014
 172. ADELGAZA 20 | 13/07/2014
 173. online jobs | 14/07/2014
 174. mt4 ea programmer | 14/07/2014
 175. Cash for Gold | 14/07/2014
 176. cialis vente en france | 15/07/2014
 177. kratom wiki | 15/07/2014
 178. Slotomania Free Coins 2013 | 15/07/2014
 179. Best Austin Bathroom Remodeling | 15/07/2014
 180. roof leak repair dallas | 15/07/2014
 181. direct payday loans | 15/07/2014
 182. home insurance by zip code | 16/07/2014
 183. check our this website | 16/07/2014
 184. medical treatment for premature ejaculation | 16/07/2014
 185. Hypnotherapy | 16/07/2014
 186. class d airspace | 16/07/2014
 187. Movemynt Products | 16/07/2014
 188. women's bags | 16/07/2014
 189. how long do people last in bed | 17/07/2014
 190. Naperville Homes for Sale | 17/07/2014
 191. LINK M88 | 17/07/2014
 192. near naples fl | 18/07/2014
 193. live geo news headlines | 18/07/2014
 194. browse this site | 18/07/2014
 195. blucarpet.com | 18/07/2014
 196. muscle gaining secrets 2.0 | 19/07/2014
 197. https://www.youtube.com/watch?v=Y761Cn6jWFg | 19/07/2014
 198. tadalafil prix | 19/07/2014
 199. bhg | 19/07/2014
 200. forum | 19/07/2014
 201. skin tag removal | 19/07/2014
 202. what causes premature ejaculation in men | 20/07/2014
 203. Africa development | 20/07/2014
 204. help moppy | 20/07/2014
 205. las vegas web design company | 20/07/2014
 206. surveys for money | 21/07/2014
 207. DVLA Number Plates | 21/07/2014
 208. cialis au maroc | 21/07/2014
 209. How to make money fast | 21/07/2014
 210. M88 | 21/07/2014
 211. buy followers on twitter | 21/07/2014
 212. Pokrov spiritually religious movement | 21/07/2014
 213. harmen tall | 22/07/2014
 214. how long does a normal man last in bed | 22/07/2014
 215. how to become an emt | 22/07/2014
 216. acné quístico | 22/07/2014
 217. visit poster's website | 23/07/2014
 218. japan auction | 23/07/2014
 219. water alkalizer | 23/07/2014
 220. jour | 23/07/2014
 221. massage online ceu | 23/07/2014
 222. kursy24h.pl szkolenia kursy | 23/07/2014
 223. Legacy Food Storage | 23/07/2014
 224. Fotograf Torun | 23/07/2014
 225. nadruki na koszulkach | 23/07/2014
 226. rozliczanie podatku z niemiec | 23/07/2014
 227. top ten search engine | 24/07/2014
 228. Weight Loss | 24/07/2014
 229. Rowery elektryczne | 24/07/2014
 230. http://gry-przegladarkowe.net.pl/kategorie/strategiczne/ | 24/07/2014
 231. kaffeevollautomat test stiftung warentest 2013 | 24/07/2014
 232. Download, SX420W, Reset waste ink | 24/07/2014
 233. Property By Owner List Commercial Lease Louisville KY | 24/07/2014
 234. napedy do bram przemyslowych | 25/07/2014
 235. paleo recipe book review | 25/07/2014
 236. M88 | 25/07/2014
 237. Slotomania Free Coins Android | 25/07/2014
 238. stay away when buying this | 26/07/2014
 239. dich vu thiet ke web | 26/07/2014
 240. GreenBay Packers Superbowl | 26/07/2014
 241. Green tea | 26/07/2014
 242. tadalafil soft tablets 20mg | 26/07/2014
 243. this Legacy Food Storage website | 26/07/2014
 244. Top Web Hosting Services | 26/07/2014
 245. marketing agency kent | 27/07/2014
 246. clash of clans hack | 27/07/2014
 247. browse around this web-site | 27/07/2014
 248. print | 27/07/2014
 249. Youtube potty toilet training | 27/07/2014
 250. payday loans direct lenders | 27/07/2014
 251. suara bakrie | 28/07/2014
 252. rate of loans uk | 28/07/2014
 253. fajsdgjfashdjfaksjdhkfa | 28/07/2014
 254. men fashion accessories | 28/07/2014
 255. cialis gel | 28/07/2014
 256. game mods | 28/07/2014
 257. Altieri Gilmore LLP Attorneys | 29/07/2014
 258. EBP Point | 29/07/2014
 259. los angeles vps | 29/07/2014
 260. adult hd videos | 29/07/2014
 261. click over here now | 29/07/2014
 262. zabiegi kosmetyczne na cialo | 29/07/2014
 263. Informacje o kominkach | 30/07/2014
 264. win prizes like Wii and ipod, it's fast, easy and fun. join us | 30/07/2014
 265. water ionizer comparisons | 30/07/2014
 266. Business | 30/07/2014
 267. Ava | 30/07/2014
 268. Dog Bed | 30/07/2014
 269. chicken coop ideas | 31/07/2014
 270. home decor | 31/07/2014
 271. ultimate demon review | 01/08/2014
 272. Cost-effective Shopping On-line | 02/08/2014
 273. Click Here | 02/08/2014
 274. ?????? | 02/08/2014
 275. Javascript | 03/08/2014
 276. jobs at my mcdonalds | 03/08/2014
 277. lipo in nyc | 03/08/2014
 278. baratza encore | 04/08/2014
 279. click | 04/08/2014
 280. meri aashiqui tumse hi | 04/08/2014
 281. my response | 04/08/2014
 282. cialis cheap | 04/08/2014
 283. hop over to this website | 05/08/2014
 284. mfc token generator | 05/08/2014
 285. generic ed tabs | 05/08/2014
 286. expendables 3 game free download | 05/08/2014
 287. download the expendables 3 full movie | 05/08/2014
 288. cialis 20 mg | 05/08/2014
 289. money making websites | 06/08/2014
 290. where can i download free The Expendables 3 | 06/08/2014
 291. The Dog Training System | 06/08/2014
 292. torent.com free The Expendables 3 download | 06/08/2014
 293. apple products | 06/08/2014
 294. acheter du cialis sans ordonnance | 07/08/2014
 295. Try This Site | 07/08/2014
 296. tynki|posadzki | 08/08/2014
 297. szkolenia bhp kraków | 08/08/2014
 298. free downloadable The Expendables 3 | 08/08/2014
 299. download The Expendables 3 free online | 08/08/2014
 300. download The Expendables 3 online | 08/08/2014
 301. download The Expendables 3 for free online | 08/08/2014
 302. downloading The Expendables 3 | 08/08/2014
 303. Frontline Commando 2 hack ifunbox | 08/08/2014
 304. acheter cialis original france | 08/08/2014
 305. cheap vegas show tickets | 08/08/2014
 306. Business Advertising | 08/08/2014
 307. online clothes stores | 09/08/2014
 308. nail clippers for men | 09/08/2014
 309. Four week payday loans uk | 09/08/2014
 310. free downloads | 09/08/2014
 311. This encompasses divorce law | 09/08/2014
 312. marynarki meskie | 09/08/2014
 313. Low Carb Diets and Pregnancy | 10/08/2014
 314. newsela | 10/08/2014
 315. how can i get my boyfriend to last longer in bed | 10/08/2014
 316. relief | 10/08/2014
 317. IBO | 10/08/2014
 318. plumbers okc | 11/08/2014
 319. arkitektforbundet | 11/08/2014
 320. Where to buy vibration machine | 11/08/2014
 321. Best Fantasy Football Teams | 11/08/2014
 322. seo website | 11/08/2014
 323. Computer Repair in Romford | 11/08/2014
 324. eye sunglasses | 11/08/2014
 325. Colusa medical marijuana attorney | 12/08/2014
 326. Flashwireless.com | 12/08/2014
 327. Chicago burglary attorney | 12/08/2014
 328. phone repair | 12/08/2014
 329. PHOENIX ELECTRICAL CONTRACTOR | 13/08/2014
 330. dating | 13/08/2014
 331. reverse Alpharetta | 13/08/2014
 332. Tanning Lotion | 13/08/2014
 333. av | 13/08/2014
 334. latin women | 13/08/2014
 335. l arginine for premature ejaculation | 13/08/2014
 336. online shopping for women | 13/08/2014
 337. Press Release Distribution | 14/08/2014
 338. buy youtube views | 14/08/2014
 339. Custom computer build in romford | 14/08/2014
 340. cheap buiness health & saftey insurance | 14/08/2014
 341. vanquis | 14/08/2014
 342. cialis trial voucher | 15/08/2014
 343. geile vrouw in | 15/08/2014
 344. landscaping summerlin | 15/08/2014
 345. foot | 15/08/2014
 346. the lovelady center | 16/08/2014
 347. siemens kaffeevollautomat youtube | 16/08/2014
 348. vaste zoldertrap | 16/08/2014
 349. buy cheap vine followers | 16/08/2014
 350. cialis produttore | 16/08/2014
 351. modern dog bowls | 16/08/2014
 352. the sentimental | 16/08/2014
 353. fiverr backlinks | 17/08/2014
 354. Tube Viper X Jvzoo | 17/08/2014
 355. Make Money Online | 17/08/2014
 356. mmpr licensed producers mmpr licensed producers | 17/08/2014
 357. fixed annuity rates | 17/08/2014
 358. ms88cn | 17/08/2014
 359. academy | 17/08/2014
 360. paleo recipe book | 17/08/2014
 361. $1000 Profit in 30 Minute Proven Binary Trading Strategy | 17/08/2014
 362. Contractor | 17/08/2014
 363. stop premature ejaculation naturally | 18/08/2014
 364. Delaware cable companies | 18/08/2014
 365. Velvet Seferovic | 18/08/2014
 366. gutscheine | 19/08/2014
 367. catch a cheating girlfriend | 19/08/2014
 368. reviews of GreenSmoke | 19/08/2014
 369. luxury watch auctions | 19/08/2014
 370. Online Coupons | 19/08/2014
 371. camp ponoco trails | 20/08/2014
 372. smoking cession | 20/08/2014
 373. READ MORE | 20/08/2014
 374. here | 20/08/2014
 375. pain management houston | 20/08/2014
 376. It Support Durham | 20/08/2014
 377. FX Education & training | 20/08/2014
 378. Bitcoin | 21/08/2014
 379. jazz flute | 21/08/2014
 380. cuban cigars | 22/08/2014
 381. buy cuban cigars | 22/08/2014
 382. cigars | 22/08/2014
 383. review of GreenSmoke | 22/08/2014
 384. Sukneles | 22/08/2014
 385. Draw me as a Superhero! | 22/08/2014
 386. cialis remboursement secu | 22/08/2014
 387. Shop for 14K White Gold 1.2 Mm Adjustable Up To 20 Inches Box Chain on sale at JewelBerries. | 23/08/2014
 388. Fast Money | 23/08/2014
 389. cuban cigars online | 23/08/2014
 390. cigars switzerland | 23/08/2014
 391. CITIZEN | 23/08/2014
 392. 80% HCA Garcinia Cambogia | 23/08/2014
 393. Garcinia Cambogia weight loss pills that work | 24/08/2014
 394. Green Smoke reviews | 24/08/2014
 395. great post to read | 24/08/2014
 396. Find Whos Calling | 24/08/2014
 397. find more info | 24/08/2014
 398. instagram users search engine | 24/08/2014
 399. how to pick up women | 24/08/2014
 400. Singles Travel | 24/08/2014
 401. sky uk ccam server | 25/08/2014
 402. Stumble Leads | 25/08/2014
 403. sacred geometry | 26/08/2014
 404. travel insurance and rental cars | 26/08/2014
 405. eventi liguria | 26/08/2014
 406. Toilet Repair | 26/08/2014
 407. Popcorn Ceiling Removal | 27/08/2014
 408. tech | 28/08/2014
 409. wholesale cosmetics list | 28/08/2014
 410. cialis soft meilleur prix | 28/08/2014
 411. pedicure chairs | 28/08/2014
 412. Illinois Process Server | 28/08/2014
 413. Everything you've ever wanted to know about Private Mortgage Insurance (PMI) but were afraid to ask | 29/08/2014
 414. How to Get a Great Deal on your Mortgage Rate. | 29/08/2014
 415. cargo | 29/08/2014
 416. Halifax Real Estate for sale | 29/08/2014
 417. Heir Search | 29/08/2014
 418. dog poop bags bulk | 29/08/2014
 419. How long will your mortgage last if you pay every month? | 29/08/2014
 420. xxx sex services | 30/08/2014
 421. ibc fail | 30/08/2014
 422. Woombie kapalot | 31/08/2014
 423. Offer Wall | 31/08/2014
 424. bee wild pest control | 01/09/2014
 425. Whatsapp Status | 01/09/2014
 426. Autoskup040.pl Lublin | 01/09/2014
 427. resources | 01/09/2014
 428. wypozyczalnia samochodów Katowice | 02/09/2014
 429. projektowanie sklepów internetowych lódz | 02/09/2014
 430. destiny horoscope | 02/09/2014
 431. click here | 03/09/2014
 432. click here | 03/09/2014
 433. buy facebook likes | 04/09/2014
 434. maduritas folladas | 04/09/2014
 435. ghiochi di motocross | 04/09/2014
 436. nlp training courses | 04/09/2014
 437. click here | 04/09/2014
 438. buy hydrocodone | 05/09/2014
 439. buy valium online | 05/09/2014
 440. ??? ???? ???? ??? 1 ????? ????? | 05/09/2014
 441. giochi gratis | 05/09/2014
 442. hack and cheat | 05/09/2014
 443. buy adderall | 05/09/2014
 444. Exterminator Service Houston Texas | 05/09/2014
 445. buy tramadol | 05/09/2014
 446. gratuit et très facile à utiliser | 05/09/2014
 447. teen dating | 06/09/2014
 448. Auto insurances | 06/09/2014
 449. driving test success all tests completed dvd | 06/09/2014
 450. dubai angels | 06/09/2014
 451. wedding Photographer | 06/09/2014
 452. Empower Network Honest Review | 07/09/2014
 453. instant cheap auto insurance | 07/09/2014
 454. giochi di cucina | 07/09/2014
 455. Lettings agent surbiton | 07/09/2014
 456. vimax malaysia | 07/09/2014
 457. Quarkbar ? Scarcer than Quarkcoin | 08/09/2014
 458. livejasmincreditgratuit.blogspot.com | 08/09/2014
 459. Best Window Tinting in Modesto | 08/09/2014
 460. animals acting like humans | 08/09/2014
 461. dish tv login | 08/09/2014
 462. Slim Armor | 09/09/2014
 463. Shafiq Abdussabur | 09/09/2014
 464. seo website | 09/09/2014
 465. fails 2014 | 09/09/2014
 466. we buy homes as is | 10/09/2014
 467. Yes I Make Money and You Can Too | 10/09/2014
 468. blog de musica | 10/09/2014
 469. banana blue | 10/09/2014
 470. Ath-M50.net | 11/09/2014
 471. dog waste bags | 11/09/2014
 472. laptop akció budapörs | 12/09/2014
 473. Hacking Tutorials | 12/09/2014
 474. hearthstone arena guide | 13/09/2014
 475. odzywki na mase | 13/09/2014
 476. after effects templates | 13/09/2014
 477. extra resources | 13/09/2014
 478. cheap Gulf Shores beach Rentals | 14/09/2014
 479. semstar.pl | 14/09/2014
 480. Calculate the date of birth online | 15/09/2014
 481. perfumes for women | 15/09/2014
 482. perfumes for women chanel | 15/09/2014
 483. review of bethawk, automated betting portfolio | 15/09/2014
 484. Otto Jerabek | 16/09/2014
 485. indicizzazione google | 16/09/2014
 486. Pegawai Tadbir Diplomatik M41 | 17/09/2014
 487. guttering Surrey | 17/09/2014
 488. Jogos de carros | 17/09/2014
 489. online real estate | 17/09/2014
 1. Izudin pravi:

  Hja no… Dejstvo je, da vse takšne ali drugačne (tudi sporne) zaposlitve omogoča zakonodaja. Pa naj dvigne roko in vrže kamen tisti, ki sam ne bi ravnal enako!

 2. Andrej pravi:

  Povej kam ti ga vržem? Kamen namreč, ker sam ne bi ravnal tako. Vedno se zgovarjajo, da nimajo denarja in so bogi. Seveda, če pa imate zaposlene cel kup drhali, ki ne obvladuje svojega dela in razmišljajo samo o tem kako bodo uveljavili svoje parcialne interese.

 3. Izudin pravi:

  Andrej, ne vem kakšen oče si, če lastnemu otroku ne bi omogočil službe… Za moje pojme izredno slab! V kolikor je fant sposoben, potem ne vidim nikakršnega problema. In kot pravim – vse skupaj omogoča zakonodaja.

  • Slauček pravi:

   Ja, če bi imel svojo firmo, ki bi jo naredil z lastnimi rokami, ne pa firmo, ki je v lasti vseh, tudi mene recimo in tebe. Ne vem kako bi pomagal svojemu otroku, če bi mu pokazal, da se goljufanje splača. No, jasno, če vsi počnejo, potem dejmo pa še mi, to je tvoj moto? Vidiš, zaradi takih smo pa v kurcu.

 4. kreden pravi:

  Izudine nemoj…če je fant sposoben, izobražen potem bo imel nekaj deset ponudb za dobro službo!!! mar ne? in ne bo rabil da ga politično nastavijo, ai pa se motim? Še izjava: vse skupaj omogoča zakonodaja. Kje v zakonodaji pa piše da se v državnih podjetjih lahko odpirajo nova fiktivna delovna mesta za točno določene osebe??????????
  Na bruhanje mi gre…

 5. kr'en pravi:

  In kaj je tukaj čudnega? Kmalu se bodo na novo določali oblastniki in delila pogača.

 6. Imago pravi:

  Pa je to posredovano pristojnim organom in sprožena ovadba zoper sodelujoče?

  Upam, da bomo lahko spremljali tudi nadaljnje dogajanje kazenskega postopka v kolikor so navedbe točne.

 7. spika pravi:

  drhal!,…vsi po vrsti, treba vse zamenjat

 8. Juncek pravi:

  Vse mi se bomo lahko izkazali na blizajocih se volitvah, ampak, le zakaj imam obcutek, da 50% volilcev ne bo izrabilo svoje pravice, prisli pa bodo le politicno sprani zombiji obstojece politicne elite in ta bo zopet zmagala… predvsem smo sami precej neodgovorni, o rezultatih pa beremo po casopisju. Jasno, da je vse navedeno narobe, tudi sam sem sin zaposlenega v javni upravi, clana nadzornega sveta in tudi teoreticno ne morem delati nic z javno upravo, kjer se pojavlja moj oce, pa se takrat ko delam, kjer njega ni poleg, ker pridem do posla z najugodnejso ponudbo, pa se pojavi politicna volja in mi na koncu nocejo placati storitev.… tako je to, ko nimas politicne perjanice na glavi, pri nas se vedno velja, ce nisi z nami, si proti nam. V nasi politicni in strokovni sferi znanje, sposobnosti, marljivost, postenost… ne pomenijo nic drugega kot groznjo nazadnjaskemu in nepotisticnemu razmisljanju elite, ki ve, da tam kjer je ne sodi, zato pa je groznja za njih vsakdo, ki bi naceloma tja sodil. Zal nam sposoben kader bezi v tujino, kjer jih tuje firme z odprtimi rokami pricakujejo in sprejemajo medse, slovenska drzava je placevala 20 let za solanja tega kadra, ki na koncu ne more s svojimi sposobnostmi tega vrniti, zato pa z veseljem to izkoriscajo tujci. Hvala rodna gruda, ampak ne hvala…