RSSRubrika: LOKALNE VOLITVE 2014

LOKALNE VOLITVE 2014 (8): VOLILNA PRAVICA ZA TUJCE

| 01/05/2014 | 359 komentarjev

Volilno pravico, se pravi pravico voliti in biti voljen, imajo vsi državljani, ki imajo stalno prebivališče v neki občini. To pomeni, da nekdo, ki nima stalnega prebivališča v neki občini, seveda ne sme kandidirati na volitvah v tej občini, niti ne sme v tej občini voliti. Za razliko od državnih volitev pa se aktivna volilna pravica razširja tudi na tujce s stalnim prebivališčem v občini. Se pravi, tujci, ki imajo stalno prebivališče v neki občini, lahko v tej občini oddajo svoj glas na lokalnih volitvah.

Beri naprej

LOKALNE VOLITVE 2014 (7): ENAKOMERNA ZASTOPANOST SPOLOV OZ. „ŽENSKE KVOTE“

| 01/05/2014 | 363 komentarjev

Na letošnjih lokalnih volitvah bodo morale politične stranke oziroma liste na svoje kandidatne liste postaviti vsaj 40 % kandidatk ženskega spola. Pri tem bo potrebno v prvi polovici liste zagotoviti tudi to, da bosta spola zastopana izmenično (po sistemu zadrge).

Beri naprej

LOKALNE VOLITVE 2014 (6): PREFERENČNI GLAS

| 01/05/2014 | 414 komentarjev

Ali lahko volilke in volici vplivamo na to, kdo bo sedel v občinskem svetu, ali pa samo na to, katere stranka bodo tja izvoljene? Načeloma je odgovor na prvo vprašanje ne, vendar z izjemo, ki jo uveljavlja možnost preferenčnega glasu.

Beri naprej

LOKALNE VOLITVE 2014 (5): DOLOČANJE LIST KANDIDATOV IN POGOJI ZA VLOŽITEV KANDIDATNIH LIST

| 01/05/2014 | 526 komentarjev

Na državnozborskih volitvah v glavnem nastopajo samo stranke, saj so pogoji za nastop nestrankarskih list izjemno ostri. Za nastop na državnozborskih voitvah morajo namreč nestrankarske liste zbrati polnih 1000 podpisov v vsaki izmed osmih volilnih enot (skupaj 8000). Drugače je na lokalnih volitvah, na katerih pogoji za vložitev nestrankarskih kandidatnih list niso tako zahtevni. Zato […]

Beri naprej

LOKALNE VOLITVE 2014 (4): VOLINI SISTEM ZA VOLITVE V OBČINSKI SVET

| 29/04/2014 | 229 komentarjev

Volitve za župana v vseh občinah potekajo na enak način. Drugače pa je pri volitvah v občinski svet. Občine so zelo različnih velikosti, pa tudi po nekaterih drugih značilnostih se zelo razlikujejo, zato se je zakonodajalec odločil, da bo uporabil različne volilne modele.

Beri naprej

LOKALNE VOLITVE 2014 (3): VOLILNI SISTEM ZA ŽUPANSKE VOLITVE

| 29/04/2014 | 178 komentarjev

Volitve za župana potekajo po večinskem sistemu. V Sloveniji se uporablja dvokrožni sistem z absolutno večino. To pomeni, da mora kandidat prejeti več kot petdeset odstotkov glasov vseh, ki pridejo na volišča. Če noben kandidat v prvem krogu volitev ne dobi absolutne večine, se izvede drugi krog volitev, v katerem se pomerita dva najbolje uvrščena kandidata iz prvega kroga.

Beri naprej

LOKALNE VOLITVE 2014 (2): VOLILNI SISTEM – SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

| 29/04/2014 | 499 komentarjev

Jeseni bomo volili nove župane, nove občinske svete in nove svete krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti. To, kar so državnozborske volitve za državo, so lokalne volitve za občine. Odločamo o tem, katere osebe in stranke bodo predstavljale našo voljo v občini, v kateri živimo.

Beri naprej

LOKALNE VOLITVE 2014 (1): KDAJ BODO VOLITVE

| 29/04/2014 | 315 komentarjev

Najverjetnejši datum letošnjih lokalnih volitev je 5. oktober, verjetni pa sta tudi obe zadnji nedelji v septembru (se pravi 21. in 28. september). Vendar tudi to ni povsem gotovo. Možnih datumov je še več. Zakon o lokalnih volitvah namreč določa, da se volitve opravijo najprej dva meseca in najkasneje zadnjo nedeljo pred potekom štirih let od prejšnjih rednih lokalnih volitev. Končno odločitev o tem bo sprejel predsednik državnega zbora.

Beri naprej