LOKALNE VOLITVE 2014 (5): DOLOČANJE LIST KANDIDATOV IN POGOJI ZA VLOŽITEV KANDIDATNIH LIST

| 01/05/2014

lokalne-volitve-2014-5Na državnozborskih volitvah v glavnem nastopajo samo stranke, saj so pogoji za nastop nestrankarskih list izjemno ostri. Za nastop na državnozborskih voitvah morajo namreč nestrankarske liste zbrati polnih 1000 podpisov v vsaki izmed osmih volilnih enot (skupaj 8000). Drugače je na lokalnih volitvah, na katerih pogoji za vložitev nestrankarskih kandidatnih list niso tako zahtevni. Zato lahko stranke na lokalnih ravneh pričakujejo hudo konkurenco (velikokrat navideznih) „neodvisnih“ kandidatov.

Stranke in skupine volilcev so oziroma še bodo polno angažirana s sestavljanjem kandidatnih list. Liste morajo biti pravilno vložene najkasneje 25. dan pred dnevom glasovanja na občinske volilne komisije. (Kdaj bo to, bo znano, ko bo razpisan datum volitev. Povezava na prispevek.)

Politične stranke imajo lažje delo

Politične stranke morajo kandidatne liste sestaviti skladno s svojimi pravili, ki so določena bodisi v statutu posamezne stranke in/ali s posebnimi pravili. Oboje mora biti seveda skladno z zakonom o lokalnih volitvah. Slednji določa, da lahko pri sestavljanju liste sodelujejo samo tisti člani stranke, ki imajo naslov stalnega prebivališča v občini, v kateri stranka vlaga kandidatno listo. Prav tako mora biti lista kandidatov obvezno določena s tajnim glasovanjem.

lokalne-volitve-2014-zenske-kvotePoseben članek bomo namenili sami sestavi liste, se pravi t. im. „ženskim kvotam“ in vprašanju, ali smejo na listah nastopiti tudi tujci. Ni pa odveč opomba, da mora biti število kandidatov na posamezni listi največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v posamezni občini (oz. volilni enoti). To pomeni, da jih je lahko tudi manj.

Nestrankarske liste bodo zbirale podpise volilcev

Pri sestavljanju nestrankarskih list seveda veljajo drugačna pravila. Skupine volilcev, ki bodo želele vložiti nestrankarsko listo, bodo imele dodatno nalogo. Zbrati morajo namreč zadostno število podpisov volilcev in jih pravočasno vložiti skupaj s kandidatnimi listami.

Število podpisov, potrebnih za vložitev nestrankarske liste je bilo predmet številnih polemik in celo ustavnega spora. Za vložitev kandidature trenutno velja ureditev, da je za vložitev županske kandidature potrebno število podpisov vsaj dva odstotka od števila volivcev v občini, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah za župana. Za vložitev kandidature za občinski svet pa je potrebno število pospisov najmanj 1 % podpisov glede na število volivcev, ki so glasovali pred štirimi leti.

V MONM potrebni 303 podpisi za župana, 152 za občinski svet, v MOLJ 1005 in 2010

Za lažjo predstavo lahko vzamemo Mestno občino Novo mesto. Pred štirimi leti je pri nas glasovalo 15.127 volilcev. To pomeni, da je za vložitev kandidature za župana potrebno zbrati najmanj 303 podpise. Za vložitev kandidatne liste za občinski svet pa je potrebnih 152 podpisov. Če vzamemo še drugi primer, v MO Ljubljana je leta 2010 glasovalo 100.480 volilcev. Se pravi, da bo za vložitev nestrankarske županske kandidature potrebno zbrati vsaj 2010 podpisov. In za nestrankarsko isto za občinski svet bo potrebno zbrati vsaj 1005 podpisov.

Romi in manjšine po 15 podpisov

Tam, kjer bodo volili tudi predstavnika manjšin in/ali romskega svetnika, velja pravilo, da lahko kandidaturo vloži skupina 15 volilcev. Kandidaturo lahko vloži tudi organ društvene organizacije Romov v občini.

Burna zgodovina nestrankarskih list

Sicer pa določba zakona o lokalnih volitvah, ki govori o potrebnem številu podpisov za vložitev nestrankarske kandidature dokaj burno zgodovino. Leta 2005 je državni zbor to število bistveno dvignil, nato je ustavno sodišče leta 2006 te spremembe razveljavilo, navsezadnje pa je državni zbor sprejel sedaj veljavno odločitev.

Če v člankih opazite kakršno koli napako ali če imate glede lokalnih volitev kakršno koli vprašanje, nas kontaktirajte prek spodnjega foruma ali na naslov uredništva: urednistvo(afna)cuvar.si.

In ozadje vseh teh sprememb? Ob tem, ko na lokalnih volitvah določimo funkcionarje občinskih oblasti, imajo lokalne volitve tudi širši politični pomen. Predstavljajo namreč nekakšen barometer priljubljenosti političnih strank v obdobju med dvema državnozborskima volitvama. Lokalne volitve so velikokrat signal opoziciji, da je bodisi na dobri bodisi na slabi poti, za predsednika vlade pa je slab rezultat na lokalnih volitvah priložnost, da zamenja katerega izmed ministrov.

Nestrankarske liste: trn v peti in hkrati orodje strankarstva

Ta obračun pa vedno nekoliko zamegli nastop nestrankarskih list in kandidatov. Le-ti namreč praviloma na lokalnih volitvah igrajo bistveno večjo vlogo kot na državnih. Dobre primere, kako močne so nestrankarske liste najdemo tako rekoč povsod. Jankovič in Popovič sta župana, ki sta kandidaturo vložila s pomočjo zbiranja podpisov volivcev. V Novem mestu sta v mandatu 2002 – 2006 v občinskem svetu sedeli dve močni listi, Lista za Dolenjsko in lista Francija Koncilije, ki sta imeli po štiri svetnike. Poleg tega je imelo Društvo Novo mesto dva svetnika, enega svetnika pa je imela Športna lista. Skupaj torej 11 svetnikov. V mandatu 2006 – 2010 se je število nestrankarskih svetnikov zmanjšalo. So pa še vedno v občinskem svetu kar štiri nestrankarske liste, ki imajo skupaj pet svetnikov.

Moč nestrankarskih list nikakor ni pogodu političnim strankam vseh polov. Poleg tega drži trditev tedanje vlade, da imajo občinski sveti zaradi velikega števila list dokaj razdrobljeno sestavo. Novomeški občinski svet je imel tako v mandatu 2006 – 2010 v svoji sestavi kar 13 različnih list. Res je tudi to, da so nestrankarske liste velikokrat le krinka bodisi za osebne interese bodisi za strankarske interese. Tipičen primer je spet Novo mesto, kjer se vsake štiri leta pojavi t. im. „Športna lista“, za katero pa vedno stojijo veljaki vladajoče stranke, ki skušajo na ta način mobilizirati dodatno število volilcev.

Leto 2005: Brutalen poskus onemogočanja nestrankarskih kandidatur

Zaradi teh anomalij (ki pa seveda nikakor ne veljajo v vseh primerih) so politične stranke združeno poskušale omejiti možnost nastopanja nestrankarskih list s tem, da so zaostrile kriterije, pod katerimi je bilo moč vložiti kandidaturo. Po prvotnem zakonu o lokalnih volitvah je nestrankarsko kandidaturo lahko s podpisi vložilo zgolj 15 volivcev, ki so imeli stalno prebivališče v posamezni občini. Za župana je bilo potrebno zbrati od 50 do 250 podpisov, odvisno od števila volivcev v posamezni občini. Se pravi, da je bilo vlaganje kandidatur dokaj nezahtevno naloga, ki je omogočala praktično vsakomur, da je nastopil na volitvah. .

Konec leta 2005 je državni zbor močno zaostril pogoje. Dvignil je število podpisov na dva odstotka vseh volivcev oziroma največ 2500. Določilo je veljalo tako za vložitev kandidatne liste za občinski svet kot za volitve za župana. V primeru Mestne občine Novo mesto bi to danes pomenilo, da mora neka nestrankarska kandidatna lista oziroma nestrankarski župan zbrati nekaj več kot 560 podpisov volivcev, saj ima MONM nekaj čez 28 000 volivcev.

Absurdni odločitvi se upre Stanislav Holc iz Maribora in zmaga

To pa je bila pravzaprav, vsaj kar zadeva volitve v občinski svet, dokaj absurdna odločitev. To bi namreč pomenilo, da mora neka lista zbrati več podpisov za samo vložitev liste, kot jo potrebuje za to, da se uvrsti v občinski svet. Slovenska nacionalna stranka je v novomeški občini npr. leta 2006 prejela samo 458 glasov, a je to zadostovalo za pridobitev enega mandata. Se pravi, da je prejela manj glasov, kot bi bilo potrebno za vložitev nestrankarske kandidature. Očitna nepravičnost.

Preberite tudi:

Kdaj bodo volitve?

Splošne značilnosti volilnega sistema

Volilni sistem za županske volitve

Volilni sistem za volitve v občinske svete

Preferenčni glas

Enakomerna zastopanost spolov oz. “ženske kvote”

Volilna pravica za tujce

Zato ni presenetljivo, da je tik pred lokalnimi volitvami leta 2006 ustavno sodišče ugodilo pritožbi nestrankarskega svetnika Stanislava Holca iz Maribora in drugih pritožnikov, ki so zahtevali razveljavitev te določbe.

Sodišče je Holcu ugodilo v tistem delu, ki se nanaša na zbiranje podpisov za vložitev liste kandidatov za občinski svet v občinah, kjer se glasuje po proporcionalnem sistemu, ne pa tudi v občinah, kjer se glasuje po večinskem modelu, kakor tudi ne pri volitvah za župana.

To je nekoliko ohladilo parlamentarne stranke. 6. julija 2007 so tako sprejeli zaostritev kriterijev za kandidiranje, ki pa je vendarle razumnejša od prvotne namere. Po novi ureditvi je potrebno število podpisov le še 1 % od števila volivcev (oziroma 2 odstotka v primeru volitev za župana). In to ne od vseh volivcev, ampak samo glede na število tistih, ki so glasovali pred štirimi leti.

Rubrika: LOKALNE VOLITVE 2014

Komentarji (526)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. carbunkle truckwhite | 30/05/2014
 2. sam waltonman | 11/06/2014
 3. andreus s.r.o | 17/06/2014
 4. cheapest pharmacy to buy viagra | 17/06/2014
 5. clik here link | 19/06/2014
 6. pharmacie andorre cialis | 20/06/2014
 7. iherb coupon | 20/06/2014
 8. the muscle maximizer | 20/06/2014
 9. iherb coupons | 20/06/2014
 10. iherb coupon | 21/06/2014
 11. iherb code | 22/06/2014
 12. Play Free Games Online | 23/06/2014
 13. dentists in kenosha | 23/06/2014
 14. EscalateInternet.com | 23/06/2014
 15. buy cialis | 27/06/2014
 16. cialis 5mg forum | 27/06/2014
 17. premature ejaculation without condom | 28/06/2014
 18. cialis et levitra | 29/06/2014
 19. gopro hero3 camera in india | 30/06/2014
 20. Truly Free Xbox Live Codes Every Month | 30/06/2014
 21. Soccer Fundraiser | 01/07/2014
 22. Throne Rush Gems free | 01/07/2014
 23. tagore international school | 02/07/2014
 24. Home Page | 02/07/2014
 25. prix cialis 10 mg | 03/07/2014
 26. Advogado familia | 03/07/2014
 27. Start | 04/07/2014
 28. company logo design | 04/07/2014
 29. water ionizer | 05/07/2014
 30. cialis pas cher a paris | 05/07/2014
 31. Finance | 06/07/2014
 32. somanabolic muscle maximizer | 06/07/2014
 33. capture his heart claire casey | 07/07/2014
 34. Liberty | 07/07/2014
 35. driveway paving leeds best price | 08/07/2014
 36. Resultatos Loteria Meta | 08/07/2014
 37. hairy anus | 08/07/2014
 38. water ionizers | 08/07/2014
 39. nyc | 08/07/2014
 40. Business | 09/07/2014
 41. mark cobb | 09/07/2014
 42. workout obsession | 09/07/2014
 43. healthy weight loss | 09/07/2014
 44. the best weight loss pills | 09/07/2014
 45. explore music | 09/07/2014
 46. iherb.com coupon | 09/07/2014
 47. Camp | 10/07/2014
 48. kalkulator zdolnosci kredytowej | 10/07/2014
 49. beton architektoniczny | 10/07/2014
 50. nauka tenisa Bydgoszcz | 10/07/2014
 51. odziez dziecieca | 10/07/2014
 52. new books on lung cancer | 10/07/2014
 53. Technology | 11/07/2014
 54. license key free | 11/07/2014
 55. Process Servers in Chicago, IL | 12/07/2014
 56. Diindolylmethane | 12/07/2014
 57. clash of clans hack | 12/07/2014
 58. Clothing | 12/07/2014
 59. clash of clans cheats | 12/07/2014
 60. alkaline water | 13/07/2014
 61. clash of clans cheats | 13/07/2014
 62. online jobs | 14/07/2014
 63. clash of clans cheats | 14/07/2014
 64. generique cialis | 15/07/2014
 65. paleo recipe book review | 15/07/2014
 66. was ist kratom | 15/07/2014
 67. Read Alot more | 15/07/2014
 68. Austin Outdoor Patio Remodeling | 15/07/2014
 69. Financial | 15/07/2014
 70. direct payday loans | 15/07/2014
 71. Pest Control Marietta, GA | 16/07/2014
 72. web design northumberland | 16/07/2014
 73. icao | 16/07/2014
 74. Mynt Products | 16/07/2014
 75. tees | 16/07/2014
 76. affordable websites | 16/07/2014
 77. creare site | 17/07/2014
 78. where to get free bets | 17/07/2014
 79. reviews, tiops and tricks and manuals for the best android apps and android smartphones Android App News - A New Google Service for lost Android Smartphones or Tablets | 17/07/2014
 80. hHmes For Sale Downers Grove IL | 18/07/2014
 81. best vitamin c serum for face | 18/07/2014
 82. geo news live streaming | 18/07/2014
 83. kangan water | 18/07/2014
 84. grimms fairy tales three little pigs | 19/07/2014
 85. muscle gaining secrets ebook | 19/07/2014
 86. air duct cleaning houston | 19/07/2014
 87. secret money system | 19/07/2014
 88. commander cialis tadalafil | 19/07/2014
 89. tao of badass | 19/07/2014
 90. This website | 20/07/2014
 91. liposuction prices | 20/07/2014
 92. surveys for money | 20/07/2014
 93. lampshades | 21/07/2014
 94. horse trailers | 21/07/2014
 95. Number Plates | 21/07/2014
 96. low cost flights | 21/07/2014
 97. burclar | 21/07/2014
 98. Make money online | 21/07/2014
 99. cialis jean coutu | 21/07/2014
 100. social media in pueblo | 21/07/2014
 101. Suara Bakrie | 21/07/2014
 102. online payday loans no direct deposit required | 21/07/2014
 103. M88 | 21/07/2014
 104. buying instagram followers | 21/07/2014
 105. Pokrov spiritually religious movement | 22/07/2014
 106. stargazer tinte comprar | 22/07/2014
 107. clash of clans hack | 22/07/2014
 108. clash of clans cheats | 22/07/2014
 109. how to last longer as a guy | 22/07/2014
 110. marketing promotion strategy | 23/07/2014
 111. cleaners | 23/07/2014
 112. zakrecona na czynniku bmw | 23/07/2014
 113. druk ksiazek sosnowiec | 23/07/2014
 114. rolety zewnetrzne | 24/07/2014
 115. facebook advertising | 24/07/2014
 116. atlanta motorcycle accident attorneys | 24/07/2014
 117. Download, NX127, Reset waste ink | 24/07/2014
 118. paleo recipe book review | 25/07/2014
 119. M88 | 25/07/2014
 120. Amway Supplements | 25/07/2014
 121. LED Mood Lamps | 25/07/2014
 122. thiet ke website | 26/07/2014
 123. hefalimp cardijon | 26/07/2014
 124. best cash isa rates | 26/07/2014
 125. Cafeteria Plan | 26/07/2014
 126. Green tea | 26/07/2014
 127. is published here | 27/07/2014
 128. kasinospel | 27/07/2014
 129. London | 27/07/2014
 130. game the exorcist | 28/07/2014
 131. source for loan uk | 28/07/2014
 132. fajsdgjfashdjfaksjdhkfa | 28/07/2014
 133. single family rental | 28/07/2014
 134. Dallas remodeling | 29/07/2014
 135. acheter du cialis france | 29/07/2014
 136. Samsung Galaxy note 4 | 29/07/2014
 137. free medical billing software | 29/07/2014
 138. jak dbac o twarz | 29/07/2014
 139. drzwi aluminiowe | 29/07/2014
 140. dentysta wrzesnia | 30/07/2014
 141. wondershare video editor tutorial | 30/07/2014
 142. Australian Web Hosting | 30/07/2014
 143. cheap 3d printing machine | 30/07/2014
 144. cialis moins chere | 30/07/2014
 145. SMESTAJ BEOGRAD | 30/07/2014
 146. biuro podatkowe kraków | 30/07/2014
 147. tadalafil en france | 31/07/2014
 148. Tube Spotter | 31/07/2014
 149. Supply Chain | 31/07/2014
 150. free annual credit report gov | 31/07/2014
 151. gdc interiors | 01/08/2014
 152. Architekt Dortmund | 01/08/2014
 153. best perfumes online store | 01/08/2014
 154. ultimate demon software | 01/08/2014
 155. online therapist for anxiety | 01/08/2014
 156. Copenhagen | 02/08/2014
 157. Easily affordable Online Shopping | 02/08/2014
 158. generique cialis cialis 1x20mg | 02/08/2014
 159. Continued | 03/08/2014
 160. Indian catering | 03/08/2014
 161. gogol spain | 03/08/2014
 162. last longer men | 04/08/2014
 163. breaking news | 04/08/2014
 164. secured ed store | 05/08/2014
 165. online slots | 05/08/2014
 166. la verdad del sureste | 05/08/2014
 167. download expendables 3 soundtrack | 05/08/2014
 168. cialis 5mg prix pharmacie | 05/08/2014
 169. Buy Viagra | 06/08/2014
 170. The Dog Training System | 06/08/2014
 171. download The Expendables 3 trailers free | 06/08/2014
 172. download free The Expendables 3 online | 07/08/2014
 173. cialis effets secondaires | 07/08/2014
 174. Libertarian blog | 08/08/2014
 175. tynki zewnetrzne | 08/08/2014
 176. download a The Expendables 3 | 08/08/2014
 177. Frontline Commando 2 cheats | 08/08/2014
 178. Rec Tec Grills | 08/08/2014
 179. subaru | 09/08/2014
 180. hyperlink, | 09/08/2014
 181. set | 09/08/2014
 182. waar macarons kopen | 09/08/2014
 183. alkaline water | 09/08/2014
 184. havearkitekt | 09/08/2014
 185. Our sole focus is family law | 09/08/2014
 186. Joe Garza | 10/08/2014
 187. seo ranking | 10/08/2014
 188. antique amber amber beads | 10/08/2014
 189. bankruptcy | 10/08/2014
 190. healthcare system | 10/08/2014
 191. cialis et lexomil | 10/08/2014
 192. lighted sign specialist | 11/08/2014
 193. δ??εα? | 11/08/2014
 194. sexleksaker | 11/08/2014
 195. search engine submission | 11/08/2014
 196. cialis naturale in erboristeria | 12/08/2014
 197. ACN | 12/08/2014
 198. Chicago burglary attorney | 12/08/2014
 199. Tanning Lotion | 12/08/2014
 200. jumbo loans Lawrenceville | 13/08/2014
 201. epic fails 2014 | 13/08/2014
 202. suboxone withdrawal | 13/08/2014
 203. paddle hair brush | 13/08/2014
 204. bad credit home loan Sandy Springs | 13/08/2014
 205. buiness health & saftey insurance | 14/08/2014
 206. parkingi pyrzowice | 14/08/2014
 207. Adrian Kolodziej opinie | 14/08/2014
 208. banned commercials | 14/08/2014
 209. shoes | 14/08/2014
 210. uae website design | 14/08/2014
 211. Buildings For Sale | 15/08/2014
 212. toenail problems | 15/08/2014
 213. laser treatment cost | 15/08/2014
 214. Podcast | 15/08/2014
 215. kaffeevollautomat industrie | 16/08/2014
 216. kaffeevollautomat zwei bohnensorten | 16/08/2014
 217. lovelady center donations | 16/08/2014
 218. garmin nuvi 2557lmt | 16/08/2014
 219. top ecommerce | 16/08/2014
 220. internet radio | 16/08/2014
 221. bitcoin casino | 17/08/2014
 222. fiverr backlinks | 17/08/2014
 223. tubeviperx program | 17/08/2014
 224. mmpr licensed producers mmpr licensed producers | 17/08/2014
 225. zhunrize | 17/08/2014
 226. AAA rated repairs | 17/08/2014
 227. paleo recipe book | 17/08/2014
 228. psychology | 18/08/2014
 229. xlovecam télécharger générateur de clé | 18/08/2014
 230. pix-star pxt510wr02 | 18/08/2014
 231. Janeth Soltau | 18/08/2014
 232. jurong lake life ec | 18/08/2014
 233. zalando gutscheincode | 18/08/2014
 234. love quotation | 18/08/2014
 235. bed frames | 19/08/2014
 236. alex begum san antonio lawyer | 19/08/2014
 237. GreenSmoke review | 19/08/2014
 238. Invention | 19/08/2014
 239. New Songs 2014 | 19/08/2014
 240. nujet tech | 19/08/2014
 241. relationship | 19/08/2014
 242. pet waste bags | 19/08/2014
 243. best movers vancouver | 19/08/2014
 244. Coupons | 19/08/2014
 245. Online Coupons | 19/08/2014
 246. Ogloszenia Przemysl | 19/08/2014
 247. avg antivirus | 19/08/2014
 248. cialis quale dose | 20/08/2014
 249. sick of law suits | 20/08/2014
 250. Sydney escorts | 20/08/2014
 251. Shaahin | 20/08/2014
 252. FX trading Education | 21/08/2014
 253. uk quick loans | 21/08/2014
 254. www.law.fsu.edu | 21/08/2014
 255. San Diego junk removal junk hauling san diego junk removal local junk removal hauling service san diego haul away san diego remove junk san diego junk removal service | 21/08/2014
 256. kitchens | 21/08/2014
 257. Dating Love | 21/08/2014
 258. bitcoin casino online | 21/08/2014
 259. porn | 21/08/2014
 260. Pension | 21/08/2014
 261. Coffee headache | 21/08/2014
 262. romeo y julieta cigars | 22/08/2014
 263. cigar | 22/08/2014
 264. Richard McArthur Real Estate | 22/08/2014
 265. massage ceu courses online | 22/08/2014
 266. Free Continuing Education Hours | 22/08/2014
 267. servi?os de bartender | 23/08/2014
 268. ?ατ???? στ? ???µÎ±??α | 23/08/2014
 269. romeo y julieta cigars | 23/08/2014
 270. K3vin Envoy | 23/08/2014
 271. K3vin Envoy | 23/08/2014
 272. cult | 23/08/2014
 273. cigars | 23/08/2014
 274. cigar one | 23/08/2014
 275. cigar | 23/08/2014
 276. BREIL | 23/08/2014
 277. Lose weight fast | 23/08/2014
 278. Garcinia Cambogia extract pure | 23/08/2014
 279. gays | 23/08/2014
 280. elite dating | 24/08/2014
 281. tadalafil in farmacia | 24/08/2014
 282. check out the post right here | 24/08/2014
 283. Penis enlargement | 24/08/2014
 284. visit here | 24/08/2014
 285. this blog | 25/08/2014
 286. garage doors san francisco | 25/08/2014
 287. ed maldonado | 25/08/2014
 288. Penis enlargement | 25/08/2014
 289. Day Trading | 25/08/2014
 290. Madden 15 glitches | 25/08/2014
 291. love cupid online dating | 25/08/2014
 292. love online games dating | 25/08/2014
 293. Popcorn Removal | 25/08/2014
 294. Drywall | 25/08/2014
 295. online work at home jobs | 26/08/2014
 296. sacred geometry | 26/08/2014
 297. ford raptor parts | 26/08/2014
 298. Viral Blogging System | 26/08/2014
 299. viagra online | 26/08/2014
 300. Ceiling Fan Installation | 26/08/2014
 301. Countertop Installation | 26/08/2014
 302. guess the emoji | 27/08/2014
 303. Popcorn Ceiling Removal | 27/08/2014
 304. Credit | 27/08/2014
 305. Alexandria dryer vent cleaning | 27/08/2014
 306. buy fb likes | 27/08/2014
 307. Flat Fee MLS | 27/08/2014
 308. en iyi logo tasarimi | 27/08/2014
 309. info | 27/08/2014
 310. xxx Sex Services | 27/08/2014
 311. Washtenaw assisted living | 27/08/2014
 312. los angeles traffic attorney | 27/08/2014
 313. beachbody and shakeology | 27/08/2014
 314. Menzies Scholar | 28/08/2014
 315. irvine auto repair | 28/08/2014
 316. Live Bee Removal Kingwood | 28/08/2014
 317. renta de autos en cancun | 28/08/2014
 318. renta de autos en cancun | 28/08/2014
 319. Mayweather vs Maidana | 28/08/2014
 320. residential cleaning services brooklyn | 28/08/2014
 321. Service of Process Illinois | 28/08/2014
 322. Skip Trace | 28/08/2014
 323. Everything you've ever wanted to know about Private Mortgage Insurance (PMI) but were afraid to ask | 28/08/2014
 324. How long will your mortgage last if you pay every month? | 29/08/2014
 325. dog poop bags | 29/08/2014
 326. Porno Filmes | 29/08/2014
 327. cost of eye exam | 29/08/2014
 328. Email processesor wanted | 29/08/2014
 329. coupon | 29/08/2014
 330. aaron KOCOUREK | 29/08/2014
 331. online casino | 30/08/2014
 332. Mobile AL For Sale By Owner | 30/08/2014
 333. lunie check | 30/08/2014
 334. motivational speaker UK | 30/08/2014
 335. Raleigh NC For Sale By Owner | 30/08/2014
 336. Yi Jurkowski | 30/08/2014
 337. viagra | 30/08/2014
 338. labor day meaning | 30/08/2014
 339. good face mask | 30/08/2014
 340. here | 30/08/2014
 341. horoscope | 30/08/2014
 342. lenso hybrid competing top trademark name tires | 30/08/2014
 343. fantasy novels for teens | 31/08/2014
 344. cardio strength workouts | 31/08/2014
 345. cialis quante ore prima | 31/08/2014
 346. payday loans | 31/08/2014
 347. acheter cialis canada | 31/08/2014
 348. Coupons | 31/08/2014
 349. bets10 | 31/08/2014
 350. seo online | 31/08/2014
 351. gold nutrition | 31/08/2014
 352. Offer Wall | 31/08/2014
 353. superbahis kayit | 31/08/2014
 354. Buy Likes | 01/09/2014
 355. dog training collar | 01/09/2014
 356. bee wild pest control | 01/09/2014
 357. pest control houston | 01/09/2014
 358. bee wild pest control | 01/09/2014
 359. bee wild pest control | 01/09/2014
 360. appliance repair Manhattan | 01/09/2014
 361. Free Trial Garcinia Cambogia | 01/09/2014
 362. mac data recovery guru | 02/09/2014
 363. file recovery mac | 02/09/2014
 364. recover deleted files mac | 02/09/2014
 365. padi dive centre | 02/09/2014
 366. African and Global Business | 02/09/2014
 367. business directories sale | 02/09/2014
 368. auto skup | 02/09/2014
 369. projekt wnetrz kraków | 02/09/2014
 370. valium online | 02/09/2014
 371. Mesa appliance repair | 03/09/2014
 372. cheap viagra | 03/09/2014
 373. sex | 03/09/2014
 374. Baltasar sanchez haz | 03/09/2014
 375. hydrocodone online | 03/09/2014
 376. cheerleading | 03/09/2014
 377. wrestling | 03/09/2014
 378. videosdeincesto.es | 03/09/2014
 379. notepad bluebox | 03/09/2014
 380. emotional intelligence training | 03/09/2014
 381. guarras gratis | 03/09/2014
 382. videos de putas | 03/09/2014
 383. cars for sale in dubai | 03/09/2014
 384. cracked seo tools | 04/09/2014
 385. appliance repair near Alhambra | 04/09/2014
 386. carpet cleaning pretoria | 04/09/2014
 387. address | 04/09/2014
 388. puppy training book | 04/09/2014
 389. cash for gold | 04/09/2014
 390. voyage de noce seychelles | 04/09/2014
 391. wisetrail.com | 04/09/2014
 392. Autograph | 04/09/2014
 393. web development in perth | 05/09/2014
 394. web page design perth | 05/09/2014
 395. Chicago Appliance Repair Best Rated Best Rated appliance repair Chicago | 05/09/2014
 396. abc chauffeurs | 05/09/2014
 397. Exterminator Service Houston Texas | 05/09/2014
 398. openappmkt | 05/09/2014
 399. FanDuel Promo Code | 05/09/2014
 400. Pest Control Richmond Texas | 05/09/2014
 401. affordable pups reviews | 06/09/2014
 402. epub gratis | 06/09/2014
 403. teen network | 06/09/2014
 404. teen chat | 06/09/2014
 405. learn to fly | 06/09/2014
 406. get your ex girlfriend back | 06/09/2014
 407. hbos | 06/09/2014
 408. badmintonschläger | 06/09/2014
 409. online drugstore | 06/09/2014
 410. treadmill review information | 06/09/2014
 411. viagra | 06/09/2014
 412. dubai escorts | 06/09/2014
 413. exercise to last longer in bed for men | 06/09/2014
 414. Gheata Carbonica | 07/09/2014
 415. gajas engolir esporra | 07/09/2014
 416. sunroom alexandria | 07/09/2014
 417. pots and pans | 07/09/2014
 418. maduritas follando | 07/09/2014
 419. Free C# Source Code | 07/09/2014
 420. sunroom columbia | 07/09/2014
 421. buy ambien | 07/09/2014
 422. buy xenical | 07/09/2014
 423. Lettings agent surbiton | 07/09/2014
 424. germantown sunroom | 07/09/2014
 425. How to get Chaturbate Tokens | 08/09/2014
 426. Moschino iPhone 5 cases | 08/09/2014
 427. code promo modz | 08/09/2014
 428. buy ambien | 08/09/2014
 429. cialis | 08/09/2014
 430. livejasmin credits gratuit | 08/09/2014
 431. Sports | 08/09/2014
 432. zachowek | 08/09/2014
 433. kapital zakladowy w spólce z ograniczona odpowiedzialnoscia | 08/09/2014
 434. fishing news | 08/09/2014
 435. Forum PC | 08/09/2014
 436. download cheat | 08/09/2014
 437. Ypsilanti locksmith | 09/09/2014
 438. banana blue | 09/09/2014
 439. apple iphone 6 screen protector | 09/09/2014
 440. Elephant Art | 09/09/2014
 441. websites perth | 09/09/2014
 442. unusual | 09/09/2014
 443. Cialis | 09/09/2014
 444. online marketing perth | 09/09/2014
 445. facebook groups posts | 09/09/2014
 446. perth web designers | 09/09/2014
 447. best seo australia | 09/09/2014
 448. hotmail registrarse | 10/09/2014
 449. Affiliate Marketing Programs Fashion | 10/09/2014
 450. Viagra | 10/09/2014
 451. Viagraaustraliaau | 10/09/2014
 452. awakening kundalini | 10/09/2014
 453. divorce attorneys in maryland | 10/09/2014
 454. binary | 10/09/2014
 455. iks66 donations | 10/09/2014
 456. wholesale xylitol | 10/09/2014
 457. cerrajeros murcia 24 horas | 11/09/2014
 458. loyal 9 | 11/09/2014
 459. free netflix account | 11/09/2014
 460. weight loss secrets | 11/09/2014
 461. Online Retail Business Marketing Plan | 11/09/2014
 462. kitchen | 11/09/2014
 463. recent master resell rights products with giveaway rights free | 11/09/2014
 464. August | 11/09/2014
 465. sex landscaper | 11/09/2014
 466. saint seiya | 11/09/2014
 467. sexo | 11/09/2014
 468. Offroad | 11/09/2014
 469. Turkey | 12/09/2014
 470. agen bolatangkas | 12/09/2014
 471. Wood Walking Sticks | 12/09/2014
 472. Elizabeth L Hapner | 12/09/2014
 473. Wellness Dog Food Coupon | 12/09/2014
 474. how to do affiliate marketing | 12/09/2014
 475. n° de telephone | 12/09/2014
 476. Gambling | 12/09/2014
 477. pagina de cupones | 12/09/2014
 478. hearthstone arena guide | 12/09/2014
 479. criminal attorney | 13/09/2014
 480. proair copay card | 13/09/2014
 481. learn more | 13/09/2014
 482. Learn hacking | 13/09/2014
 483. se hack | 13/09/2014
 484. Android Apps, News & Reviews | 13/09/2014
 485. the most pure essential oils | 13/09/2014
 486. katalog ogrodniczy | 13/09/2014
 487. quickextenderpro | 13/09/2014
 488. after effects templates | 13/09/2014
 489. Home repair service | 13/09/2014
 490. play minecraft online | 13/09/2014
 491. commonwealth towers condo | 13/09/2014
 492. Continue Reading | 14/09/2014
 493. kasur busa | 14/09/2014
 494. make money | 14/09/2014
 495. Skull TShirts | 14/09/2014
 496. Green Smoke e-cigs | 14/09/2014
 497. free money | 15/09/2014
 498. best way to prevent razor bumps | 15/09/2014
 499. www.Facebook.com Livejasmin Hack | 15/09/2014
 500. www.triplesealinsulation.com | 15/09/2014
 501. Lawyers | 15/09/2014
 502. internet billing software | 15/09/2014
 503. homecoming dresses | 15/09/2014
 504. what settings work best with "The Staking Machine?" | 15/09/2014
 505. dallas roofing | 15/09/2014
 506. cosmetica natural online | 15/09/2014
 507. Baton Rouge Movers | 15/09/2014
 508. coconut water | 15/09/2014
 509. Office Decoration | 15/09/2014
 510. Toy Schnauzer Puppies for Sale | 15/09/2014
 511. Auto Carrier Express | 15/09/2014
 512. Newport Beach CA | 16/09/2014
 513. Newport Beach CA | 16/09/2014
 514. xlovecam generateur mots | 16/09/2014
 515. Muoi Brevell | 16/09/2014
 516. buy seo uk | 16/09/2014
 517. buy drysol | 16/09/2014
 518. filtros de agua | 16/09/2014
 519. moving labor services | 16/09/2014
 520. trading binary options | 16/09/2014
 521. Format Soalan Pegawai Tadbir Diplomatik | 17/09/2014
 522. Salesperson | 17/09/2014
 523. betboo | 17/09/2014
 524. betboo | 17/09/2014
 525. horny hartlepool chelsea ferguson wants your dick, | 17/09/2014
 526. event atms | 17/09/2014