MACEDONI O SPORU NA KEGLJIŠČU: PRODAJA JE SLABA ODLOČITEV – ZAČUDEN NAD IZJAVAMI JIŘIJA VOLTA

| 05/09/2012

Gregor Macedoni

Na namero župana Mestne občine Novo mesto Alojzija Muhiča (podprto tudi s sklepom občinskega sveta), da proda del servisnega objekta za tenis, se je odzval tudi eden od vodij opozicije v občinskem svetu Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. Prodaji nasprotuje, ob tem pa ga čudijo tudi izjave Jiřija Volta, ki da sedaj govori drugače, kot je glasoval na občinskem svetu.

„Problem servisnega objekta v Portovalu ob teniških igriščih je prisoten že dalj časa. Vodilni na Mestni občini pod vodstvom župana Muhiča imajo s to investicijo težave že več let. Najprej so v prejšnjem mandatu objekt zgradili do polovice in ustavili investicijo. V tem mandatu so poizkusili z razpisom za pridobitev javno-zasebnega partnerja in ob nerealnih predpostavkah zapravili veliko mesecev in ne malo davkoplačevalskega denarja za zunanje pripravljavce gradiv. Kasneje je bilo odločeno, da se denar za dokončanje objekta (ob nekaj sredstvih, pridobljenih od fundacije za šport) nameni iz občinskega proračuna, hkrati pa s poroštvom opremili Agencijo za šport, da je investirala v opremo kegljišča,“ je ozadje problematike orisal Macedoni.

Macedoni naprej opozarja, da občinski svetniki nikoli niso bili seznanjeni s tem, kako bo deloval objekt in kakšni bodo načini upravljanja, vzdrževanja in financiranja objekta.„Dvomim, da je tak koncept sploh pripravljen. Odsotnost dobrega planiranja potrjuje zelo nefunkcionalna tlorisna razporeditev v delu objekta, kjer je predviden gostinski lokal. Da odgovornim ni jasno kako naprej, izkazuje tudi potrjeni načrt razpolaganja z nepremičninami za leto 2012. Ta predvideva tako oddajo v najem kot možnost prodaje gostinskega lokala.“

Macedoni se strinja z uporabniki objekta (kegljači in tenisači), da mora biti objekt dolgoročno namenjen športu in da je gostinski lokal lahko samo podporna dejavnost športnim aktivnostim. „Torej je smiseln samo najem. Ne podpiram pa mnenja kegljačev, da je lahko gostinski lokal zgolj in samo v njihovem upravljanju. Kegljaško društvo naj pod istimi pogoji kot drugi kandidira za upravljanje gostinskega lokala in tako bomo zagotovili največji možni prihodek za občinsko blagajno. Koliko tega prihodka pa se potem vrne za delovanje kegljačev naj se ob soočenju vseh športnih dejavnosti odloči po merilih, ki jih pripravlja Agencija za šport. Ob tem pa pričakujem, da se oblikujejo taki pogoji najema gostinskega lokala, ki bodo v največji možni meri podpirali delovanje kegljačev – tudi z možnostjo druženja itd.“

Macedoni ob koncu dodaja začudenje nad izjavami občinskega svetnika in predsednika Športne zveze Novo mesto Jirija Volta, da ne podpira prodaje (ali oddaje v najem) gostinskega lokala v objektu ob teniških igriščih. „Na seji občinskega sveta 14.3.2012 je kot del županove koalicije glasoval ZA tak sklep. Zapisnik izkazuje, da tudi ni vložil nikakršnega amandmaja, ki bi poizkusil spremeniti sprejeto odločitev. Zato se mi zdi zelo nekorektno v javnosti govoriti eno, na sejah pa glasovati drugače.“

 

Oznake: , , ,

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.