MANIFEST VSESLOVENSKE LJUDSKE VSTAJE – SPLETNE STRANI OBJAVILE OSNUTEK

| 29/12/2012

manifest-vseslovenske-ljudske-vstaje

Tri protestne facebook spletne skupnosti so objavile Manifest Vseslovenske Ljudske Vstaje (Osnutek). V njem skušajo povzeti temeljne cilje slovenskega protestnega gibanja. Manifest bodo v spletni skupnosti obravnavali do četrtka, 3. januarja, nato pa naj bi o njem glasovali.

Osnutek Manifesta so objavile skupine Kričač, Janez Janša naj odstopi kot premier Republike Slovenije in Vseslovenska Ljudska Vstaja 21. 12. 2012.

V manifestu zahtevajo takojšen odstop vlade, oblikovanje prehodne vlade ter nove volitve v roku šestih mesecev od imenovanja prehodne vlade. Prehodna vlada bi morala uresničiti nekaj zahtev, med njimi je na prvem mestu “takojšnje prenehanje “uničevalne politike varčevalnih ukrepov po diktatu evropske finančne elite, ki iz ljudi delajo reveže”. Na drugem mestu je sojenje in zaplemba premoženja vsem, ki so v “zadnjih dvajsetih letih” pokradli Slovenijo, spremembe zakonodaje, ki bo omogočila večji vpliv volicev na sestavo državenega zbora, spremembo zakonodaje, ki bo izenačila možnosti zunajparlamentarnih in nestrankarskih gibanj s parlamentarnimi strankami ter uvedba ljudske nezaupnice in drugih prvin neposredne demokracije.

Na začetku manifesta so sicer poudarjene vrednote vladavine ljudstva in človekovih pravic, socialne pravičnosti in enakih možnosti za vse ter pravne pračinosti, ki bo zagotovila, da bodo pred zakonom vsi enaki.

BESEDILO OSNUTKA MANIFESTA VSESLOVENSKE LJUDSKE VSTAJE

MANIFEST VSESLOVENSKE LJUDSKE VSTAJE (OSNUTEK ZA RAZPRAVO)

Izhajajoč iz 1., 2. in 3. člena Ustave Republike Slovenije

podpisniki tega manifesta zahtevamo Slovenijo, ki bo resnično temeljila na:

1. vladavini ljudstva in človekovih pravicah

2. socialni pravičnosti ter zagotavljanju enakih možnostih za vse državljane

3. pravni pravičnosti in temu, da bomo pred zakonom res vsi enaki.

Ugotavljamo, da

1. je slovenska politična elita povsem izgubila zaupanje državljank in državljanov

2. Vlada Republike Slovenije sprejema ukrepe, ki nimajo podpore naroda

3. je za ponovno vzpostavitev zaupanja potrebna temeljita prenova političnega prostora v Sloveniji.

Zato zahtevamo:

1. takojšen odstop trenutne vlade

2. imenovanje prehodne vlade, na čelu katere bo oseba, ki ima nesporno moralno integriteto

3. razpis predčasnih volitev, in sicer v šestih mesecih od imenovanja prehodne vlade.

Od prehodne vlade zahtevamo, da v prehodnem obdobju:

1. takoj preneha z uničevalno politiko varčevalnih ukrepov po diktatu evropske finančne elite, ki iz ljudi delajo reveže

2. izvede hitro in učinkovito spremembo zakonodaje in organizacije sodnega sistema, s katero bo prišlo do sojenja in zaplembe premoženja vsem, ki so v Sloveniji v zadnjih 20 letih izvršili krajo skupnega premoženja in uničili nekdaj cvetoča podjetja in gospodarstvo

3. izpelje spremembe volilne zakonodaje, ki bo bistveno povečala vpliv državljank in državljanov na sestavo državnega zbora

4. uveljavi spremembe zakonodaje, ki bodo izenačile položaj parlamentarnih, zunajparlamentarnih in nestrankarskih gibanj in na ta način odprla možnost za to, da v slovenski politični prostor vstopijo nove ideje, nove sile in novi ljudje

5. v pravni red vpelje inštrument ljudske nezaupnice in druge prvine neposredne demokracije.

 MANIFEST NAJ POENOTI NAROD

Ob objavi osnutka so na facebook skupinah zapisali tudi naslednje:

“Protesti so zelo odmevni in ljudje se samoiniciativno zbirajo in združujejo! To je super, vendar hkrati kroži 1000 različnih zahtev in predlogov, ki nas samo delijo! in to, da smo razdeljeni, politiki hočejo! zaradi tega smo se odločili, da oblikujemo manifest vseslovenske ljudske vstaje!

V njem so združene vse osnovne in bistvene težnje naroda!

Želimo, da o manifestu razpravljate!

Če bomo enotni, bodo cilji uresničeni! če pa se bomo spet razdelili, smo obsojeni na novih dvajset let pod to politično oligarhijo!

V manifestu je osnovno sporočilo protestov! Po tem si politična elita ne bo več mogla zatiskati oči in se delati gluhe!

Razprava naj poteka do četrtka, 3. januarja, potem bomo dali manifest na glasovanje! in če bo izglasovan, ga bomo na 2. vseslovenski vstaji prebrali narodu, potem pa izročili Virantu z nalogo, da jo uresniči! drugače pa je tudi on gotov!”

Oznake:

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.