KAJ SO OBLJUBILI VOLIVCEM IN KAJ URESNIČILI: ŽUPANOV PROGRAM 2010–2014 (1. DEL)

| 11/07/2012

V pričujočem prispevku bomo predstavili predvolilne obljube Alojzija Muhiča, župana Mestne občine Novo mesto in predsednika Zveze za Dolenjsko, ki so ga pred ali po volitvah podprle tudi Slovenska ljudska stranka, Socialni demokrati, Liberalna demokracija Slovenije, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Nova Slovenija, Slovenska nacionalna stranka, Športna lista, Radi imamo Novo mesto in podeželje in romska svetnica. Novomeški Čuvar bo v nadaljevanju te zgodbe preveril, kako se ambiciozen županov program uresničuje v praksi.

Koalicija ima v občinskem svetu udobno večino, saj imajo skupaj 19 od 30 sedežev. Zunaj koalicije je šest svetnikov Slovenske demokratske stranke, dva svetnika liste Gremo Gor! Gregorja Macedonija, en svetnik stranke Zares, ena svetnica Liste krščanskih demokratov Dolenjske in en samostojni svetnik.

„PROGRAM OPTIMALNO ODGOVARJA NA STRATEŠKE IZZIVE“

Program, ki ga je pripravil Alojzij Muhič in so se mu zavezali v vladajoči koaliciji, obsega 63 investicijskih projektov v skupni vrednosti 179 milijonov evrov. Od tega naj bi 54 milijonov prispeval občinski proračun, iz državnih in evropskih virov naj bi pridobili 89 milijonov evrov, iz zasebnih virov pa 32 milijonov evrov.

»Volilni program sloni na realnih, sledljivih in povsem transparentnih virih. Iz številk so razvidne prioritete mandata 2010–2014 in na njihovi podlagi sklepna ugotovitev, da ta program v sedanjih makroekonomskih okoliščinah optimalno odgovarja na strateške izzive razvoja primerjalno najmočnejšega gospodarstva v Sloveniji in potreb prebivalstva Mestne občine Novo mesto,« je dejal Alojzij Muhič ob predstavitvi svojega volilnega programa, 4. oktobra 2010.

»Županov program je uresničljiv, saj ga je v sodelovanju s še nekaterimi pripravil na podlagi analize preteklih dejanj in štiriletnega županskega dela. Seveda pa je njegova uresničitev odvisna (predvsem časovno) tudi od sodelovanja z ostalimi soustvarjalci novomeške politike v tem mandatnem obdobju,« so na naše vprašanje po volitvah odgovorili v županovem kabinetu, potem ko je Alojzij Muhič vnovič sedel na županski sedež mestne občine Novo mesto.

„URESNIČILI BOMO JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA“

Volilni program je župan Muhič objavil kot zadnji izmed petih kandidatov tik pred prvim krogom oktobrskih volitev. »Največ denarja bo šlo za komunalno, cestno in gospodarsko infrastrukturo ter okoljske programe. Iz programa je tudi jasno razvidna načrtovana obnova mestnega jedra. Na področju družbenih dejavnosti pa je največ denarja namenjenega za izgradnjo športnih objektov, pri katerih je Mestna občina Novo mesto resnično podhranjena. Velik del načrtovanih projektov temelji tudi na javno-zasebnem partnerstvu,« je pred volitvami povedal Alojzij Muhič in dodal: »Predvidena investicijska sredstva v naslednjem mandatnem obdobju pomenijo tudi impulz prepotrebni konjunkturi v gradbeništvu in z njim povezanemu drobnemu gospodarstvu ter obrtništvu.«

„OBČINSKI URADNIK BO POSTAL PROJEKTNI MENEDŽER“

Poleg številnih projektov je župan napovedal spremembo miselnosti v občinski upravi. Namesto občinskega uradnika bomo dobili projektnega menedžerja: »Takšen ambiciozen, a hkrati realen razvojni načrt za prihodnja štiri leta sam po sebi implicira sinhronizirano in strokovno usposobljeno občinsko upravo, kjer bo še zlasti na področju izvajanja javno-zasebnih partnerstev potrebno kadrovsko prestrukturiranje na relaciji občinski uradnik – projektni menedžer.«

V županovem taboru so prepričani, da je župan v minulih štirih letih pustil občino v dobrem stanju: »Realno načrtovanje je prineslo tudi pozitivno ničlo v proračunu ob zaključku mandata in s tem dobro in realno osnovo za načrtovanje naslednjih proračunov.«

NAJBOLJ AMBICIOZNI NA PODROČJU KOMUNALE

Županov program je najbolj ambiciozen na področju komunalnih zadev. Obsega kar 20 projektov v skupni vrednosti 75 milijonov evrov. Za primerjavo naj povemo, da je to približno 2,5 krat več kot je znašal povprečni letni proračun novomeške občine v zadnjih štirih letih. Kar 53 milijonov evrov naj bi koalicija pridobila iz državnih in evropskih. Poleg naštetih je župa obljubil tudi kanalizacije v številnih naseljih, in sicer: Prečna, Ločna – Mlinarska pot , Žabja vas, Sv. Rok (vse v letu 2011), Gabrje (2012), ( Stopiče (2012-2014), Otočec , Veliki Slatnik (2013), Bučna vas (oboje 2013-2014) in Karteljevo (2014). Poleg tega naj bi v letu 2014 prišlo do izgradnje vodovoda na Trški gori ter obnove kanalizacije in vodovoda v naselju Krka (2011-2012). Kanalizacijo in vodovod pa bodo dobili tudi v romskem naselju Poganci (2011-2012).

CESTNI PROGRAM: MESTNE OBVOZNICE IN ŠTEVILNE OBNOVE

Županov cestni program je „težak“ dobrih 40 milijonov evrov, pri čemer računa na to, da bo država prispevala 28 milijonov evrov. Poleg glavnih projektov, ki so navedeni v tabeli, občanom obljublja še rekonstrukcijo odsekov: Ljubljanska, Smrečnikova, Leskovec – deponija Cerod, križišče Drska – pokopališče Srebrniče (vse v letu 2011), V. Brusnice – Ratež, križišče Straška-križišče Ljubljanska, Rozmanova – Jerebova (vse v letih 2011-2012), obvoz Mali Orehek (2012), Kandijska, Pangrč Grm – Gabrje, križišče Ločna, Mali Slatnik-Petelinjek, križišče Črmošnjice pri Stopičah, Lobetova (2013), Šmarješka cesta (2014).

GOSPODARSTVO: UREDITVE MESTNEGA JEDRA, TRŽNICA, GARAŽNE HIŠE …

Na področju gospodarstva je novomeški župan napovedal 23,5 milijona evrov za šest gospodarskih projektov. Od tega naj bi iz zasebnih virov pridobil kar 19 milijonov evrov. Med drugim bo Novo mesto končno dobilo sodobno tržnice in nekaj novih garažnih hiš.

ŠPORT: VELODROM, TRIBUNE IN BAZEN  V PORTOVALU, STOPIŠČE DVORANA …

Novo mesto bo, če bodo vladajoči uresničili svoje obljube, dobilo štiri megalomanske športne projekte, vredne 19 milijonov evrov, pri čemer jih bo 16 prišlo iz evropskih, državnih in zasebnih virov. Obnovljen bo velodrom, končno bomo dobili bazen, končala se bo gradnja stopiške dvorane.

IZOBRAŽEVANJE IN PREDŠOLSKA VZGOJA

Sedem obljubljenih projektov je ocenjenih na 9 milijonov evrov: v glavnem gre za obnove šol in vrtcev.

KULTURA: APT, NARODNI DOM, ŠANCE …

V prihodnjih štirih letih bo področje kulture dobilo osem milijonov naložb. Polovico bosta prispevali država in EU. Župan je napovedal končanje prenove Anton Podbevšek Teatra pa tudi obnovo dolgoletne sramote – Narodnega doma.

RAZLOGI ZA DVOM

Številni so bili že ob predstavitvi županovega programa prepričani, da je 179 milijonov evrov težak volilni program Alojzija Muhiča, ki obsega kar 63 investicijskih projektov, povsem nerealen in v dobršni meri neuresničljiv.

Zelo zaskrbljujoča je primerjava volilnih napovedi za obstoječi mandat s tistim, kar je županovi koaliciji uspelo »sestaviti« v prvem mandatu 2006 – 2010. Župan je za aktualni mandat namreč napovedal za 179 milijonov evrov investicij. Od tega naj bi dobrih 54 milijonov prispeval občinski proračun, iz državnih virov in evropskih virov naj bi pridobili kar 89 milijonov evrov, iz zasebnih virov (v obliki javno-zasebnih partnerstev) pa kar 32 milijonov evrov.

A v letih 2006 – 2010 je Mestna občina Novo mesto pod županovim vodstvom realizirala zgolj 11 milijonov evrov investicij. Zasebnih partnerstev v prejšnjem mandatu sploh ni bilo. Ali drugače, županova koalicija je napovedala, da bo pri črpanju državnih in evropskih sredstev ter pridobivanju zasebnih partnerjev v tem mandatu kar za desetkrat uspešnejša, kot je bila v prvem mandatu. Ali še drugače: v tem mandatu bodo pridobili za 110 milijonov evrov več zunanjih virov kot do sedaj.

KOT DA SMO ŠE VEDNO V CVETOČIH LETIH GOSPODARSKE KONJUNKTURE

Prav tako se zdi, da ekipa, ki je pripravljala volilni program, ni upoštevala novih razmer, ki so nastale po gospodarski krizi, ki je prizadela tudi Slovenijo. Prav tako nas lahko skrbi to, da župan razen trditve, da bo „občinski uradnik postal projektni menedžer“, ni niti z besedo nakazal, da bo način dela in kadrovanja v naši občini v prihodnjih štirih letih drugačen, kot je bil v letih 2006 – 2010, ko bilanca dela res ni bila preveč blesteča.

Kmalu bosta potekli dve leti od kar je županova koalicija podala svoje predvolilne napovedi. Sedaj je čas, da javnosti položijo prve račune. Kaj od tistega, kar je župan leta 2010 napovedal, je torej ta koalicija uspela uresničiti? (NADALJEVANJE SLEDI)

FOTO DODATEK – MALI IZBOR VOLILNIH OBLJUB

Tako kot pred štirimi leti se je v predvolilnem programu zmagovite koalicije znašla obnova Narodnega doma. Župan pričakuje, da bo glavnino sredstev dobil iz evropskega sklada za regionalni razvoj oz. ministrstva za kulturo. Narodni dom bo obnovljen do leta 2014.

Zmagovalci volitev so napovedali tudi rekonstrukcije številnih cest. Med drugim naj bi že v naslednjem letu končno prišlo tudi do obnove Smrečnikove ulice in mostiča čez potok.

Eno najbolj prometnih novomeških krožišč (Žabja vas) naj bi do leta 2013 doživelo temeljito rekonstrukcijo. In ne le to – župan je napovedal, da bomo do leta 2014 končno dobili vse mestne obvoznice.

Napovedali so tudi težko pričakovana rekonstrukcijo centralne čistilne naprave. Z javnimi razpisi se je sicer zapletalo že od leta 2009. Investicija, ki jo bodo v dobršni meri financirali z evropskimi in državnimi sredstvi, naj bi bila končana leta 2012, je napovedal novomeški župan.

Župan Muhič je med drugim napovedal izgradnjo vrtca v naselju Podbreznik. Investicija, ki naj bi se je lotili v obliki javno-zasebnega partnerstva, je ocenjena na 1,4 milijona evrov. 1,2 milijona naj bi prispeval zasebni partner, končana pa naj bi bila leta 2014

Ena ne ravno številnih investicij v mestu je bila izgradnja Ljubenske ceste, ki bo razbremenila cestni promet skozi zdravstveni kompleks. Sedaj naj bi sledil še drugi korak, in sicer izgradnja garažne hiše ob zdravstvenem domu. Zadevo naj bi na svoja pleča prevzel zasebni investitor. In zadevo zaključil že v letu 2011.

Osnovna šola Center je potrebna obnove. Župan napoveduje, da bo do nje prišlo leta 2014.

Morda ni ravno življenjskega pomena: toda ena izmed mestnih sramot je prav gotovo novomeško mestno obzidje (imenovano tudi Šance). Župan je obljubil njegovo obnovo do leta 2012. Obnova bo financirana iz občinskega proračuna.

(Članek je nekoliko predelana različica prispevka, ki je bil objavljen v reviji Park, december 2010. Avtor fotografij v fotododatku: Tomaž Levičar)

 

Oznake: ,

Rubrika: Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.