OBJAVLJAMO POGODBO MED OBČINO IN MOLGO: NOVA VPRAŠANJA O SPORNEM IZOBRAŽEVANU OBČINSKIH VELJAKOV

| 13/11/2012

Po več mesecih izmikanja in zavlačevanja je Mestna občina Novo mesto pod pritiskom nedvoumne zakonodaje in vztrajnostjo našega uredništva vendarle popustila. Posredovali so nam pogodbo, ki je krogu županovih najožjih sodelavcev omogočila osebno izobraževanje in svetovanje, vredno več kot 30.000 evrov in to v času, ko občinski veljaki od svojih podanikov zahtevajo čedalje ostrejše varčevanje. Poleg pogodbe so nam posredovali tudi vse račune, ki jih je Molga izstavila Mestni občini Novo mesto. Jasno postaja tudi, zakaj se je vodstvo občino tako močno upiralo objavi originalne dokumentacije: pogodba namreč odpira mnogo vprašanj, ki jih bo še potrebno pojasniti.

Poleg že objavljenih dejstev je prav gotovo zelo sporno to, da je v pogodbi navedeno, da se bodo posebnega izobraževanja udeležili tudi občinski svetniki. Še posebej bode v oči dejstvo, da je izrecno navedeno, da bodo izobraževanja deležni samo koalicijski svetniki, ne pa tudi opozicijski. To pomeni, da je župan podpisal pogodbo, ki izobraževanja, ki ga plačujemo vsi davkoplačevalci, omogoča samo tistim, ki so del njegove koalicije. Če pustimo ob strani vprašanje, ali so občinski svetniki, ki svoje delo opravljajo nepoklicno, sploh upravičeni do kakršnega koli izobraževanja.

DOSJE „MOLGA“: POGODBA IN RAČUNI

Sporna dejstva in vprašanja, ki izhajajo iz poslane dokumentacije:

  • v pogodbi je navedeno, da se bo iz občinskega proračuna financiralo izobraževanje (zgolj) koalicijskih občinskih svetnikov;
  • iz računov, ki jih je podjetje Molga izstavila Mestni občini Novo mesto, ni razvidno, kakšno izobraževanje je bilo dejansko realizirano in komu je bilo namenjeno;
  • pogodba se je iztekla 31. decembra 2011, iz računov pa je razvidno, da je Molga občinske oblastnike izobraževala tudi v prvi polovici leta 2012;
  • Lucija Mulej je občini zaračunavala po tarifi kar 120 evrov neto oziroma 100 evrov neto.

Iz odgovorov, ki so nam jih posredovali na Mestni občini Novo mesto pred časom, ni razvidno, da bi se to izobraževanje koalicijskih tudi dejansko realiziralo, saj so na občini pred meseci trdili, da so bili izobraževanja deležne samo štiri osebe. To naj bi bila predvsem župan Alojzij Muhič in direktor občinske uprave Borut Novak, „občasno“ pa tudi nekdanja vodja županovega kabineta Irena Potočar Papež in tajnica župana Danica Šuštaršič. Vendar moramo pri tem Mestni občini Novo mesto verjeti zgolj na besedo. Iz dokumentacije – vsaj tiste, ki jo imamo na uredništvu – namreč ni razvidno, kaj od tistega, kar je bilo zapisano v pogodbi, je bilo tudi dejansko realizirano.

Natančnih specifikacij, na podlagi katerih bi javnost lahko izvedela, zakaj je bil dejansko porabljen proračunski denar, na računih namreč ni. Na veliki vseh računih (razen prvih dveh) je na računih zgolj prazna specifikacija „izobraževanje po pogodbi“ in mesec, ko naj bi to izobraževanje potekalo. Navedeno je tudi število ur, ki naj bi bile opravljene.

Pogodba med občino in Molgo je bila podpisana 1. marca 2011. V pogodbi je dogovorjeno, da začne veljati s 1. marcem 2011 in da velja do 31. decembra 2011. Podaljšanje pogodbe bi bilo mogoče z aneksom.

Cena dela Lucije Mulej, izvajalke izobraževanja, nikakor ni bila poceni. V pogodbi je namreč navedeno, da je njena urna postavka kar 120 evrov (neto) za „osebni trening“ in 100 evrov (neto) za izvedeno uro izobraževanja.

 OZADJE ZGODBE

Poleti 2012 smo bili seznanjeni z informacijo, da naj bi Mestna občina Novo mesto sodelovala s podjetjem Molga. 23. julija smo na Mestno občino Novo mesto naslovili prva vprašanja v zvezi z naravo tega sodelovanja. S strani županovega kabineta smo bili seznanjeni, da sta si župan Alojzij Muhič in direktor občinske uprave Borut Novak privoščila osebno izobraževanje in svetovanje, ki je občinski proračun stalo več kot 30.000 evrov in to v času največje krize (od marca 2011 do poletja 2012). Občasno sta bili – vsaj glede na uradne odgovore – tega izobraževanja deležne še Irena Potočar Papež in Danica Šuštaršič. Alojzij Muhič je sodelovanje – uradno zaradi varčevanja – „ustno“ prekinil, pri čemer ni čisto jasno, kdaj naj bi se to zgodilo. Zadnji račun je Lucija Mulej izstavila 9. julija 2012, malo preden je Novomeški Čuvar začel raziskovati to zgodbo.

Mestna občina Novo mesto je že v svojih prvih odgovorih zavrnilo našo zahtevo, da nam razkrijejo celotno pogodbo in vse račune. Kot je navsezadnje v neutemeljeni odločbi zapisal Borut Novak, so v odgovorih povzeli vso vsebino dokumentacije, zato javnost do vpogleda v samo dokumentacijo ni upravičena. Ker se nam je zdelo zelo nenavadno, da človek, ki trdi, da je povedal vse, vsega tudi ni pripravljen pokazati, smo se obrnili na informacijsko pooblaščenko. Direktor občinske uprave je bil zato prisiljen preklicati svojo lastno odločitev. V nasprotnem primeru bi ga v to seveda prisilila sama informacijska pooblaščenka.


Oznake: ,

Rubrika: ČUVARJEV IZBOR, IZPOSTAVLJENO, VEČ ZGODB, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.