MESTNA OBČINA NOVO MESTO POPUSTILA: POKAZALI BODO POGODBO Z MOLGO

| 30/10/2012

Danes je na uredništvo Novomeškega Čuvarja priromala odločba Mestne občine Novo mesto, s katero so se končno zavezali, da bodo izpolnili svojo zakonsko dolžnost in javnosti razkrili dokument, na podlagi katerega sta si Alojzij Muhič in Borut Novak v času največje krize privoščila osebno izboraževanje v višini več kot 30.000 evrov.

Borut Novak, direktor občinske uprave je namreč odpravil svojo prvotno odločbo, s katero je zavrnil vpogled novinarju Novomeškega Čuvarja v pogodbo med MONM in podjetjem Molga dr. Lucija Mulej Mlakar, s.p..

Sicer pa Mestna občina Novo mesto druge možnosti niti ni imela: če sedaj še drugič ne bi omogočila vpogleda, bi morala zadevo takoj prepustiti v presojo Informacijski pooblaščenki, ki bi zelo hitro odločila na enak način in zahtevala od MONM, da pokaže dokumente.

Borut Novak je v prvotni odločbi zapisal, da je Mestna občina Novo mesto zavrnilno odločbo izdala za to, ker „so informacije v odgovorih na vprašanja novinarja celovite in resnične in ker je bila v odgovorih povzeta celotna vsebina tega dokumenta je bilo odločeno, da so kopije računov in pogodbe brezpredmetne“.

Tovrstna argumentacija je seveda povsem neutemeljena, saj se ne nanaša na nobeno od redkih izjem, ki jih omenjata zakon o medijih in zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

 

 

 

Oznake: ,

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.