NOVOMEŠKI JAVNI SEKTOR IN LOKALNI MEDIJI: OD LETA 2006 DO DANES PREK MILIJON EVROV PROMETA

| 02/07/2012

Ena temeljnih nalog novinarjev in medijskih hiš je poročanje in s tem tudi nadzorovanje delovanja javnega sektorja. Hkrati je eden glavnih virov financiranja medijev oglaševanje. Glede na podatke Supervizorja, aplikacije, ki jo je razvila Komisija za preprečevanje korupcije, lahko ugotovimo, da med javnimi ustanovami, ki imajo sedež v Mestni občini Novo mesto in je njihov ustanovitelj bodisi država bodisi občina, in najpomembnejšimi obstoječimi lokalnimi mediji poteka živahno „trgovanje“. Lokalni mediji so novomeškemu javnemu sektorju v obdobju od decembra 2006 do junija 2012 na tak ali drugačen prodali za dober milijon evrov storitev ali drugih dobrin.

Kot razkriva Supervizor, odnos med lokalnimi mediji in javnim sektorjem ni samo odnos med tistim, ki poroča in nadzoruje. Je tudi odnos med ponudnikom (medijska hiša) in stranko (institucije javnega sektorja), med izvajalcem in naročnikom, med prodajalcem in kupcem. Ali lahko ponudnik nadzoruje stranko? Ali lahko izvajalec objektivno poroča o svojem naročniku? Ali prodajalec lahko gleda pod prste svoji stranki?

Analizirali smo obdobje, ko je županovanje v Mestni občini prevzel sedanji župan Alojzij Muhič., se pravi od decembra 2006 do danes. Zajeli smo transakcije med glavnimi lokalnimi mediji, ki so delovali v navedenem obdobju (Televizija Novo mesto, Dolenjski list, Novi medij, Radio Krka, Radio Sraka in Radio Ena) ter javnimi ustanovami, ki imajo svoj sedež v Mestni občini Novo mesto. Podatki niso natančno revidirani, vendar večjih napak ne bi smelo biti.

Seveda bi bilo zanimivo izvedeti tudi to, kakšna poslovna razmerja obstajajo med tistimi novomeškimi podjetji, katerih ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto oziroma ima v njih prevladujoč delež. To so Komunala Novo mesto, CEROD, Razvojni center Novo mesto in Zarja. To bo moralo počakati na kakšno drugo raziskavo – aplikacija Supervizor teh podatkov namreč ne vsebuje.

NAJVEČ DENARJA PREJELA TELEVIZIJA NOVO MESTO, SLEDI DOLENJSKI LIST IN NOVI MEDIJ

Med medijskimi hišami na račun javnega sektorja največ zaslužijo v Televiziji Novo mesto. Televizija Novo mesto – poleg televizijskega programa Vaš kanal izdajajo tudi oglasni novičarski brezplačnik Vaš mesečnik – je v obdobju december 2006 do danes s strani novomeških javnih ustanov prejela 483.465,51 evrov. Od tega je Mestna občina Novo mesto prispevala nekaj čez 190 tisoč evrov, Šolski center Novo mesto dobrih 45 tisoč evrov, Kmetijsko gozdarski zavod skoraj 39 tisoč evrov, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma dobrih pa 36.500 evrov. Razvojno izobraževalni center Novo mesto je Televiziji Novo mesto nakazal nekaj čez 31.000 evrov, prav tako Dolenjski muzej. Zdravstveni dom Novo mesto je porabil 17 tisoč evrov, Ekonomska šola Novo mesto pa 11.000 evrov. Med 5.000 in 10.000 evrov so Televiziji Novo mesto nakazali tudi Knjižnica Mirana Jarca (7.617,22), Glasbena šola Marjana Kozine (6.078,60), Zavod za turizem (9.761,80), Kulturni center Janeza Trdine (9.894,95), Upravna enota Novo mesto (7.376,70), Dolenjske lekarne (5.557,00) Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto (8.886,50) in Gasilsko reševalni center Novo mesto (7.717,50).

Najpomembnejši partnerji Televizije Novo mesto v novomeškem javnem sektorju. Prikazan je promet v evrih od dec.2006-junij2012.

Na drugem mestu po teži poslovnega sodelovanje z javnim sektorjem je Dolenjski list. Javnemu sektorju s področja občine Novo mesto je izstavil 266.386,63 evrov računov. Največja stranka Dolenjskega lista je Agencija za šport (89.171,23). Vendar, kot je znano, v tem primeru ne gre za oglaševanje, ampak v glavnem za najemnino, ki jo Agencija plačuje za kegljišče, ki se nahaja v nepremičnini, ki je v lasti Dolenjskega lista. Sicer pa je tudi v primeru Dolenjskega lista najboljša „stranka“ Mestna občina Novo mesto (55.240,93), sledi Razvojno izobraževalni center Novo mesto (18.860,91), Šolski center Novo mesto (10.770,38), Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (9.982,81), Knjižnica Mirana Jarca (6.687,09), Glasbena šola Marjana Kozine, Ekonomska šola, Okrožno sodišče, Zavod za turizem Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto (vsi nekaj čez 5.000 evrov).

Najpomembnejši partnerji Dolenjskega lista v novomeškem javnem sektorju. Prikazan je promet v evrih od dec.2006-junij2012.

Na tretjem mestu se nahaja oglasno-novičarski brezplačnik Novi medij, ki ga izdaja Jasna Šinkovec. Novi medij je v zadnjih petih letih in pol javnemu sektorju s področja Novega mesta in okolice izdal za 168.110,02 evrov računov. Največji porabnik storitev Novega medija je Šolski center Novo mesto (31.908,63). Sledi Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (21.737,21), Zdravstveni dom Novo mesto (15.682,97), Knjižnica Mirana Jarca (14.238,56), Kulturni center Janeza Trdine (9.332,00), Splošna bolnišnica Novo mesto (8.938,92), Razvojno izobraževalni center Novo mesto (8.811,77), Gasilsko reševalni center Novo mesto (7.966,20), Gimnazija Novo mesto (7.371,00), Ekonomska šola Novo mesto (6.473,60) in Dolenjski muzej (5.540,57).

Najpomembnejši partnerji Novega medija v novomeškem javnem sektorju. Prikazan je promet v evrih od dec.2006-junij2012.

Radio Krka je od decembra 2006 do danes prejel 168.110,02 evrov „novomeškega“ javnega denarja. Daleč najbolj prepričljiva stranka je Anton Podbevšek Teater, ki je pri Radiu Krki naročil za 16.078,44 evrov storitev. Polovico manj računov je Radio Krka izstavila Mestni občini Novo mesto (8.906,73). Sledi Šolski center Novo mesto (7.214,78), Zavod za turizem Novo mesto (6.706,58) in Kulturni center Janeza Trdine (5.767,99).

Najpomembnejši partnerji Radia Krke v novomeškem javnem sektorju. Prikazan je promet v evrih od dec.2006-junij2012.

Radio Sraka je v zadnji petih letih in pol prejel 23.490,17 evrov. Največji naročnik je Razvojno izobraževalni center Novo mesto (10.085,19).

Najpomembnejši partnerji Radia Srake v novomeškem javnem sektorju. Prikazan je promet v evrih od dec.2006-junij2012.

Radio Ena sicer nima neposrednih transakcij z novomeškim javnim sektorjem, zato pa nekaj prometa (12.201,27) opazimo pri lastniku Radia Ena, ki je Infonet media.

NAJVEČJI FINANCER LOKALNIH MEDIJEV JE MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Pa poglejmo podatke še iz druge perspektive. Največja „stranka“ oziroma sofinancer novomeških medijev je Mestna občina Novo mesto. Iz občinskega proračuna je v obdobju župana Alojzija Muhiča (december 2006 do danes), medijem nakazala za 260.949,96 evrov.

Na drugem mestu je Šolski center Novo mesto (105.586,29). Tretji največji medijski naročnik so v Agenciji za šport Novo mesto (98.192,25, pri čemer, kot smo že opozorili, večji del predstavlja najemnina), četrti je Razvojno izobraževalni center Novo mesto (73.016,09), peti pa Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (72.989,63).

Sledi Kmetijsko gozdarski zavod, katerega sodelovanje z mediji je „težko“ 43.478,65 evrov. Dolenjski muzej je medijem namenil dobrih 40.000 evrov, Zdravstveni dom Novo mesto 38.230,68, Kulturni center Novo mesto 29.898,86, Zavod za turizem Novo mesto 29.696,96, Knjižnica Mirana Jarca pa 28.648,27 evrov. Ekonomska šola Novo mesto je za medijske hiše porabila dobrih 26 tisoč evrov, Gasilsko reševalni center Novo mesto pa dobrih 20 tisoč.

Anton Podbevšek Teater je medijskim hišam v navedenem obdobju nakazal nekaj manj kot 19 tisoč evrov, Upravna enota Novo mesto pa dobrih 16 tisoč. Gimnazija Novo mesto je za medijske objave porabila nekaj manj kot 16 tisoč evrov, prav tako Glasbena šola Novo mesto. In tako naprej, vse do krajevnih skupnosti. Za svojo medijsko podobo med slednjimi najbolj skrbijo v Krajevni skupnosti Brusnice, kjer so v zadnjih letih medijem nakazali 1.825,45 evrov.

V galeriji si lahko ogledate tabele, ki prikazujejo, v kakšni meri so posamezne javne ustanove v Novem mestu poslovale s posameznimi mediji:

PRIMERJAVA Z DRUGIMI REGIJAMI

Hitra analiza podatkov drugih regij pokaže, da naša občina v tem segmentu ne izstopa. (Za dobro primerjavo bi sicer morali podatke bolj temeljito analizirati.) Primorske novice, denimo, ki sicer izhajajo kot dnevnik, so v preiskovanem obdobju s strani Mestne občine Koper prejele dobrih 85 tisoč evrov, s strani občine Piran pa več kot 171 tisoč evrov. To je nekajkrat več kot, kot je Dolenjski list prejel s strani Mestne občine Novo mesto (55.240,93). Še več, Gorenjski glas je s strani občine Jesenice v navedenem obdobju prejel več kot pol milijona evrov, s strani občine Kranj dobrih 288 tisoč evrov, s strani občine Radovljica pa dobrih 274 tisoč evrov. Po drugi strani pa je TV Primorka s strani Mestne občine Nova Gorica prejela 88.047,41 evrov, s strani Metne občine Koper pa 72.951,61 evrov. To je bistveno manj, kot je s strani Mestne občine Novo mesto prejela Televizija Novo mesto (190.862,28).

SKLEP

Javni sektor vsekakor potrebuje oglaševanje. Vendar je veliko vprašanje, ali ga potrebuje v takšni meri, kot ga srečujemo v Novem mestu. Ali je tovrsten pretok denarja res v interesu institucij? Je denar davkoplačevalcev dobro in racionalno potrošen? Ali gre, nasprotno, tudi za kupovanje medijskega vpliva s strani tistih, ki te institucije vodijo? Ne le zaradi tega, ker si najbrž prav noben direktor ne želi, da mu mediji gledajo pod prste. Ampak tudi za to, ker vodilne funkcije javnega sektorja nikakor niso politično „nedolžne“. Direktorji novomeških javnih zavodov so – seveda ne vsi – vpeti tudi v občinsko politiko. Nekateri so celo predsedniki občinskih odborov političnih strank. In še več: koalicijski dogovori med vladajočimi strankami v Novem mestu vsebuje tudi razdelitev vodilnih mest v javnih zavodih. Malce kapitalskega medijskega utišanje je tako seveda dvakrat zaželeno.

Zato je vsekakor prav, da ima javnost vpogled v to, kako poteka trgovanje med veljaki lokalnega javnega sektorja in lokalnimi medijskimi hišami.

Oznake: , ,

Rubrika: Zgodbe

Komentarji (318)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. sam waltonman | 11/06/2014
 2. fat loss factor diet | 17/06/2014
 3. carbid kopen | 18/06/2014
 4. chinese herbal viagra ingredients | 19/06/2014
 5. clik here to view | 19/06/2014
 6. pharmacie andorre cialis | 19/06/2014
 7. iherb coupon | 20/06/2014
 8. iherb coupon code | 20/06/2014
 9. iherb coupon | 21/06/2014
 10. for more information contact | 21/06/2014
 11. ruffle wallpapers | 21/06/2014
 12. highline residences youtube | 22/06/2014
 13. Action Games | 23/06/2014
 14. regenerative leadership | 23/06/2014
 15. best dentist in kenosha | 23/06/2014
 16. Escalate Internet | 23/06/2014
 17. buy cialis | 27/06/2014
 18. sex on cam | 27/06/2014
 19. ???????????? ????? ?????????????? | 27/06/2014
 20. premature ejaculation london | 28/06/2014
 21. Marketing Automation Tools | 29/06/2014
 22. Get Free Xbox Live Codes | 30/06/2014
 23. achat tadalafil | 01/07/2014
 24. Baseball Fundraiser | 01/07/2014
 25. prix tadalafil | 03/07/2014
 26. Climate | 03/07/2014
 27. cialis mensuel | 05/07/2014
 28. Health | 05/07/2014
 29. PC Security Blog | 06/07/2014
 30. bathmate x30 xtreme | 06/07/2014
 31. Finance | 06/07/2014
 32. somanabolic muscle maximizer | 06/07/2014
 33. tadalafil 10mg | 08/07/2014
 34. Resultatos Loteria de Bogota | 08/07/2014
 35. Trading | 08/07/2014
 36. bronx | 08/07/2014
 37. iherb coupon | 08/07/2014
 38. iherb coupons | 09/07/2014
 39. mark cobb | 09/07/2014
 40. iherb coupons | 09/07/2014
 41. download latest songs | 09/07/2014
 42. iherb coupon code | 09/07/2014
 43. iherb coupon code | 10/07/2014
 44. Camp | 10/07/2014
 45. nice 06 | 10/07/2014
 46. poplar table | 10/07/2014
 47. Tech | 11/07/2014
 48. bankruptcy attorney Miami | 11/07/2014
 49. clash of clans hack | 11/07/2014
 50. Home | 11/07/2014
 51. pastor carter | 12/07/2014
 52. Is Primerica a scam? | 12/07/2014
 53. cialis monographie | 12/07/2014
 54. Diindolylmethane | 12/07/2014
 55. Fashion | 12/07/2014
 56. Music Producer | 13/07/2014
 57. alkaline water ionizer | 13/07/2014
 58. fire rated downlights | 13/07/2014
 59. Gold Buyers | 14/07/2014
 60. naples house sitters | 14/07/2014
 61. kratom shop | 15/07/2014
 62. free coins slotomania | 15/07/2014
 63. Financial | 15/07/2014
 64. Sarasota SEO | 16/07/2014
 65. latest Pakistani songs | 16/07/2014
 66. Mynt Products | 16/07/2014
 67. wpc | 16/07/2014
 68. reviews, tiops and tricks and manuals for the best android apps and android smartphones Android App Review - GO Keyboard by GO Dev Team | 17/07/2014
 69. Free YouTube Views | 17/07/2014
 70. loans installment | 17/07/2014
 71. in swfl | 18/07/2014
 72. hHmes For Sale Downers Grove IL | 18/07/2014
 73. Impeach the President | 18/07/2014
 74. blucarpet.com | 18/07/2014
 75. kangen water | 18/07/2014
 76. Southington | 18/07/2014
 77. muscle gaining secrets 2.0 | 19/07/2014
 78. secret money system review | 19/07/2014
 79. seizures | 19/07/2014
 80. lucid dreaming | 19/07/2014
 81. help moppy | 20/07/2014
 82. liposuction surgery | 20/07/2014
 83. keller | 20/07/2014
 84. surveys for money | 20/07/2014
 85. cheapticket | 21/07/2014
 86. stallions for sale | 21/07/2014
 87. Fast ways to make money | 21/07/2014
 88. video in pueblo Colorado | 21/07/2014
 89. Isabella | 21/07/2014
 90. instant payday loans guaranteed approval | 21/07/2014
 91. M88 | 21/07/2014
 92. costa rica fortuna | 22/07/2014
 93. kitchen design layout | 22/07/2014
 94. Lawyers 816-524-0404 | 22/07/2014
 95. Casa Ombak Buffet Ramadhan | 23/07/2014
 96. ebay japan | 23/07/2014
 97. fat burner pills women | 23/07/2014
 98. Amddram | 23/07/2014
 99. wykrywacz klamstw | 24/07/2014
 100. biuro rachunkowe radom | 24/07/2014
 101. slots | 25/07/2014
 102. Bail | 25/07/2014
 103. M88 | 25/07/2014
 104. Backlink | 25/07/2014
 105. Wp Weekend Phoenix | 25/07/2014
 106. denver bachelor party | 26/07/2014
 107. laundry room designs | 26/07/2014
 108. Green tea | 26/07/2014
 109. article | 27/07/2014
 110. Ontario | 27/07/2014
 111. välipapa proteiini | 28/07/2014
 112. Exclusive shirts | 28/07/2014
 113. ac-web | 28/07/2014
 114. EBP Compta | 29/07/2014
 115. acheter du cialis en ligne | 29/07/2014
 116. tips to avoid premature ejaculation | 29/07/2014
 117. free medical billing software | 29/07/2014
 118. meble dla szkól | 29/07/2014
 119. skup sprzetu komputerowego Wroclaw | 30/07/2014
 120. internetowa hurtownia fryzjerska | 30/07/2014
 121. water ionizer | 30/07/2014
 122. gcsrdsmgkrnggkxrv | 30/07/2014
 123. statystyki lotto | 30/07/2014
 124. Marjory Wildcraft | 30/07/2014
 125. koraliki do bizuterii | 30/07/2014
 126. chicken coop ideas | 31/07/2014
 127. cialis mode d'emploi | 31/07/2014
 128. cd label word | 31/07/2014
 129. scmrgscvgxrfmgckg | 31/07/2014
 130. see post | 01/08/2014
 131. watch dogs trainer pc | 01/08/2014
 132. Cymbal Mutes | 01/08/2014
 133. online therapist for anxiety | 01/08/2014
 134. News | 01/08/2014
 135. qzdcgzscbfsdgvvhid | 01/08/2014
 136. Bariatric Surgery | 01/08/2014
 137. you could try here | 01/08/2014
 138. DUI Attorneys Denver | 02/08/2014
 139. arkitektforbundet | 02/08/2014
 140. Get More Information | 02/08/2014
 141. gcrmgskrfhxfsxg | 02/08/2014
 142. expendables 3 movie download | 03/08/2014
 143. Thank you for visiting | 03/08/2014
 144. click here to read review | 04/08/2014
 145. products to last longer in bed | 04/08/2014
 146. daily news | 04/08/2014
 147. master cleanse recipe | 05/08/2014
 148. lyricstree | 05/08/2014
 149. ed generic drugs | 05/08/2014
 150. expendables 3 trailer music download | 05/08/2014
 151. The Expendables 3 to watch | 06/08/2014
 152. pirate bay free The Expendables 3 downloads | 06/08/2014
 153. new The Expendables 3 to download | 06/08/2014
 154. cialis 20mg lilly | 06/08/2014
 155. online email video marketing | 06/08/2014
 156. commercial cleaning companies houston | 06/08/2014
 157. napoleon hill books free download | 07/08/2014
 158. link, | 07/08/2014
 159. cialis generic | 07/08/2014
 160. direct download The Expendables 3 | 07/08/2014
 161. listen to this podcast | 07/08/2014
 162. download hd The Expendables 3 | 08/08/2014
 163. kod rabatowy | 08/08/2014
 164. JPC Law | 08/08/2014
 165. cheap things to do in vegas | 08/08/2014
 166. source, | 09/08/2014
 167. indian The Expendables 3 free download | 09/08/2014
 168. burlington coat factory online shopping | 09/08/2014
 169. consignment shops online | 09/08/2014
 170. how to get payday loan | 09/08/2014
 171. free download of hindi The Expendables 3 | 09/08/2014
 172. gielda forex | 09/08/2014
 173. turbiny do samochodów | 09/08/2014
 174. szczoteczka soniczna | 09/08/2014
 175. Powerscan series | 09/08/2014
 176. fox news | 10/08/2014
 177. best seo company | 10/08/2014
 178. prix du cialis au quebec | 10/08/2014
 179. oklahoma city plumbers | 11/08/2014
 180. retreat in thailand | 11/08/2014
 181. search engine submission | 11/08/2014
 182. Custom computer build in romford | 11/08/2014
 183. warehouse rentals miami | 12/08/2014
 184. cellplatinum.com | 12/08/2014
 185. federal tax crimes | 12/08/2014
 186. click here | 12/08/2014
 187. Best tanning Lotion | 12/08/2014
 188. phone repair | 12/08/2014
 189. GLENDALE ELECTRICAL CONTRACTOR | 12/08/2014
 190. epic fails 2014 | 13/08/2014
 191. cialis quando assumerlo | 13/08/2014
 192. alkaline water | 13/08/2014
 193. va loan Buckhead | 14/08/2014
 194. go | 14/08/2014
 195. funny commercials | 14/08/2014
 196. cheap buiness health & saftey insurance | 14/08/2014
 197. agencja eventowa wroclaw | 14/08/2014
 198. evening wear | 14/08/2014
 199. Eliminate Your Tinnitus Forever In 30-60 Days - Guaranteed! | 14/08/2014
 200. achat cialis en contre-remboursement | 15/08/2014
 201. landscaping las vegas | 15/08/2014
 202. Solar industry | 15/08/2014
 203. deepthroat in | 15/08/2014
 204. paleo recipe book | 15/08/2014
 205. computer tower | 15/08/2014
 206. wildlife | 16/08/2014
 207. Chicago criminal lawyer | 16/08/2014
 208. cialis naturale in erboristeria | 17/08/2014
 209. e shisha amazon | 17/08/2014
 210. Popcorn Ceiling Removal Dallas TX | 17/08/2014
 211. fiverr backlinks | 17/08/2014
 212. Tube Viper X Software | 17/08/2014
 213. Make Money Online | 17/08/2014
 214. china court birmingham karaoke bar restaurant | 17/08/2014
 215. Best slimming ebook | 17/08/2014
 216. servicios de cocktails | 17/08/2014
 217. m88mi | 17/08/2014
 218. Call for bill | 17/08/2014
 219. Fuck youtube | 17/08/2014
 220. $1000 Profit in 30 Minute Proven Binary Trading Strategy | 17/08/2014
 221. bookies.com | 18/08/2014
 222. floating lanterns | 18/08/2014
 223. Rhodes | 18/08/2014
 224. relationship | 19/08/2014
 225. Deals | 19/08/2014
 226. cialis dosi consigliate | 20/08/2014
 227. Houston Root Canal | 20/08/2014
 228. Rajiv Mathew | 20/08/2014
 229. FX Education & training | 21/08/2014
 230. personal | 21/08/2014
 231. Funny videos | 21/08/2014
 232. first sax | 21/08/2014
 233. Exchange | 21/08/2014
 234. nursing homes near me | 21/08/2014
 235. cuban cigars switzerland | 21/08/2014
 236. Onigiri molds | 22/08/2014
 237. fresh king crab | 22/08/2014
 238. Sukneles | 22/08/2014
 239. Draw me as a Superhero! | 22/08/2014
 240. Shop for 14k Gold Sand Dollar Sea urchins Pendant Q128 on sale at JewelBerries. | 23/08/2014
 241. open bar para festas | 23/08/2014
 242. erotik bilder | 23/08/2014
 243. Video Marketing Course | 23/08/2014
 244. montecristo cigars | 23/08/2014
 245. boston engagement photo session | 23/08/2014
 246. Vitural Currency | 23/08/2014
 247. Dr OZ Garcinia Cambogia | 24/08/2014
 248. Vapelife | 24/08/2014
 249. Alexandria appliance repair | 24/08/2014
 250. relax music | 24/08/2014
 251. cialis naturale in farmacia | 24/08/2014
 252. LIve Scores | 24/08/2014
 253. Mixers for busy single professionals | 24/08/2014
 254. how to make yourself taller | 25/08/2014
 255. business startup | 26/08/2014
 256. Drywall Repair | 26/08/2014
 257. just click the following article | 27/08/2014
 258. xbox one | 27/08/2014
 259. baseball | 27/08/2014
 260. logo design | 28/08/2014
 261. Halifax Real Estate Listings | 29/08/2014
 262. Halifax Real Estate MLS | 29/08/2014
 263. best trading system | 30/08/2014
 264. crochet by numbers | 30/08/2014
 265. cialis dove acquistare | 31/08/2014
 266. Pikkukoala Lastentarvikkeiden erikoisliike | 31/08/2014
 267. bee wild pest control | 01/09/2014
 268. pest control houston | 01/09/2014
 269. bee wild pest control | 01/09/2014
 270. sklep snowboardowy | 01/09/2014
 271. projector lamp hack | 02/09/2014
 272. Cialis | 02/09/2014
 273. reklama na lotnisku | 02/09/2014
 274. makijaz permanentny brwi koszalin | 02/09/2014
 275. click here | 02/09/2014
 276. projektowanie sklepów internetowych lódz | 03/09/2014
 277. address book apps for windows 8 | 03/09/2014
 278. get facebook likes | 04/09/2014
 279. mind power rx | 04/09/2014
 280. notepad bluebox | 04/09/2014
 281. Soccer | 04/09/2014
 282. send food stuff to abroad | 04/09/2014
 283. web development perth | 04/09/2014
 284. xlovecam hack tool 2013 | 05/09/2014
 285. how to handle premature ejaculation | 06/09/2014
 286. dubai angels | 06/09/2014
 287. enrabar gajas | 07/09/2014
 288. Seoagency.co.id Konsultan Jasa SEO | 07/09/2014
 289. leather leggings | 07/09/2014
 290. Moschino cases | 08/09/2014
 291. kitchen fitters manchester | 08/09/2014
 292. cialis | 08/09/2014
 293. banana blue | 08/09/2014
 294. zachowek | 08/09/2014
 295. devenir riche | 08/09/2014
 296. no fault divorce | 08/09/2014
 297. web agency perth | 09/09/2014
 298. Cialis | 09/09/2014
 299. Effective Internet Marketing System | 10/09/2014
 300. Amazon Cell Phone Case | 10/09/2014
 301. loyal 9 marketing scam | 11/09/2014
 302. Augusta | 11/09/2014
 303. bola tangkas | 12/09/2014
 304. soundcloud plays | 12/09/2014
 305. konverteringsoptimering | 14/09/2014
 306. live tv pk samaa news | 14/09/2014
 307. Sports | 15/09/2014
 308. Calculate the date of birth | 15/09/2014
 309. What is the best clickbank product of 2014? | 15/09/2014
 310. Allie Tuczynski | 16/09/2014
 311. hr24 | 16/09/2014
 312. House Cleaning Sydney | 16/09/2014
 313. calculateur distance | 16/09/2014
 314. Sign up free today | 16/09/2014
 315. Real Estate School License | 17/09/2014
 316. mobile atm hire | 17/09/2014
 1. sloedge pravi:

  Me prav zanima zakaj se da 1 mio€ v reklamne namene. Ali pa mogoče tako samo denar lažje pride do “pravih” naslovnikov ?

 2. RobertB pravi:

  Pha. Sploh ne bom napisal kar vem, da mi ne bodo gum rezal 🙂