IZREDNA SEJA ZARADI ZAPLETA PRI IMENOVANJU ELEKTORJEV – M. VRHOVNIK IN T. KOVAČIČ IZLOČENA

| 15/10/2012

Danes je župan Alojzij Muhič sklical izredno sejo občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Seja bo v četrtek, ob 16. uri v Rotovžu. Na dnevnem redu bo ponovno imenovanje predstavnikov (elektorjev) v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet – prvo glasovanje je bilo, kot kaže, vendarle nezakonito.

Podrobnosti niso znane. Kot je razvidno iz gradiva, je župan moral sklicati izredno sejo, ker je prišlo do zadržanja izvajanja sklepa Občinske sveta Mestne občine Novo mesto o določitvi liste predstavnikov Mestne občine Novo mesto v volilno telo za volitve člana državnega sveta in ponovitev kandidacijskega postopka za kandidate za predstavnike (elektorje) v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet.

“Sklic izredne seje je potreben, ker zaradi rokovnika za izvedbo volilnih opravil za volitve članov državnega sveta ni mogoča ponovna obravnava in odločanje na redni seji Občinskega svet,” v gradivu pojasnjuje župan.

MARTINA VRHOVNIK IN TOMAŽ KOVAČIČ NE BOSTA ELEKTORJA

Na 17. seji je občinski svet imenoval osem elektorjev, ki bodo skupaj z elektorji iz drugih dolenjskih občin izvolili predstavnika Dolenjske v državnem svetu. Na tisti seji je koalicija izglasovala, da bodo elektorji postali Ana Bilbija (predlagatelj DeSUS), Miha Božič, Srečko Vovko (oba je predlagala Zveza za Dolenjsko), Miloš Dular (predlagatelj RINMP, Športna list, SNS), Anton Golob, Gregor Klemenčič (oba je predlagal SDS), Tomaž Kovačič (predlagal ga je SD in romska svetnica) in Martina Vrhovnik (SLS).

Problematična je bila izvolitev Martine Vrhovnik in Tomaža Kovačiča. Franci Beg je na seji opozoril, da je postopek sporen in v nasprotju s predpisi, saj sta omenjena tudi člana kadrovske komisije, se pravi, da sta omenjena izvolila sama sebe, kar pa naj bi bilo v nasprotju s sicer nekoliko dvoumno napisanim občinskim poslovnikom, ki določa izvolitev elektorjev.

Namesto Martine Vrhovnik in Tomaža Kovačičem sta tako stranki predlagali Alojza Turka (SLS) in Iko Habjan (SD).

Kot smo poročali, so opozicijski svetniki, predvsem Franci Beg in Gregor Macedoni, že na zadnji seji občinskega sveta opozarjala koalicijo, da je način volitev elektorjev sporen in celo nezakonit. Koalicija je vztrajala pri postopku in izglasovala listo elektorjev.

Razen SDS v elektorski scestavi ni predstavnikov opozicije (med elektorji ni predstavnikov liste Gregorja Macedonija), tako da so v opoziciji mnenja, da je kršeno tudi načelo sorazmerne zastopanosti. Koalicija odgovarja, da so bile volitve demokratične in da so se manjše koalicijske stranke pri predlagateljstvu združile. Tako imajo v elektorski sestavi svojega predstavnika manjše stranke (npr. Športna lista, Radi imamo Novo mesto in podeželje itd.), čeprav so na zadnjih volitvah posamično dobile dvakrat manj glasov kot Macedonijeva lista (skupaj pač več).

V utemeljitvi sklepa je župan Muhič zapisal, da je zaradi izraženega dvoma glede kršitve 19. člena Pravil za izvolitev elektorjev zadržal sklep o določitvi liste elektorjev. Kadrovska komisija je zato ponovila postopek.

 

Oznake: ,

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, VEČ ZGODB, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.