KROŽIŠČE: JE ZAPRTJE MESTNEGA JEDRA ZA PROMET REŠITEV ZA NJEGOVO OŽIVITEV

| 26/06/2012

Staro mestno jedro Novega mesta je z odprtjem Qlandije in odhodom Müllerjeve trgovine z Glavnega trga doživelo nov šok. O ukrepih, ki bi v mestno jedro vrnili življanje, se govori že desetletje. Prav toliko časa se kot eden možnih ukrepov navaja zaprtje prometa skozi središče mesta. In prav toliko časa se na tem področju ni zgodilo prav nič. Mestna občina Novo mesto je že leta 2001 pri podjetju Acer izdelala prometno študijo. V njej je zapisano stališče, da bi omejevanje prometa v mestnem jedru pripeljalo do prometnih „zamaškov“. Zaprtje mestnega jedra za promet bo možno šele, ko bo zgrajena južna obvoznica in ko bo zgrajen most med Brodom in Srebrničami, so ugotavljali. Glavni trg namreč nima le funkcije (zamirajočega) upravnega, trgovskega, kulturnega in stanovalskega središča, ampak je tudi prometna tranzitna pot, ki povezuje levi in desni breg Krke.

Čeprav so tisti občani, ki ne živijo v mestnem centru, naklonjeni zaprtju mestnega centra, to ne velja za tamkajšnje trgovce in stanovalce. Vsaj če sodimo po raziskavi, ki jo je Mestna občina Novo mesto naredila leta 2005. Anketa je pokazala, da so stanovalci in lastniki lokalov v mestnem jedru večinoma proti zaprtju.

Je torej vsaka sprememba prometnega režima v mestnem jedru nesmiselna oziroma kateri bi bil tisti ukrep, ki bi v mesto vrnil življenje? To vprašanje smo postavili našim sogovornikom. Odgovorili so direktor zavoda za turizem Ivan Kuljaj, konservator Tomaž Golob, občinski svetnik Gregor Macedoni ter prebivalka Glavnega trga in lastnica čajarne in delikatese Jana Murgelj.

IVAN KULJAJ: Sedanje stanje je z dejstvi ilustrirano že v uvodu. Dejstvo pa je tudi, da tega stanja ne bo moč več prepuščati stihiji. Če hočemo delati poteze, moramo imeti vizijo. Je rešitev v zaprtju Glavnega trga za promet? Mogoče, nekoč. Prej pa je potrebno postoriti še marsikaj drugega. Najprej zgraditi garažno hišo pod Kapitljem, v katero bo moč pospraviti mirujoči promet z Glavnega trga in Rozmanove ulice. Kot je načrtovano, še letos izbrati enega od štirih ponujenih idejnih predlogov za prenovo tržnice in jo potem do konca tega mandata tudi dejansko prenoviti in ji dati program. In v tem programu obvezno misliti na mlade z vzpostavitvijo stalnega večernega »žur« prostora. Hkrati s prenovo tržnice prenoviti celoten kare tržnice, pri čemer je potrebno privabiti in aktivirati privatni kapital. Samo ta bo poskrbel, da bo obisk tržnice primerno suportiran s številnimi uslugami, kar so iznajdljivi novomeški gostilničarji in trgovci počeli stoletja. V tem kontekstu vidim tudi priložnost za vzpostavitev elitne gostilne z dobro hrano in najboljšimi vini, ki bo odprta vsaj do 1h zjutraj. Enako velja za mestno oziroma deželno vinoteko. Potrebno je aktivirati že prenovljen Hotel Krona. Na podlagi že zastavljene projektne naloge prenoviti Glavni trg, pri čemer mislim predvsem na urbano opremo in razsvetljavo, ki v večernih in nočnih urah povzroča morbidni prostor. Občina bi morala takoj oblikovati konkreten program naseljevanja mladih družin, kajti kraj brez ljudi in otrok je mrtev kraj. Prav tako bi morali oblikovati program kulturnih dogodkov v mestnem jedru. Na tej podlagi in s primerno promocijo bi s tem, kar že imamo (Dolenjski muzej, Kapitelj, Krka, APT, Gostišče, Situla, LokalPatriot ter več drugih lokalov in gostinskih vrtov …) povzročali brend, vezali nase obisk iz bližnjih zdraviliških destinacij in širše slovenske okolice ter zagotavljali Novemu mestu vodilno regionalno turistično pozicijo. Novomeško staro jedro bi postalo meka za umetnike, kupce in obiskovalce. Šele tedaj bi vzpostavili pogoje za zaprtje prometa. Za vse to je potreben program, nekaj denarja, predvsem pa interdisciplinarno ekipo ljudi, ki ve, kaj hoče. Novo mesto s starim mestnim jedrom je bilo vedno mesto duha, ki je največ prispevalo k temu, s čimer se danes ponašamo. Prišel je čas, ko je treba vračati dolg.

TOMAŽ GOLOB: Ureditev prometa je predpogoj za načrtovanje ali prenovo kateregakoli mestnega predela. Menim, da na tem področju ni potrebno “odkrivati tople vode”. Primerov dobre prakse je več kot dovolj: če ne v Sloveniji, pa takoj za mejo. Dejstvo je, da so v vseh mestih, ki so uspešno speljali ekonomsko, socialno in ekološko prenovo mesta, morali odgovorni najprej sprejeti potrebno politično odločitev in začrtati pot ukrepov. Ljubljanski podžupan Koželj se je ob prenovi starega dela Ljubljane še kako zavedal, da ima Mestna občina Ljubljana dejanski vpliv le na urejanje odprtih javnih površin in prometa, vendar posledično tudi na ekonomske in socialne spremembe v omenjenem ljubljanskem mestnem predelu. Seveda so najprej začeli z urejanjem prometa. Praksa kaže, da v kolikor v starih mestnih jedrih omejimo tekoči promet, zagotovimo zadostno število parkirnih prostorov za obiskovalce in zaposlene na obrobju starega mestnega jedra oziroma za stanovalce znotraj zgodovinskega jedra, večino odrtih javnih prostorov pa namenimo pešcu, spodbudimo nove oblike ponudbe in družbenega življenja, ki niso primerljive z življenskim utripom mestnih predmestij. Mestna jedra enostavno ne morejo konkurirati mestni periferiji in ponudbi tamkajšnjih trgovskih centrov, kot tudi ne glede dostopnosti in potrošniško naravnani prilagodljivosti. Premorejo pa zgodovinsko tradicijo, stabilnost in identitetno prepoznavnost. In ravno to so tiste kvalitete, ki bi morale zagotavljati tako visoko socialno kakovost teh prostorov kot priložnost za izoblikovanje lastne blagovne znamke, posledično pa novih, ekonomsko zanimivih programov. V Novem mestu stopicamo na mestu tako zaradi preteklih urbanističnih napak na tem področju kot zaradi politične nesposobnosti odgovornih. Žal pa je ta le odraz dejstva, da se tako prebivalci mesta kot njegovi uporabniki z mestom slabo istovetimo. Ali zapreti Glavni trg za promet? Glede na današnje stanje prometnic v mestu in neugodne topološke razmere v mestu bi bilo to nekoliko iluzorno pričakovati. Zagovarjanje stališča, da bo z izgradnjo zahodne obvoznice mestno jedro razbremenjeno prometa, je po mojem mnenju zelo naivno, saj bosta zahodna in južna obvoznica potekali predaleč izven mesta in bosta nase vezali bolj kot ne le tovorni promet. Dejstvo je, da je Kandijska cesta še vedno najkrajša povezava med Žabjo vasjo in Brodom. Če torej Glavnega trga ni mogoče povsem zapreti za promet, pa to ne pomeni, da ni mogoče v starem delu mesta ukiniti tranzitnega prometa. Torej, sprejeti je potrebno prometno politiko, s katerim bomo zgodovinsko mestno jedro praznili in ne polnili, kot je današnja praksa. Zagotavljam, da bo v tem primeru dovolj prostora tako za pešca, promet stanovalcem ne bo moteč, mestno jedro pa nam bo vsem bolj prijazno. Le še ceniti se ga moramo naučiti.

GREGOR MACEDONI: Zaprtje mestnega jedra za promet samo po sebi ni rešitev za oživitev novomeškega mestnega jedra. Zato se v prvi fazi bolj aktivnega pristopa k oživitvi mestnega jedra zavzemam za čim večjo omejitev »tranzitnega« prometa čez Glavni trg. Omejitev bi se izvedla tako s prenovo cestnih in obcestnih površin, ki morajo že funkcionalno pokazati, da imata na teh površinah prednost pešec in kolesar, ter z zaprtjem vsaj manjšega odseka Glavnega trga od Mladinske knjige do Rotovža za avtomobilski promet. Ureditev cestnih in obcestnih površin bo posegla v število parkirišč, zato mora prometno urejanje Glavnega trga spremljati izgradnja vsaj ene garažne hiše v neposredni bližini ali v samem mestnem jedru. Če bodo ukrepi na področju prometa ob sočasnem razvoju programskih vsebin prinesli premik v vsakdanjem vrvežu starega mestnega jedra, bo smiselno razmišljati o zaprtju še večjega dela Glavnega trga za promet oz. še dodatnih omejitvah. Je pa popolna zapora prometa preko Glavnega trga vezana na celovito urejanje širše novomeške cestne infrastrukture, saj trenutni obseg le te, brez dvosmerne cestne povezave obeh bregov Krke čez Kandijski most, ne zadošča. Verjamem, da se bom enkrat v prihodnosti lahko napotil peš na Glavni trg po sredini Kandijskega mostu in preko celotnega trga izbiral med gostinskimi vrtovi ali pa nakupoval po manjših specializiranih trgovinah.

JANA MURGELJ: Novo mesto po imenu, kategorizaciji in statistiki kaže na to, da je mesto. Tudi trg ima. Le da utrip mesta ne daje tega vtisa. Saj mestno jedro ne ponuja primerjalnih prednosti pred nakupovalnimi centri ali stanovanjskimi naselji. Nasprotno, vse dražje je in bolj komplicirano. Ukinitev prometa bi bil zagotovo eden od ukrepov, ki bi predstavljal prednost. Ampak kako? V uvodniku je napisano stališče lastnikov lokalov in prebivalcev. Kot prebivalka se ne strinjam z ugotovitvijo, saj imamo od prometa samo hrup in nevarnost, ki jo povzročajo neprilagojene hitrosti. Lastnike lokalov razumem. Brez parkiranja bo promet upadel. Saj je ponudba trgovin v peš conah po ekonomski logiki drugačna. Zagotovo je težko peš domov nosti tedensko zalogo »fasunge«. Novo šalčko, čevlje, kostimček, dizajnersko lučko, buteljko vina, košaro sveže zelenjavo pa človek z veseljem nese čez mestni trg. Torej se je pri ukrepih najprej potrebno zavedati ekonomske logike današnjega časa: ponudba generira povpraševanje. Ne uživamo več tistega, kar dejansko rabimo, ampak tisto, kar se najbolj spretno in agresivno trži. To nam je pokazal Müller. In kako bi se zadeve lotila jaz? Mesto smo ljudje, ki živimo v njem. Zato je najbolj pomembno, da prevzamemo držo mesta z bogato zgodovino kulturne, zgodovinske in ekonomske prestolnice. Starih meščanov, torej ljudi z meščansko tradicijo je sicer malo. Kljub temu je potrebno ozavestiti, da je Glavni trg nekaj posvečenega za vse nas in za celo jugovzhodno regijo. Da to ni tranzitna cesta, da ni mesto za pijančevanje in izločanje. Ampak da se za na Glavni trg obleče ta fin gvant. Tukaj se gremo kulturo, druženje, izobraževanje in nakupovanje. Sem pridemo pokazat najboljše dele sebe, tu prodajamo in kupujemo najboljše, kar imamo. Ker je to najbolj elitni prostor v regiji. Tako bi za začetek mestno jedro zaprla ob vikendih. Da sploh odkrijemo potenciale mesta brez prometa. Da lahko organizatorji dogodkov iz svojih salonov pridemo na ulice in se ponudimo mimoidočim. Hkrati pa odpade slaba volja trgovcev, bank in obiskovalcev glasbene šole. Nedelje so že zdaj polne sprehajalcev. Potencialno slabe volje ostanejo obiskovalci nedeljske maše in ljudje, ki pridejo od drugod. Torej je potrebno zagotoviti parkirna mesta za te. Možnosti za parkiranje je že zdaj v neposredni bližini jedra dovolj, le spomniti je potrebno nanje. In vzporedno lahko začnemo graditi tudi mestni turizem. Saj mestna jedra živijo s turizmom. Danes avtobusi s turisti parkirajo pri Tušu, se skobacajo na splav, zapeljejo gor in dol, in se odpeljejo naprej. Kar je, glede na promet, edino varno. Mestno jedro pa ostane nedotaknjeno.

 

 

 

 

Oznake: , , , , ,

Rubrika: Krožišče

Komentarji (320)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. viagra | 05/05/2014
 2. carbunkle truckwhite | 30/05/2014
 3. sam waltonman | 11/06/2014
 4. the crest price | 12/06/2014
 5. WM LIVE STREAM | 12/06/2014
 6. cheapest real viagra | 18/06/2014
 7. criminal records free | 19/06/2014
 8. iherb coupon code | 20/06/2014
 9. pharmacie andorre cialis | 21/06/2014
 10. click here book | 21/06/2014
 11. myMzvcszld wallpapers | 21/06/2014
 12. leçon de guitare en ligne | 21/06/2014
 13. clik here to continue | 21/06/2014
 14. iherb coupon | 22/06/2014
 15. Fun Games Online | 23/06/2014
 16. Chaudhuri | 23/06/2014
 17. vladislav davidzon | 23/06/2014
 18. cheap seo services | 23/06/2014
 19. cabinet refacing atlanta | 23/06/2014
 20. camera de video | 25/06/2014
 21. ID-PF | 26/06/2014
 22. buy cialis | 26/06/2014
 23. prix cialis 10 | 27/06/2014
 24. ????????? ???????????? ??????????? ??????????? | 27/06/2014
 25. premature ejaculation without condom | 28/06/2014
 26. generique cialis en france | 29/06/2014
 27. Van hall tapes the original phone humor | 29/06/2014
 28. Social Media Marketing Tools | 29/06/2014
 29. see this | 29/06/2014
 30. Nikon D3200 Price Mumbai | 30/06/2014
 31. Get Free Xbox Live Codes New Method! | 30/06/2014
 32. avocatmihut.ro | 30/06/2014
 33. tadalafil india | 01/07/2014
 34. city gate forum | 01/07/2014
 35. PA hire London | 01/07/2014
 36. hack for ios | 01/07/2014
 37. nexus6 release | 01/07/2014
 38. How to Lose Weight | 02/07/2014
 39. cialis vrai | 03/07/2014
 40. Start | 04/07/2014
 41. Health | 04/07/2014
 42. http://findlocalhomesforsale.tumblr.com/ | 04/07/2014
 43. Top mediums van parastars voor duidelijk advies | 04/07/2014
 44. Boquete Homes For Sale | 04/07/2014
 45. mustang ii crossmember | 05/07/2014
 46. cialis 20mg en pharmacie | 05/07/2014
 47. Finance | 05/07/2014
 48. natural penile enhancements | 06/07/2014
 49. Liberty | 06/07/2014
 50. capture his heart review | 07/07/2014
 51. waarzegsters | 08/07/2014
 52. cialis 20 generique | 08/07/2014
 53. mark cobb | 08/07/2014
 54. Trading | 08/07/2014
 55. iherb coupons | 08/07/2014
 56. Rush | 08/07/2014
 57. iherb coupon code | 09/07/2014
 58. Business | 09/07/2014
 59. how to download from soundcloud | 09/07/2014
 60. telecharger triche pour ios | 09/07/2014
 61. Camp | 10/07/2014
 62. landscaping cypress tx | 11/07/2014
 63. keygen free | 11/07/2014
 64. clash of clans hack | 11/07/2014
 65. moved here | 11/07/2014
 66. fifa ultimate team coins | 11/07/2014
 67. Faktury online - Biuro24.pl | 11/07/2014
 68. Home | 11/07/2014
 69. poplar table | 12/07/2014
 70. Diindolylmethane | 12/07/2014
 71. Clothing | 12/07/2014
 72. clash of clans cheats | 12/07/2014
 73. clash of clans hack | 13/07/2014
 74. clash of clans hack | 13/07/2014
 75. alkaline water ionizers | 13/07/2014
 76. led bulbs | 13/07/2014
 77. online jobs | 14/07/2014
 78. clash of clans hack | 14/07/2014
 79. pressure cooked eggs | 14/07/2014
 80. alkaline water benefits | 14/07/2014
 81. kratom | 15/07/2014
 82. tobacco e-liquid | 15/07/2014
 83. Austin Kitchen Remodeling | 15/07/2014
 84. Financial | 15/07/2014
 85. cracked accounts | 16/07/2014
 86. how to last longer in bed tricks | 16/07/2014
 87. cheap household insurance | 16/07/2014
 88. LACAN | 16/07/2014
 89. sentosa | 16/07/2014
 90. auto insurance compare news | 16/07/2014
 91. Movemynt Products | 16/07/2014
 92. Cessnock Web Designer | 16/07/2014
 93. the lovelady center | 17/07/2014
 94. Homes For Sale in Naperville | 17/07/2014
 95. get free bets | 17/07/2014
 96. LINK M88 | 17/07/2014
 97. cheap term life insurance policies | 17/07/2014
 98. geo news tv live in urdu | 18/07/2014
 99. best price services | 18/07/2014
 100. kangen water ionizer | 18/07/2014
 101. protein shop | 18/07/2014
 102. Best Clash Of Clans Cheats And Hacks Tool 100% Working | 19/07/2014
 103. blackhat | 19/07/2014
 104. how long does the average person last in bed | 19/07/2014
 105. Medical Daily | 20/07/2014
 106. online marketing tampa | 20/07/2014
 107. paint horse for sale | 21/07/2014
 108. video in pueblo Colorado | 21/07/2014
 109. Addison | 21/07/2014
 110. clash of clans hack | 22/07/2014
 111. Pokrov spiritually religious movement | 22/07/2014
 112. harmen tall | 22/07/2014
 113. canola | 22/07/2014
 114. how to become an emt | 22/07/2014
 115. Fashion Websites | 22/07/2014
 116. Instant auto insurance quote | 22/07/2014
 117. teaching toddlers | 23/07/2014
 118. join the illuminati | 23/07/2014
 119. handyman | 23/07/2014
 120. ebay japan | 23/07/2014
 121. nutritional supplements | 23/07/2014
 122. Lombard Bemowo | 23/07/2014
 123. Fotograf slubny Torun | 23/07/2014
 124. przedszkole Sulejówek | 24/07/2014
 125. drzwi zewnetrzne | 24/07/2014
 126. Abundant Life Architects | 24/07/2014
 127. top ten search engine | 24/07/2014
 128. http://gry-przegladarkowe.net.pl/kategorie/mmorpg/ | 24/07/2014
 129. kaffeevollautomat test forum | 24/07/2014
 130. kaffeevollautomat test siemens q7 | 24/07/2014
 131. nashville immigration | 24/07/2014
 132. slots | 25/07/2014
 133. Mesothelioma Compensation | 25/07/2014
 134. stripper denver | 26/07/2014
 135. what is black history | 26/07/2014
 136. Green tea | 26/07/2014
 137. hand made | 26/07/2014
 138. lender for uk loans | 28/07/2014
 139. maze games free online | 28/07/2014
 140. fajsdgjfashdjfaksjdhkfa | 28/07/2014
 141. payday loans lenders | 28/07/2014
 142. jet ski insurance | 28/07/2014
 143. kent marketing services | 28/07/2014
 144. hyaluronic acid for skin | 28/07/2014
 145. websites | 29/07/2014
 146. cialis ca marche | 29/07/2014
 147. lotto | 30/07/2014
 148. Finance | 30/07/2014
 149. opakowania jubilerskie | 30/07/2014
 150. dobre sushi w Krakowie | 30/07/2014
 151. chicken coop ideas | 31/07/2014
 152. prix cialis france | 31/07/2014
 153. cd cover maker | 31/07/2014
 154. mark adderley | 31/07/2014
 155. SizeGenetics Ultimate Extender Device | 31/07/2014
 156. online therapist for anxiety | 01/08/2014
 157. helpful site | 01/08/2014
 158. Out Of The Box SEO | 02/08/2014
 159. boligindretning | 02/08/2014
 160. linked | 02/08/2014
 161. top up 2 rich | 02/08/2014
 162. go to this site | 03/08/2014
 163. baratza encore review | 04/08/2014
 164. noticias | 04/08/2014
 165. lol riot generator | 05/08/2014
 166. rochester seo | 05/08/2014
 167. rx listing online | 05/08/2014
 168. see here now | 05/08/2014
 169. download hd The Expendables 3 | 06/08/2014
 170. how to lucid dream | 06/08/2014
 171. matelas hypoallergenique | 06/08/2014
 172. free full The Expendables 3 online without downloading | 07/08/2014
 173. cialise medicaments | 07/08/2014
 174. download free The Expendables 3 online | 07/08/2014
 175. download The Expendables 3 | 08/08/2014
 176. Galactic Art | 08/08/2014
 177. korepetycje wytrzymalosc materialów | 08/08/2014
 178. last longer men | 08/08/2014
 179. advertising agency | 08/08/2014
 180. download english The Expendables 3 | 08/08/2014
 181. Rec Tec Grills | 08/08/2014
 182. watch The Expendables 3 online without downloading | 09/08/2014
 183. buy songs online | 09/08/2014
 184. look at here now | 09/08/2014
 185. alkaline water | 09/08/2014
 186. jquery mobile templates | 09/08/2014
 187. pozyczka przez internet | 09/08/2014
 188. turbiny do samochodów | 09/08/2014
 189. sonicare | 09/08/2014
 190. travel information | 10/08/2014
 191. think and grow rich pdf copy | 10/08/2014
 192. Pain Relief During Childbirth | 10/08/2014
 193. how to train to last longer in bed | 10/08/2014
 194. design companies calgary | 10/08/2014
 195. kargo | 12/08/2014
 196. backlink checker | 12/08/2014
 197. cialis 5 mg lilly | 12/08/2014
 198. alkaline water | 12/08/2014
 199. Chicago burglary attorney | 12/08/2014
 200. Best tanning Lotion | 12/08/2014
 201. fha loan Buckhead | 13/08/2014
 202. 3d printing services | 13/08/2014
 203. list song lyrics | 13/08/2014
 204. read the full info here | 13/08/2014
 205. paddle hair brush | 13/08/2014
 206. dmm | 13/08/2014
 207. seo meth | 13/08/2014
 208. blog articles for sale | 14/08/2014
 209. diesel generators | 14/08/2014
 210. cialis original pas cher | 14/08/2014
 211. shopping | 14/08/2014
 212. neuk slet in | 15/08/2014
 213. parkingi w pyrzowicach | 15/08/2014
 214. paleo recipe book | 15/08/2014
 215. lovelady center website | 16/08/2014
 216. wildlife | 16/08/2014
 217. albums | 16/08/2014
 218. fiverr backlinks | 17/08/2014
 219. save money shopping | 17/08/2014
 220. china court birmingham karaoke bar restaurant | 17/08/2014
 221. buy youtube likes | 17/08/2014
 222. utorrent скачать Неудержимые 3 | 18/08/2014
 223. sky floating lanterns | 18/08/2014
 224. free music lyrics | 18/08/2014
 225. together we are complete art | 19/08/2014
 226. Luxury Watch Exchange | 19/08/2014
 227. Companies In The United States | 19/08/2014
 228. poop bags | 19/08/2014
 229. Ogloszenia Stalowa Wola | 19/08/2014
 230. Coupons | 19/08/2014
 231. click here | 20/08/2014
 232. soalan exam pegawai tadbir dan diplomatik 2014 | 20/08/2014
 233. bebek malzemeleri | 20/08/2014
 234. cialis dove acquistare | 20/08/2014
 235. find out more | 20/08/2014
 236. houston burst pipe repair | 20/08/2014
 237. wild salmon buy | 22/08/2014
 238. darah tinggi | 22/08/2014
 239. Easy Money | 22/08/2014
 240. Shop for 14k White Gold 1 mm Rope Chain 20 Inch on sale at JewelBerries. | 23/08/2014
 241. how to print a picture on multiple pages | 23/08/2014
 242. prix du cialis en andorre | 23/08/2014
 243. cigars switzerland | 23/08/2014
 244. adult | 23/08/2014
 245. Lose weight fast | 23/08/2014
 246. pure Garcinia Cambogia extract | 23/08/2014
 247. Dryer vent cleaning Alexandria | 24/08/2014
 248. Lookup by Phone Number | 24/08/2014
 249. discover this info here | 24/08/2014
 250. additional info | 24/08/2014
 251. forums.eveonline.com/default.aspx?g=posts&m=538591 | 25/08/2014
 252. M88 | 25/08/2014
 253. Mudco Drywall | 25/08/2014
 254. Papa's Handyman | 25/08/2014
 255. sacred geometry | 26/08/2014
 256. guess the emoji | 26/08/2014
 257. gana el ultimo ipad | 26/08/2014
 258. great powerpoint presentations 2014 | 27/08/2014
 259. Learn More | 27/08/2014
 260. wholesale cosmetics | 28/08/2014
 261. movie checker | 28/08/2014
 262. pedicure chairs | 28/08/2014
 263. Service of Process Illinois | 28/08/2014
 264. How much money do need to make to qualify for a home loan? | 28/08/2014
 265. bee wild pest control | 01/09/2014
 266. Cool status for whatsapp | 01/09/2014
 267. www.krowkizlogo.org.pl | 01/09/2014
 268. skup samochodów Lublin | 01/09/2014
 269. projector lamp test | 02/09/2014
 270. Service Providers | 02/09/2014
 271. bhp kraków | 02/09/2014
 272. Limitless Lifestyle | 03/09/2014
 273. hydrocodone without prescription | 03/09/2014
 274. download whatsapp for pc | 04/09/2014
 275. puppy supplies | 04/09/2014
 276. giochi di moto | 04/09/2014
 277. NHL | 04/09/2014
 278. website shop | 05/09/2014
 279. adderall without prescription | 05/09/2014
 280. the best sat nav | 05/09/2014
 281. buy adipex online | 05/09/2014
 282. xlovecam token gratuit t�l�charger | 06/09/2014
 283. telefono erotico | 06/09/2014
 284. Compare home insurance quotes | 06/09/2014
 285. Téléchargement gratuit | 06/09/2014
 286. driving theory test uk expires | 06/09/2014
 287. get instant senior car insurance deals | 06/09/2014
 288. Cheapest insurance quotes | 07/09/2014
 289. nationwide quote | 07/09/2014
 290. vimax volume side effects | 07/09/2014
 291. Quarkbar ? Best alternative to bitcoin | 08/09/2014
 292. live jasmin credit gratuit | 08/09/2014
 293. home decor blogger | 08/09/2014
 294. Forum komputerowe | 08/09/2014
 295. comment devenir riche | 08/09/2014
 296. divorce attorney | 08/09/2014
 297. Rentoboende Städhjälp | 08/09/2014
 298. hearthstone arena guide | 09/09/2014
 299. PC Service | 09/09/2014
 300. Stop Fisk | 09/09/2014
 301. mua ban nha dat quan tan binh tphcm | 09/09/2014
 302. Sad Poetry | 10/09/2014
 303. Home Based Business Opportunities Uk | 10/09/2014
 304. factoring company houston | 10/09/2014
 305. sitio sobre canciones para bodas | 10/09/2014
 306. banana blue | 10/09/2014
 307. ath-m50.net | 11/09/2014
 308. ingatlan budaörsön | 12/09/2014
 309. agen tangkas online | 12/09/2014
 310. nauka plywania slask | 13/09/2014
 311. free download | 13/09/2014
 312. snowboard wiazania | 13/09/2014
 313. emol2 | 14/09/2014
 314. Dorine Mainiero | 16/09/2014
 315. indicizzazione google | 16/09/2014
 316. seamless gutters | 17/09/2014
 317. atm hire | 17/09/2014
 1. Tina pravi:

  Kako lepo je Kuljaj povedal 🙂 Kot da ni na oblasti …

 2. Marko pravi:

  Vsi ki so proti, ne živijo v mestnem jedru in na čelu z Kuljajem očitno ne hodijo po svetu.
  Kjer je vsebina je tudi življenje, toda v Novem mestu in glavah vodilnih, ki mesto zapustijo po 16.00 je življenje očitno samo v rdeči tekočini, ki se ji reče Cviček.
  Res žalostno, da je trg, ki bi bil lahko eden lepših, eden grših.
  Vsi pridobivajo sredstva iz EU, Novo mesto jih pa očitno odganja.
  Veliko bi se dalo postoriti, toda izvolimo si župana, ki pelje NM v izomrtje.

 3. gargamel pravi:

  ja se popolnoma strinjam… Zdajsni zupan ni naredil popolnoma nic za samo mesto… Naredil si je novo cesto cez svojo vas… In si prikrajsal muke ob jutranjih konicah in cakanju pri novomeskih bolnicah. Letos je moj plan si podrobno ogledati slovenijo in njene znamenitosti… Kot sem opazil povsod so sami tujci… Nemci, romuni, italijani, nizozemci, itd… Pri nas toliko znamenitosti pa nikjer nobenga, ker se vsi odpeljejo po avtocesti mimo. Vazno da se res pretaka cvicek trikrat na leto.
  Pa se to… Glede da smo gospodarsko ena mocnejsih regij pa se se zmer nic ne premika.