NADZOR NAD NOVOMEŠKIMI VRTCI: BI SE MORAL NADZORNIK ZARADI NAVZKRIŽJA INTERESOV IZLOČITI IZ POSTOPKA?

| 14/11/2012

Nadzor nad Vrtcem Pedenjeped je opravil direktor podjetja D & DD iz Novega mesta Damir Delič. Podjetje D & DD iz Novega mesta je v letu, ki ga je preiskoval nadzornik, poslovno sodelovalo z vrtcem Pedenjeped, kar naj bi po menju nekaterih pomenilo navzkrižje interesov. 

Pred dobrim mesecem dni je veliko prahu dvignil članek, v katerem smo povzeli poročilo nadzornega odbora mestne občine, v katerem sta nadzornika Ana Ponikvar in Damir Delič vodstvima obeh novomeških vrtcev očitala nepravilnosti in negospodarno ravnanje, ki naj bi oškodovalo tudi občinski proračun. Obe ravnateljici, Meta Potočnik in Majda Kušer Ambrožič, sta skoraj vse ugotovitve nadzornikov zavrnili – nadzor naj bi bil narejen nestrokovno. Sedaj se je pojavil tudi očitek, da Damir Delič nadzora sploh ne bi smel opravljati, saj naj bi bil v konfliktu interesov.

DEJSTVA:

  • Nadzor nad Vrtcem Pedenjeped je opravljal Damir Delič, direktor podjetja D & DD iz Novega mesta. Nadzor je potekal od konca leta 2011 in se je nanašal na leto 2010.
  • Podjetje D & DD je v letu 2010 podpisalo pogodbo z Vrtcem Pedenjeped, zadnja storitev je bila opravljena septembra 2011.
  • Poslovno sodelovanje finančno ni bilo visoko. Vrtec Pedenjeped je podjetju D & DD nakazalo skupaj 2.499,78 € (brez DDV).
  • V času opravljanja nadzora poslovnega sodelovanja med vrtcem in Deličevim podjetjem torej ni bilo. Se je pa, po drugi strani, časovno pokrivalo poslovno sodelovanje med vrtcem in podjetjem ter obdobjem glede katerega je bil opravljen nadzor
  • Poslovnik o delu nadzornega odbora določa, da se mora nadzornik izločiti iz postopka, v kolikor obstaja dvom v njegovo nepristranskost.

Damir Delič je namreč lastnik podjetja D & DD, d.o.o. iz Novega mesta, ki se med drugim ukvarja z izterjavami in izvršbami. To podjetje je v letu 2010 poslovno sodelovalo z Vrtcem Pedenjped. Pogodba med vrtcem in podjetjem je bila podpisana 31. marca 2010. Pogodbo sta podpisala tedanji v.d. ravnatelja Albert Zorko in direktor podjetja Damir Delič. Na podlagi te pogodbe je vrtec nakazal podjetju 2.499,78 € (brez DDV). Kot nam je pojasnila sedanja direktorica vrtca Meta Potočnik je bilo sodelovanje prekinjeno takoj, ko je bil končan postopek izterjave, zadnja storitev pa je bila opravljena v začetku septembra 2011, sklep o izvedbi nadzora nad vrtcem pa je vrtec prejel 13. septembra 2011. Meta Potočnik je, kot pravi, Deliča ustno opozorila, da obstaja dvom o morda spornem sodelovanju med vrtcem in podjetjem.

Damir Delič, meni, da ni bilo razlogov, da bi se izločil iz nadzora: „Delo po pogodbi, ki jo omenjate, je bilo v času, ko sem bil imenovan za nadzor nad zaključnim računom Vrtcev Pedenjped in Ciciban že zaključeno. Nova pogodba oz. nadaljnja sodelava ni bila planirana. Predmet nadzornega postopka ni imel stičnih točk z omenjeno pogodbo, zato tudi menim, da dvom o nepristranskosti ni utemeljen.“

16. člen poslovnika o delu nadzornega odbora pravi, da če obstaja dvom v nepristranskost člana nadzornega odbora predsednik nadzornega odbora predlaga izločitev člana iz posamezne zadeve. O tem, da obstajajo izločitveni razlogi pa je predsednika nadzornega odbora dolžan obvestiti sam član nadzornega odbora.

Kot nam je potrdila predsednica nadzornega odbora Elizabeta Grill, je Damir Delič ni obvestil o tem, da obstajajo izločitveni razlogi, tako da o tem sploh niso razpravljali.

46. člen poslovnika o delu nadzornega odbora dodatno govori o tem, kdaj nastopijo izločitveni razlogi. Med drugim pravi, da se mora nadzornik izločiti, če je zaposlen pri nadzorovanem zavodu ali podjetju oziroma če opravlja kakšno pogodbeno delo za proračunskega uporabnika, pri katerem se opravlja nadzor.

Andrej Rresman, občinski svetnik (SDS) in predsednik sveta zavoda Vrtca Pedenjped, je na seji občinskega sveta celo zahteval, da se Damirja Deliča izključi iz nadzornega odbora, v kolikor se bo ugotovilo, da je kršil 46. člen poslovnika nadzornega odbora.

Elizabeta Grill je pojasnila, da se bo z zadevo ukvarjal tudi sam nadzorni odbor. „Nadzorni odbor bo o zadevi razpravljal in bo pravno službo Mestne občine Novo mesto najverjetneje zaprosil za mnenje o tem, ali je bilo ravnanje nadzornika sporno.“

Oznake: , ,

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.