LOKALNE VOLITVE 2014 (8): ENAKOMERNA ZASTOPANOST SPOLOV OZ. „ŽENSKE KVOTE“

| 20/10/2014

Na letošnjih lokalnih volitvah bodo morale politične stranke oziroma liste na svoje kandidatne liste postaviti vsaj 40 % kandidatk ženskega spola. Pri tem bo potrebno v prvi polovici liste zagotoviti tudi to, da bosta spola zastopana izmenično (po sistemu zadrge).
Kot vemo, so v Sloveniji ženske v političnih organih še vedno slabo zastopane. Zato je državni zbor je leta 2005 sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi je uresničil določbe četrtega odstavka 43. člena ustave v zvezi z zagotovitvijo enakih možnosti med spoloma pri udeležbi v političnem življenju na lokalni ravni.
Predlagatelji kandidatnih list na lokalnih volitvah morajo odtlej upoštevati zakonsko zahtevo po enakopravnem zastopanju obeh spolov na kandidatnih listah. Navedena sprememba zakona zahteva od predlagateljev, da na kandidatne liste uvrstijo najmanj 40 % kandidatov vsakega od spolov, pri čemer morajo biti v prvi polovici na kandidatni listi kandidati zapisani izmenično.
Hkrati se je državni zbor takrat odločil, da bo ta rešitev prvič uveljavljena šele na letošnjih lokalnih volitvah. Zakon namreč določa prehodno obdobje, kjer postopno zvišuje kvoto, ki jo morajo upoštevati predlagatelji kandidatnih list. Prehodno obdobje je trajalo dva mandata in je vse do letos zahtevalo nižji odstotek vsakega od spolov ter t. i. „nepopolno zadrgo“, to je, da je vsak tretji kandidat drugega spola (moški – moški – ženska ali ženska – ženska – moški).
Tako so morali predlagatelji na lokalnih volitvah jeseni 2010 zagotoviti samo 30 % kandidatov vsakega od spolov (pred osmimi leti pa je bilo potrebno na liste uvrstiti samo 20 % žensk). V mandatu 2006-2010 je tako v občinskem svetu MO Novo mesto od 30 svetnikov sedelo 9 žensk. V mandatu 2010-2014 pa je tam 11 žensk.

Rubrika: LOKALNE VOLITVE 2014

Komentiranje je zaključeno.