KAJ JE SOLIDARNOST: ODGOVOR DR. IVANU ŠTUHECU

| 04/03/2014
Fotografija: Catholic Herald

Fotografija: Catholic Herald

Dr. Štuhec je v tedniku Družina, januarja 2014, v članku Pod krinko Solidarnosti napačno predstavil stranko Solidarnost in ji pripisal stališča, ki niso njena in nimajo podlag v javno objavljenih dokumentih stranke ali v javnih izjavah vodstva stranke. Pri opisovanju se je oprl na izjave piscev, ki niso člani naše stranke ali pa na stališča skupin, ki z nami niso povezana, zato so bralci Družine o stranki dobili napačno predstavo o njej. Kaj je paradigma Solidarnosti? Za kaj se zavzemamo?

Zavračali naj bi interpretacijo zgodovine, ki se je uveljavila po padcu komunizma. Dejstvo pa je, da Solidarnost zavrača totalitarizem in avtoritarizem. Ob ustanovitvi smo izjavili, da so nas delili na potomce partizanov in domobrancev in da je čas, da se zavemo, da smo vendarle ena skupnost. Da se moramo pokloniti mrtvim in se obrniti v prihodnost. Pri tem se moramo zavedati nevarnosti fašističnih in totalitarističnih teženj in se jim upirati, vendar ne na počivališčih naših prednikov, ampak tukaj in zdaj, kadar in kjer se pojavijo in ogrozijo človeško dostojanstvo.

Ne drži, da smo proti zasebni lastnini. Vendar hkrati menimo, da lastnina ni samo plen posameznika, ampak zahteva družbeno odgovorno ravnanje. Za nas vsako pridobivanje lastnine tudi ni sprejemljivo. Ne moremo pristati na to, da bankirske elite s spornimi mahinacijami postajajo vse bogatejše, prebivalstvo pa revnejše!

Kritični smo do obstoječih (in preteklih) oblik socializma in ne zagovarjamo restavracije prejšnjega sistema, kot nam pripiše dr. Štuhec. Za nas je vrnitev enopartijskega avtoritarizma nesprejemljiva. Zavzemamo se za moderno in demokratično državo. Iz zgodovine pa moramo uporabiti najboljše, kar so nam dali različni družbeni sistemi in zavračati, kar je krivično. Vsi, ki sodelujejo pri ustvarjanju, morajo imeti pravico do deleža pri delitvi dodane vrednosti. Verjamemo v javno zdravstvo in šolstvo, do katerega imajo dostop vsi, na podlagi svojih potreb, ne pa finančnih zmožnosti. To je solidarnost: biti skupaj v dobrem in slabem. Danes smo soočeni s tem, da celotno prebivalstvo plačuje za napake bankirjev in politikov, v času „debelih krav“ pa so dobičke pobirali zgolj pripadniki družbene elite.

Poleg tega smo v Solidarnosti, v nasprotju s tem, kar o nas pravi dr. Štuhec, kritični do slovenske različice kapitalizma. To nas je pognalo v proteste in zaradi tega ustvarjamo novo politično stranko. Kapitalizem je povečeval razlike, uničil večino nekdaj močnih gospodarskih sistemov ter obenem ogrozil in delno spodnesel izobraževalni sistem in zdravstvo. Dr. Štuhec celo obtoži „vstajniško tovarišijo“, da je „pokradla in zapravila“ 4,7 milijard evrov. To je žalostna trditev. Nihče od tistih, ki smo bili aktivni v protestnem gibanju, ni sodeloval v krajah, ki so zaznamovale Slovenijo. Nasprotno, že pred začetkom vstaj smo bili kritični do vseh procesov, kazali na korupcijo in krivičnost obstoječe države.

Ne bomo interpretirali tega, kakšen družbeni sistem zagovarja papež Frančišek. Simpatiziramo pa z njegovimi idejami o enakosti in solidarnosti. Strinjamo se s papeževo kritiko neoliberalizma in s tem, da svet potrebuje spremembe, ki bodo temeljile na humanizmu in na skupnih interesih in ne na izkoriščanju, bogatenju posameznikov, uničevanju okolja ter povečevanju družbenih razlik in neenakosti. Nikakor ne zagovarjamo privilegijev in „življenja na tuj račun“. Kot skupnost pa bomo obstali samo, če bo naš temelj vzajemnost. Le tako bomo izkoristili vse potenciale in bodo tudi tisti najšibkejši med nami lahko postali močni in koristni člani družbe in države.

Dr. Štuhec pravi, da smo preobleka starega. Kristjane svari pred tem, da bi se nam pridružili. Ljudje so dovolj modri, da bodo znali sami ločiti zrno od plevela. Trdimo, da ni vse, kar je staro, tudi slabo. Krščanski nauk je star dve tisočletji, vendar so v njem resnice in vrednote, ki so trajne in ne bodo zastarale. Hkrati pa bomo presegali stare oznake in delitve. Nam v resnici ne gre niti za socializem niti za kapitalizem. Gre nam za humanizem in za občečloveške vrednote. Sodili pa nas bodo po dejanjih!

Oznake: , ,

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Komentar

Komentiranje je zaključeno.