NASELJA NA DESNEM BREGU REKE KRKE: VODO IZ PIP JE OPOREČNA

| 11/06/2012

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Stopiče, da je zaradi izdatnejših padavin prišlo do povečane motnosti vodnega vira, zato je potrebno vodo pred uporabo prekuhavati.

Obvestil velja za vsa območja v Novem mestu, ki ležijo na desnem bregu reke Krke (Šmihel, Drska, Ul. Slavka Gruma, Westrova ulica, Šukljetova ulica, Mrzla dolina, Cesarjeva ulica, Ulica Mirana Jarca, Brod, Cikava, Kandijska, Nad mlini, Smrečnikova, Grm, Regrča vas, Gotna vas, Žabja vas, Na Laze, Irča vas, Srebrniče).

Vodo morajo prav tako prekuhavati v naslednjih naseljih: Stopiče, Gor. in Dol. Težka voda, Mali in Veliki Orehek, Hrušica, Veliki in Mali Slatnik, Veliki Cerovec, Dolž, Koroška vas, Konec, Vinja vas, Birčna vas, Stranska vas, Gor. In Dol. Lakovnice, Jurna vas, Vel. Podljuben, Škrjanče, Rakovnik in Poganci.

Obvestilo velja do preklica.

 

Oznake: ,

Rubrika: Polis

Komentiranje je zaključeno.