NOVOMEŠKI JAVNI SEKTOR IN LOKALNI MEDIJI: OD LETA 2006 DO DANES PREK MILIJON EVROV PROMETA

| 02/07/2012

Ena temeljnih nalog novinarjev in medijskih hiš je poročanje in s tem tudi nadzorovanje delovanja javnega sektorja. Hkrati je eden glavnih virov financiranja medijev oglaševanje. Glede na podatke Supervizorja, aplikacije, ki jo je razvila Komisija za preprečevanje korupcije, lahko ugotovimo, da med javnimi ustanovami, ki imajo sedež v Mestni občini Novo mesto in je njihov ustanovitelj bodisi država bodisi občina, in najpomembnejšimi obstoječimi lokalnimi mediji poteka živahno „trgovanje“. Lokalni mediji so novomeškemu javnemu sektorju v obdobju od decembra 2006 do junija 2012 na tak ali drugačen prodali za dober milijon evrov storitev ali drugih dobrin.

Kot razkriva Supervizor, odnos med lokalnimi mediji in javnim sektorjem ni samo odnos med tistim, ki poroča in nadzoruje. Je tudi odnos med ponudnikom (medijska hiša) in stranko (institucije javnega sektorja), med izvajalcem in naročnikom, med prodajalcem in kupcem. Ali lahko ponudnik nadzoruje stranko? Ali lahko izvajalec objektivno poroča o svojem naročniku? Ali prodajalec lahko gleda pod prste svoji stranki?

Analizirali smo obdobje, ko je županovanje v Mestni občini prevzel sedanji župan Alojzij Muhič., se pravi od decembra 2006 do danes. Zajeli smo transakcije med glavnimi lokalnimi mediji, ki so delovali v navedenem obdobju (Televizija Novo mesto, Dolenjski list, Novi medij, Radio Krka, Radio Sraka in Radio Ena) ter javnimi ustanovami, ki imajo svoj sedež v Mestni občini Novo mesto. Podatki niso natančno revidirani, vendar večjih napak ne bi smelo biti.

Seveda bi bilo zanimivo izvedeti tudi to, kakšna poslovna razmerja obstajajo med tistimi novomeškimi podjetji, katerih ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto oziroma ima v njih prevladujoč delež. To so Komunala Novo mesto, CEROD, Razvojni center Novo mesto in Zarja. To bo moralo počakati na kakšno drugo raziskavo – aplikacija Supervizor teh podatkov namreč ne vsebuje.

NAJVEČ DENARJA PREJELA TELEVIZIJA NOVO MESTO, SLEDI DOLENJSKI LIST IN NOVI MEDIJ

Med medijskimi hišami na račun javnega sektorja največ zaslužijo v Televiziji Novo mesto. Televizija Novo mesto – poleg televizijskega programa Vaš kanal izdajajo tudi oglasni novičarski brezplačnik Vaš mesečnik – je v obdobju december 2006 do danes s strani novomeških javnih ustanov prejela 483.465,51 evrov. Od tega je Mestna občina Novo mesto prispevala nekaj čez 190 tisoč evrov, Šolski center Novo mesto dobrih 45 tisoč evrov, Kmetijsko gozdarski zavod skoraj 39 tisoč evrov, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma dobrih pa 36.500 evrov. Razvojno izobraževalni center Novo mesto je Televiziji Novo mesto nakazal nekaj čez 31.000 evrov, prav tako Dolenjski muzej. Zdravstveni dom Novo mesto je porabil 17 tisoč evrov, Ekonomska šola Novo mesto pa 11.000 evrov. Med 5.000 in 10.000 evrov so Televiziji Novo mesto nakazali tudi Knjižnica Mirana Jarca (7.617,22), Glasbena šola Marjana Kozine (6.078,60), Zavod za turizem (9.761,80), Kulturni center Janeza Trdine (9.894,95), Upravna enota Novo mesto (7.376,70), Dolenjske lekarne (5.557,00) Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto (8.886,50) in Gasilsko reševalni center Novo mesto (7.717,50).

Najpomembnejši partnerji Televizije Novo mesto v novomeškem javnem sektorju. Prikazan je promet v evrih od dec.2006-junij2012.

Na drugem mestu po teži poslovnega sodelovanje z javnim sektorjem je Dolenjski list. Javnemu sektorju s področja občine Novo mesto je izstavil 266.386,63 evrov računov. Največja stranka Dolenjskega lista je Agencija za šport (89.171,23). Vendar, kot je znano, v tem primeru ne gre za oglaševanje, ampak v glavnem za najemnino, ki jo Agencija plačuje za kegljišče, ki se nahaja v nepremičnini, ki je v lasti Dolenjskega lista. Sicer pa je tudi v primeru Dolenjskega lista najboljša „stranka“ Mestna občina Novo mesto (55.240,93), sledi Razvojno izobraževalni center Novo mesto (18.860,91), Šolski center Novo mesto (10.770,38), Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (9.982,81), Knjižnica Mirana Jarca (6.687,09), Glasbena šola Marjana Kozine, Ekonomska šola, Okrožno sodišče, Zavod za turizem Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto (vsi nekaj čez 5.000 evrov).

Najpomembnejši partnerji Dolenjskega lista v novomeškem javnem sektorju. Prikazan je promet v evrih od dec.2006-junij2012.

Na tretjem mestu se nahaja oglasno-novičarski brezplačnik Novi medij, ki ga izdaja Jasna Šinkovec. Novi medij je v zadnjih petih letih in pol javnemu sektorju s področja Novega mesta in okolice izdal za 168.110,02 evrov računov. Največji porabnik storitev Novega medija je Šolski center Novo mesto (31.908,63). Sledi Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (21.737,21), Zdravstveni dom Novo mesto (15.682,97), Knjižnica Mirana Jarca (14.238,56), Kulturni center Janeza Trdine (9.332,00), Splošna bolnišnica Novo mesto (8.938,92), Razvojno izobraževalni center Novo mesto (8.811,77), Gasilsko reševalni center Novo mesto (7.966,20), Gimnazija Novo mesto (7.371,00), Ekonomska šola Novo mesto (6.473,60) in Dolenjski muzej (5.540,57).

Najpomembnejši partnerji Novega medija v novomeškem javnem sektorju. Prikazan je promet v evrih od dec.2006-junij2012.

Radio Krka je od decembra 2006 do danes prejel 168.110,02 evrov „novomeškega“ javnega denarja. Daleč najbolj prepričljiva stranka je Anton Podbevšek Teater, ki je pri Radiu Krki naročil za 16.078,44 evrov storitev. Polovico manj računov je Radio Krka izstavila Mestni občini Novo mesto (8.906,73). Sledi Šolski center Novo mesto (7.214,78), Zavod za turizem Novo mesto (6.706,58) in Kulturni center Janeza Trdine (5.767,99).

Najpomembnejši partnerji Radia Krke v novomeškem javnem sektorju. Prikazan je promet v evrih od dec.2006-junij2012.

Radio Sraka je v zadnji petih letih in pol prejel 23.490,17 evrov. Največji naročnik je Razvojno izobraževalni center Novo mesto (10.085,19).

Najpomembnejši partnerji Radia Srake v novomeškem javnem sektorju. Prikazan je promet v evrih od dec.2006-junij2012.

Radio Ena sicer nima neposrednih transakcij z novomeškim javnim sektorjem, zato pa nekaj prometa (12.201,27) opazimo pri lastniku Radia Ena, ki je Infonet media.

NAJVEČJI FINANCER LOKALNIH MEDIJEV JE MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Pa poglejmo podatke še iz druge perspektive. Največja „stranka“ oziroma sofinancer novomeških medijev je Mestna občina Novo mesto. Iz občinskega proračuna je v obdobju župana Alojzija Muhiča (december 2006 do danes), medijem nakazala za 260.949,96 evrov.

Na drugem mestu je Šolski center Novo mesto (105.586,29). Tretji največji medijski naročnik so v Agenciji za šport Novo mesto (98.192,25, pri čemer, kot smo že opozorili, večji del predstavlja najemnina), četrti je Razvojno izobraževalni center Novo mesto (73.016,09), peti pa Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (72.989,63).

Sledi Kmetijsko gozdarski zavod, katerega sodelovanje z mediji je „težko“ 43.478,65 evrov. Dolenjski muzej je medijem namenil dobrih 40.000 evrov, Zdravstveni dom Novo mesto 38.230,68, Kulturni center Novo mesto 29.898,86, Zavod za turizem Novo mesto 29.696,96, Knjižnica Mirana Jarca pa 28.648,27 evrov. Ekonomska šola Novo mesto je za medijske hiše porabila dobrih 26 tisoč evrov, Gasilsko reševalni center Novo mesto pa dobrih 20 tisoč.

Anton Podbevšek Teater je medijskim hišam v navedenem obdobju nakazal nekaj manj kot 19 tisoč evrov, Upravna enota Novo mesto pa dobrih 16 tisoč. Gimnazija Novo mesto je za medijske objave porabila nekaj manj kot 16 tisoč evrov, prav tako Glasbena šola Novo mesto. In tako naprej, vse do krajevnih skupnosti. Za svojo medijsko podobo med slednjimi najbolj skrbijo v Krajevni skupnosti Brusnice, kjer so v zadnjih letih medijem nakazali 1.825,45 evrov.

V galeriji si lahko ogledate tabele, ki prikazujejo, v kakšni meri so posamezne javne ustanove v Novem mestu poslovale s posameznimi mediji:

PRIMERJAVA Z DRUGIMI REGIJAMI

Hitra analiza podatkov drugih regij pokaže, da naša občina v tem segmentu ne izstopa. (Za dobro primerjavo bi sicer morali podatke bolj temeljito analizirati.) Primorske novice, denimo, ki sicer izhajajo kot dnevnik, so v preiskovanem obdobju s strani Mestne občine Koper prejele dobrih 85 tisoč evrov, s strani občine Piran pa več kot 171 tisoč evrov. To je nekajkrat več kot, kot je Dolenjski list prejel s strani Mestne občine Novo mesto (55.240,93). Še več, Gorenjski glas je s strani občine Jesenice v navedenem obdobju prejel več kot pol milijona evrov, s strani občine Kranj dobrih 288 tisoč evrov, s strani občine Radovljica pa dobrih 274 tisoč evrov. Po drugi strani pa je TV Primorka s strani Mestne občine Nova Gorica prejela 88.047,41 evrov, s strani Metne občine Koper pa 72.951,61 evrov. To je bistveno manj, kot je s strani Mestne občine Novo mesto prejela Televizija Novo mesto (190.862,28).

SKLEP

Javni sektor vsekakor potrebuje oglaševanje. Vendar je veliko vprašanje, ali ga potrebuje v takšni meri, kot ga srečujemo v Novem mestu. Ali je tovrsten pretok denarja res v interesu institucij? Je denar davkoplačevalcev dobro in racionalno potrošen? Ali gre, nasprotno, tudi za kupovanje medijskega vpliva s strani tistih, ki te institucije vodijo? Ne le zaradi tega, ker si najbrž prav noben direktor ne želi, da mu mediji gledajo pod prste. Ampak tudi za to, ker vodilne funkcije javnega sektorja nikakor niso politično „nedolžne“. Direktorji novomeških javnih zavodov so – seveda ne vsi – vpeti tudi v občinsko politiko. Nekateri so celo predsedniki občinskih odborov političnih strank. In še več: koalicijski dogovori med vladajočimi strankami v Novem mestu vsebuje tudi razdelitev vodilnih mest v javnih zavodih. Malce kapitalskega medijskega utišanje je tako seveda dvakrat zaželeno.

Zato je vsekakor prav, da ima javnost vpogled v to, kako poteka trgovanje med veljaki lokalnega javnega sektorja in lokalnimi medijskimi hišami.

Oznake: , ,

Rubrika: Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.