KEKEC NAPOVEDUJE KONEC ŽUPANOVE KOALICIJE – POGOVORI Z VODJI SVETNIŠKIH SKUPIN

| 05/07/2012

Na županovo odpoved evropskega prvenstva v košarki in negotovost glede nadaljevanja projekta izgradnje dvorane Portoval se je odzval tudi Bojan Kekec, drugouvrščeni z zadnjih županskih volitev in vodja svetniške skupine SDS, največje stranke v občinskem svetu. Poudaril je, da bo SDS zahteval odgovornost vodstva občine. Kekec tudi napoveduje, da se bo zaradi neučinkovitega vodenja občine v prihodnjih dneh sestal z vodji svetniških skupin v novomeškem občinskem svetu.

Bojan Kekec poudarja, da se je v primeru dvorana Portoval pokazala nespodobnost Mestne občine Novo mesto. „Najbolj zaskrbljujoče je, da se bo slabo vodenje občine nadaljevalo še naslednji dve leti, ko bo bodoči župan reševal pogorišče občinskih financ in zavoženih projektov sicer gospodarsko najuspešnejše občine v Sloveniji. Župana sem na slabo vodenje občine opozoril z odprtim javnim pismom že v začetku leta, pa se situacija vseskozi poslabšuje. Takšni kolapsi projektov pa Novemu mestu in celotni dolenjski regiji jemljejo ugled in povzročajo škodo.“

Kekec napoveduje konec županove koalicije in pravi, da se bo v prihodnjih dneh skušal sestati z vodji svetniških skupin. „Smatram tudi, da je to začetek konca županove koalicije, saj bo pred naslednjimi volitvami potrebno položiti račune in nihče ne bo želel biti del zgodbe o neuspehu. Kot vodja največje svetniške skupine in protikandidat v drugem krogu županskih volitev čutim do občanov veliko odgovornost, da preprečimo neučinkovito vodenje občine in povzročanje škode občinskemu premoženju. Zato je napočil čas za resne pogovore z vsemi vodji svetniških skupin. Potrudil se bom, da bo v prihodnjih dneh do tega tudi prišlo.“

V pogovorih bodo skušali doseči širši politični konsenz glede prioritet zadnjih dveh mandata in preprečiti nadaljnje slabe odločitve župana, pravi Kekec. „Predvsem pa moramo v dobro Mestne občine Novo mesto začeti delovati bolj povezovalno, ker Zveza za Dolenjsko tega očitno ne zmore. Brez tega se nam čez dve leti res slabo piše.“

ODPOVED NI PRESENEČENJE – ZAHTEVALI BODO ODGOVORNOST

Kekca odpoved sodelovanja Novega mesta pri organizaciji evropskega prvenstva sicer ni presenetila. „Vsi, ki smo realno ocenjevali situacijo in opozarjali, da se projekta lotevamo stihijsko in nepremišljeno, smo odpoved prej ali slej pričakovali. Takšnega projekta se ne da lotiti brez zaprte finančne konstrukcije, povsem jasne vizije in upoštevanja dolgoročne strategije razvoja športa v Mestni občini Novo mesto. Tega pa pri projektu nove športne dvorane Portoval ni bilo. Župan se je zadnje leto zapletal v mreže lastnih slabih odločitev, dajal je nerealne obljube javnosti, občinskim svetnikom, športnim delavcem, klubom in športnikom. Sedaj je prišel trenutek realnosti in streznitve.“

SDS bo zahteval odgovornost, pravi Kekec. „Največja odgovornost je prav gotovo na županu in koalicijskih svetnikih, ki so vseskozi sprejemali odločitve. Del odgovornosti nosi tudi občinska uprava z direktorjem na čelu, ki je pripravljala projekt in manipulirala z nerealnimi podatki o izvedljivosti projekta.“

O vlogi SDS pri neslavni zaustavitvi največjega projekta v drugem županovem mandatu pravi Kekec naslednje: „Občino vodi koalicija, ki jo je izbral župan z namenom uresničevanja svojega programa. Zaradi tega mora ta koalicija tudi prevzeti polno odgovornost. Svetniška skupina SDS ni del županove koalicije, potrdila je le prvo odločitev sredi lanskega leta, da se gre v izgradnjo nove dvorane z zasebnim kapitalom. Takrat je župan zagotavljal, da je zanimanje za vlaganje zasebnega sektorja zelo veliko in da investitorji kar tekmujejo, kdo bo lahko vložil denar v dvorano. Ko smo spremljali nadaljnje korake, smo ocenili, da se projekt vodi neprofesionalno in neučinkovito. Roki so se odmikali, pogajanja z investitorji so bila neuspešna, zato projekta nismo več podpirali. Ocenili smo, da so nadaljnja vlaganja v projekt neracionalna. Stroški projektne dokumentacije so bilo enormno visoki, na kar smo tudi opozarjali. Tudi naš predvolilni program je bi drugačen, realnejši, s poudarkom na razvojnih projektih.“

 

 

 

Oznake: , ,

Rubrika: Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.