JAVNI POZIV KOALICIJE SOLIDARNIH POSLANKAM IN POSLANCEM DRŽAVNEGA ZBORA RS OB PREDLOGU SPREMEMB 90. ČLENA USTAVE TER ZAKONA O REFERENDUMU IN O LJUDSKI INICIATIVI

| 16/02/2013

Koalicija solidarnih, ki se ji pridružujejo spodaj navedene organizacije, nasprotuje nekaterim rešitvam v predlogu sprememb 90. člena Ustave RS, ki ureja pravico volivcev do odločanja na referendumu. Nedavni dogodki – posebej nepojasnjeno izginotje podpisov pobudnikov referenduma o t. i. slabi banki – vzbujajo upravičen sum o načrtnem omejevanju referendumske pravice. Zaradi vladne krize in verjetnosti predčasnih volitev je še toliko bolj pomembno, da se zagotovi popolna legitimnost vseh postopkov spreminjanja referendumske ureditve. Zato menimo, da bi moral o tako pomembnih spremembah odločati Državni zbor v novi sestavi.

Naše stališče do vsebine predloga pa je jasno: prepričani smo, da mora zakonodajni referendum ostati glavni mehanizem državljanov za neposredno izvrševanje oblasti skladno s 3. členom Ustave RS. Zato mora izid referenduma ostati zavezujoč.

Celoten javni poziv Koalicije solidarnih poslankam in poslancem DZ RS ob predlogu sprememb 90. člena Ustave RS ter Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi si lahko preberete v priponki. Seveda bomo skrbno spremljali vaše glasovanje ob predlogih za spremembo referendumske ureditve, o čemer bomo ustrezno obvestili javnost.

POZIV KOALICIJE SOLIDARNIH NASLAVLJAMO NA POSLANKE IN POSLANCE DRŽAVNEGA ZBORA RS NASLEDNJE ORGANIZACIJE:

Asociacija, društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti Delavsko-punkerska univerza

Dijaška organizacija Slovenije

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo

Gibanje za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva

KOKS – Koordinacijski odbor kulture Slovenije

KNSS Neodvisnost – Konfederacija novih sindikatov Slovenije

Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS)

Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS)

Študentska organizacija Slovenije

Študentska iskra

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije(ZSSS)

Rubrika: Vaši prispevki

Komentiranje je zaključeno.