LOKALNE VOLITVE 2014 (6): PREFERENČNI GLAS

| 01/05/2014

lokalne-volitve-2014-preferencni-glasAli lahko volilke in volici vplivamo na to, kdo bo sedel v občinskem svetu, ali pa samo na to, katere stranka bodo tja izvoljene? Načeloma je odgovor na prvo vprašanje ne, vendar z izjemo, ki jo uveljavlja možnost preferenčnega glasu.

Na volitvah za občinski svet (razen v tistih občinah, kjer volijo po večinskem sistemu) namreč ne volimo posameznih kandidatov, ampak kandidatne liste. To pomeni, da bodo iz list, ki bodo dobile zadostno število glasov, izvoljeni tisti kandidati, ki jih je stranka oziroma predlagatelj postavil na prva mesta na listi. Če stranka, denimo, dobi tri mandate, bodo mesto občinskega svetnika zasedli prvi trije s kandidatne liste.

Omejitev strankokracije

To je del strankokratske ureditve, ki je del sodobnega parlamentarizma. Seveda brez strank ni parlamentarne demokracije, hkrati pa je pomembno, da se v sistem vnašajo tudi mehanizmi neposrednega odločanja.

Kako oddati preferenčni glas?

Ker na sami glasovnici, ne bo imen kandidatov, to storite tako, da pri tisti listi, za katero želite glasovati v predvideni prostor vpišete zaporedno številko kandidata, ki mu želite dati preferenčni glas. Pomembno opozorilo je v tem, da za podelitev preferenčnega glasu lahko izbirate samo med kandidati tiste liste, za katero ste glasovali. Če hočete npr. glasovati za SDS, ne morete podeliti preferenčnega glasu kandidatu iz stranke NSi. Najbrž je odveč opozoriti, da lahko glasujete samo za eno listo in da lahko podate samo en preferenčni glas.

Zato lahko na sestavo občinskega sveta volilci vendarle vplivajo s pomočjo preferenčnega oz. prednostnega glasu. Preferenčni glas volivcem omogoča, da imajo večji vpliv ne le na strankarsko, ampak tudi na personalno zasedbo občinskih svetov. Preferenčni glasovi se upoštevajo zgolj primeru, da je vsaj četrtina volivcev posamezne liste oddala preferenčne glasove.

Če je prvi pogoj izpolnjen, se prešteje, kolikšen odstotek je dobil posamezen kandidat na tej listi. Takrat dobijo prednost tisti kandidati, ki so dobili vsaj 10 odstotkov preferenčnih glasov glede na vse glasove, ki so bili oddani za posamezno listo. Če je takih kandidatov več (kar se zgodi redko) se ugotovi, kateri izmed njih ima največje število preferenčnih glasov.

O tem, kako je Bojan Tudija prehitel Marto Medle

Značilen primer se je zgodil pred osmimi leti na nestrankarski Listi za razvoj gospodarstva. Na kandidatni listi je bilo 29 imen. Na prvem mestu je bil Adolf Zupan, na drugem Marta Medle, na tretjem Ivan Kranjc, na četrtem Vida Zupančič Yebuah in tako naprej vse do 26. mesta, kjer je bil postavljen Bojan Tudija.

Preberite tudi:

Kdaj bodo volitve?

Splošne značilnosti volilnega sistema

Volilni sistem za županske volitve

Volilni sistem za volitve v občinske svete

Določanje list kandidatov in pogoji za vložitev kandidatnih list

Enakomerna zastopanost spolov oz. “ženske kvote”

Volilna pravica za tujce

Lista je dobila 988 glasov oziroma 6,18 odstotka glasov. S tem je pridobila dva mandata v novomeškem občinskem svetu. Po običajnem postopku bi ju morala “prevzeti” Adolf Zupan in Marta Medle, kandidata pod zaporedno številko 1 in 2 na tej listi.

Toda, ko je občinska volilna komisija preštela tudi preferenčne glasove, je ugotovila, da je Bojan Tudija prejel prejel 121 prednostnih glasov, kar je pomenilo 12,5 odstotka vseh glasov za nestrankarsko Listo za razvoj gospodarstva. Obenem je več kot četrtina volilcev te liste oddalo tudi preferenčni glas. S tem je Tudija presegel določeno mejo 10 odstotkov in iz občinskega sveta izpodrinil drugo-postavljeno Marto Medle. Če Bi Tudija dobil manj kot kot deset odstotkov preferenčnih glasov ali pa če bi bilo za to listo oddano manj kot četrtina preferenčnih glasov, potem bi v občinskem svetu sedela Marta Medle.

 

Oznake: ,

Rubrika: LOKALNE VOLITVE 2014

Komentiranje je zaključeno.