MEDTEM KO LJUDSTVO VARČUJE, SO SI OBLASTNIKI PRIVOŠČILI ZA 32.000 EVROV IZOBRAŽEVANJ

| 12/09/2012

Župan Alojzij Muhič in direktor občinske uprave Borut Novak zaradi nižjih prihodkov v proračunu režeta sredstva javnim zavodom, društvom in drugim uporabnikom proračuna, kar na svoji koži občutijo pravzaprav vsi občani. Vendar sta si v istem obdobju iz obubožanega občinskega proračuna plačala za več kot 30.000 evrov izobraževanj in svetovanj, povezanih s psihologijo vodenja in komuniciranja.

Medtem ko občina reže stroške vrtcev, šol, kulturnih zavodov, športnih društev itd., si je vrh novomeške občine privoščil osebno izobraževanje, ki je občinski proračun obremenil za več kot 30.000 evrov.  Alojzij Muhič in Borut Novak sta si v času najhujše recesije in zategovanja pasu na račun davkoplačevalskega denarja privoščila izobraževalno svetovanje. Občasno sta bila tega izobraževanja deležni tudi nekdanja vodja županovega kabineta Irena Potočar Papež in tajnica župana Danica Šuštaršič. Iz podatkov, ki smo jih pridobili, je razvidno, da je občina izvajalki teh izobraževanj plačevala kar dobrih 144 evrov na uro svetovanja.

Podjetje Molga (dr. Lucija Mulej Mlakar, s.p.) je od januarja 2011 do avgusta 2012, ko je uredništvo Čuvarja začelo na novomeško občino naslavljati neprijetna vprašanja, Mestni občini Novo mesto izstavilo kar za 31.896 EUR računov. Iz njih je razvidno, da je Molga za občino opravila 186,5 ur storitev. Pri tem na dveh računih v skupni vrednosti 5.040 evrov število ur sploh ni navedeno. Če odmislimo ti dve fakturi, lahko ugotovimo, da je Mestna občina Novo mesto za izobraževanje naših vodilnih delavcev povprečno plačevala 144 evrov na uro.

Dr. Lucija Mulej pojasnjuje, da ima za opravljanje svoje dejavnosti številne reference in izkušnje. Njena izobraževanja so namenjena vodilnim delavcem v ustanovah in podjetjih. S svojimi izobraževanji in svetovanji skuša vplivati na vodilne delavce v neki ustanovi, s ciljem, da se v skupini oz. podjetju vzpostavi boljša klima in delovno okolje. Udeležence svojih izobraževanj skuša usposobiti za optimalno vodenje velikih skupin. Velik poudarek daje pozitivnim čustvom in etiki vodenja. Glede svoje urne postavke je opozorila, da je potrebno pri pedagoškem delu upoštevati tudi priprave na izobraževanje, kar pomeni, da je v vsako zaračunano uro vloženo veliko dodatnega dela. Potrdila je tudi, da nadaljnje sodelovanje med njo in občino ni predvideno. Iz podatkov Supervizorja je razvidno, da je Mestna občina Novo mesto edina med vsemi občinami v Sloveniji, ki poslovno sodeluje s podjetjem Molga. (Foto: www.molga.si)

Judita Pirc, iz županove službe za stike z mediji je pojasnila, da so sodelovanje s podjetjem prekinili ravno zaradi nižanja stroškov v upravi. Kdaj se je to zgodilo, ni vedela povedati, saj je do odpovedi prišlo „prek ustne komunikacije med županom in izvajalko“. Iz podatkov Supervizorja je razvidno, da je bil zadnji račun Mestni občini Novo mesto izstavljen 13. avgusta letos.

Na vprašanje, zakaj so si vodilni občinski delavci v času najhujšega varčevanje privoščili osebno izobraževanje, je Judita Pirc pojasnila, da je bilo sodelovanje s podjetjem Molga namenjeno izobraževanju vodstvenega kadra ter svetovanju pri vodenju. „Predstavnica podjetja Molga dr. Lucija Mulej je svetovala individualno in skupinsko. Teme so bile različne, izbirala jih je strokovnjakinja. Svetovalka je pri tem izpostavila področje osebnega, poslovnega ter strateškega treninga ter teme, kot so: pozitivna psihologija za doseganje ravnovesnih ciljev, ciljna usmerjenost tima itd. Srečanja so potekala v obliki svetovanja, ne tečaja.“

Sodelovanje s podjetjem Molga je prekinjeno in po besedah Judite Pirc v prihodnosti ne bo več potekalo. Mestna občina Novo mesto je Čuvarju zavrnila vpogled v dokumentacijo, ki je podlaga temu poslu. „Ker smo v odgovorih in prilogi povzeli vso vsebino pogodbe ter tudi podatke, ki izhajajo z računov in ki ste jih sami želeli, ocenjujemo, da kopije dokumentov niso potrebne,“ je v pisnem odgovoru zapisala Judita Pirc.

Oznake: , , , , , ,

Rubrika: ČUVARJEV IZBOR, IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.