LENART ZAJC, PISATELJ, PROTESTIK IN ČLAN MREŽE ZA NEPOSREDNO DEMOKRACIJO

| 23/01/2013

2-vseslovenska-ljudska-vstaja_150V začetku decembra, kmalu po protestu v Ljubljani so se v Ljubljani sestali Rok Zavrtanik, Janko Rožič, Vesna Bukovec, Polona Sepe, Mira Ahlin, Miha Pitako, Boris Grivić, Medard Kržišnik in Lenart Zajc. Ustanovili so gibanje za neposredno demokracijo. Lenart pravi, da so v Mreži za neposredno demokracijo formirani kot mreža nima noben posebej izstopajoče vloge. Znotraj mreže imajo več odborov, na primer: odbor za stike z javnostjo, odbor za tehnična vprašanja, organizacijski odbor, gospodarsko ekonomski odbor, vsebinski odbor in tako dalje. Sam je del vsebinskega odbora, ki ga tvori več sooblikovalcev. Njegovo delo znotraj mreže je torej predvsem teoretično vsebinske narave.

Zakaj ste ustanovili Mrežo za neposredno demokracijo?

Ko smo se prvič sestali, smo si zastavili vprašanje, za kaj sploh gre pri demonstracijah? Kaj se dogaja? Imamo opravka le s srdito izraženim nezadovoljstvom nad neoliberalnimi gospodarskimi reformami, ali pa je za vsem skupaj nekaj več? Takoj po uvodnih debatah nam je postalo jasno, da v Sloveniji za vsem skupaj tiči mnogo več kot le srdita jeza. Postalo nam je jasno, da imajo zahteve vseh demonstrantov, kot tudi nas, vsaj en skupni imenovalec, na katerem je vredno graditi. Mi smo ta skupni imenovalec prepoznali v neposredni demokraciji.

Gibanje se je najprej imenovalo Odbor za neposredno demokracijo, kasneje ste se preimovali v Mrežo. Zakaj?

Seveda smo si bili, in smo si še v marsikaterem pogledu različni, vendar v tem ni nič slabega.Različnost je vedno temelj dialoga in le dialog lahko pripelje do rešitev, na katere lahko pristanemo vsi. V tem duhu smo tudi zasnovali skupino, ki smo jo najprej imenovali Odbor za neposredno demokracijo, vendar smo ga kmalu preimenovali v Mrežo za neposredno demokracijo. Pač, kakor je odbor rasel, tako po številu članov, kot po številu pridruženih skupin, imenovanje »odbor« ni bilo več ustrezno.

 Kakšen je torej namen Mreže? Boste postali stranka?

Namen mreže ni postati politična institucija, pač pa dejansko biti mreža, povezovalna platforma za vse organizacije in posameznike, ki se s takšnim načinom ureditve strinjajo. Poleg tega smo si zadali tudi nalogo, da povezujemo vse aktivne državljane, kot tudi spodbujamo k aktivnosti tiste, ki še kar čakajo, da se bodo stvari uredile same od sebe. Pa se ne bodo. Če stvari prepustimo samim sebi, se običajno le sfižijo. Zato pozivamo vse državljane, da vzamejo stvari v svoje roke in postanejo budni nadzorniki dnevnih odločitev slovenske politike in gospodarstva. Gre za odločitve, ki se tičejo vseh nas, in zato je prav, da jih aktivno spremljamo.

Kako ocenjujete stanje demokracije v Sloveniji? Jo sploh imamo?

Stanje demokracije v Sloveniji je primerno stanju duha v Sloveniji. Kot sem že prej omenil, smo Slovenci v zadnjih dvajsetih letih zaspali. Dokler nam je šlo relativno dobro, niti ni bilo potrebe po čuječnosti. In tako se je mimo vseh nas ugonabljala slovenska kultura, ugonabljalo se je okolje, ugonabljalo se je šolstvo, ugonabljala se je socialna država, ugonobljala se je slovenska inovativnost, ugonabljala se je etičnost družbe, pravna država in razumljivo tudi gospodarstvo. Ko je bilo skoraj ugonobljeno slednje smo se končno zbudili in zagnali vik in krik, saj smo se zavedli, da nam brez tega v resnici nič ne ostane. Pa vendar se moramo vprašati, ali sploh lahko živimo brez česarkoli od zgoraj naštetega? Se imamo sploh pravico imenovati narod brez lastne, prepoznavne kulture? Lahko brez estetike sploh govorimo o etiki? Lahko brez etike govorimo o pravičnosti? Lahko brez pravičnosti pričakujemo dobro vodenje? Lahko brez dobrega vodenja pričakujemo dobro gospodarstvo?

2-vseslovenska-ljudska-vstaja_152Kakšne so posledice tega dogajanja?

Vse kar sem naštel so domine, ki so rušile druga drugo, dokler se ni zrušilo vse skupaj. In to se ni zgodilo čez noč v eni sami potezi. Začelo se je že kmalu po osamosvojitvi, ko je prevladala doktrina, da je edino kar zares potrebujemo gospodarstvo in je kapital edino dejansko merilo uspeha. Kar ne prinaša kapitala, je komajda vredno obstoja. In točno ta mislenost nas je pripeljala sem kjer smo! Skrbi me, da tudi danes, ko na vseh korakih poslušamo, da je kriza v Sloveniji sicer res globlja le od gospodarske krize, da gre za krizo vrednot, da tudi zdaj nihče ne omenja prepotrebne obnove slovenske kulture, saj le slednja lahko povrne narodu duha, ki se je v teh dvajsetih letih razblinil.

Prave demokracije torej nimamo …?

Seveda imamo nekakšno poslansko demokracijo, ki deluje na tistem utilitarnem principu, da služi le tistemu, ki daje največ in najboljši so tisti, ki pobašejo največ. Odraz te mislenosti sta naši največji stranki, katerih kolovodji tičita do grla v korupciji, pa vendar bi ju ljudje še vedno volili, če se ne bi zgodil letošnji december. Pač, večina bi volila enega ali drugega zato, da se nasprotnik ne bi polastil oblasti. Z zamegljenim umom, histerično odidemo na volišča, češ, če bodo pa oni zmagali imamo pa domobrance ali pa partizane na oblasti! Argument na obeh straneh je približno enak: kdo je pred sedemdesetimi leti ubil čigavega starega ata, pri čemer se skoraj noben več ne sprašuje zakaj sta se stara ata sploh spoprijela v smrtonosni želji drug drugega pokončati. To pomanjkanje spraševanja pa je tisto kar vodi v brezsmisel in razdvajanje naroda od katerega ima edino korist vladajočega klika. Klika, ki se hrani na naši razdvojenosti, naša slepota in pomanjkanje izobrazbe ter kulture pa jim to omogočata. Naša poslanska demokracija temelji na medsebojnih obtožbah predvsem dveh polov, ki se razlikujeta predvsem vsaka na svoji lastni zgodovinski pravljici brez zveze z resničnim zgodovinskim problemom. In tudi, če bi uspeli detektirati ta zgodovinski problem je slednji nebistven za skupno prihodnost. V pogledu na prihodnost pa imata obe zelo podobne načrte utemeljene na liberalni ekonomiji, in polnjenju lastne malhe. Sami presodite, ali je to demokracija ali ne. Sami se odločite, ali je popolna prepustitev svojega glasu na podlagi manipulacije z vašimi čustvi, nekemu poslancu za štiri leta demokratična ali ne. Sam pa mislim takole: verjetno je Riad Mousa al-Asaad manj demokratična opcija, ampak jaz hočem več od tega!

Najbolj pogost očitek tovrstnim idejam je v tem, da neposredna demokracija bodisi ni možna, saj ljudje niso zainteresirani za konstantno odločanje, ali pa lahko pripelje v nevarni populizem. Vaš odgovor?

Za Slovence neposredna demokracija ni nič tako zelo novega. V osnovi jo poznamo že od organizacij vaške skupnosti, pa predvojnega zadružništvo in nenazadnje samoupravljanje ki je bil precej razvita oblika neposrednega soodločanja državljanov. Slovenija ima neposredno soodločanje zapisano tudi kot ustavno pravico svojih državljanov, ki pa se v resnici izraža le skozi referendume. Poleg tega, pa moram tudi izpostaviti, da sodobna Evropa dokazuje, da je neposredna demokracija pravilna pot. Kar tri evropske države že uveljavljajo neposredno demokracijo. Najstarejša je Švica, ki jo ima že skoraj dvesto let, Islandija in Estonija, pa sta jo uvedli letošnjo jesen kot odgovor na plenilsko politokracijo, ki se je razrasla v njihovi družbi skoraj tako kot v naši. Vsaka ima neposredno odločanje uveljavljeno na nekoliko drugačen način, in verjetno je švicarski v vseh teh treh primerih najmanj demokratičen, čeprav izvrstno deluje, nenazadnje je Švica država, ki skoraj nima koruptivnih dejanj, in katere gospodarstvo je eno najbolj stabilnih. Vem, takoj boste rekli, da imajo banke, ki jim zagotavljajo stabilnost. Pa vendar, moramo vedeti, da teh bank nimajo od nekdaj, in da če bi jih v njihovem začetku prosto prepustili plenilcem na trgu, jih tudi zdaj ne bi imeli. Problem švicarske neposredne demokracije pa je, da je bila uvedena še pred uveljavitvijo človekovih pravic in ustave kot univerzalnega stnadarda, ki bi moral veljati kot temlej humanizma. Drug problem švicarske neposredne demokracije je nizka udeležba na vsakoletnih referendumih. Ampak tudi tu, če vzamemo številke, ki bi veljale za Slovenijo in bi se pri nas referendumov udeležecal le en sam procent zainteresiranih ljudi, bi to pomenilo dobrih deset tisoč zainteresiranih in obveščenih ljudi. Se pravi deset tisoč ljudi, ki poznajo tematiko o kateri se odločajo, in ki se odločajo po svoji glavi, namesto zdajšnjih oseminosemdesetih ljudi, ki se odločajo tako kot jim naroča stranka. Seveda je možnost manipulacije s populizmi, pa vendarle neposredna demokracija omogoča mehanizme, ki populizme omejujejo veliko bolj kot jih omejuje poslanski sistem. Naj omenim le možnost kvalifikacije za volitve na podlagi minimalnega poznavanja problematike. Lahko pa tudi drugo obliko, pretočno demokracijo, ki pomeni prepustitev svojega glasu strokovnjaku v določenem vprašanju. To pomeni, da svoj glas o zakonih, ki govorijo o temah, ki jih ne poznamo, prepustimo strokovnjaku, ki jih pozna. Se pravi, za razliko od poslanske demokracije svoj glas prepustimo le pri izbiri enega zakona, namesto da se mu odrečemo za štiri leta.

Na kakšen način bi lahko prišlo do uresničitve neposredne demokracije? Ali imate v mislih nekakšno prehodno obdobje? Po katerih korakih bi se to prehodno obdobje izvajalo?

Preden odgovorim na to vprašanje moram pojasniti za kakšno obliko neposredne demokracije se v MND zavzemamo. Ne gre nam za popolno ukinitev poslanske demokracije, ali strankarskega sistema, pač pa nam gre za vzpostavitev vzvodov, ki bi omogočili neposredno soodločanje vseh državljanov. Topogledno državljani delujemo kot nadzorni organ poslancev, saj smo mi vsi tisti, ki sprejemamo ali zavračamo zakone, ki jih predlaga parlament. Seveda neposredna demokracija, ki jo hočemo vpeljati ne more biti v nasprotju z ustavo, s človekovimi pravicami, ali pravicami manjšin. Človekove pravice so in morajo ostati edine, ki so suverene v družbi. V teh področjih odločanje večine nima kaj iskati. Soodločanje pa je bistveno pri vprašanjih, ki se tičejo vseh in ki zadevajo usodo nas vseh. Tu gre za volilne zakone, za vprašanja odpoklica poslanca, vprašanja izbire načina prenove gospodarstva. Na primer v MND, se nam zdi nacionalni holding dobra rešitev, vendar mora biti holding v lasti vseh državljanov. Pač, v Sloveniji zaradi zgodovinskih specifik državno premoženje ne izvira iz žepov podjetnih posameznikov, ali državnih podjetij, pač pa iz skupnega dela več generacij Slovencev. Govorim o udarniškem delu, o samoprispevkih, o mladinskih delovnih brigadah. Vložek, ki so ga generacije Slovencev vlagale v skupno dobro ne sme in ne more postati kapital s katerim razpolaga peščica, ne da bi za to dobila mandat vseh.

Seveda do neposredne demokracije ne moremo priti čez noč, pač pa je potreben postopen in premišljen prehod. Verjetno bo zadoščalo, če za začetek dosežemo konsenz o inštitutu odpoklica poslanca ali vlade, zakonov, ki bodo omogočali nadzor državljanov nad sprejemanjem vitalnih zakonov. Meni je sicer simpatičen švicarski vzor, utemljen predvsem na človekovih in manjšinskih pravicah ter na slovenski ustavi, in seveda posodobljen z elektronskimi možnostmi. Zavedati se moramo, da nam sodobna tehnologija to že omogoča, da je takšno glasovanje veliko enostavnejše in cenejše kot glasovanje na volilnih enotah, ter dostopno vsakomur. So pa poleg švicarske tudi druge možnosti, islandski model, ali pa model pretočne demokracije, za kakršnega se poteguje piratska stranka v Nemčiji, ki je mimogrede njihova parlamentarna stranka.

Kaj menite o nastopu na volitvah? Kako to narediti, ne da bi kršili načela neposredne demokracije?

Kot sem omenil na začetku, namen MND ni bil ustanavljanje nove parlamentarne stranke, pač pa vzpostaviti dobro in trdno platformo sporazumevanja, izobraževanja in pomoči vsem skupinam, civilnim gibanjem in strankam, ki jih neposredna demokracija oziroma sistemi neposrednega odločanja zanimajo. To ne pomeni, da se tisti naši člani, ki jih aktiven vstop v politiko zanima ne bi smeli strankarsko povezati s katero od obstoječih strank, ali formirati novo stranko. Nasprotno, določeni člani izvenparlamentarnih strank so tudi člani MND. Zaenkrat pa z vso energijo podpiramo in pomagamo povezovati vse politične subjekte, ki jim je v interesu prenova slovenskega političnega prostora, da bo slednji lahko prešel iz politokratičnega nazaj v demokratičnega.

Kakšen je končni cilj? Kako bi bila videti uresničena “utopija” neposredne demokracije?

Neposredna demokracija v evropskem prostoru ni utopična novotarija, pač pa pravica, do soodločanja, ki jo je nam, Evropejcem, zgodovinski tok dogodkov od antičnih grških držav dalje odtujil. Lahko bi trdil, da bo šele z uveljavitvijo neposredne demokracije zaključeno obdobje renesanse in bo resnično zaživel evropski humanistični duh, v smislu prehoda države iz rok odtujene oblasti, nazaj k državljanom, v smislu grškega antičnega duha. Neposredna demokracija predvsem pomeni, da si državljani krojimo lastno pot in razvoj. Obenem pa pomeni zaščito države pred plenilskimi ambicijami določenih korporacij in njihovih lobistov, ki imajo lahko še kako velik vpliv politične klike. Neposredna demokracija je tudi garant trajnostnega, umserjenega razvoja, ki presega štiriletno razvojno usmerjenost državnega premoženja od volitev do volitev.

Rubrika: Diktafon, Zgodbe

Komentarji (338)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. carbunkle truckwhite | 30/05/2014
 2. sam waltonman | 11/06/2014
 3. Barbara M. Massa | 13/06/2014
 4. protechhvacrepair.com | 13/06/2014
 5. city gate showflat | 15/06/2014
 6. 24-7 locksmith channelview Texas | 17/06/2014
 7. Viio condo | 17/06/2014
 8. cialis plus free viagra | 18/06/2014
 9. service | 18/06/2014
 10. Bengali Entrepreneur | 19/06/2014
 11. criminal history | 19/06/2014
 12. cheap locksmith channelview TX | 20/06/2014
 13. pharmacie andorre cialis | 20/06/2014
 14. iherb coupon | 20/06/2014
 15. iherb coupon code | 20/06/2014
 16. click here to read the full article | 21/06/2014
 17. cosmetic surgeon nyc | 21/06/2014
 18. highline residences 1 bedroom | 22/06/2014
 19. http://bestprimerforoilyskin.org | 22/06/2014
 20. Escalate Internet | 23/06/2014
 21. friv games online | 25/06/2014
 22. protein pandekager | 26/06/2014
 23. buy cialis | 26/06/2014
 24. sex on cam | 27/06/2014
 25. cialis online canada | 27/06/2014
 26. signs of premature ejaculation in men | 28/06/2014
 27. Van hall tapes the original phone humor | 29/06/2014
 28. Effective Marketing Tools | 29/06/2014
 29. follow here | 29/06/2014
 30. How to Get Free Xbox Live 2 Day Trial Codes | 30/06/2014
 31. nexus 6 specs | 01/07/2014
 32. Baseball Fundraiser | 01/07/2014
 33. Homepage | 02/07/2014
 34. cialis australia | 03/07/2014
 35. escritorio de advocacia | 03/07/2014
 36. Start | 04/07/2014
 37. tenant screening | 04/07/2014
 38. comprimГ© cialis | 05/07/2014
 39. clean | 05/07/2014
 40. healthy prostate | 05/07/2014
 41. mediums/medium | 05/07/2014
 42. Apefrog Linux Solutions | 06/07/2014
 43. non-invasive penile enhancement | 06/07/2014
 44. Finance | 06/07/2014
 45. Finance | 06/07/2014
 46. somanabolic muscle maximizer | 06/07/2014
 47. Hair growth tonic | 07/07/2014
 48. Liberty | 07/07/2014
 49. mark cobb | 08/07/2014
 50. Websiteoptimalisatie/websiteoptimaliseren | 08/07/2014
 51. Trading | 08/07/2014
 52. workout obsession | 09/07/2014
 53. telecharger astuce pour ios | 09/07/2014
 54. Camp | 10/07/2014
 55. kurs kitesurfingu | 10/07/2014
 56. janitorial services houston | 11/07/2014
 57. opzioni binarie | 11/07/2014
 58. how to detox your body | 11/07/2014
 59. clash of clans hack | 12/07/2014
 60. Primerica is a scam? | 12/07/2014
 61. Diindolylmethane | 12/07/2014
 62. Fashion | 12/07/2014
 63. clash of clans cheats | 12/07/2014
 64. gratis verreisen | 13/07/2014
 65. water ionizers | 13/07/2014
 66. gu10 led bulb | 13/07/2014
 67. part time jobs | 14/07/2014
 68. additional reading | 14/07/2014
 69. how you can buy twitter followers | 14/07/2014
 70. Video SEO San Diego CA | 14/07/2014
 71. Cash for Gold | 14/07/2014
 72. generic tadalafil | 15/07/2014
 73. kratom forum | 15/07/2014
 74. Financial | 15/07/2014
 75. Tanie kwatery | 15/07/2014
 76. cheap home insurance | 16/07/2014
 77. ang mo kio | 16/07/2014
 78. news on insurance news | 16/07/2014
 79. nlp | 16/07/2014
 80. Movemynt Products | 16/07/2014
 81. wpc | 16/07/2014
 82. affordable websites | 16/07/2014
 83. affordable term life | 17/07/2014
 84. loans installment | 17/07/2014
 85. live geo news headlines | 18/07/2014
 86. dryer cleaning houston | 18/07/2014
 87. fat loss diet plan | 18/07/2014
 88. elado lakas budaors | 18/07/2014
 89. garcinia hca | 18/07/2014
 90. cialis 2.5mg | 19/07/2014
 91. bhw | 19/07/2014
 92. seizure | 19/07/2014
 93. cialis ne fonctionne pas | 20/07/2014
 94. help moppy | 20/07/2014
 95. Mimaki | 20/07/2014
 96. cialis 5mg | 21/07/2014
 97. social media in pueblo Colorado | 21/07/2014
 98. music promotion | 21/07/2014
 99. stargazer tinte | 22/07/2014
 100. harmen tall | 22/07/2014
 101. ed and premature ejaculation | 22/07/2014
 102. how to become an emt | 22/07/2014
 103. birmingham weddings | 22/07/2014
 104. quotes on insurance quotes | 22/07/2014
 105. Casa Ombak Buffet Ramadhan | 23/07/2014
 106. logo for business | 23/07/2014
 107. best fat loss | 23/07/2014
 108. wykaz stronic teksty o bmw | 23/07/2014
 109. Fotograf Wloclawek | 23/07/2014
 110. Amddram | 23/07/2014
 111. producent plisy | 23/07/2014
 112. free-slots.us.org | 25/07/2014
 113. paleo recipe book review | 25/07/2014
 114. grow boxes | 25/07/2014
 115. cialis 20mg canada | 26/07/2014
 116. Barcelona | 26/07/2014
 117. Best Website Hosting Reviews | 26/07/2014
 118. video | 27/07/2014
 119. Taxi | 27/07/2014
 120. generique cialis forum | 27/07/2014
 121. Number plates | 27/07/2014
 122. consider loans uk | 27/07/2014
 123. best uk loan | 28/07/2014
 124. informative post | 28/07/2014
 125. austin tx dentist | 29/07/2014
 126. scuba divers travel | 29/07/2014
 127. best antidepressant for premature ejaculation | 29/07/2014
 128. mining bitcoin | 29/07/2014
 129. Dallas remodeling | 29/07/2014
 130. lidocaine for premature ejaculation | 29/07/2014
 131. drzwi aluminiowe | 29/07/2014
 132. structured water | 30/07/2014
 133. water ionizer comparison | 30/07/2014
 134. gcsrdsmgkrnggkxrv | 30/07/2014
 135. achat cialis avec mastercard | 30/07/2014
 136. www.pompyzatapialne.pl | 30/07/2014
 137. hurtownia bizuterii sztucznej | 30/07/2014
 138. biuro podatkowe kraków | 30/07/2014
 139. Girls' Athletic Shoes | 30/07/2014
 140. Pen Polish | 30/07/2014
 141. cialis long terme | 31/07/2014
 142. Social Lead Wizard | 31/07/2014
 143. chicken coop ideas | 31/07/2014
 144. cd label print | 31/07/2014
 145. free credit score gov | 31/07/2014
 146. scmrgscvgxrfmgckg | 01/08/2014
 147. designer perfumes retailers | 01/08/2014
 148. demonic possession | 01/08/2014
 149. Bariatric Surgery | 01/08/2014
 150. read | 01/08/2014
 151. Denver DUI Lawyer | 02/08/2014
 152. Love story in Hindi | 02/08/2014
 153. arkitekter | 02/08/2014
 154. qzdcgzscbfsdgvvhid | 02/08/2014
 155. Click This Link | 02/08/2014
 156. gcrmgskrfhxfsxg | 02/08/2014
 157. basics | 03/08/2014
 158. generique cialis generique | 04/08/2014
 159. Continued | 04/08/2014
 160. tabasco | 04/08/2014
 161. at this | 04/08/2014
 162. remxgxncbxvemdfchnf | 04/08/2014
 163. real sizegenetics review | 04/08/2014
 164. view it now | 04/08/2014
 165. Movies Reviews | 05/08/2014
 166. syracuse search engine optimization | 05/08/2014
 167. download expendables 3 soundtrack | 05/08/2014
 168. visit here | 05/08/2014
 169. download The Expendables 3 now | 06/08/2014
 170. The Dog Training System | 06/08/2014
 171. prix cialis viagra | 06/08/2014
 172. money making ideas | 06/08/2014
 173. online marketing | 06/08/2014
 174. Sommier dunlopillo | 06/08/2014
 175. download english The Expendables 3 | 07/08/2014
 176. cialis sans ordonnance | 07/08/2014
 177. download music | 07/08/2014
 178. napoleon hill quote | 07/08/2014
 179. download free The Expendables 3 online | 07/08/2014
 180. sacred 3 trainer | 07/08/2014
 181. download free The Expendables 3 online | 07/08/2014
 182. download The Expendables 3 legally | 07/08/2014
 183. how to cure premature ejaculation fast | 08/08/2014
 184. direct download The Expendables 3 | 08/08/2014
 185. znany numer | 08/08/2014
 186. Frontline Commando 2 hack no survey | 08/08/2014
 187. free download The Expendables 3 | 08/08/2014
 188. hotel sopot | 09/08/2014
 189. 3 idiots The Expendables 3 download | 09/08/2014
 190. visit homepage, | 09/08/2014
 191. Find Out More | 09/08/2014
 192. continue reading | 09/08/2014
 193. one month uk payday loans | 09/08/2014
 194. free responsive blogger templates 2013 | 09/08/2014
 195. arkitekter | 09/08/2014
 196. travel cruise | 10/08/2014
 197. seo company calgary | 10/08/2014
 198. work from home | 10/08/2014
 199. web site | 10/08/2014
 200. billiga sexleksaker | 11/08/2014
 201. szkolenie bhp | 12/08/2014
 202. ACN | 12/08/2014
 203. ionized water | 12/08/2014
 204. click here | 12/08/2014
 205. federal tax crimes | 12/08/2014
 206. professional hair remover | 12/08/2014
 207. Tanning Lotion | 12/08/2014
 208. Filming Bahamas | 13/08/2014
 209. first time home buyer Sandy Springs | 13/08/2014
 210. mortgage calculator Buckhead | 13/08/2014
 211. los angeles banner printing | 13/08/2014
 212. go | 13/08/2014
 213. alkaline water | 13/08/2014
 214. epic fails compilation | 13/08/2014
 215. sterling silver rings | 13/08/2014
 216. paddle hair brush | 13/08/2014
 217. how do you fix premature ejaculation | 13/08/2014
 218. online shopping for women | 14/08/2014
 219. blog articles for sale | 14/08/2014
 220. palestinian goat sex | 14/08/2014
 221. hausmeisterdienst münchen | 14/08/2014
 222. uae web solutions | 14/08/2014
 223. vanquis | 14/08/2014
 224. Miami Warehouse Space | 15/08/2014
 225. cialis en andorre | 15/08/2014
 226. sm slaaf in | 15/08/2014
 227. paleo recipe book | 15/08/2014
 228. kaffeevollautomat outlet | 16/08/2014
 229. lovelady center website | 16/08/2014
 230. the lovelady center birmingham al | 16/08/2014
 231. pet product giveaways | 16/08/2014
 232. cialis 40 mg | 16/08/2014
 233. free radio | 16/08/2014
 234. Chicago criminal lawyer | 16/08/2014
 235. Popcorn Ceiling Removal Dallas TX | 17/08/2014
 236. e shisha uk | 17/08/2014
 237. fiverr backlinks | 17/08/2014
 238. LA CAN | 17/08/2014
 239. Water Heater Repair Denver | 18/08/2014
 240. sua may giat | 18/08/2014
 241. windows hacks | 18/08/2014
 242. Kamagra | 18/08/2014
 243. sky floating lanterns | 18/08/2014
 244. Carlton Bromwell | 18/08/2014
 245. Luxury Watch online auction | 19/08/2014
 246. relationship | 19/08/2014
 247. moving companies in vancouver | 19/08/2014
 248. Keith Appleby | 20/08/2014
 249. Dr. Dre Beats | 20/08/2014
 250. youtube | 20/08/2014
 251. site here | 20/08/2014
 252. here | 20/08/2014
 253. indian hairstyle | 20/08/2014
 254. FX trading Education | 21/08/2014
 255. prezzo cialis | 21/08/2014
 256. game | 21/08/2014
 257. Dating Love | 21/08/2014
 258. Caracas | 21/08/2014
 259. pendidikan di indonesia | 22/08/2014
 260. galvanized furniture | 22/08/2014
 261. kencing manis | 22/08/2014
 262. Encruzilhadas | 22/08/2014
 263. escort london | 22/08/2014
 264. Learn Video Marketing | 23/08/2014
 265. Hettie Panell | 23/08/2014
 266. cigars online | 23/08/2014
 267. naughty | 23/08/2014
 268. visit the website | 24/08/2014
 269. Lookup by Phone | 24/08/2014
 270. cialis 5 mg quanto dura | 24/08/2014
 271. kezia noble | 24/08/2014
 272. how can i get taller | 25/08/2014
 273. hair system replacement | 25/08/2014
 274. Washington DC locksmith | 25/08/2014
 275. metatron cube | 26/08/2014
 276. Flat Fee MLS Realtor IL | 27/08/2014
 277. blog www | 27/08/2014
 278. great powerpoint presentation examples free download | 27/08/2014
 279. Planetwin365 Poker | 29/08/2014
 280. dog poop bags bulk | 29/08/2014
 281. cialis principio attivo | 30/08/2014
 282. achat cialis gГ©nГ©rique | 31/08/2014
 283. bee wild pest control | 01/09/2014
 284. ice bucket challenge fails | 01/09/2014
 285. www.krowkizlogo.org.pl | 01/09/2014
 286. uslugi pogrzebowe warszawa | 01/09/2014
 287. check | 01/09/2014
 288. Cialis | 02/09/2014
 289. openappmkt | 02/09/2014
 290. busy z Niemiec do Polski | 02/09/2014
 291. how to get likes on facebook | 04/09/2014
 292. Soccer | 04/09/2014
 293. Pest Control Houston Texas | 05/09/2014
 294. hydrocodone online | 05/09/2014
 295. buy ambien | 05/09/2014
 296. outil de piratage | 05/09/2014
 297. how can i get my ex back | 06/09/2014
 298. teen chat app | 06/09/2014
 299. Homeowners insurance quotes | 06/09/2014
 300. giochi di cucina | 06/09/2014
 301. Compare house insurance | 07/09/2014
 302. enrabar gajas | 07/09/2014
 303. stress and premature ejaculation | 07/09/2014
 304. Jasa Web dan Digital Internet Marketing Indonesia | 07/09/2014
 305. bets10 | 07/09/2014
 306. zip code and auto insurance rates | 07/09/2014
 307. no jailbreack cheat | 07/09/2014
 308. Lettings agent surbiton | 07/09/2014
 309. Moschino case | 08/09/2014
 310. credits gratuits livejasmin | 08/09/2014
 311. amazing animals | 08/09/2014
 312. xlovecam hack tool 2013 | 08/09/2014
 313. Hemstädning | 08/09/2014
 314. #ericgardner | 09/09/2014
 315. perth web | 09/09/2014
 316. search engine optimization pricing | 10/09/2014
 317. Learn How to Start Your Own Business | 10/09/2014
 318. Cialis | 10/09/2014
 319. best seo company australia | 10/09/2014
 320. blog de musica | 10/09/2014
 321. banana blue | 10/09/2014
 322. chris brown x download free | 10/09/2014
 323. www.Ath-m50.net/ | 11/09/2014
 324. loyal 9 | 11/09/2014
 325. dog waste bags | 12/09/2014
 326. budaorsi ingatlanirodak | 12/09/2014
 327. giochi di moto | 12/09/2014
 328. kancleria prawna zabrze | 13/09/2014
 329. why not try these out | 13/09/2014
 330. zespól muzyczny wroclaw | 14/09/2014
 331. Find Out More | 14/09/2014
 332. cheap Gulf Shores Vacation Rentals | 14/09/2014
 333. warszawa dochodwe pozycjonowanie semstar | 14/09/2014
 334. Android Apps | 15/09/2014
 335. posizionamento google | 16/09/2014
 336. distance kilometre | 16/09/2014
 337. Sign up free today | 16/09/2014
 338. seamless gutters | 17/09/2014