Pobudniki ljudske nezaupnice pričakujemo njeno polno vpeljavo v slovenski pravni red – Omogočiti je potrebno tudi možnost ljudske nezaupnice proti poslancu in proti državnemu zboru v celoti

| 05/05/2015

izjava-5-majPobudniki peticije za vpeljavo inštrumenta ljudske nezaupnice v slovenski pravni red, ki jo je od novembra 2012 do danes podpisalo več kot 30.000 slovenskih državljank in državljanov, pozdravljamo predlog petih parlamentarnih strank, da v državni zbor končno vloži novelo zakona, ki uresničuje eno od naših temeljnih zahtev, t. j. možnost ljudskega odpoklica župana, ki izgubi zaupanje občank in občanov. Hkrati pa opozarjamo, da so predlagatelji spregledali druge ključne elemente ljudske nezaupnice, tj. možnost odpoklica poslanca in možnost ljudske nezaupnice proti celotnemu državnemu zboru. Poslanci in državni zbor bodo tudi po današnjemu dnevu še naprej zaščiteni kot kočevski medvedje.

Pobudniki za vpeljavo ljudske nezaupnice v slovenski pravni red smo novembra in decembra 2012, v času množičnih protestov proti korupciji v lokalni in državni politiki, objavili dve peticiji. V njih smo predlagali vpeljavo demokratičnega mehanizma, ki bi pod določenimi pogoji omogočil odpoklic župana, občinskega svetnika, občinskega sveta, poslanca državnega zbora in tudi ljudsko razpustitev državnega zbora in s tem vlade republike Slovenije, v primeru da našteti izgubijo zaupanje državljank in državljanov.

Ljudska nezaupnica je po objavi na spletni strani Novomeškega Čuvarja postala ena osrednjih zahtev Vseslovenskih ljudskih vstaj. V tej ali oni obliki so jo javno podprli tudi nekateri ugledni ustavni pravniki. Decembra 2013, leto dni po objavi na Čuvarju, jo je med ključne ukrepe boja proti korupciji predlagala tudi Klemenčičeva Komisija za preprečevanje korupcije. Podprle so jo tudi nekatere politične stranke, nato pa je njeno vpeljavo napovedala še vlada Alenke Bratušek. Pobuda petih parlamentarnih strank je zato v tej luči pričakovana, vendar hkrati nezadostna, premalo temeljita in tudi nedosledna. Državni zbor bo, če bo predlog sprejet, ravnal nekoliko dvolično. Elemente neposredne demokracije bo sicer vpeljal na lokalno raven, hkrati pa bo samega sebe in poslance in poslance še naprej ščitil kot nedotakljive.

Sami pobudniki sprememb so v svoji utemeljitvi zapisali: „Osnovna načela so načelo ljudske suverenosti, načelo demokratične države in načelo ljudske iniciative. Vsa oblast izhaja iz ljudstva in se uresničuje v njegovem interesu. To pomeni, da tako kot lahko ljudje izvolijo svoje predstavnike, jim mora biti omogočeno, da pod čim bolj enakimi pogoji tudi predčasno razrešijo svoje predstavnike, ki so izgubili njihovo zaupanje.“ Če s temi načeli predlagatelji mislijo resno, potem bi morali ljudem omogočiti, da razrešijo svoje predstavnike ne samo na lokalnem nivoju, ampak tudi na državnem.

Hkrati pa bi morali, če res zagovarjajo ljudsko suverenost, predlagati vpeljavo tudi drugih elementov neposredne demokracije, kot so: ljudski (participatorni) proračun, sprememba referendumske zakonodaje, sprememba volilne zakonodaje in mehanizmi ekonomske demokracije.

Rubrika: IZPOSTAVLJENO

Komentiranje je zaključeno.